Pozostałe dokumenty

Podatki

Informacja o podatkach na 2019 rok

Od 1 LIPCA 2019 OBOWIĄZUJĄ NOWE WZORY INFORMACJI I DEKLARACJI PODATKOWYCH

Od 1 lipca 2019 r. zaczęły obowiązywać nowe ogólnokrajowe formularze informacji i deklaracji podatkowych (informacje o gruntach, informacje o nieruchomościach i obiektach budowlanych, informacje o lasach oraz deklaracje na podatek rolny, leśny i od nieruchomości).

Ustawa o zmianie niektórych ustaw w celu wprowadzenia uproszczeń dla przedsiębiorców w prawie podatkowym i gospodarczym Ustawa z dnia 9 listopada 2018 r. o zmianie niektórych ustaw w celu wprowadzenia uproszczeń dla przedsiębiorców w prawie podatkowym i gospodarczym (Dz. U. z 2018 r. poz. 2244) zastępuje – przewidziane obecnie dla rad gmin – upoważnienie do określania wzorów formularzy informacji i deklaracji na podatek rolny, leśny i od nieruchomości upoważnieniem dla ministra właściwego do spraw finansów publicznych do wydania rozporządzeń w sprawie jednolitych wzorów deklaracji na podatek rolny, leśny i od nieruchomości.

Nowe formularze będą miały zastosowanie do informacji i deklaracji dotyczących podatków, z tytułu których obowiązek podatkowy powstał po 1 lipca 2019 r.

Jeżeli obowiązek podatkowy powstał przed 1 lipca 2019 r. zastosowanie będą miały dotychczas obowiązujące wzory informacji i deklaracji.  

Do pobrania w zakładce: http://www.podatki.gov.pl/podatki-i-oplaty-lokalne/formularze/

  • Data aktualizacji: 2020-02-21 11:16
  • |
  • Licznik odwiedzin: 7 691 852