Komendant                      Paweł Borkowski

Starszy Inspektor           Tadeusz Rybak

Specjalista                       Katarzyna Węglińska

Młodszy Specjalista       Natalia Helenowska

Strażnik                             Patryk Bandyk

Młodszy Strażnik             Kornel Izdebski

                        

 

Siedziba Straży Miejskiej

ul. Warszawska 44/9
49-200 Grodków
(Dworzec  PKP) 

Godziny pracy:

Poniedziałek – Piątek 7.00 – 20.00
Sobota, Niedziela i Święta – zgodnie z miesięcznym harmonogramem

Dane kontaktowe:

tel. 77 415 71 26, 784079153, fax: 77 415 55 16
e-mail: strazmiejska@grodkow.pl
http://grodkow.pl

        Praca

Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych w trybie RODOw Straży Miejskiej w Grodkowie

Docierają informacje do Straży Miejskiej w Grodkowie od mieszkańców o próbach oszustw metodą na strażnika miejskiego polegających na kontakcie telefonicznym oszusta podszywającego się pod strażnika miejskiego, który informuje o niezapłaconym mandacie karnym i instrukcji jak tego dokonać.

Apelujemy do mieszkańców, aby zachowali czujność w takich przypadkach i nie postępowali zgodnie ze wskazówkami oszustów, ponieważ Straż Miejska nigdy nie kontaktuje się telefonicznie w niniejszych sprawach tj. opłacenia mandatów karnych. Kreatywność oszustów w Polsce jest nieograniczona i tym razem wykorzystują straże miejskie podszywając się pod nie.

Informujemy, że oszustwo stanowi przestępstwo i podlega karze pozbawienia wolności od 6 miesięcy do lat 8.

Strażnicy miejscy otrzymali zgłoszenie dotyczące mężczyzny kierującego samochodem osobowym bez uprawnień w jednej z miejscowości Gminy Grodków. Po wykonaniu czynności strażnicy ustalili, iż niniejszy mieszkaniec Grodkowa rzeczywiście kierował pojazdem nie posiadając uprawnień i w związku z powyższym skierowali wniosek o ukaranie do Sądu Rejonowego w Nysie, który ukarał grodkowianina grzywną w wysokości 1500 zł oraz zakazem prowadzenia pojazdów na okres jednego roku.

W dniu 16.02.2024 r. otrzymano zgłoszenie o uszkodzonych czterech znakach i zniszczonej szybie wiaty przystanku autobusowego na ul. Sienkiewicza w Grodkowie. W ramach czynności wyjaśniających strażnicy miejscy zabezpieczyli zapis z monitoringu miejskiego z którego wytypowali osobę podejrzaną i następnie zaczęli ją poszukiwać. W dniu 20.02.2024 r. podczas kontroli potencjalnych miejsc przebywania sprawcy wandalizmu ujęli 22 letniego grodkowianina, który przyznał się do zarzucanych czynów. Sprawa została skierowana do Sądu Rejonowego w Nysie gdzie za popełniony czyn mężczyzna będzie podlegał karze aresztu, ograniczenia wolności albo grzywny.

W dniu 8 lutego 2024 r. w sali gimnastycznej Zespołu Szkół Ponadpodstawowych w Grodkowie odbył się bezpłatny kurs samoobrony kobiet z terenu Gminy Grodków, zorganizowany przez Fundację K2, Burmistrza Grodkowa oraz Straż Miejską. Około 40 kobiet uczestniczyło w niniejszym szkoleniu, które zakończyło się wydaniem zaświadczeń. Głównym celem było przygotowanie uczestników do odparcia ataku i jak najszybszego oddalenia się z miejsca zagrożenia. Z uwagi na duże zainteresowanie ze strony silnych i odważnych kobiet planowany jest jeszcze w bieżącym roku kolejny kurs samoobrony.

BEZPŁATNY Kurs Samoobrony Kobiet/Dziewcząt

Fundacja K2, Burmistrz Grodkowa oraz Straż Miejska w Grodkowie zapraszają zainteresowane kobiety i dziewczęta do udziału w bezpłatnym kursie samoobrony.

Kurs odbędzie się w dn. 8 luty 2024 r. w godz. 15.45-19.45 – 4 godziny intensywnych zajęć prostej i skutecznej samoobrony.  

Uczestniczki:

Osoby powyżej 13 roku życia (w przypadku osób niepełnoletnich wymagana pisemna zgoda opiekunów prawnych na udział w zajęciach).

Miejsce szkolenia:

Sala gimnastyczna Zespołu Szkół Ponadpodstawowych w Grodkowie
ul. Krakowska 20

Zapisy:

Straż Miejska w Grodkowie ul. Warszawska 44/9
tel.: 774157126, e-mail: strazmiejska@grodkow.pl

Dane do zgłoszenia – Imię i Nazwisko oraz numer telefonu.

W styczniu b.r. w ramach akcji „Bezpieczne ferie zimowe” strażnicy przeprowadzili prelekcje w Szkole Podstawowej nr 3 i Przedszkolu Publicznym nr 2 na ul. Mickiewicza w Grodkowie. Jak corocznie zajęcia dedykowane były dla najmłodszych uczniów oraz przedszkolaków w celu przygotowania ich do spędzenia czasu wolnego w zimowej aurze w sposób przyjemny i przede wszystkim bezpieczny. Poza omówieniem podstawowych zagrożeń jakie mogą napotkać, został także zaprezentowany sprzęt służbowy strażników a na koniec wyposażono dzieci w akcesoria odblaskowe. W zajęciach łącznie uczestniczyło 240 dzieci.

Przy współpracy z Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Grodkowie jak corocznie udało się rozwieść paczki świąteczne i żywnościowe dla osób starszych, samotnie zamieszkujących oraz pozostałych wymagających wsparcia. Reakcja mieszkańców na widok strażników początkowa była niepewna lecz po złożeniu im życzeń świątecznych i przekazaniu paczek widoczne było wzruszenie i wdzięczność.

 

W grudniu b.r. strażnicy miejscy brali udział w cyklu szkoleń z udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej oraz z taktyk i technik interwencji w celu aktualizacji i przypomnienia niezbędnych w tej pracy umiejętności. W pracy patrolowej strażnicy spotykają się z sytuacjami, w których muszą podejmować szybkie i wymagające wiedzy i doświadczenia decyzje do których należy między innymi pomoc osobom poszkodowanych w zdarzeniach drogowych lub innych okolicznościach zagrażających ich zdrowiu lub życiu. Systematycznie szkoląc się mamy pewność, że skutecznie pomożemy osobom wymagającym tej pomocy, co przekłada się na wzrost bezpieczeństwa mieszkańców naszej gminy. Poza pomocą innym musimy także zadbać o swoje bezpieczeństwo w pracy i wyjeżdżając na interwencję powinniśmy być gotowi na różne scenariusze w tym także na napaść na funkcjonariusza.  

W dniu 17 października 2023 r. podczas kontroli ruchu drogowego na ul. Warszawskiej w Grodkowie strażnicy prowadząc czynności wobec kierującego pojazdem osobowym ujawnili brak uprawnień do kierowania pojazdami. Z uwagi na popełnione wykroczenie, wobec mieszkańca Grodkowa został sporządzony wniosek o ukaranie do Sądu Rejonowego w Nysie, gdzie sprawca może liczyć się z konsekwencjami karnymi zagrożonymi karą aresztu, ograniczenia wolności albo grzywny nie niższej niż 1500 złotych oraz zakazem prowadzenia pojazdów. Ustalono także, że niniejszy sprawca w przeszłości skazywany był już przez sąd za prowadzenie pojazdów bez uprawnień.

W dniu 09.11.2023 r. strażnicy miejscy przeprowadzili zajęcia z przedszkolakami z Przedszkola Publicznego nr 2 w Grodkowie. Najmłodsze grupy miały okazję poznać strażników ich pracę oraz zasady bezpiecznego poruszania się po drogach w tym korzystania z przejść dla pieszych oraz sygnalizacji świetlnej. Do ćwiczeń oczywiście wykorzystano Auto-chodzik imitujący warunki drogowe. Kolejnym tematem poruszanym przez strażników było używanie odblasków przez pieszych znajdujących się na drogach poza obszarami zabudowanymi po zmroku, które są elementem obowiązkowym oraz niezbędnym dla niechronionych uczestników ruchu drogowego poprzez ich widoczność dla przejeżdżających kierowców. Zachęcamy również do używania odblasków także w obszarach zabudowanych gdzie również dochodzi to potrąceń pieszych głównie na nieoświetlonych przejściach dla pieszych.

Straż Miejska w Grodkowie apeluje do mieszkańców o zwracanie uwagi w porze zimowej na osoby bezdomne, niepełnosprawne, nietrzeźwe, starsze, samotne oraz zwierzęta narażone na wychłodzenie. W każdym zgłoszonym przypadku, także anonimowym strażnicy podejmą interwencję.

- przypominamy, że osoby bezdomne mogą uzyskać pomoc w schroniskach, gdzie zostaną przetransportowane i przetrwają zimę,

- przypominamy, że osoby nietrzeźwe śpiące pod chmurką narażone są na wychłodzenie,

- przypominamy, że osoby starsze samotnie zamieszkujące mogą mieć problemy z ogrzewaniem swoich mieszkań czy domów,

- przypominamy, że zwierzęta trzymane pod chmurką w niewłaściwych warunkach podczas mrozów są narażone na wychłodzenie.

Jeżeli jesteś świadkiem powyższych zdarzeń zadzwoń do Straży Miejskiej pod numer 784079153 lub 774157126.

W ramach akcji „Zima” przypominamy także o obowiązku używania odblasków przez pieszych poruszających się po zmroku drogami poza obszarami zabudowanymi co wpływa na poprawę bezpieczeństwa niechronionych uczestników ruchu.

