Pozostałe dokumenty

REJESTR ZMIAN

Lp. Tytuł artykułu Data zmiany Opublikował Czynność
101. SZUCHTA JOLANTA 2019-02-13 14:45 Dariusz Świerczyński aktualizacja treści
102. SZUCHTA JOLANTA 2019-02-13 14:44 Dariusz Świerczyński aktualizacja treści
103. SZUCHTA JOLANTA 2019-02-13 14:41 Dariusz Świerczyński aktualizacja treści
104. SZUCHTA JOLANTA 2019-02-13 14:38 Dariusz Świerczyński aktualizacja treści
105. Ważna informacja pasek 2019-02-13 11:18 Dorota Zawadzka aktualizacja treści
106. SZUCHTA JOLANTA 2019-02-13 09:25 Dariusz Świerczyński aktualizacja treści
107. KWIATKOWSKI MAREK 2019-02-13 09:19 Dariusz Świerczyński aktualizacja treści
108. ZEMAN TOMASZ 2019-02-13 09:15 Dariusz Świerczyński aktualizacja treści
109. ZĄBKOWSKI KAMIL 2019-02-13 09:15 Dariusz Świerczyński aktualizacja treści
110. WASILENKO-MIKUTA AGATA 2019-02-13 09:15 Dariusz Świerczyński aktualizacja treści
111. SZUCHTA JOLANTA 2019-02-13 09:14 Dariusz Świerczyński aktualizacja treści
112. PAWLAK BOGUMIŁA 2019-02-13 09:14 Dariusz Świerczyński aktualizacja treści
113. OWSIŃSKI KRZYSZTOF 2019-02-13 09:14 Dariusz Świerczyński aktualizacja treści
114. MAŚLANKA CZESŁAW 2019-02-13 09:14 Dariusz Świerczyński aktualizacja treści
115. KWIATKOWSKI MAREK 2019-02-13 09:13 Dariusz Świerczyński aktualizacja treści
116. GAJEWSKI DARIUSZ 2019-02-13 09:11 Dariusz Świerczyński aktualizacja treści
117. GAJEWSKI DARIUSZ 2019-02-13 09:07 Dariusz Świerczyński aktualizacja treści
118. REWITALIZACJA RATUSZA W GRODKOWIE 2019-02-12 14:09 Dorota Zawadzka aktualizacja treści
119. Zaproszenie do złożenia oferty cenowej na opracowanie dokumentacji projektowej na zadanie : Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych - obręb Kobiela 2019-02-12 13:01 Kamila Rademacher aktualizacja treści
120. Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko pracy-urzędnicze w UM w Grodkowie - aplikant w Straży Miejskiej 2019-02-12 12:31 Dariusz Świerczyński aktualizacja treści
121. Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko pracy-urzędnicze w UM w Grodkowie - aplikant w Straży Miejskiej 2019-02-12 12:30 Dariusz Świerczyński aktualizacja treści
122. Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko pracy-urzędnicze w UM w Grodkowie - aplikant w Straży Miejskiej 2019-02-12 12:29 Dariusz Świerczyński aktualizacja treści
123. Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko pracy-urzędnicze w UM w Grodkowie - aplikant w Straży Miejskiej 2019-02-12 12:28 Dariusz Świerczyński aktualizacja treści
124. Zapytanie ofertowe na usługę pełnienia funcji inspektora nadzoru inwestorskiego dla zadania pn.: Zmiana sposobu użytkowania byłej szkoły podstawowej na budynek świetlicy wiejskiej we wsi Wierzbnik 2019-02-12 10:14 Kamila Rademacher aktualizacja treści
125. Zapytanie ofertowe na usługę pełnienia funcji inspektora nadzoru inwestorskiego dla zadania pn.: Zmiana sposobu użytkowania byłej szkoły podstawowej na budynek świetlicy wiejskiej we wsi Wierzbnik 2019-02-12 10:14 Kamila Rademacher aktualizacja treści
126. Zapytanie ofertowe na usługę pełnienia funcji inspektora nadzoru inwestorskiego dla zadania pn.: Zmiana sposobu użytkowania byłej szkoły podstawowej na budynek świetlicy wiejskiej we wsi Wierzbnik 2019-02-12 10:11 Kamila Rademacher aktualizacja treści
127. Ostrzeżenie meteorologiczne Nr 15 z dnia 11.02.2019 r. /oblodzenie/1/ 2019-02-11 14:28 Bogusław Badacz aktualizacja treści
128. Zaprozenie do złożenia oferty cenowej na "Dostawę materiałów eksploatacyjnych do drukarek i kserokopiarek w 2019 roku" 2019-02-11 13:37 Dariusz Świerczyński aktualizacja treści
