• HARMONOGRAM (5,96 MB)

  załączył: Dorota Zawadzka, Redaktor BIP - Promocja Gminy dnia 2022-12-29 13:36

Pobierz deklaracje >>>

Burmistrz Grodkowa informuje, że w Grodkowie przy ul. Elsnera nr 12 (baza Spółki Komunalnik) funkcjonuje Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK).

Godziny otwarcia PSZOK:

 • wtorek i piątek 10:00-18:00
 • środa i czwartek 7:00-15:00
 • sobota 8:00-15:00

 

Zgodnie z ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz przyjętą przez Radę Miasta uchwałą w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Grodków, każdy właściciel nieruchomości ma obowiązek wyposażyć nieruchomość w pojemniki służące do zbierania odpadów.

Polskie Normy określiły pojemniki na odpady pod numerem: PN-EN 840-1:2013-05, określając je jako: ruchome pojemniki na odpady - Część 1: Pojemniki dwukołowe o pojemności do 400 l do grzebieniowych mechanizmów załadowczych. Pojemniki na odpady komunalne, spełniające obowiązującą w kraju normę, są przystosowane do mechanicznego opróżniania ich przez specjalistyczne pojazdy za pośrednictwem chwytaków grzebieniowych. Wykonane są z PEHD - polietylenu niskociśnieniowego wysokiej gęstości, co zapewnia odpowiednią jakość. Pojemniki takie są odporne na uszkodzenia mechaniczne, chemikalia oraz na wysokie i niskie temperatury. Zgodnie z powyższymi normami, maksymalne obciążenie pojemników to ok. 50kg dla pojemników 110/120l oraz 100kg dla pojemników 240l. Nośność pojemników jest uwidoczniona przez producenta na pojemniku.

Przeciążony pojemnik może zostać uszkodzony w trakcie odbioru odpadów. Podstawową zasadą doboru pojemnika na odpady jest to, aby wielkość i liczba pojemników dostosowana była do liczby mieszkańców danej nieruchomości oraz gwarantowała utrzymanie czystości i porządku na terenie posesji. Starego typu, metalowe pojemniki typu SM110 również nie są dostosowane do obecnie obowiązujących norm określających wymagania stawiane pojemnikom na odpady komunalne. Brak odpowiedniej konstrukcji pojemnika powoduje między innymi zaginanie pojemnika w czasie odbioru oraz wyłamywanie uchwytów. Może być również przyczyną wypadku w trakcie realizacji odbioru. Uchwyty do zasypu śmieciarki, w pojemnikach metalowych SM110, przestały być produkowane na przełomie lat 80 i 90-tych ubiegłego wieku. Nowoczesne pojazdy nie mają możliwości bezpiecznego montażu pojemnika.

Wobec powyższego konieczne jest wyposażenie się przez mieszkańców nieruchomości                      w odpowiednie pojemniki do gromadzenia odpadów. Przy zakupie pojemników należy zwrócić uwagę na wyżej opisaną Polską Normę, gdyż wszystkie inne pojemniki nieposiadające charakterystycznych kołnierzy/chwytaków nie będą współpracowały z pojazdami specjalistycznymi i tym samym nie będą mogły być opróżniane lub mogą zostać uszkodzone podczas odbioru - nie z winy firmy świadczącej usługę.

Jak prawidłowo segregować odpady?

Zapoznaj się z poniższymi wskazówkami i zobacz, jakie to proste

Segregowanie śmieci to podstawowa powinność każdego człowieka, która wynika z moralnego obowiązku dbania o środowisko naturalne, będące dobrem wspólnym całej ludzkości. W jaki sposób segregować odpady prawidłowo, tak aby można je było ponownie wykorzystać?

Szczegółowy sposób segregacji określa rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie szczegółowego sposobu selektywnego zbierania wybranych frakcji odpadów (Dz.U. z 2019 r. poz. 2028). Główna zasada Jednolitego Systemu Segregacji Odpadów (JSSO) jest jedna – należy oddzielać surowce od odpadów, które nie nadają się do powtórnego przetworzenia.