W dniu 10.10.2023 r. w związku z otrzymanym zgłoszeniem o zaniedbanym psie znajdującym się przy drodze w jednej z miejscowości Gminy Grodków, strażnicy po przybyciu na miejsce interwencji potwierdzili zaniedbanego, wychudzonego i osłabionego psa. Na miejsce został wezwany weterynarz, który wydał opinię o potrzebie niezwłocznego leczenia zwierzęcia z uwagi na zagrożenie jego zdrowia i życia. Strażnicy miejscy szybko ustalili właściciela psa zamieszkałego nieopodal i podjęli wobec niego czynności w związku z podejrzeniem popełnienia przestępstwa polegającego na znęcaniu się nad zwierzęciem. W trakcie interwencji pies został przetransportowany do schroniska dla zwierząt, gdzie został poddany leczeniu i będzie oczekiwał do czasu zakończenia postępowania karnego. 67-letni właściciel psa oświadczył, że nie był w stanie należycie opiekować się swoim psem ze względu na ciężką chorobę i rehabilitację a żal mu było oddać psa innej osobie. Sprawę przekazano policji a sprawca niniejszego przestępstwa musi się liczyć z odpowiedzialnością karną zagrożoną karą pozbawienia wolności do lat 3.

W dniu 27 września na zaproszenie Oddziału Przedszkolnego w Bąkowie strażnicy miejscy przeprowadzili prelekcje na temat bezpieczeństwa w ruchu drogowym. Poruszane były zasady bezpiecznego poruszania się pieszych po drogach w tym korzystania z przejść dla pieszych i sygnalizacji świetlnej. W ramach ćwiczeń wykorzystany został zestaw Auto-chodzik imitujący warunki drogowe jak również zaprezentowany został dzieciom sprzęt, radiowóz i po krótce charakterystyka pracy strażnika miejskiego.

W dniu 29.08.2023 r. w którym to obchodzone jest święto straży miejskiej w Polsce, przeniesieni zostali na wyższe stanowiska grodkowscy strażnicy. W bieżącym roku awansowani zostali następujący funkcjonariusze: młodszy specjalista Natalia Helenowska, strażnik Patryk Bandyk oraz młodszy strażnik Kornel Izdebski. Niniejsi strażnicy podczas pełnienia obowiązków służbowych wykazywali zaangażowanie w codziennej pracy, przejawiali inicjatywę dbając o ład, porządek i bezpieczeństwo społeczności lokalnej. Nabyli doświadczenie, które jest adekwatne do zajmowanego stanowiska.

W dniu 25.08.2023 r. w godzinach popołudniowych strażnicy otrzymali zgłoszenie o nietrzeźwym mężczyźnie, który na ul. Krakowskiej w Grodkowie wsiadł do samochodu osobowego po czym ruszył taranując kilka pojazdów. W ciągu kilku minut patrol straży miejskiej był już na miejscu, gdzie ujął nietrzeźwego kierującego, uniemożliwiając mu dalszą jazdę. Na miejsce została wezwana Policja i za popełnione przestępstwo zatrzymała 63-letniego mieszkańca Grodkowa, który po przebadaniu na zawartość alkoholu w organizmie uzyskał wynik prawie 2,5 promila. Kolejny raz mieszańcy wykazali się odpowiedzialnym i szybkim postępowaniem co przyczyniło się do ograniczenia tragedii.

W dniu 22.08.2023 r. przez m.in. gminę Grodków przeszła burza w skutkach katastrofalnych dla mieszkańców oraz infrastruktury. Straż Miejska w Grodkowie jak większość służb w tym dniu realizowała znaczną ilość interwencji związanych z zapewnieniem bezpieczeństwa mieszkańcom. Działania strażników polegały głównie na pomocy w usuwaniu drzew z dróg, wejść do budynków, ciągów komunikacyjnych, sieci energetycznej oraz ścisłej współpracy ze Strażą Pożarną. Ponadto w Grodkowie strażnicy zabezpieczali miejsca niebezpieczne oraz kierowała ruchem drogowym, które to zakończyli przed północą.

W ramach akcji „Bezpieczne wakacje” strażnicy dokonali przeglądu placów zabaw na terenie miasta i gminy pod kątem stanu urządzeń i możliwości bezpiecznego korzystania z nich przez dzieci, przeprowadzili prelekcje w szkołach podczas których omawiali zasady bezpieczeństwa podczas wakacji oraz uczestniczyli w corocznym Gminnym Konkursie Wiedzy o Ruchu Drogowym organizowanym przez Przedszkole Publiczne nr 2 w Grodkowie w charakterze jury. Podczas niniejszych zajęć z wykorzystaniem auto-chodzika imitującego warunki drogowe poza najważniejszymi wskazówkami zaprezentowano dzieciom sprzęt wraz z radiowozem oraz zaopatrzono najmłodszych w odblaski.

W okresie wakacji strażnicy wraz ze wsparciem  monitoringu miejskiego dbać będą o bezpieczeństwo dzieci i młodzieży reagując na każdą interwencję i tym samym apelujemy do rodziców o czujność wobec swoich pociech, które spędzać będą czas wolny w przestrzeni publicznej.

Apelujemy również do mieszkańców o empatię wobec osób starszych, niepełnosprawnych oraz nietrzeźwych zagrożonych udarem cieplnym w upalne dni, znajdujących się w miejscach publicznych oraz wobec dzieci zamkniętych w pojazdach a także zwierząt domowych wystawianych na trudne warunki atmosferyczne bez opieki.

Numer kontaktowy do Straży Miejskiej w Grodkowie 774157126, 784079153.

W dniu 12.06.2023 r. w godzinach popołudniowych otrzymano zgłoszenie o nietrzeźwym rowerzyście stwarzającym zagrożenie w ruchu drogowym w centrum Grodkowa. Strażnicy udali się na grodkowski rynek gdzie zauważyli wskazanego mężczyznę, który odpoczywał na ławce. Po dłuższej chwili wsiadł na rower i odjechał po czym został zatrzymany przez strażników. 60 letni mieszkaniec Grodkowa został przebadany na zawartość alkoholu w organizmie i w związku ze stanem nietrzeźwości został ujęty i przekazany Policji, która nałożyła na niego mandat karny w wysokości 2500 zł. Nietrzeźwy rowerzysta jak ustalili strażnicy zanim dojechał do Rynku wjeżdżał pod nadjeżdżające pojazdy czym stwarzał bezpośrednie zagrożenie w ruchu drogowym. Dziękujemy mieszkańcom za szybką reakcję i tym samym niedopuszczenie do tragedii.

W czerwcu b.r. strażnicy miejscy rozpoczęli patrole rowerowe głównie na terenie miasta jak również na terenie gminy. W okresie letnim rowery są wykorzystywane jako dodatkowy środek transportu, umożliwiający dotarcie do niedostępnych dla pojazdów miejsc. W ramach niniejszych patroli strażnicy będą egzekwować m.in. naruszenia przepisów przez rowerzystów, pieszych, użytkowników hulajnóg elektrycznych, urządzeń transportu osobistego oraz urządzeń wspomagających ruch. Funkcjonariuszy będzie można spotkać na drogach rowerowych również w Nowej Wsi Małej oraz Wójtowicach jak i w parkach, w rejonie zbiorników wodnych, placów zabaw, osiedli mieszkalnych, ogrodów działkowych oraz boisk sportowych.  

Apelujemy głównie do rodziców osób nieletnich korzystających z hulajnóg elektrycznych o zwrócenie uwagi na bezpieczne, zgodne z obowiązującymi przepisami korzystanie z tych pojazdów przez swoje dzieci.

W razie pytań zapraszamy do Straży Miejskie w Grodkowie lub telefonicznie pod numerem 774157126 wew. 10, gdzie można uzyskać informacje szczegółowe.

 

W dniu 22.03.2023 r. na peronie kolejowym w Grodkowie strażnicy zauważyli trzech mężczyzn palących prawdopodobnie środki odurzające. Podczas kontroli osobistej przeprowadzonej wobec mężczyzn, ujawniono u jednego z nich susz marihuany. Z uwagi na popełnione przestępstwo posiadania środków odurzających powiadomiono policję, której przekazano 35- letniego grodkowianina. Za popełnione niniejsze przestępstwo grozi kara pozbawienia wolności do lat 3.

W dniu 20.03.2023 r. w godzinach wieczornych stwił się do siedziby straży miejskiej mężczyzna w wieku około 60 lat i poinformował, że jest poszukiwany do odbycia kary pozbawienia wolności. Strażnicy potwierdzili, iż mężczyzna jest poszukiwany do odbycia kary pozbawienia wolności za przestępstwa przeciwko rodzinie i opiece i przekazali go patrolowi policji.

W dniu 15.02.2023 r. otrzymano zgłoszenie od mieszkańca grodkowskiego rynku o otwartym lokalu gastronomicznym. Strażnicy miejscy potwierdzili zgłoszenie w centrum Grodkowa, gdzie okazało się, że lokal od strony zaplecza jest otwarty a wewnątrz nie ma nikogo. Ustalono, że najemca baru znajduje się we Wrocławiu i wychodząc z lokalu zamknął tylko drzwi wejściowe i nie sprawdził tych od zaplecza. Wezwano na miejsce właściciela, który pod nieobecność najemcy zamknął drzwi baru. Ostatecznie wykluczono włamanie i z pomocą czujnych sąsiadów nie doszło do kradzieży czy ewentualnej dewastacji.

W dniu 09.02.2023 r. otrzymano zgłoszenie o podejrzeniu popełnienia przestępstwa polegającego na znęcaniu się nad zwierzęciem gospodarskim w jednej z miejscowości Gminy Grodków. Na miejscu interwencji strażnicy potwierdzili zgłoszenie i ujawnili przy budynku wielorodzinnym na terenie ogrodzonym kozła, który był trzymaniu w warunkach niewłaściwych w stanie rażącego niechlujstwa, bez dostępu do wody oraz pokarmu i jakiejkolwiek roślinności, ponadto zwierzę nie było doglądane przez swojego właściciela, ponieważ jak ustalono od kilku dni był on nieobecny w miejscu zamieszkania. Zwierzę zostało pozostawiane na terenie zamkniętym i gdyby nie sąsiedzi dokarmiający je, mogłoby nie przeżyć. Strażnicy miejscy z uwagi na podejrzenie popełnienia przestępstwa polegającego na znęcaniu się nad zwierzęciem przez jego właściciela podjęli decyzję o odebraniu go i przekazaniu sprawy policji. Właścicielowi kozła grozi za popełnienie niniejszego przestępstwa kara pozbawienia wolności do lat 3.

W dniu 09.02.2023 r. na zaproszenie Szkoły Podstawowej nr 3 w Grodkowie strażnicy przeprowadzili prelekcje dla klas VI i VII. Poruszane tematy dotyczyły także bezpieczeństwa w trakcie ferii zimowych oraz cyberbezpieczeństwa.