129. Prognoza niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych z dnia 11.02.2019 r. /oblodzenie/1/ 2019-02-11 08:30 Bogusław Badacz aktualizacja treści
130. 2019 2019-02-08 14:42 Monika Grocholska aktualizacja treści
131. Wykaz nieruchomości do zbycia obejmującej lokal mieszkalny Nr 2 przy ul. Chopina Nr 5 w Grodkowie z udziałem w guncie 2019-02-08 14:40 Monika Grocholska aktualizacja treści
132. Przetarg nieograniczony na zadanie: Zmiana sposobu użytkowania byłej szkoły podstawowej na budynek świetlicy wiejskiej we wsi Wierzbnik 2019-02-08 13:10 Iwona Kokowska-Paluch aktualizacja treści
133. Prognoza niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych z dnia 8.02.2019 r. /silny wiatr /1/ 2019-02-08 09:22 Bogusław Badacz aktualizacja treści
134. Planowana przerwa w dostawie energii elektrycznej w Tarnowe Grodkowskim 46d GRODWIK - Oczyszczalnia ścieków dnia 14.02.2019 r. w godz. od 8.00 do 11.30 2019-02-08 09:19 Bogusław Badacz aktualizacja treści
135. Planowana przerwa w dostawie energii elektrycznej w Tarnowe Grodkowskim 46d GRODWIK - Oczyszczalnia ścieków dnia 14.02.2019 r. w godz. od 8.00 do 11.30 2019-02-08 09:17 Bogusław Badacz aktualizacja treści
136. Otwarty konkurs ofert w zakresie aktywizacji mieszkańców wsi 2019-02-07 14:53 Barbara Knap aktualizacja treści
137. Otwarty konkurs ofert w zakresie rozwoju wspólnot lokalnych 2019-02-07 14:50 Barbara Knap aktualizacja treści
138. Otwarty konkurs ofert w zakresie integracji europejskiej 2019-02-07 14:48 Barbara Knap aktualizacja treści
139. 2019 2019-02-07 14:45 Barbara Knap aktualizacja treści
140. Zarządzenie Burmistrza Grodkowa w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w 2019 roku w zakresie działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych 2019-02-07 14:42 Barbara Knap aktualizacja treści
141. Zarządzenie Burmistrza Grodkowa w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w 2019 roku w zakresie działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych 2019-02-07 14:40 Barbara Knap aktualizacja treści
142. Zarządzenie Burmistrza Grodkowa w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w 2019 roku w zakresie działalności na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między społeczeństwami 2019-02-07 14:37 Barbara Knap aktualizacja treści
143. Zaproszenie do złożenia oferty cenowej na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla zadania pn. Termomodernizacja budynku OKIR w Grodkowie 2019-02-07 14:34 Kamila Rademacher aktualizacja treści
144. Ostrzeżenie meteorologiczne Nr 14 z dnia 7.02.2019 r. /Opady marznące/1/ 2019-02-07 13:23 Bogusław Badacz aktualizacja treści
145. Przetarg nieograniczony na zadanie: Przebudowa budynku gimnazjum przy ul. Mickiewicza na przedszkole publiczne 2019-02-07 12:24 Iwona Kokowska-Paluch aktualizacja treści
146. Bezpański pies 2019-02-07 08:49 Paweł Borkowski usunięcie artykułu
147. Prognoza niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych z dnia 6.02.2019 r /Opady marznące/1, Silny wiatr/1, Roztopy/1/ 2019-02-06 16:41 Bogusław Badacz aktualizacja treści
148. Prognoza niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych z dnia 6.02.2019 r /Opady marznące/1, Silny wiatr/1, Roztopy/1/ 2019-02-06 16:40 Bogusław Badacz aktualizacja treści
149. Zaproszenie do złożenia oferty na usługi rzeczoznawców majątkowych 2019-02-06 16:24 Kamila Rademacher aktualizacja treści
150. Zaproszenie do złożenia oferty na usługi geodezyjne 2019-02-06 16:20 Kamila Rademacher aktualizacja treści

Strona: 3 z 270

  • Data aktualizacji: 2019-02-21 14:03
  • |
  • Licznik odwiedzin: 6 044 688