Gmina Grodków realizuje zadanie pn. „Przebudowa ulic Kochanowskiego i Dąbrowskiej w Grodkowie” w ramach Funduszu Dróg Samorządowych.

Zadanie  wpisuje się w cele strategiczne Strategii rozwoju Gminy Grodków na lata 2014-2023:                                              

II CEL STRATEGICZNY – Poprawa standardu życia mieszkańców, cel operacyjny 2 Wzrost bezpieczeństwa mieszkańców

III CEL STRATEGICZNY - Modernizacja i rozbudowa infrastruktury,  cel operacyjny 1 Poprawa stanu infrastruktury technicznej                                            Bezpieczna infrastruktura techniczna o dobrym standardzie pozwoli zapewnić mieszkańcom dobre warunki życia i prowadzenia działalności gospodarczej.

Głównym celem zadania jest stworzenie spójnej sieci dróg publicznych o dobrym stanie technicznym, poprawiających powiązania komunikacyjne wewnątrz osiedla i z centrum miasta Grodkowa, co w sposób pozytywny wpłynie na rozwój gminy Grodków.

Efektami realizacji zadania będzie przebudowa 655,6 mb dróg publicznych wraz z odwodnieniem. Realizacja zadania obejmie również przebudowę 838,50 mb chodników, zamontowany zostanie próg zwalniający oraz oznakowanie pionowe i poziome.

Planowany koszt całkowity zadania – 1.690.000,00 zł, z tego dofinansowanie ze środków Państwowego Funduszu Celowego w ramach Funduszu Dróg Samorządowych – 1.183.000,00 zł

Zadanie będzie realizowane w II etapach:

  • w 2020 r. - przebudowa ul. Dąbrowskiej
  • w 2021 r. - przebudowa ul. Kochanowskiego

 do góry