W dniu 06.02.2023 r. na zaproszenie Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Grodkowie strażnicy przeprowadzili zajęcia z dwiema grupami wychowawczymi. Jednym z tematów prelekcji były bezpieczne ferie zimowe, gdzie omówiono wszelkie czyhające zagrożenia na dzieci i młodzież w tym zimowym środowisku, m.in. zamarznięte zbiorniki wodne, kuligi czy miejsca i zabawy na świeżym powietrzu. Drugi z tematów poświęcony był cyberbezpieczeństwu i typowym sposobom działania przestępców w sieci, które są wykorzystywane do m.in. aktywowania złośliwego oprogramowania, wyłudzania pieniądze lub poufnych informacji oraz przejmowania kont na portalach społecznościowych. Dzieci i młodzież namiętnie korzystająca z internetu jest grupą szczególnie podatną na wszelkiego rodzaju zagrożenia w sieci, których jest coraz więcej z uwagi na ich modyfikacje i nowe sposoby stosowane przez oszustów.  

W ramach akcji Zima oraz Czyste Powietrze strażnicy miejscy przeprowadzili w bieżącym roku 51 kontroli palenisk domowych na terenie miasta i gminy. W wyniku niniejszych działań ujawniono kilku sprawców spalania odpadów, którzy zostali ukarani mandatami karnymi lub skierowano wobec nich wnioski o ukaranie do Sądu. W ramach działań edukacyjnych przeprowadzono 13 spotkań z 787 uczestnikami z przedszkoli, szkół podstawowych oraz z dorosłymi mieszkańcami gminy, gdzie tematyką była ochrona środowiska.

Kontrole spalania odpadów w paleniskach domowych będą się odbywały na terenie całej gminy w związku ze zgłoszeniami mieszkańców, ujawnionych bezpośrednio przez strażników miejscach oraz rutynowe.

Przypominamy, że za spalanie odpadów grozi kara aresztu lub grzywny do 5000 zł. oraz o obowiązku wpuszczenia na teren nieruchomości upoważnionego strażnika miejskiego, który przeprowadzi kontrolę w zakresie przestrzegania przepisów o ochronie środowiska. Uniemożliwienie przeprowadzenia kontroli środowiskowej strażnikowi podlega karze pozbawienia wolności do lat 3.

W dniu 28.11.2022 r. na zaproszenie Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Grodkowie strażnicy miejscy przeprowadzili zajęcia dla dwóch grup. W młodszej grupie omówione zostały tematy związane z bezpieczeństwem pieszych m.in. przejścia dla pieszych, używanie elementów odblaskowych czy charakterystyka pracy strażnika, natomiast w starszej grupie dodatkowo poruszono tematy związane z demoralizacją nieletnich i konsekwencjami popełnianych czynów zabronionych. Do zajęć wykorzystano zestaw auto-chodzik, zaprezentowano wyposażenie funkcjonariuszy i rozdano odblaski. Podczas zajęć nie zabrakło pytań ze strony wychowanków oraz dyskusji na najciekawsze dla nich kwestie.

W ramach akcji „Zima” jak corocznie zwracamy się do mieszkańców o pomoc oraz reakcję na sytuacje i zdarzenia, których są świadkami. W okresie zimowym przy spadku temperatur na zewnątrz narażone na wychłodzenie mogą znajdować się osoby bezdomne, nietrzeźwe, starsze, niepełnosprawne oraz samotnie zamieszkujące. Strażnicy kontrolują wszelkie dostępne miejsca na terenie miasta i gminy pod kątem ograniczenia zagrożenia dla życia i zdrowia niniejszych osób i tym samym zwracamy się do mieszkańców o pomoc i wszelkie informacje o osobach wymagających pomocy w okresie zimowym.

Pamiętajmy, że osoba leżąca na ławce lub chodniku nawet nietrzeźwa wymaga pomocy i nie bądźmy obojętni, ponieważ każdy zasługuje na takie traktowanie jakiego byśmy oczekiwali od innych.

Numer kontaktowy do Straży Miejskiej – 774157126, 784079153.

Straż Miejska w Grodkowie informuje o organizacji ruchu w rejonie cmentarza w Grodkowie w związku z dniem Wszystkich Świętych.

Wyznacza się następujące parkingi dla przyjezdnych na cmentarz:

- parking ul. Słowackiego

- parking targowisko miejskie (wjazd od ul. Klubowej i Warszawskiej)

- parking przy ul Sportowej (wjazd od ul. Warszawskiej i Kasztanowej)

- parking przy ul. Klubowej

Obowiązujące zakazy zatrzymania i postoju pojazdów:

- ul. Słowackiego

- ul. Klubowa

Apelujemy do mieszkańców i kierowców odwiedzających Grodkowski cmentarz o stosowanie się do obowiązującego oznakowania i poleceń kierujących ruchem Strażników Miejskich, którzy dbać będą o bezpieczeństwo i porządek w rejonie cmentarza.

 

 

 

W dniu 24.10.2022 r. na zaproszenie Szkoły Podstawowej w Jędrzejowie strażnicy miejscy przeprowadzili prelekcje z uczniami i przedszkolakami na temat zasad bezpieczeństwa pieszych, korzystania z przejść dla pieszych, poruszania się m.in. hulajnogami elektrycznymi, urządzeniami wspomagającymi ruch oraz urządzeniami transportu osobistego. Poruszano także tematy związane z używaniem przez pieszych odblasków po zmroku oraz zaprezentowano sprzęt służbowy wraz z radiowozem. W celu przyswojenia widomości strażnicy użyli zestawu do ćwiczeń auto-chodzik.

W dniu 12 września 2022 r. w Urzędzie Miejskim zostali przeniesieni na wyższe stanowiska grodkowscy strażnicy miejscy. W bieżącym roku awansowali następujący funkcjonariusze: starszy strażnik Natalia Helenowska, młodszy strażnik Łukasz Pieczonka oraz młodszy strażnik Patryk Bandyk. Wskazani strażnicy podczas pełnienia obowiązków służbowych wykazywali zaangażowanie w codziennej pracy, przejawiali inicjatywę w działaniach dbając tym samym o ład, porządek i bezpieczeństwo społeczności lokalnej. Nabyli doświadczenie, które jest adekwatne do zajmowanego stanowiska.

W dniu 12.07.2022 r. na zaproszenie Działu Edukacji Regionalnej w Grodkowie odbyło się spotkanie z seniorami w grodkowskim Ratuszu. Uczestnikom spotkania przybliżono charakterystykę pracy Straży Miejskiej w Grodkowie, omówiono najczęstsze interwencje podejmowane przez strażników oraz czyhające na seniorów zagrożenia m.in. cyber-przestępstwa, kradzieże oraz zagrożenia na drodze. Rozmawiano także o osobach wymagających pomocy i uwrażliwieniu mieszkańców na różne sytuacje w przestrzeni publicznej jak i sąsiedzkiej.  

W ramach akcji „Bezpieczne wakacje” Straż Miejska w Grodkowie podejmuje wzmożone działania w miejscach przebywania osób nieletnich pod kątem ich bezpieczeństwa oraz demoralizacji, lecz apelujemy w szczególny sposób do mieszkańców o czujność i reakcję w sytuacjach zagrożenia życia ludzkiego. Lato i tym samym panujące upały w niektórych przypadkach stanowią zagrożenie m.in. dla osób starszych, nietrzeźwych oraz zwierząt. Na szczególną uwagę zasługują dzieci pozostawione w pojazdach na parkingach sklepowych w upalne dni dla których każda minuta stanowi bezpośrednie zagrożenie życia.

Jeżeli widzisz osobę wymagającą pomocy niezwłocznie powiadom służby ratunkowe i nie czekaj aż może zrobi to ktoś inny, podejdź do osoby śpiącej na ławce lub leżącej na ziemi i sprawdź czy jest przytomna, ponieważ wszyscy zasługują na pomoc.

Numer kontaktowy do Straży Miejskiej w Grodkowie – 784079153 lub 77 4157126. 

W ramach akcji „bezpieczne wakacje” strażnicy rejonowi odwiedzili szkoły i przedszkola w Gminie Grodków gdzie przeprowadzili prelekcje. Celem niniejszych zajęć z dziećmi głównie było przygotowanie ich do spędzenia wakacji w sposób świadomy i bezpieczny. Strażnicy zaprezentowali także sprzęt i samochód służbowy oraz wykorzystali do zajęć auto-chodzik. W zajęciach brało udział ponad 600 uczniów szkół podstawowych oraz przedszkolaków łącznie z ośmiu placówek oświatowych. 

Strażnicy wzięli także udział w Gminnym Konkursie Wiedzy o Ruchu Drogowym  zorganizowanym przez Przedszkole Publiczne nr 2 w Grodkowie, gdzie oceniali wiedzę uczestników z powyższego zakresu.   

W dniu 25.05.2022 r. strażnicy miejscy otrzymali zgłoszenie o dwóch psach w złej kondycji zdrowotnej znajdujących się w jednym z grodkowskich mieszkań. Na miejscu interwencji strażnicy zastali dwa psy wychudzone, zaniedbane i przestraszone wraz z ich właścicielem. Na miejsce wezwano weterynarza, który zbadał zwierzęta i wydał jednoznaczną opinię na podstawie której strażnicy podjęli decyzję o niezwłocznym odebraniu zwierząt właścicielowi, które trafiły do schroniska dla zwierząt, gdzie będą przebywały do czasu zakończenia postępowania karnego wobec ich właściciela, któremu grozi kara pozbawienia wolności do lat 3 w związku ze znęcaniem się nad zwierzętami.

 

W dniu 18.05.2022 r. strażnicy miejscy zostali wezwani do wydawałoby się zwykłej interwencji zakłócenia porządku publicznego przez dwóch mężczyzn w jednej z miejscowości Gminy Grodków. Na miejscu okazało się, że mężczyźni skierowali swoją agresję w stronę interweniujących strażników, naruszając ich nietykalność cielesną, gdzie jeden ze strażników doznał niegroźnych ran powierzchownych oraz stosując wobec nich groźby karalne. Interweniujący patrol ujął jednego z nich i wezwał na miejsce policję w celu wsparcia. Podczas realizacji interwencji ustalono, iż ujęty mężczyzna nie stawił się w zakładzie karnym do odbycia kary pozbawienia wolności. Obaj sprawcy przestępstwa poniosą konsekwencje karne za stosowanie gróźb karalnych zagrożonych karą pozbawienia wolności do lat 3 oraz jeden z mężczyzn dodatkowo odpowie za naruszenie nietykalności cielesnej strażnika miejskiego zagrożone karą pozbawienia wolności także do lat 3.

