część III OPZ Ratusz
załączył: Iwona Kokowska-Paluch, Redaktor BIP - Zamówienia Publiczne dnia 2018-10-12 13:51

UWAGA Wykonawcy:  zmiana terminu składania i otwarcia ofert na 09.11.2018 r.

UWAGA WYKONAWCY! Zmiana terminu składania i otwarcia ofert na 11.10.2018 r.

Postępowanie zostało unieważnione - art. 93 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017r., poz. 1579 z późn. zm.) – cena oferty z najniższą ceną przewyższa kwotę, którą zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

SIWZ - część III - Opis przedmiotu zamówienia (Zadanie nr 1 - Przebudowa drogi gminnej publicznej w Przylesiu Dolnym)

SIWZ - część III - Opis przedmiotu zamówienia (Zadanie nr 2 – Budowa dróg wewnętrznych w Tarnowie Grodkowskim)

 do góry