Zgodnie z zarządzeniem Nr BR.0050.355.2016 Burmistrza Grodkowa z dnia 13 września 2016 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej w celu wyboru zwycięzcy konkursu na opracowanie projektu graficznego herbu, pieczęci i flagi Gminy Grodków komisja konkursowa w składzie: Andrzej Romian- Sekretarz Gminy Grodków, Agata Wagner- Kierownik Wydziału Organizacyjnego, Elżbieta Zajchter- inspektor ds. Rady Miejskiej dokonała wyboru oferty Pana Kamila Wójcikowskiego. Pan Wójcikowski złożył ofertę w wymaganym terminie oraz spełnił wszystkie wymagania formalne. Uzasadnienie heraldyczno-historyczne zostało przygotowane w sposób bardzo staranny. Dodatkowo Pan Wójcikowski przedstawił bogate portofolio projektowe, przedstawiając 20 zestawów herbów i innych insygniów samorządowych.

Komisja Konkursowa przed podjęciem decyzji, zasięgnęła dnia 21 września 2016 r. opinii komisji Rady Miejskiej w Grodkowie. Komisje zaakceptowały projekt Pana Wójcikowskiego, w związku z czym Komisja Konkursowa wybrała jego ofertę. W załączeniu projekt herbu, pieczęci i flagi Gminy Grodków przygotowany przez oferenta.

Załączniki:
 do góry