W dniu 17.05.2022 r. strażnicy miejscy otrzymali zgłoszenie o mężczyźnie, który dokonał kradzieży pokrywy studzienki z obwodnicy Grodkowa. Sprawca kradzieży mieszkaniec Gminy Grodków znany osobiście strażnikom w drodze do skupu złomu został ujęty a następnie przekazany policji.

W dniu 29.04.2022 r. otrzymano zgłoszenie o wycince drzew w parku w Kopicach. Po wykonaniu niezbędnych czynności, strażnicy dotarli do dwóch mieszkańców Kopic, którzy przyznali się do kradzieży drzewa.  Wycięte drzewo zabezpieczono a dwóch mężczyzn ujęto i przekazano policji. Sprawcy przestępstwa odpowiedzą karnie za kradzież oraz zniszczenie zabytku.

W dniu 04.04.2022 r. w związku ze zgłoszeniem strażnicy udali się do jednej z miejscowości Gminy Grodków, gdzie miało dojść do znęcania się nad psem przez jego właściciela. Na miejscu strażnicy zastali zaniedbanego, wychudzonego i wygłodzonego psa, który nie miał dostępu do wody i karmy. W opinii lekarza weterynarii dalsze pozostawienie psa u dotychczasowego właściciela zagrażałoby jego zdrowiu i życiu. Podjęto decyzję o natychmiastowym odebraniu zwierzęcia właścicielowi, który został przetransportowany do schroniska oraz powiadomiono Policję o podejrzeniu popełnienia przestępstwa polegającego na znęcaniu się nad zwierzęciem zagrożonym karą pozbawienia wolności do lat 3.

W dniu 09.03.2022 r. w godzinach popołudniowych otrzymano zgłoszenie o mężczyźnie wyrywającym rynnę z jednego z budynków w rynku. Pomimo dużego ruchu, centrum miasta i przechodniów, niniejszy mieszkaniec gminy grodków tak po prostu w dzień dokonał kradzieży kilkumetrowej rynny z budynku mieszkalno- usługowego. Przy pomocy monitoringu miejskiego operator wskazał patrolowi straży miejskiej gdzie kieruje się sprawca kradzieży i na jednej z ulic Grodkowa został ujęty w drodze do skupu złomu, a następnie przekazany policji.

W dniu 23.02.2022 r. z obwodnicy Grodkowa został odholowany na parking strzeżony samochód osobowy  marki Honda Accord, który był tzw. wrakiem nieużytkowanym, bez tablic rejestracyjnych. Właściciel niniejszego pojazdu musi się teraz liczyć ze znacznymi kosztami usunięcia i przechowywania.

W dniu 21.12.2021 r. strażnicy miejscy udzielili wsparcia Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Grodkowie w dostarczeniu paczek świątecznych i żywnościowych mieszkańcom miasta i gminy Grodków. Łącznie rozwieziono kilkadziesiąt paczek.

W ramach akcji „ Zima ” Straż Miejska w Grodkowie w miesiącu listopadzie i grudniu b.r. przeprowadziła na terenie miasta i gminy kilkadziesiąt kontroli spalanie odpadów w piecach.  Zagrożeniem dla mieszkańców są niebezpieczne pyły i związki chemiczne, do których należą:

- pyły zawieszone,

- dwutlenek siarki,

- tlenki azotu,

- metale ciężkie,

- wielopierścieniowe węglowodory aromatyczne (substancje rakotwórcze),

- dioksyny.

Spalanie odpadów w piecach ma  znaczący wpływ na stan zdrowia mieszkańców w zależności od czasu przebywania w rejonie zanieczyszczonym, pogody oraz wieku. Do najczęstszych skutków zdrowotnych oddychania zanieczyszczonym powietrzem należą dolegliwości układu oddechowego. Największy wpływ zanieczyszczeń na stan zdrowia występuje u dzieci i osób starszych oraz u osób z niewydolnością serca, chorobą wieńcową i nadciśnieniem tętniczym. 

Przypominamy, że za spalanie odpadów w piecach grozi kara aresztu lub grzywny do 5000 zł.

Przypominamy również o obowiązku wpuszczenia na teren nieruchomości upoważnionego strażnika miejskiego, który przeprowadzi kontrolę w zakresie przestrzegania przepisów o ochronie środowiska. Uniemożliwienie przeprowadzenia kontroli środowiskowej strażnikowi podlega karze pozbawienia wolności do lat 3. 

 

W dniu 30.11.2021 r. strażnicy otrzymali zgłoszenie o dzikach znajdujących się w rejonie boiska sportowego w jednej z miejscowości Gminy Grodków. Z uwagi na zagrożenie dla mieszkańców, patrol niezwłocznie udał się na miejsce interwencji, gdzie zastał jednego z dzików, który wbiegł na teren prywatnej nieruchomości. Strażnicy czasowo zamknęli odcinek drogi i  przepędzili dzika w stronę lasu. Drugi z dzików oddalił się w nieznanym kierunku.

 

Na zaproszenie Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego w Grodkowie w dniu 3 listopada 2021 r. strażnicy przeprowadzili zajęcia z grupami wychowawczymi. Podstawowym tematem spotkania było bezpieczeństwo w ruchu drogowym, gdzie omówiono zasady poruszania się po drogach urządzeniami transportu osobistego, urządzeniami wspomagającymi ruch oraz hulajnogami elektrycznymi. Kolejnym istotnym tematem było tak ważne w okresie jesienno-zimowym bezpieczeństwo pieszych przemieszczających się drogami po zmroku. Zwrócono młodzieży uwagę o obowiązku używania odblasków przez pieszych znajdujących się na drogach poza obszarami zabudowanymi po zmroku oraz każdego uczestnika prelekcji w nie wyposażono. Na koniec poruszono temat opieki nad zwierzętami domowymi oraz bezdomnymi i zaprezentowano radiowóz.    

W miesiącu listopadzie b.r. strażnicy przeprowadzą kontrole numerów porządkowych posesji na terenie Grodkowa. Powyższe kontrole mają na celu usprawnienie działań służbom ratunkowym w dotarciu do miejsca zdarzenia. Kontrole obejmują całą Gminę Grodków.

W dniu 27.10.2021 r.. z ul. Racławickiej w Grodkowie został odholowany na parking strzeżony samochód osobowy, który został zaparkowany w sposób utrudniający wjazd i wyjazd z drogi gminnej przy osiedlu jednorodzinnym. Właściciel niniejszego pojazdu musi się teraz liczyć ze znacznymi kosztami usunięcia i przechowywania oraz mandatem karnym za popełnione wykroczenie. 

Straż Miejska w Grodkowie informuje o organizacji ruchu w rejonie cmentarza w Grodkowie w związku z dniem Wszystkich Świętych.

Wyznacza się następujące parkingi dla przyjezdnych na cmentarz:

- parking ul. Słowackiego

- parking targowisko miejskie (wjazd od ul. Klubowej i Warszawskiej)

- parking przy ul Sportowej (wjazd od ul. Warszawskiej i Kasztanowej)

Obowiązujące zakazy zatrzymania i postoju pojazdów:

- ul. Słowackiego

- ul. Klubowa

Apelujemy do mieszkańców i kierowców odwiedzających Grodkowski cmentarz o stosowanie się do obowiązującego oznakowania i poleceń kierujących ruchem Strażników Miejskich, którzy dbać będą o bezpieczeństwo i porządek w rejonie cmentarza.

Grodkowska Straż Miejska uruchomiła patrole rowerowe, które będą docierały do miejsc niedostępnych dla pojazdów na terenie głównie Grodkowa ale nie tylko. Do głównych zadań patrolu należeć będzie reagowanie na wykroczenia popełniane przez pieszych, rowerzystów, użytkowników hulajnóg elektrycznych oraz innych wykroczeń porządkowych. Obszar objęty patrolami obejmuje m.in. parki miejskie, osiedla mieszkalne, rejony szkół i przedszkoli, drogi rowerowe także w Nowej Wsi Małej i Wójtowicach, ogrody działkowe, boiska sportowe, place zabaw i rejon centrum miasta. Grodkowska Straż Miejska rowery będzie wykorzystywać jako dodatkowy środek transportu podczas którego będzie umożliwiony bezpośredni kontakt z mieszkańcami.

W dniu 17.09.2021 r. otrzymano zgłoszenie o dwóch psach trzymanych w niewłaściwych warunkach bytowania oraz w stanie zagrażającym ich życiu w miejscowości Kolnica. Na miejscu interwencji strażnicy ujawnili dwa psy trzymane w kojcu, w którym znajdowała się jedna buda a zwierzęta były wygłodzone i żyły we własnych odchodach. Na miejsce wezwano weterynarza i podjęto decyzję o niezwłocznym odebraniu psów ich dotychczasowemu właścicielowi. Zwierzęta trafiły do schroniska dla zwierząt, gdzie będą oczekiwać do zakończenia postępowania karnego wobec ich właściciela, któremu za znęcanie się nad zwierzętami grozi kara pozbawienia wolności do lat 3.

W dniu 2 września 2021 r. w Urzędzie Miejskim zostali przeniesieni na wyższe stanowiska grodkowscy strażnicy miejscy. W bieżącym roku awansowali następujący funkcjonariusze: starszy inspektor Tadeusz Rybak, specjalista Katarzyna Węglińska oraz strażnik Natalia Helenowska.

Wskazani strażnicy podczas pełnienia obowiązków służbowych wykazywali zaangażowanie w codziennej pracy, przejawiali inicjatywę w działaniach dbając tym samym o ład, porządek i bezpieczeństwo społeczności lokalnej. W trudnej sytuacji epidemiologicznej sprostali wyzwaniu i z poświęceniem przeciwdziałali rozprzestrzenianiu się zagrożenia narażając swoje zdrowie i życie. 

02.07.2021 r. w Urzędzie Miejskim w Grodkowie miało miejsce przekazanie dla Komisariatu Policji i Straży Miejskiej w Grodkowie resuscytatorów.

Resuscytator to urządzenie do ręcznej wentylacji dorosłych, dzieci, niemowląt/noworodków. Zakupiony sprzęt będzie wykorzystywany przez służby mundurowe.

