Pozostałe dokumenty

Statuetka

Grono naszych zacnych laureatów znowu się powiększyło. W tym roku statuetkę odebrali:

Ryszarda Krok

Ponad 40 lat pracowała w zawodzie nauczycielskim w charakterze nauczyciela języka polskiego, 20 lat pracowała w Muzeum Józefa Elsnera w Grodkowie w którym organizowała koncerty, kółka umuzykalniające i wystawy. Przez kolejne 8 lat była redaktorem naczelnym Gazety Grodkowskiej a obecnie wchodzi w skład zespoły redakcyjnego kwartalnika „LIDER”. Od 40 lat członek a obecnie wiceprezes Zarządu Towarzystwa Miłośników Ziemi Grodkowskiej.

 

Bolesław Tokar

Przez wiele lat był naczelnikiem Grodkowskiej poczty, od 1952 roku rozpoczął swoją przygodę z filatelistyką jako członek Polskiego Związku Filatelistycznego w Opolu. Od 1978 rozpoczął gromadzenie kolekcji swojego życia poświęconej Papieżowi Janowi Pawłowi II zatytułowanej „Pielgrzym Pokoju”. Uczestnicząc w wielu wystawach aktywnie promuje Gminę Grodków. Od 2006 r. członek honorowy Polskiego Związku Filatelistycznego. Laureat wyróżnienia PZF – indywidualność roku 2005.

 

Józef Wilczęga

Od dziecka przejawiał talent plastyczny, ulubioną formą jest malarstwo olejne. Na swoich obrazach uwiecznił przede wszystkim „Grodków z przeszłości „ m. in. Kamienice, rynek, ratusz, pomnik Wilhelma i wiele innych. Jego pasją jest również modelarstwo. Ostatnio na wystawie w Izbie Pamięci mogliśmy podziwiać makietę dworca kolejowego w Grodkowie i wiemy że kolejne prace wciąż powstają.

 

Antoni Wójcicki

Emerytowany księgowy, jeden z założycieli i pierwszych członków chóru GRODKOVIA. Dzięki swojej wytrwałości i dbałości o stronę organizacyjno – finansową chór funkcjonuje do dzisiaj. Jest naszym ambasadorem kultury.

W tym roku kapituła ponownie doceniła 4 osoby.

Statuetkę „Zasłużony dla Gminy Grodków” otrzymali:

Józef Śliwa – z 39 lat pracy zawodowej 26 lat przepracował w przemyśle paszowym, Główny Inspektor Jakości Handlowej Artykułów Rolno Spożywczych, Sekretarz Stanu w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi, z-ca Dyrektora ds. Infrastruktury Naukowo Badawczej – obecnie. Nie sposób wymienić wszystkich funkcji pełnionych przez Zasłużonego. Przez 12 lat Radny Sejmiku Województwa Opolskiego, Radny i Przewodniczący Rady Miejskiej w Grodkowie. Jako radny skutecznie walczył o interesy Grodkowa m.in. budowa obwodnicy Grodkowa, regionalnej kolei czy modernizacji drogi w Gnojnej.

Aleksander Kwiatkowski – emerytowany nauczyciel muzyki, który przez 30 lat uczył tego przedmiotu w grodkowskim LO. W tym czasie prowadził również chór GRODKOVIA. Jest autorem grodkowskiego hejnału, opartego na fragmencie utworu J. Elsnera.

Helena Brzezińska – wieloletnia działaczka społeczna, założycielka i Prezes Grodkowskiego Stowarzyszenia Osób Niepełnosprawnych Ich Przyjaciół w Grodkowie. Jako Prezes stowarzyszenia jest organizatorem i gospodarzem wielu imprez integracyjnych o charakterze kulturalnym, sportowym i rekreacyjnym. Jest również organizatorem corocznego koncertu charytatywnego oraz mikołajek na grodkowskim Rynku.

