OGŁOSZENIE BURMISTRZA GRODKOWA o odstąpieniu od przeprowadzenia strategicznej ocenyoddziaływania na środowisko do miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części terenu wsi Młodoszowice

Załączniki:
 do góry