W przekazaniu uczestniczył p.o. Komendanta Powiatowego Policji w Brzegu mł. insp. Zbigniew Stanowski, Komendant Komisariatu Policji w Grodkowie asp. sztab. Andrzej Grabny wraz ze swoim zastępcą mł. asp. Anną Litwin-Marchewką oraz Komendant Straży Miejskiej w Grodkowie Paweł Borkowski.

W dniu 28.06.2021 r. otrzymano zgłoszenie o osobie leżącej na ławce w jednym z grodkowskich parków. Osoba zgłaszająca nie była w stanie określić czy osoba żyje. Na miejsce udali się strażnicy, gdzie zastali znanego im nietrzeźwego śpiącego mieszkańca Grodkowa. Powyższa interwencja nie była niczym nadzwyczajnym do czasu otrzymania kolejnego zgłoszenia o mężczyźnie znajdującym się od dłuższego czasu w toalecie dworca PKS w Grodkowie, który się zamknął i z niej nie wychodzi. Na miejscu strażnicy potwierdzili zgłoszenie i z uwagi na podejrzenie zagrożenia życia wezwali Straż Pożarną. Po otwarciu drzwi przez strażaków ujawnili w toalecie nietrzeźwego śpiącego mężczyznę, także mieszkańca Grodkowa. Obaj mężczyźni w wieku średnim okazali się braćmi i w dodatku bliźniakami. Za niniejsze czyny bracia poniosą odpowiedzialność karną.

Straż Miejska w Grodkowie informuje o ponownym wystąpieniu na terenie Gminy Grodków Barszczu Sosnowskiego.

Apelujemy o zachowanie szczególnej ostrożności w kontakcie z Barszczem Sosnowskiego, rośliną toksyczną, powodującą u człowieka poparzenie skóry a w skrajnych przypadkach zagrożenie dla życia. Roślina osiąga do 4 m wysokości przy łodydze o średnicy do 12 cm. Jeżeli doszło do kontaktu z rośliną należy dokładnie obmyć skórę wodą z mydłem i unikać kontaktu ze światłem słonecznym. W powyższej sprawie prosimy zgłaszać interwencje do Straży Miejskiej w Grodkowie nr. Tel.: 774157126, 784079153.

W dniu 26.06.2021 r. na zaproszenie Rady Sołeckiej miejscowości Gałązczyce strażnicy brali udział w zorganizaowanym w Gałązczycach letnim pikniku. Podczas pikniku przeprowadzono z dziećmi pogadanki o zasadach bezpiecznego poruszania się po drogach z użyciem Auto-Chodzika oraz o aktualnych przepisach korzystania z telefonów podczas przechodzenia przez jezdnię i poruszania się m.in. hulajnogami elektrycznymi. Każde dziecko oczywiście zostało wyposażone w akcesoria odblaskowe, które poprawiają widoczność pieszego znajdującego się na drodze po zmroku.

W dniu 10.06.2021 r. otrzymano zgłoszenie od kierowcy z rejonu węzła autostrady o znajdujących się na jezdni łabędziach, które zatamowały ruch pojazdów. Na miejscu strażnicy zauważyli tworzący się korek pojazdów wjeżdżających i wyjeżdżających z autostrady z powodu idących po jezdni dwóch dorosłych łabędzi wraz z kilkoma małymi. Strażnicy zabezpieczyli odcinek drogi, kierując ruchem w celu umożliwienia przejścia na drugą stronę drogi łabędziom, które kierowały się do zbiornika wodnego. Po kilkunastu minutach udało się szczęśliwie odprowadzić łabędzią rodzinkę w bezpieczne miejsce i udrożnić ruch pojazdów. Na pochwałę zasługują kierowcy, którzy cierpliwie ze zrozumieniem oczekiwali w korku na zakończenie interwencji.

W dniu 09.06.2021 r. otrzymano nietypowe zgłoszenie o znajdującym się na drzewie rowerze na jednej z ulic Grodkowa. Na miejscu interwencji strażnicy zauważyli w koronie drzewa na wysokości kilku metrów rower. W celu ograniczenia zagrożenia dla osób przechodzących w rejonie niniejszego drzewa wezwano Straż Pożarną, która niezwłocznie zdjęła rower. Właściciel jednośladu może teraz odebrać go w siedzibie Straży Miejskiej w Grodkowie.

W dniu 25.03.2021 r. na zlecenie Straży Miejskiej w Grodkowie zamontowana została kolejna tablica informacyjna wyświetlająca prędkość przejeżdżających pojazdów na ul. Krakowskiej w rejonie Zespołu Szkół Ponadpodstawowych. Głównym jej celem jest uspokojenie ruchu pojazdów oraz działanie prewencyjne. Docelowo w przyszłości niniejsze tablice mogą pojawić się na większości wjazdowych drogach do Grodkowa.

 

Straż Miejska w Grodkowie w związku z licznymi interwencjami w ostatnim okresie dotyczącymi niezachowania należytych środków ostrożności przy trzymaniu zwierząt głównie psów apeluje do właścicieli czy opiekunów psów o właściwe zabezpieczenie nieruchomości przed ich ucieczką. Poniżej przedstawiamy konsekwencje przebywania psów bez opieki w przestrzeni publicznej:

- narażenie psa na utratę zdrowia lub życia w związku z potrąceniem przez pojazd,

- zdarzenia drogowe z udziałem pojazdów w celu uniknięcia potrącenia psa,

- niebezpieczeństwo dla osób trzecich w tym dzieci, którzy mogą być zaatakowani,

- narażenie strażników miejskich podejmujących interwencje wobec psów,

- transport psa do schroniska i przekazanie do adpopcji, co generuje znaczne koszty dla Gminy i ogromny stres dla zwierzęcia,

- zgodnie z art. 77 Kodeksu Wykroczeń grzywna do 1000 zł.

Straż Miejska w Grodkowie wraz z wydziałem Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska Urzędu Miejskiego w Grodkowie przeprowadza kontrole sposobu odprowadzania odpadów komunalnych z nieruchomości na terenie miasta i gminy.

Rada Miejska Uchwałą nr XX/173/20  z dnia 30  września 2020 r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Grodków określiła szczegółowe zasady w zakresie selektywnego zbierania odpadów komunalnych (z podziałem na poszczególne frakcje). Niestety zdarzają się przypadki niestosowania się do niniejszych wytycznych, co skutkuje kontrolą i mandatami karnymi.

W związku z powyższym przypominamy o przestrzeganiu właściwej segregacji odpadów komunalnych i nie odprowadzaniu innych rodzajów odpadów tj.: budowlanych, elektro śmieci, poprodukcyjnych, niebezpiecznych itp. łącznie z komunalnymi w dniu odbioru wg ustalonego harmonogramu. Niniejsze odpady powinny być odprowadzone do PSZOK lub odebrane na podstawie dodatkowej umowy zawartej z podmiotem uprawnionym.

W dniu 12.02.2021 r. w ramach akcji "Zima" strażnicy przy współpracy z Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Grodkowie dostarczyli osobie wymagającej opieki paczkę żywnościową oraz opał w celu przetrwania mroźnych dni. Niniejszy mężczyzna zamieszkujący w ruinach bez dostępu do mediów nie wyrażał zgody na przetransportowanie do schroniska dla osób bezdomnych i pozostaje tylko doraźna pomoc oraz bieżące monitorowanie. Tego samego dnia strażnicy z innej części Gminy Grodków przetransportowali mężczyznę wymagającego pomocy do schroniska dla osób bezdomnych, który przyjął pomoc i wyraził zgodę na transport.

Apelujemy do mieszkańców posiadających informacje o osobach bezdomnych lub samotnie zamieszkujących wymagających pomocy o zgłaszanie Straży Miejskiej lub Policji, co może uchronić je przed tragicznymi skutkami zimy. 

W miesiącu lutym b.r. strażnicy przeprowadzą kontrole numerów porządkowych posesji w następujących miejscowościach: Tarnów Grodkowski, Kolnica, Gierów, Wierzbna. Powyższe kontrole mają na celu usprawnienie działań służbom ratunkowym w dotarciu do miejsca zdarzenia. Kontrole obejmą całą Gminę Grodków.

W dniu 22.12.2020 r. strażnicy miejscy udzielili wsparcia Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Grodkowie w dostarczeniu paczek świątecznych i żywnościowych mieszkańcom Gminy Grodków, którzy nie kryli zaskoczenia oraz wzruszenia.

W dniu 19.11.2020 r. ze strefy ruchu przy ul. Słowackiego w Grodkowie został odholowany na parking strzeżony samochód osobowy, który został porzucony przez właściciela a jego stan techniczny stwarzał zagrożenie dla innych uczestników ruchu drogowego. Właściciel niniejszego pojazdu musi się teraz liczyć ze znacznymi kosztami usunięcia i przechowywania oraz mandatem karnym za popełnione wykroczenie. 

 

W ramach akcji „Zima” strażnicy kontrolowali ogrody działkowe oraz miejsca, w których przebywają osoby bezdomne.

Apelujemy do mieszkańców o informowanie Straży Miejskiej lub Policji o każdym przypadku bezdomności.

W okresie zimowym strażnicy transportują bezdomnych do schronisk jeżeli tylko wyrażą na to zgodę, co niejednokrotnie ratuje ich życie.  

- przypominamy, że osoby bezdomne mogą uzyskać pomoc w schroniskach, gdzie zostaną przetransportowane i przetrwają zimę,

- przypominamy, że osoby nietrzeźwe śpiące pod chmurką narażone są na wychłodzenie,

- przypominamy, że osoby starsze samotnie zamieszkujące mogą mieć problemy z ogrzewaniem swoich mieszkań czy domów,

Jeżeli jesteś świadkiem powyższych zdarzeń zadzwoń do Straży Miejskiej pod numer 784079153 lub 774157126.

W ramach corocznej akcji "Odblaski" strażnicy miejscy rozdawali pod szkołami dzieciom opaski odblaskowe i uświadamiali ich o konieczności ich zakładania podczas przemieszczania się po zmroku. Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawnymi obowiązkiem pieszego poruszającego się po zmroku poza terenem zabudowanym jest używanie odblasków w celu poprawy  widoczności  na drodze i tym samym szybszej reakcji nadjeżdżającego kierującego pojazdem.

Straż Miejska w Grodkowie w ramach niniejszej akcji poza wyposażeniem dzieci w odblaski będzie patrolować po zmroku odcinki dróg poza terenami zabudowanymi i wyciągać konsekwencje prawne wobec niestosujących się osób do powyższego obowiązku.

