Plan Pracy Rady Miejskiej

Plan pracy Rady Miejskiej w Grodkowie na 2020 r.

Styczeń/ luty:

1. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.

2. Sprawozdanie z działalności Burmistrza między sesjami.

3. Zgłaszanie interpelacji i zapytań przez radnych.

4. Zapytania i wnioski sołtysów.

5. Informacja radnych powiatowych o pracy Rady Powiatu i radnego Sejmiku o pracy Sejmiku Województwa.

6. Informacja na temat stanu bezpieczeństwa za 2019 r. - Straż Miejska i Ochotnicze Straże Pożarne.

7. Informacja na temat stanu zabytków. Działalność konserwatora zabytków.

7. Rozpatrzenie projektów uchwał.

8. Wolne wnioski.

Kwiecień:

1. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.

2. Sprawozdanie z działalności Burmistrza między sesjami.

3. Zgłaszanie interpelacji i zapytań przez radnych.

4. Zapytania i wnioski sołtysów.

5. Informacja radnych powiatowych o pracy Rady Powiatu i radnego Sejmiku o pracy Sejmiku Województwa.

6. Sprawozdanie z działalności Osrodka Pomocy Społecznej.

7. Rozpatrzenie projektów uchwał.

8. Wolne wnioski.

Czerwiec:

1. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.

2. Sprawozdanie z działalności Burmistrza między sesjami.

3. Zgłaszanie interpelacji i zapytań przez radnych.

4. Zapytania i wnioski sołtysów.

5. Informacja radnych powiatowych o pracy Rady Powiatu i radnego Sejmiku o pracy Sejmiku Województwa.

6. Raport o stanie gminy.

7. Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2019 r. - absolutorium.

8. Rozpatrzenie projektów uchwał.

9. Wolne wnioski.

Wrzesień:

1. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.

2. Sprawozdanie z działalności Burmistrza między sesjami.

3. Zgłaszanie interpelacji i zapytań przez radnych.

4. Zapytania i wnioski sołtysów.

5. Informacja radnych powiatowych o pracy Rady Powiatu i radnego Sejmiku o pracy Sejmiku Województwa.

6. Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy za I półrocze 2020 r.

7. Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych Gminy Grodków w roku szkolnym 2019/2020.

8. Rozpatrzenie projektów uchwał.

9. Wolne wnioski.

Listopad:

1. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.

2. Sprawozdanie z działalności Burmistrza między sesjami.

3. Zgłaszanie interpelacji i zapytań przez radnych.

4. Zapytania i wnioski sołtysów.

5. Informacja radnych powiatowych o pracy Rady Powiatu i radnego Sejmiku o pracy Sejmiku Województwa.

6. Informacja na temat stanu dróg wojewódzkich, powiatowych, gminnych.

7. Rozpatrzenie projektów uchwał.

8. Wolne wnioski.

Grudzień:

1. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.

2. Sprawozdanie z działalności Burmistrza między sesjami.

3. Zgłaszanie interpelacji i zapytań przez radnych.

4. Zapytania i wnioski sołtysów.

5. Informacja radnych powiatowych o pracy Rady Powiatu i radnego Sejmiku o pracy Sejmiku Województwa.

6. Uchwalenie budżetu Gminy na 2021 r.

7. Rozpatrzenie projektów uchwał.

8. Wolne wnioski.

Plan pracy Rady Miejskiej w Grodkowie na 2019 r.

Styczeń/ luty:

 1. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
 2. Sprawozdanie z działalności Burmistrza między sesjami.
 3. Zgłaszanie interpelacji i zapytań przez radnych.
 4. Zapytania i wnioski sołtysów.
 5. Informacja radnych powiatowych o pracy Rady Powiatu i radnego Sejmiku o pracy Sejmiku Województwa.
 6. Stan bezpieczeństwa i porządku publicznego w mieście i gminie Grodków: Powiatowa Policja, Powiatowa Państwowa Straż Pożarna, Straż Miejska, Gminna Ochotnicza Straż Pożarna.
 7. Ratownictwo medyczne.
 8. Rozpatrzenie projektów uchwał.
 9. Wolne wnioski.