Bronisław Urbański – inicjator i jeden z głównych organizatorów pokazów historycznych upamiętniających wydarzenia 13 – go grudnia w Polsce. Był wychowawcą i dyrektorem w grodkowskim więzieniu. Obecnie przebywa na emeryturze, pisze teksty historyczne do gazet oraz czynnie uczestniczy w życiu sportowym jako bramkarz w klubie oldbojów KWS Grodków.

Statuetki zostały wręczone dnia 13 września br. Podczas obchodów Dożynek gminno – powiatowych Grodków 2015.

W tym roku po raz pierwszy  przyznano  statuetki dla osób ”Zasłużonych dla Gminy Grodków.  Powołana w tym celu kapituła przyznała statuetki p.Franciszce Drozd, p.Józefie Siwek, p.Marcin Lauzer oraz niestety już pośmiertnie p. Zdzisławowi Zielonce (nagrodę odebrał brat zmarłego).

Serdecznie gratulujemy

Krótki opis laureatów:

Zdzisław Zielonka – nauczyciel, trener i społecznik. Krzewiciel zasad fair-play oraz idei olimpijskich, wychowawca wielu pokoleń sportowców a w szczególności piłkarzy ręcznych. Prowadził zespoły różnych kategorii wiekowych. Wychował kilku reprezentantów Polski w piłce ręcznej. W latach 90-tych trener kadry polskich juniorów. Autor wielu książek i publikacji metodycznych z nauczania piłki ręcznej. Uczestniczył jako kibic w 13 Igrzyskach Olimpijskich, laureat plebiscytu na „Człowieka 25-lecia powiatu brzeskiego”. Założyciel Uczniowskiego Klubu sportowego OLIMP. Pomysłodawca, organizator i realizator wielu imprez sportowych.

Franciszka Drozd – społecznik, kolekcjonerka starych przedmiotów związanych z historią Grodkowa. Założycielka pierwszego skansenu na terenie gminy. Organizatorka spotkań z dziećmi na których opowiada o eksponatach, o dawnych ludowych zwyczajach, okraszając opowieści ludowymi i dziadowskimi pieśniami. Uczestniczka życia kulturalnego, instruktorka i propagatorka różnych technik decupage.

Józefa Siwek – Pierwszy Burmistrz po reformie ustrojowej w 1990r., aktywny działacz społeczny, skupia wokół siebie osoby tzw. społeczników, z którymi wspólnie pomaga osobom samotnym i biednym, nie radzącym sobie życiowo. Pracuje charytatywnie poświęcając swój czas wolny. Pracę rozpoczęła w 1973r. jako psycholog w Poradni Wychowawczo – Zawodowej w Grodkowie, następnie przez 5 lat piastowała stanowisko Burmistrza by ponownie powrócić do Poradni.

Marcin Lauzer – pasjonat i promotor Ziemi Grodkowskiej, animator muzyczny, realizator i pomysłodawca najważniejszych dla Grodkowa imprez kulturalnych. Z jego inicjatywy powstał Festiwal Muzyki Organowej i Kameralnej, Grodkowskie Lato Organowe oraz Festiwal Pieśni Elsnerowskiej. Jest badaczem twórczości Elsnera, który dzięki swojej pasji doprowadził do prawykonania Mszy Elsnera skomponowanej specjalnie dla Kościoła pw. Św. Michała Archanioła w Grodkowie. Msza w całości została wykonana przez muzyków Filharmonii Opolskiej. Przez wiele lat był dyrygentem chóru GRODKOVIA, obecnie chóru Jasnogórskiego w Częstochowie.

Statuetka ma postać Grodkowskiej Bramy Lewińskiej wykonana wg projektu Marka Mikulskiego, ze stali patynowanej oraz z blachy aluminiowej ryflowanej.

Rewers z aplikacją kraty bramowej.

Awers z plakietką z grawerowanym tekstem:

„Zasłużony dla Gminy Grodków”

imięi nazwisko,

pełniona funkcja lub stanowisko,

numer i data uchwały Rady Miejskiej w Grodkowie przyznającej tytuł.

 

  • Data aktualizacji: 2017-08-21 14:18
  • |
  • Licznik odwiedzin: 3 623 845