Burmistrz Grodkowa ogłasza konsultacje społeczne, których przedmiotem będzie projekt Uchwały Rady Miejskiej w Grodkowie w sprawie określenia zasad wyznaczania składu oraz zasad działania Komitetu Rewitalizacji. Konsultacje mają na celu zebranie od interesariuszy rewitalizacji uwag do wyżej wymienionego projektu uchwały.

Konsultacje prowadzone będą w okresie od 24.11.2023 do 18.12.2023 roku

Załączniki:

1. Obwieszczenie Burmistrza Grodkowa z dnia 17.11.2023r.

 do góry