Komendant Straży Miejskiej w Grodkowie

Paweł Borkowski

W dniu 01.10.2020 r. w godzinach popołudniowych otrzymano zgłoszenie od mieszkańca budynku wielorodzinnego z ul. Krakowskiej o podejrzeniu zagrożenia życia samotnie zamieszkującego sąsiada, u którego w mieszkaniu od dłuższego czasu słychać było czajnik z gotującą się wodą. Strażnicy po przybyciu na miejsce potwierdzili zgłoszenie i wezwali Straż Pożarną, celem wejścia do mieszkania. Wewnątrz mieszkania nie zastali jego właściciela, lecz gotującą się wodę w czajniku na gazie oraz woń unoszącego się w mieszkaniu gazu. Mieszkanie zostało zabezpieczone i ograniczone zostało w nim zagrożenie, a właściciel, który po chwili wrócił ze spaceru tłumaczył, że zapomniał o gotującej się wodzie. Na szczęście czujni mieszkańcy niniejszego bloku zareagowali właściwie i nie doszło do tragedii.

W dniu 28 sierpnia 2020 r. w Urzędzie Miejskim zostali przeniesieni na wyższe stanowiska grodkowscy strażnicy miejscy. W bieżącym roku awansowali następujący funkcjonariusze:  Inspektor Tadeusz Rybak, Młodszy Inspektor Józef Bugajski, Młodszy Specjalista Katarzyna Rogotowicz oraz Młodszy Strażnik Natalia Helenowska.

Wskazani strażnicy podczas pełnienia obowiązków służbowych wykazywali zaangażowanie w codziennej pracy, przejawiali inicjatywę w działaniach dbając tym samym o ład, porządek i bezpieczeństwo społeczności lokalnej. W trudnej sytuacji epidemiologicznej sprostali wyzwaniu i z poświęceniem przeciwdziałali rozprzestrzenianiu się zagrożenia narażając swoje zdrowie i życie.

W dniu 24.07.2020 r. z ul. Żeromskiego w Grodkowie został odholowany na parking strzeżony samochód osobowy, który został porzucony przez właścicia a jego stan techniczny stwarzał zagrożenie dla innych uczestników ruchu drogowego. Właściciel niniejszego pojazdu musi się teraz liczyć ze znacznymi kosztami usunięcia i przechowywania oraz mandatem karnym za popełnione wykroczenie. 

W dniu 15.06.2020 r. podjęto wyzwanie w którym uczestniczyli strażnicy miejscy z Grodkowa. Wykonano dziesięć pompek dla chorych dzieci i zasilono konto fundacji „siepomaga.pl”.

Dziękujemy wszystkim za nominacje.

 

Pozdrawiam

Paweł Borkowski

VID_20200615_110310 convert-video-online.com

Od dnia 16 marca 2020 r. na polecenie Wojewody Opolskiego strażnicy miejscy realizują głównie zadania z zakresu przeciwdziałania rozprzestrzenianiu się korona wirusa covid - 19. Strażnicy pracują siedem dni w tygodniu w tym także podczas wspólnych patroli z Policją, kontrolują przestrzeń publiczną, placówki handlowe i usługowe oraz  osoby objęte kwaranntaną, ponadto przekazują komunikaty o stanie epidemii i zagrożeniach jakie niosą. 

Informujemy, że wszelkie zgłaszane interwencje niezagrażające życiu, zdrowiu lub mieniu w sposób bezpośredni, będą realizowane w drugiej kolejności ze względu na priorytetowe zadania zlecone przez Wojewodę Opolskiego aż do owołania.

Uwaga w związku z wprowadzonym stanem epidemii na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej ogranicza się możliwość swobodnego przemieszczania.

Zakazem nie są objęte osoby w następujących przypadkach:

- wykonywania czynności zawodowych,

- wolontariatu na rzecz przeciwdziałania skutkom COVID-19,

- zaspokajaniu niezbędnych potrzeb życia codziennego.

Przemieszczać się można jedynie w grupie do dwóch osób, nie dotyczy rodzin.

1 kwietnia b.r. wprowadzone zostały kolejne zakazy i nakazy w przestrzeni publicznej, które dotyczą:

- zakazu przebywania na terenach zielonych, parkach, zieleńcach, promenadach oraz plażach,

- zakzau przemieszczania się osoby, która nie ukończyła 18 lat bez rodziców, opiekuna prawnego lub innej osoby dorosłej,

- przemieszczania się pieszo z zachowanie odległości nie mniejszej niż 2 m od siebie.

16 kwietnia wchodzi w życie nakaz zakrywania ust i nosa w miejscach ogólnodostępnych.

Zadbaj o bezpieczeństwo i zdrowie swoje oraz innych. Pozostań w domu.

Straż Miejska w Grodkowie będzie przekazywać powyższy komunikat podczas patrolowania Miasta i Gminy Grodków.

 

Straż Miejska w Grodkowie zleciła montaż tablicy informacyjnej wyświetlającej prędkość przejeżdżających pojazdów na ul. Sienkiewicza w Grodkowie. Tablica wyświetla w kolorze zielonym poprawną prędkość a w kolorze czerwonym przekroczoną prędkość pojazdów. Głównym celem jest uspokojenie ruchu pojazdów wjeżdżających do miejscowości i działanie prewencyjne. Docelowo w przyszłości niniejsze tablice mogą pojawić się na większości wjazdowych drogach do Grodkowa.

W dniu 05.03.2020 r. otrzymano zgłoszenie o nielegalnym wysypisku odpadów znajdującym się w miejscowości Jędrzejów. Na miejscu potwierdzono wyrzucone odpady komunalne, tekstylia oraz inne. Na podstawie zabezpieczonych dowodów ustalono sprawcę, zamieszkałego w pobliskiej miejscowości, który przyznał się do zaśmiecenia. Mężczyzna został ukarany mandatem karnym i został zobowiązany do uprzątnięcia odpadów.

W dniach 20 lutego oraz 3 marca b.r. strażnicy miejscy ujawnili na terenie Grodkowa i w rejonie miejscowości Wierzbna dwa duże nielegalne wysypiska odpadów. Na obu wysypiskach znajdowały się podobne odpady wśród których po przeszukaniu zostały znalezione dowody z danymi osobowymi, które należały do mieszkańca jednej z miejscowości Gminy Grodków. Właściciel odpadów przyznał się do czynu tłumacząc, że zakupił nieruchomość którą porządkował. Mężczyznę ukarano mandatem karnym i zobowiązano do uprzątnięcia niniejszych odpadów i przekazanie ich podmiotowi świadczącemu usługi odbioru i składowania odpadów, co uczynnił niezwłocznie.

Poniżej zdjęcia z miejsca interwencji przed i po realizacji.

W dniu 12.02.2020 r. w ramach organizowanych przez Miejską i Gminną Bibliotekę Publiczną w Grodkowie wędrówek podczas ferii zimowych, dzieci odwiedziły siedzibę Straży Miejskiej. Zaprezentowano dzieciom sprzęt służbowy, środki przymusu bezpośredniego, monitoring miejski oraz samochód służbowy, ponadto umożliwiono im wypełnienie kopii formularzy mandatów karnych. Na koniec zaopatrzono dzieci w odblaski.

W dniu 06.02.2020 r. na zaproszenie Przedszkola Publicznego nr 2 w Grodkowie przeprowadzono prelekcje z dziećmi. Tematem spotkania były bezpieczne ferie zimowe oraz ćwiczenia z Auto-Chodzikiem. Na koniec rozdano dzieciom odblaski i omówiono jak ważną rolę odgrywają w ruchu drogowym.

W dniu 28.01.2020 r. strażników miejskich odwiedzili uczniowie ze Szkoły Podstawowej nr 3 w Grodkowie. Podczas spotkania omówiono z dziećmi zasady bezpiecznego postępowania i zachowania podczas ferii zimowych a także zaprezentowano jak funkcjonuje monitoring miejski. Na koniec zaopatrzono dzieci w odblaski w celu poprawy ich widoczności na drogach po zmroku .

W dniu 23.12.2019 r. na podstawie nagrania z monitoringu miejskiego Grodkowa ustalono wandala, który zniszczył tablicę na przystanku autobusowym w Rynku.

Do zdarzenia doszło w sobotę 21.12.2019 r. w godzinach wieczornych, gdzie sześcioosobowa grupa osób przyszła na przystanek autobusowy w Rynku Grodkowskim i jedna z osób zawiesiła się na wiacie przystanku w skutek czego wyłamała tablicę informacyjną. Nagranie monitoringu pozwoliło ustalić sprawcę zniszczenia przystanku, którym okazał się młody mieszkaniec Grodkowa. Za niniejszy czyn młodzieniec został ukarany mandatem karnym.

W miesiącu grudniu b.r. strażnicy przeprowadzą kontrole numerów porządkowych posesji w następujących miejscowościach: Młodoszowice, Gierów, Mikołajowa, Nowa Wieś Mała. Powyższe kontrole mają na celu usprawnienie działań służbom ratunkowym w dotarciu do miejsca zdarzenia. Kontrole obejmą całą Gminę Grodków.

Straż Miejska w Grodkowie apeluje do mieszkańców o zwracanie uwagi w porze zimowej na osoby bezdomne, nietrzeźwe, starsze oraz zwierzęta narażone na wychłodzenie. W każdym zgłoszonym przypadku, także anonimowym strażnicy podejmą interwencję.

- przypominamy, że osoby bezdomne mogą uzyskać pomoc w schroniskach, gdzie zostaną przetransportowane i przetrwają zimę,

- przypominamy, że osoby nietrzeźwe śpiące pod chmurką narażone są na wychłodzenie,

- przypominamy, że osoby starsze samotnie zamieszkujące mogą mieć problemy z ogrzewaniem swoich mieszkań czy domów,

- przypominamy, że zwierzęta trzymane pod chmurką podczas mrozów są narażone na wychłodzenie.

Jeżeli jesteś świadkiem powyższych zdarzeń zadzwoń do Straży Miejskiej pod numer 784079153 lub 774157126.

W ramach akcji „Zima” przypominamy także o obowiązku używania odblasków przez pieszych poruszających się drogami poza terenami zabudowanymi co wpływa na poprawę bezpieczeństwa niechronionych uczestników ruchu.