Kwiecień:

 1. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
 2. Sprawozdanie z działalności Burmistrza między sesjami.
 3. Zgłaszanie interpelacji i zapytań przez radnych.
 4. Zapytania i wnioski sołtysów.
 5. Informacja radnych powiatowych o pracy Rady Powiatu i radnego Sejmiku o pracy Sejmiku Województwa.
 6. Informacje o stanie dróg oraz planowany zakres prac remontowych: Zarząd Dróg Wojewódzkich, Zarząd Dróg Powiatowych oraz drogi gminne.
 7. Informacja o działalności jednostek organizacyjnych gminy za 2018 rok: Ośrodek Pomocy Społecznej, Miejska-Gminna Biblioteka Publiczna, Ośrodek Kultury i Rekreacji..
 8. Rozpatrzenie projektów uchwał.
 9. Wolne wnioski.

Czerwiec:

 1. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
 2. Sprawozdanie z działalności Burmistrza między sesjami.
 3. Zgłaszanie interpelacji i zapytań przez radnych.
 4. Zapytania i wnioski sołtysów.
 5. Informacja radnych powiatowych o pracy Rady Powiatu i radnego Sejmiku o pracy Sejmiku Województwa.
 6. Raport o stanie gminy.
 7. Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2018 r. - absolutorium.
 8. Sprawozdanie z działalności spółki "Grodwik".
 9. Rozpatrzenie projektów uchwał.
 10. Wolne wnioski.

Wrzesień:

 1. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
 2. Sprawozdanie z działalności Burmistrza między sesjami.
 3. Zgłaszanie interpelacji i zapytań przez radnych.
 4. Zapytania i wnioski sołtysów.
 5. Informacja radnych powiatowych o pracy Rady Powiatu i radnego Sejmiku o pracy Sejmiku Województwa.
 6. Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy za I półrocze 2019 r.
 7. Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych Gminy Grodków w roku szkolnym 2018/2019.
 8. Rozpatrzenie projektów uchwał.
 9. Wolne wnioski.

Listopad:

 1. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
 2. Sprawozdanie z działalności Burmistrza między sesjami.
 3. Zgłaszanie interpelacji i zapytań przez radnych.
 4. Zapytania i wnioski sołtysów.
 5. Informacja radnych powiatowych o pracy Rady Powiatu i radnego Sejmiku o pracy Sejmiku Województwa.
 6. Informacja na temat stanu i struktury bezrobocia na terenie miasta i gminy Grodków.
 7. Spotkanie z biznesem.
 8. Rozpatrzenie projektów uchwał.
 9. Wolne wnioski.

Grudzień:

 1. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
 2. Sprawozdanie z działalności Burmistrza między sesjami.
 3. Zgłaszanie interpelacji i zapytań przez radnych.
 4. Zapytania i wnioski sołtysów.
 5. Informacja radnych powiatowych o pracy Rady Powiatu i radnego Sejmiku o pracy Sejmiku Województwa.
 6. Uchwalenie budżetu Gminy na 2020 r.
 7. Rozpatrzenie projektów uchwał.
 8. Wolne wnioski.

Plan pracy Rady Miejskiej w Grodkowie na 2018 r.

Styczeń/ luty:

 1. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
 2. Sprawozdanie z działalności Burmistrza między sesjami.
 3. Zgłaszanie interpelacji i zapytań przez radnych.
 4. Zapytania i wnioski sołtysów.
 5. Informacja radnych powiatowych o pracy Rady Powiatu i radnego Sejmiku o pracy Sejmiku Województwa.
 6. Informacja nt. oświaty.
 7. Rozpatrzenie projektów uchwał.
 8. Wolne wnioski.

Kwiecień:

 1. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
 2. Sprawozdanie z działalności Burmistrza między sesjami.
 3. Zgłaszanie interpelacji i zapytań przez radnych.
 4. Zapytania i wnioski sołtysów.
 5. Informacja radnych powiatowych o pracy Rady Powiatu i radnego Sejmiku o pracy Sejmiku Województwa.
 6. Informacja nt. stanu dróg.
 7. Rozpatrzenie projektów uchwał.
 8. Wolne wnioski.

