Data wydruku: 2024-07-19 21:17:51

Urząd Miejski w Grodkowie

e-mail: um@grodkow.pl www: grodkow.pl

Plany Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Grodków

MPZP

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla północnej części terenu miasta Grodków


Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego miejscowości Nowa Wieś Mała


Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla części terenu miasta Grodków


Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla części terenu miasta Grodków - unieważniony w części


Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla części wsi Tarnów Grodkowski - unieważniony w części


Postanowienie Wojewody Opolskiego z dnia 22.04.2021 r. w sprawie sprostowania w rozstrzygnięciu nadzorczym Wojewody Opolskiego z dnia 04.01.2018 r.

Rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Opolskiego w sprawie nieważności w części uchwały nr XXXIII/316/17 Rady Miejskiej w Grodkowie

Uchwała Nr XXXIII/316/17 Rady Miejskiej w Grodkowie z dnia 29.11.2017 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów eksploatacji kruszywa w miejscowości Gola Grodkowska i Więcmierzyce w Gminie Grodków

 

Grodków, ul. Traugutta - Tarnów Grodkowski 2001  
Grodków i wieś Tarnów Grodkowski XXX/219/98  
Grodków i wieś Tarnów Grodkowski XXXIII/239/98  
Grodków 2006  
174 Grodków i Tarnów Grodkowski  
175 Grodków, ul. Krakowska i Sienkiewicza  
176 Gmina Grodków  
Grodków, ul. Klubowa  
Grodków, ul. Krakowska 2008  
Grodków, ul. Traugutta 2008  
MPZP - Gierów i Wierzbna - 3.11.2010 r.
MPZP - Sulisław - 3.11.2010 r.
MPZP - Wojnowiczki, Rogów, Żarów, Bogdanów, Mikołajowa - 3.11.2010 r.
MPZP niektórych miejscowości Gminy Grodków - 27.09.2006 r.

Informacja Burmistrza Grodkowa o ograniczeniu prawa dostępu do informacji o źródle danych osobowych uzyskanych w toku prowadzenia postępowań dotyczących sporządzania aktów planistycznych - Dz. U. z 2021 r. poz. 741 ze zm. + klauzula informacyjna

Pozostałe plany dostępne są na stronie: www.grodkow.e-mapa.net

Informuję, że Naczelny Sąd Administracyjny wyrokiem z dnia 19 stycznia 2018r. stwierdził nieważność uchwały Nr XLIV/455/10 Rady Miejskiej w Grodkowie z dnia 3 listopada 2010r. w przedmiocie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego niektórych miejscowości Gminy Grodków – Więcmierzyce, Kopice, Żelazna, Głębocko, Osiek Grodkowski, Gałązczyce, Kobiela.