W związku z rozpoczęciem prac nad przygotowaniem projektu programu współpracy z organizacjami pozarządowymi na 2025 rok, burmistrz Grodkowa zwraca się z prośbą do organizacji pozarządowych, które planują w 2025 roku realizować zadania publiczne we współpracy z gminą Grodków,  o zgłaszanie do dnia 19 sierpnia 2024 r. propozycji współpracy na formularzu, stanowiącym załącznik do niniejszej informacji.

Współpraca
Współpraca
Załączniki:
 do góry