Czerwiec:

 1. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
 2. Sprawozdanie z działalności Burmistrza między sesjami.
 3. Zgłaszanie interpelacji i zapytań przez radnych.
 4. Zapytania i wnioski sołtysów.
 5. Informacja radnych powiatowych o pracy Rady Powiatu i radnego Sejmiku o pracy Sejmiku Województwa.
 6. Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2017 r.-absolutorium.
 7. Sprawozdanie z działalności spółki „Grodwik".
 8. Rozpatrzenie projektów uchwał.
 9. Wolne wnioski.

Wrzesień:

 1. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
 2. Sprawozdanie z działalności Burmistrza między sesjami.
 3. Zgłaszanie interpelacji i zapytań przez radnych.
 4. Zapytania i wnioski sołtysów.
 5. Informacja radnych powiatowych o pracy Rady Powiatu i radnego Sejmiku o pracy Sejmiku Województwa.
 6. Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy za I półrocze 2018 r.
 7. Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych Gminy Grodków w roku szkolnym 2017/2018.
 8. Rozpatrzenie projektów uchwał.
 9. Wolne wnioski.

Listopad:

 1. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
 2. Sprawozdanie z działalności Burmistrza między sesjami.
 3. Zgłaszanie interpelacji i zapytań przez radnych.
 4. Zapytania i wnioski sołtysów.
 5. Informacja radnych powiatowych o pracy Rady Powiatu i radnego Sejmiku o pracy Sejmiku Województwa.
 6. Rozpatrzenie projektów uchwał.
 7. Wolne wnioski.

Grudzień:

 1. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
 2. Sprawozdanie z działalności Burmistrza między sesjami.
 3. Zgłaszanie interpelacji i zapytań przez radnych.
 4. Zapytania i wnioski sołtysów.
 5. Informacja radnych powiatowych o pracy Rady Powiatu i radnego Sejmiku o pracy Sejmiku Województwa.
 6. Uchwalenie budżetu Gminy na 2019 r.
 7. Rozpatrzenie projektów uchwał.
 8. Wolne wnioski.

Plan Pracy Rady Miejskiej na 2017 rok.

 

 

Termin

 

                                   Tematyka

 

  

    Styczeń/

       Luty  

 

1.Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.

2.Sprawozdanie z działalności burmistrza w okresie  między sesjami.

3.Interpelacje i zapytania radnych.

4.Zapytania i wnioski sołtysów.

5.Informacja radnych o pracy Rady Powiatowej oraz Sejmiku

6.Organizacja sieci szkół związana z reformą oświatową.

7.Podjęcie uchwał.  

8.Wolne wnioski.

Kwiecień

1.Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.

2.Sprawozdanie z działalności burmistrza w okresie  między sesjami.

3.Interpelacje i zapytania radnych.

4.Zapytania i wnioski sołtysów.

5.Informacja radnych o pracy Rady Powiatowej oraz Sejmiku

6.Sprawozdanie z działalności jednostek organizacyjnych Gminy: Ośrodek Pomocy Społecznej, Miejsko-Gmina Biblioteka, Ośrodek Kultury i Rekreacji.

7.Podjęcie uchwał.

8.Wolne wnioski.

Czerwiec

1.Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.

2.Sprawozdanie z działalności burmistrza w okresie  między sesjami.

3.Interpelacje i zapytania radnych.

4.Zapytania i wnioski sołtysów.

5.Informacja radnych o pracy Rady Powiatowej oraz Sejmiku

6.Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2016 rok – absolutorium.

7.Informacja o działalności spółki „Grodwik”.

8.Podjęcie uchwał.

9.Wolne wnioski.

Wrzesień

1.Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.

2.Sprawozdanie z działalności burmistrza w okresie   między sesjami.

3.Interpelacje i zapytania radnych.

4.Zapytania i wnioski sołtysów.

5.Informacja radnych o pracy Rady Powiatowej oraz Sejmiku

6.Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy
za I półrocze 2017 roku.

7.Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych Gminy Grodków w roku szkolnym 2016-2017.

8.Podjęcie uchwał.