Zapraszamy do składania ofert na stanowisko urzędnicze - Aplikant Straży Miejskiej. Polecamy zapoznanie się z działaniami podejmowanymi przez grodkowskich strażników na stronie internetowej  - www.grodkow.pl w zakładce Straż Miejska.

http://www.grodkow.pl/static/img/k01/nabor_SM_25paz2019.pdf

                                                                                                              Komendant Straży Miejskiej w Grodkowie

                                                                                                              Paweł Borkowski

W dniu 24 października 2019 r. w godzinach popołudniowych otrzymano zgłoszenie o grupie osób palących marihuanę w parku miejskim w Grodkowie. Na miejscu strażnicy zastali trzy osoby siedzące na ławkach wśród których jeden mężczyzna swoim nerwowym zachowaniem wzbudził podejrzenia strażników, którzy poddali go kontroli osobistej. U mieszkańca Brzegu znaleziono kilka gram marihuany, które miał schowane w nogawkach spodni. Na miejsce wezwano Policję, która zatrzymała mężczyznę w celu wykonania dalszych czynności służbowych.

Posiadanie środków odurzających zagrożone jest karą pozbawienia wolności do lat 3.

Sezon grzewczy rozpoczęty i tym samym przybywa interwencji do zrealizowania na terenie miasta i gminy Grodków związanych ze spalaniem odpadów w piecach. Grodkowscy strażnicy już na początku sezonu pobierali próbki paleniskowe z pieców w związku z podejrzeniem spalania w nich odpadów a wyniki ekspertyz centralnego laboratorium pomiarowo – badawczego były jednoznaczne. Sprawcy niniejszych wykroczeń muszą się teraz liczyć z konsekwencjami karnymi w postaci grzywny w wysokości do 5000 zł.

Kontrola ma na celu ograniczenie spalania odpadów w piecach na terenie Miasta i Gminy Grodków i tym samym zmniejszenia zanieczyszczenia powietrza.

Udaremnienie lub utrudnienie przeprowadzenia kontroli w zakresie ochrony środowiska strażnikom miejskim jest przestępstwem zagrożonym karą pozbawienia wolności do lat 3.

Spalanie odpadów w piecach czy przydomowych paleniskach zagrożone jest karą grzywną do 5000 zł.

Dbajmy o nasze zdrowie i środowisko.

W dniu 2 października 2019 r. na zaproszenie Dyrektora Przedszkola w Gałązczycach, strażnicy przeprowadzili zajęcia z dziećmi w wieku od 2-6 lat. Strażnicy omówili zasady bezpiecznego korzystania z przejść dla pieszych, poruszania się po zmroku po drogach oraz właściwej opiece nad zwierzętami domowymi. Do zajęć wykorzystano auto-chodzik z którego przedszkolaki chętnie skorzystały. Na koniec rozdano dzieciom odblaski.

W dniu 24 września 2019 r. w Urzędzie Miejskim zostali przeniesieni na wyższe stanowiska grodkowscy strażnicy miejscy. W bieżącym roku awansowali następujący funkcjonariusze: Młodszy Inspektor Tadeusz Rybak, Młodszy Specjalista Józef Bugajski oraz Starszy Strażnik Katarzyna Rogotowicz.

W dniu 12 września 2019 r. otrzymano zgłoszenie, że w miejscowości Więcmierzyce na jednym z basenów przy tamie znajduje się młody łabędź, który prawdopodobnie tam wpadł i nie może się wydostać. Na miejscu interwencji strażnicy zauważyli pływającego łabędzia, który nie był w stanie odlecieć z powodu krótkiego rozbiegu w małym basenie. Na miejsce wezwano Straż Pożarną, która po wejściu do basenu schwytała łabędzia i przeniosła go na rzekę skąd bezpiecznie mógł odlecieć.

W dniu 11 września podczas patrolu terenów wiejskich na trasie Lipowa – Przylesie Dolne, strażnicy zauważyli rowerzystę jadącego całą szerokością drogi, który wjeżdżał wprost pod nadjeżdżające pojazdy. Po zatrzymaniu rowerzysty okazało się, że 59-cio letni mieszkaniec Gminy Grodków jest nietrzeźwy z wynikiem ponad 2 promili alkoholu w wydychanym powietrzu. Z uwagi na podane przez mężczyznę fałszywe dane osobowe, ukarano go mandatem karnym i wezwano patrol policji, który na miejscu także nałożył na niego mandat karny za prowadzenie pojazdu w stanie nietrzeźwości. Łącznie na sprawcę wykroczeń nałożono grzywny w kwocie 1000 zł. i uniemożliwiono dalszą jazdę.

W dniu 1 sierpnia w godzinach popołudniowych otrzymano zgłoszenie o starszej kobiecie zaczepiającej przechodniów w centrum Grodkowa. Na miejsce udali się strażnicy i zastali tam kobietę w podeszłym wieku. Po przeprowadzeniu krótkiej rozmowy z kobietą, strażnicy stwierdzili, że kobieta prawdopodobnie ma problemy neurologiczne ponieważ nie wiedziała gdzie się znajduje, gdzie mieszka, jak się nazywa itp. Po ustaleniu danych osobowych niniejszej kobiety okazało się, że jest mieszkanką innego powiatu oddalonego od Grodkowa o kilkadziesiąt kilometrów. Z uwagi na brak możliwości skontaktowania się z najbliższą jej rodziną, wezwano pogotowie ratunkowe w celu weryfikacji stanu zdrowia. Zespół pogotowia po przebadaniu kobiety podjął decyzję o przetransportowaniu jej do szpitala w Brzegu na oddział psychiatryczny.

Straż Miejska w Grodkowie apeluje o zachowanie szczególnej ostrożności w kontakcie z Barszczem Sosnowskiego, rośliną toksyczną, powodującą u człowieka poparzenie skóry a w skrajnych przypadkach zagrożenie dla życia. Roślina osiąga do 4 m wysokości przy łodydze o średnicy do 12 cm. Jeżeli doszło do kontaktu z rośliną należy dokładnie obmyć skórę wodą z mydłem i unikać kontaktu ze światłem słonecznym. W powyższej sprawie prosimy zgłaszać interwencje do Straży Miejskiej w Grodkowie nr. Tel.: 774157126, 784079153

Na zaproszenie Przedszkola Publicznego nr 2 w Grodkowie w dniu 11 czerwca strażnicy spotkali się z przedszkolakami. Tematem zajęć było omówienie zasad bezpieczeństwa w domu i poza nim oraz bezpieczne wakacje. Następnie zaprezentowano dzieciom sprzęt oraz pojazd służbowy. Na koniec tradycyjnie dzieci otrzymały odblaski.

W dniu 4 czerwca na zaproszenie Przedszkola Publicznego nr 2 w Grodkowie strażnicy brali udział w komisji Gminnego konkursu wiedzy o ruchu drogowym pn." Chcemy lepiej niż rodzice chodzić pieszo przez ulice". Konkurs polegał na rozwiązywaniu przez dzieci różnych zadań z zakresu prawa o ruchu drogowego w którym uczestnicy wykazali się jak na swój wiek ogromną wiedzą, za co na koniec otrzymali podarunki oraz dyplomy. 

30 Czerwca na zaproszenie Spółdzielni Miejszkaniowej w Grodkowie brano udział w walnym zebraniu, które odbyło się w kinie. Poza sprawami organizacyjnymi poruszono temat z zakresu bezpieczeństwa i porządku publicznego oraz udzielono odpowiedzi na pytania mieszkańców. W zebraniu uczetniczył także Burmistrz Grodkowa.

W dniu 1 czerwca odbyła się Grodkowaska gra miejska w której tradycyjnie Straż Miejska była punktem zadaniowym dla uczestników gry. Zadania polegały na odnalezieniu przy użyciu monitoringu miejskiego określonych miejsc na terenie Grodkowa oraz ustnej odpowiedzi na wylosowane pytania.

Na zaproszenie dyrekcji przedszkola Puchatek w Grodkowie w dniu 27 maja b.r. strażnicy przeprowadzili prelekcje, podczas których omówili zagrożenia występujące w miejscach publicznych. Kolejnym punktem spotkania były zajęcia przy użyciu pomocy dydaktycznych w postaci Auto - Chodzika a na zakończenie pokaz sprzętu i pojazdu służbowego. Tradycyjnie wszystkie dzieci zoastały wyposażone w odblaski.

W miesiącu maju b.r. strażnicy przeprowadzą kontrole numerów porządkowych posesji w następujących miejscowościach: Kopice, Strzegów i Lipowa. Powyższe kontrole mają na celu usprawnienie działań służbom ratunkowym w dotarciu do miejsca zdarzenia. Kontrole obejmą całą Gminę Grodków.

W dalszym ciągu trwa nabór do Straży Miejskiej w Grodkowie, chętne osoby mogą zgłaszać się do siedziby straży przy ul. Warszawskiej 44/9 w Grodkowie (dworzec PKP), gdzie uzyskają szczegółowe informacje o specyfice pracy, wymaganiach formalnych oraz o przebiegu rekrutacji. Wszelkich informacji udziela Komendant Straży Miejskiej.

W dniu 25 kwietnia b.r. przedszkolaki z Gałązczyc odwiedziły grodkowskich strażników miejskich. Podczas spotkania zaprezentowano dzieciom monitoring miejski przy którym mogły spróbować swoich sił a następnie przy użyciu zestawu edukacyjnego Auto-chodzik dzieci uczyły się w sposób prawidłowy korzystać z przejść dla pieszych. Kolejną atrakcją było zaprezentowanie pojazdu służbowego, gdzie przedszkolaki mogły zasiąść za jego kierownicą i włączyć sygnały świetlno-dźwiękowe. Na koniec wszystkie dzieci zostały zaopatrzone w akcesoria odblaskowe.

W dniu 30 marca b.r. w OKIR w Grodkowie odbyło się walne zebranie grodkowskich działkowców. Udział w zebraniu brali m.in. Zastępca Burmistrza Grodkowa, przedstawiciel Policji oraz Straż Miejska. Poruszano tematy związanie z bezpieczeństwem oraz ładem i porządkiem na ogrodach działkowych a także poinformowano dziłkowców o zakazie spalania odpadów organicznych tj.: liści, trawy i gałęzi. W zebraniu uczestniczyło około 150 działkowców, co było rekordowym wynikiem biorąc pod uwagę wcześniejsze zebrania.