Jakie surowce oddzielamy? Są to: tworzywa sztuczne i metale, papier, opakowania szklane i odpady biodegradowalne. Zbieranie osobno papieru, szkła, tworzyw sztucznych wraz z metalem, a także oddzielanie odpadów biodegradowalnych pozwala uzyskać najbardziej pełnowartościowe surowce do ponownego przetworzenia.

Przy segregacji bezwzględnie trzeba pamiętać o odpadach niebezpiecznych, do których zaliczają się zużyte baterie i akumulatory, przeterminowane lekarstwa, zużyte świetlówki, odpady po żrących chemikaliach (np. środkach ochrony roślin), a także zużyty sprzęt RTV     i AGD (tzw. elektroodpady). Tych odpadów nie wolno wyrzucać do śmieci zmieszanych!!! Można je oddać w specjalnie wyznaczonych punktach w sklepach i aptekach, a także w Punkcie Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych, czyli tzw. PSZOK-u zorganizowanym przez gminę.

No dobrze, skoro segregowanie jest takie łatwe, to co należy zrobić z takimi odpadami jak np. karton po mleku? Czy należy wyrzucić go do pojemnika na papier, czy na aluminium, którym ten karton jest wyścielony od środka? Czy tłusty słoik po pulpetach wrzucać do szkła czy może do odpadów zmieszanych? A co z obierkami warzyw?

Po kolei. Karton po mleku to przykład opakowania wielo-materiałowego. Wyrzucamy je do pojemnika na metale i tworzywa sztuczne. Z kolei opróżniony słoik po pulpetach powinniśmy wyrzucić do pojemnika na opakowania szklane. Nie szkodzi, że jest nieumyty. Zostanie umyty w sortowni.

Obierki warzyw i owoców najlepiej przeznaczyć na kompost. Jeśli nie masz przydomowego kompostownika, wyrzuć je do pojemnika na odpady biodegradowalne (BIO). Co ważne, ani szkła, ani plastiku czy metalu nie trzeba myć przed wyrzuceniem do pojemnika na odpady segregowane. Wystarczy je opróżnić. Surowce zostaną umyte na późniejszym etapie recyklingu, sortujmy je więc i wyrzucajmy do odpowiednich pojemników.

Nadal masz wątpliwości, gdzie wyrzucić konkretny odpad? Skorzystaj z naszej ściągi poniżej.

 

PRAWIDŁOWA SEGREGACJA

METALE I TWORZYWA SZTUCZNE

Należy wyrzucać

 • odkręcone i zgniecione plastikowe butelki po napojach
 • nakrętki, o ile nie zbieramy ich osobno w ramach akcji dobroczynnych
 • plastikowe opakowania po produktach spożywczych
 • opakowania wielomateriałowe (np. kartony po mleku i sokach)
 • opakowania po środkach czystości (np. proszkach do prania), kosmetykach (np. szamponach, paście do zębów) itp.
 • plastikowe torby, worki, reklamówki, inne folie
 • aluminiowe puszki po napojach i sokach
 • puszki po konserwach
 • folię aluminiową
 • metale kolorowe
 • kapsle, zakrętki od słoików

Nie należy wyrzucać

 • butelek i pojemników z zawartością
 • plastikowych zabawek
 • opakowań po lekach i zużytych artykułów medycznych
 • opakowań po olejach silnikowych
 • części samochodowych
 • zużytych baterii i akumulatorów
 • puszek i pojemników po farbach i lakierach
 • zużytego sprzętu elektronicznego i AGD Należy wyrzucać
 • ubrań
 • styropianu

PAPIER

Należy wyrzucać

 • opakowania z papieru, karton, tekturę (także falistą)
 • katalogi, ulotki, prospekty
 • gazety i czasopisma
 • papier szkolny i biurowy, zadrukowane kartki
 • zeszyty i książki
 • papier pakowy
 • torby i worki papierowe

Nie należy wyrzucać

 • ręczników papierowych i zużytych chusteczek higienicznych
 • papieru lakierowanego i powleczonego folią, zatłuszczonego lub zabrudzonego
 • kartonów po mleku i napojach
 • papierowych worków po nawozach, cemencie i innych materiałach budowlanych
 • tapet
 • pieluch jednorazowych i innych materiałów higienicznych
 • zatłuszczonych jednorazowych opakowań z papieru i naczyń jednorazowych