9.Wolne wnioski.

 

Listopad

1.Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.

2.Sprawozdanie z działalności burmistrza w okresie  między sesjami.

3.Interpelacje i zapytania radnych.

4.Zapytania i wnioski sołtysów.

5.Informacja radnych o pracy Rady Powiatowej oraz Sejmiku

6.Informacja w zakresie realizacji gospodarki śmieciowej

7. Informacja podmiotów dokonujących analizy oświadczeń  majątkowych złożonych   w 2016 roku.

8. Podjęcie uchwał

9. Wolne wnioski.

 

Grudzień

1.Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.

2.Sprawozdanie z działalności burmistrza w okresie między sesjami.

3.Interpelacje i zapytania radnych.

4.Zapytania i wnioski sołtysów.

5.Informacja radnych o pracy Rady Powiatowej oraz Sejmiku

6. Uchwalenie budżetu Gminy na 2018 rok.

7. Podjęcie uchwał.

8. Wolne wnioski.

 

 

 

Plan Pracy Rady Miejskiej na 2016 rok.

Termin

Temat

Luty/Marzec  

1.Sprawozdanie z działalności burmistrza w okresie między  sesjami.

2.Interpelacje i zapytania   radnych.

3.Informacja radnych o pracy Rady Powiatowej oraz Sejmiku

4.Zapytania i wnioski sołtysów.

5.Informacja na temat opieki zdrowotnej oraz stanu lecznictwa podstawowego i specjalistycznego
w mieście i gminie Grodków.

6.Podjęcie uchwał.  

7.Wolne wnioski.

Kwiecień

1.Sprawozdanie z działalności burmistrza w okresie między   sesjami.

2.Interpelacje i zapytania   radnych.

3.Informacja radnych o pracy Rady Powiatowej oraz Sejmiku

4.Zapytania i wnioski sołtysów.

5.Sprawozdanie z działalności   jednostek organizacyjnych Gminy: Ośrodek Pomocy Społecznej, Miejsko-Gmina Biblioteka, Ośrodek Kultury i Rekreacji.

6.Podjęcie uchwał.

7.Wolne wnioski.

Czerwiec

 1.Sprawozdanie z działalności burmistrza w okresie między sesjami.

2.Interpelacje i zapytania radnych .

3.Informacja radnych o pracy Rady Powiatowej oraz Sejmiku

4.Zapytania i wnioski sołtysów.

5.Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2015 rok – absolutorium.

6.Informacja o działalności spółki „Grodwik”

7.Informacja w zakresie realizacji gospodarki śmieciowej .

8.Podjęcie uchwał.

9.Wolne wnioski.

Wrzesień

1.Sprawozdanie z działalności burmistrza w okresie między sesjami.

2.Interpelacje i zapytania Radnych.

3.Informacja radnych o pracy Rady Powiatowej oraz Sejmiku .

4.Zapytania i wnioski sołtysów.

5.Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy
za I półrocze 2016 roku.

6.Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych   Gminy Grodków w roku szkolnym 2015-2016.

7.Podjęcie uchwał.

8.Wolne wnioski.

Listopad

 

 

1. Sprawozdanie z działalności burmistrza w okresie między sesjami.

2. Interpelacje i zapytania radnych.

3. Informacja radnych o pracy Rady Powiatowej oraz Sejmiku.

4. Zapytania i wnioski sołtysów.

5. Informacja na temat stanu bezpieczeństwa i porządku publicznego.

6. Informacja podmiotów dokonujących analizy oświadczeń   majątkowych   złożonych w 2016 roku.

7. Podjęcie uchwał

8. Wolne wnioski.

Grudzień

1. Sprawozdanie z działalności burmistrza w okresie między sesjami

2. Interpelacje i zapytania radnych.

3. Informacja radnych o pracy Rady Powiatowej oraz Sejmiku.

4. Zapytania i wnioski sołtysów.

5. Uchwalenie budżetu Gminy na 2017 rok.

6. Podjęcie uchwał.

7. Wolne wnioski.

 • Data aktualizacji: 2020-09-21 14:38
 • |
 • Licznik odwiedzin: 9 553 969