SZKŁO

Należy wyrzucać

 • butelki i słoiki po napojach i żywności (w tym butelki po napojach alkoholowych i olejach roślinnych)
 • szklane opakowania po kosmetykach (jeżeli nie są wykonane z trwale połączonych kilku surowców)

Nie należy wyrzucać

 • ceramiki, doniczek, porcelany, fajansu, kryształów
 • szkła okularowego
 • szkła żaroodpornego
 • Zniczy z zawartością wosku
 • żarówek i świetlówek
 • reflektorów
 • opakowań po lekach, rozpuszczalnikach, olejach silnikowych
 • luster
 • szyb okiennych i zbrojonych
 • monitorów i lamp telewizyjnych
 • termometrów i strzykawek

ODPADY BIODEGRADOWALNE

Należy wyrzucać

 • odpadki warzywne i owocowe (w tym obierki itp.)
 • gałęzie drzew i krzewów
 • skoszoną trawę, liście, kwiaty
 • trociny i korę drzew
 • niezaimpregnowane drewno
 • resztki jedzenia

Nie należy wyrzucać

 • kości zwierząt
 • oleju jadalnego
 • odchodów zwierząt
 • popiołu z węgla kamiennego
 • leków
 • drewna impregnowanego
 • płyt wiórowych i pilśniowych MDF
 • ziemi i kamieni
 • innych odpadów komunalnych (w tym niebezpiecznych)

ODPADY ZMIESZANE: Do pojemnika z odpadami zmieszanymi należy wrzucać wszystko to, czego nie można odzyskać w procesie recyklingu, z wyłączeniem odpadów niebezpiecznych.

 

P.H.U. Komunalnik Sp. z o.o. to firma, która wygrała przetarg na odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych zarówno od właścicieli nieruchomości zamieszkałych, jak i z terenów i obiektów użytku publicznego Gminy Grodków na okres od 01.01 – 31.12.2021 r.

Adres firmy:

P.H.U. Komunalnik Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu przy ul. Świętego Jerzego 1A, 50-518 Wrocław;

Oddział 48-303 Nysa, ul. Morcinka 66e ; tel./fax 77 433 06 82

 

Instalacje, do których przekazano odpady komunalne do zagospodarowania:

 

- Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej EKOM Sp. z o.o. ul.Piłsudskiego 32, 48-303 Nysa,

- Zakład Gospodarowania Odpadami Sp. z o.o. Gać 90, 55-200 Oława.

Zgodnie z art. 3 ust 2 pkt 9f ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, gmina zobowiązana jest do udostępnienia na stronie internetowej urzędu gminy oraz w sposób zwyczajowo przyjęty adresów punktów zbierania odpadów folii, sznurka oraz opon powstających w gospodarstwach rolnych lub zakładów przetwarzania takich odpadów, jeżeli na obszarze gminy są położone gospodarstwa rolne.

 Poniżej zamieszczono wykaz podmiotów zbierających w/w odpady:

Nazwa podmiotu

Adres prowadzonej działalności zbierania odpadów

Rodzaj zbieranych odpadów

Nr kontaktowy

PAKCER

Ul. Porcelitowa 2 Tułowice

Folia odpadowa

602 610 585, 606 967 774      

REMONDIS Sp. z o.o.

Ul. Kamienna 11 Górażdże

Folia odpadowa

660 175 147

MAK-MET

Ul. Kasztanowa 2 Oława

Folia odpadowa siatka, sznurek, worki Big-Bagi, opakowania niebezpieczne, opony rolnicze

660 175 147

 

Rolnik będący wytwórcą odpadów ma obowiązek na własny koszt zagospodarować odpady powstające w prowadzonym gospodarstwie rolnym, np. przez zlecenie tych czynności podmiotowi posiadającemu odpowiednie zezwolenie.

Urząd Miejski w Grodkowie zastrzega, że ww. wykaz ma charakter poglądowy i nie obejmuje wszystkich firm zbierających tego typu odpadów.

 

 do góry