W dniu 19.03.2019 r. strażnicy otrzymali zgłoszenie o nielegalnym wysypisku w lesie nieopodal jednej z miejscowości gminy Grodków. Tego samego dnia strażnicy udali się na wskazane miejsce i potwierdzili wysypisko odpadów pochodzenia samochodowego tj. opony, szyby, części plastykowe, fotele itp. Po wnikliwych poszukiwaniach odnaleźli wśród niniejszych odpadów dowód rzeczowy z danymi osobowymi jednego z mieszkańców gminy Grodków, który jest właścicielem warsztatu samochodowego. Podczas przesłuchania sprawcy zaśmiecenia, mężczyzna przyznał się do wyrzucenia odpadów za co został ukarany mandatem karnym oraz zobowiązany został do uprzątnięcia zaśmieconego terenu i przekazania odpadów podmiotowi świadczącemu usługę odbioru odpadów poprodukcyjnych. 

W dniu 1 marca 2019 r. strażnicy miejscy otrzymali zgłoszenie o dwóch psach znajdujących się na terenie prywatnej posesji w jednej z miejscowości gminy Grodków, bez opieki ponieważ ich właściciel wyjechał ponad dwa miesiące temu i nie wrócił. Zwierzęta zdane były tylko na siebie i gdyby nie sąsiedzka pomoc prawdopodobnie nie przeżyłyby samodzielnie. Na miejscu interwencji strażnicy zabezpieczyli dwa psy, które zostały przetransportowane do schroniska. Wobec właściciela psów wszczęte zostało postępowanie karne w sprawie znęcania się w postaci porzucenia psów zagrożone karą pozbawienia wolności do lat 3.

W dniu 27.02.2019 r. podczas patrolu ul. Krakowskiej na wysokości Wiatraka strażnicy zauważyli starszą kobietę kurczowo trzymającą się znaku drogowego na poboczu drogi. Okazało się, że kobieta zasłabła i potrzebowała pomocy, której strażnicy niezwłocznie udzielili. 74-letnia mieszkanka jednej z miejscowości gminy Grodków miała trudności z oddychaniem i nie mogła utrzymać się na nogach, w związku z tym zostało wezwane na miejsce pogotowie ratunkowe. Z uwagi na potrzebę szybkiej reakcji zostało zadysponowane pogotowie lotnicze, które po chwili wylądowało przy Wiatraku. Po wstępnych badaniach kobieta została przetransportowana helikopterem do szpitala w Nysie w związku z objawami kardiologicznymi.

W dniu 27.02.2019 r. strażnicy miejscy otrzymali zgłoszenie o wypalanych odpadach w znacznych ilościach w jednej z miejscowości gminy Grodków. Dojeżdżając do miejsca interwencji ciemny dym był widoczny z dużej odległości a na miejscu na terenie posesji strażnicy ujawnili spalane odpady organiczne oraz inne odpady w tym opony samochodowe. Nakazano zagaszenie paleniska i ukarano sprawcę wykroczenia mandatem karnym.

Informujemy o zakazie spalania odpadów organicznych ( liści, gałęzi, trawy), które odbierane są przez podmiot zajmujący się odbiorem odpadów na terenie miasta i gminy Grodków. Powyższy zakaz obowiązuje od 2019 roku. Niniejsze odpady także można oddać bezpłatnie na PSZOK przy ul. Elsnera w Grodkowie lub kompostować.

W dniu 30.01.2019 r. otrzymano zgłoszenie o niedożywionym psie trzymanym na krótkim łańcuchu w jednej z miejscowości Gminy Grodków. Na miejscu interwencji strażnicy zauważyli wychudzonego psa na łańcuchu, bez budy i dostępu do wody i karmy. Z uwagi na stan zdrowia psa i podejrzenie znęcania się na nim został odebrany właścicielowi, którym okazała się 25-letnia kobieta. Strażnicy przetransportowali psa do weterynarza, który zastosował leczenie w związku ze złą kondycją zdrowotną zwierzęcia.

Wobec właścicielki psa wszczęte zostało postępowanie karne w sprawie znęcania się nad psem zagrożone karą pozbawienia wolności do lat 3.

W dniu 07.01.2019 r. został ukarany mandatem karnym sprawca zaśmiecenia drogi publicznej na trasie Wierzbnik - Kolnica, który wyrzucił na pobocze odpady komunalne a okazał się nim mieszkaniec jednej z miejscowości Gminy Grodków, który przyznał się do czynu.

W dniu 19.12.2018 r. w godzinach wieczornych patrol straży miejskiej przejeżdżając ulicą Sienkiewicza w Grodkowie zauważył śpiącego mężczyznę na przystanku autobusowym. Z uwagi na temperaturę poniżej 0 stopni strażnicy niezwłocznie podjęli interwencję. Na przystanku znajdował się śpiący mężczyzna w wieku średnim od którego wyczuwalna była woń alkoholu oraz dwie osoby postronne, które nie zareagowały na zaistniałą sytuację, która mogła doprowadzić do wychłodzenia organizmu a w konsekwencji do śmierci. Strażnicy wybudzili mężczyznę i udzielili mu pomocy.

Apelujemy do mieszkańców o zgłaszanie w okresie zimy każdego przypadku osób narażonych na wychłodzenie.

W dniu 27.11.2018 r. na zaproszenie dyrekcji Przedszkola Publicznego nr 2 w Grodkowie, strażnicy spotkali się z pięciolatkami. Podczas pogadanki poruszane były tematy dotyczące bezpiecznej drogi do szkoły, używania odblasków po zmroku i korzystania z przejść dla pieszych. W spotkaniu uczestniczyło siedemdziesięcioro przedszkolaków, które na koniec tradycyjnie otrzymały odblaski.

W ramach akcji „ Zima ” Straż Miejska w Grodkowie podejmuje działania mające ograniczać spalanie odpadów w piecach co powoduje zanieczyszczenie powietrza niebezpiecznymi pyłami i związkami chemicznymi, do których należą:

- pyły zawieszone,

- dwutlenek siarki,

- tlenki azotu,

- metale ciężkie,

- wielopierścieniowe węglowodory aromatyczne (substancje rakotwórcze),

- dioksyny.

Spalanie odpadów w piecach ma znaczący wpływ na stan zdrowia mieszkańców w zależności od czasu przebywania w rejonie zanieczyszczonym, pogody oraz wieku. Do najczęstszych skutków zdrowotnych oddychania zanieczyszczonym powietrzem należą dolegliwości układu oddechowego. Największy wpływ zanieczyszczeń na stan zdrowia występuje u dzieci i osób starszych oraz u osób z niewydolnością serca, chorobą wieńcową i nadciśnieniem tętniczym.

Informujemy, że w bieżącym roku strażnicy podczas interwencji będą samodzielnie pobierać próbki paleniskowe z pieców bez udziału pracowników laboratorium ponieważ zostali do tego celu przeszkoleni.

Przypominamy, że za spalanie odpadów w piecach grozi kara aresztu lub grzywny do 5000 zł.

Przypominamy również o obowiązku wpuszczenia na teren nieruchomości upoważnionego strażnika miejskiego, który przeprowadzi kontrolę w zakresie przestrzegania przepisów o ochronie środowiska. Uniemożliwienie przeprowadzenia kontroli środowiskowej strażnikowi podlega karze pozbawienia wolności do lat 3.

W dniu 14.11.2018 r. około godziny 13:25 do siedziby straży miejskiej przyszedł mężczyzna, który zgłosił, że zasłabł i upadł na torowisko przy dworcu PKP w Grodkowie jego kolega z pracy. Na miejsce niezwłocznie udali się strażnicy i zastali leżącego na torach mężczyznę z pracującą kosą spalinową zawieszoną na tzw. szelkach, który prawdopodobnie miał atak padaczki. Strażnicy przystąpili do udzielenia pierwszej pomocy i wezwali pogotowie ratunkowe. Z ustaleń świadków wynikało, że mężczyzna wykonywał prace porządkowe na dworcu PKP w Grodkowie i podczas koszenia trawy nagle upadł niefortunnie na tory, gdzie nieopodal stał pociąg z uruchomionym silnikiem. Pięćdziesięcioletni mężczyzna przytomny został przewieziony na oddział neurologiczny nyskiego szpitala.

Straż Miejska w Grodkowie zwraca się do mieszkańców miasta i gminy z apelem o pomoc przy zapewnieniu bezpieczeństwa w porze zimowej osobom bezdomnym, nietrzeźwym, starszym oraz zwierzętom. Pomoc mieszkańca polegać miałaby na poinformowaniu funkcjonariuszy o osobach narażonych na niskie temperatury oraz zagrożonych zwierzętach. W każdym zgłoszonym przypadku, także anonimowym strażnicy podejmą interwencję.

- przypominamy, że osoby bezdomne mogą uzyskać pomoc w schroniskach, gdzie zostaną przetransportowane i przetrwają zimę,

- przypominamy, że osoby nietrzeźwe śpiące pod chmurką narażone są na wychłodzenie,

- przypominamy, że osoby starsze samotnie zamieszkujące mogą mieć problemy z ogrzewaniem swoich mieszkań czy domów,

- przypominamy, że zwierzęta trzymane pod chmurką podczas mrozów są narażone na wychłodzenie.

Jeżeli jesteś świadkiem powyższych zdarzeń zadzwoń do Straży Miejskiej pod numer 784079153 lub 774157126.

W październiku b.r. strażnicy miejscy przeprowadzili pogadanki z dziećmi i młodzieżą w trzech szkołach na terenie Gminy Grodków. Na zajęciach poruszane były tematy związane z bezpieczną drogą do szkoły, używania odblasków, omówiono charakterystykę pracy strażnika miejskiego oraz zaprezentowano sprzęt  i  pojazd służbowy. Na koniec każdego spotkania uczniowie otrzymali opaski odblaskowe w celu zwiększenia ich bezpieczeństwa na drodze po zmroku.

W miesiącu październiku b.r. strażnicy przeprowadzą kontrole numerów porządkowych posesji w następujących miejscowościach: Przylesie Dolne, Więcmierzyce i Jędrzejów. Powyższe kontrole mają na celu usprawnienie działań służbom ratunkowym w dotarciu do miejsca zdarzenia. Kontrole obejmą całą Gminę Grodków.

Burmistrz Grodkowa ogłasza nabór na stanowisko urzędnicze Aplikant Straży Miejskiej. Kandydaci na niniejsze stanowisku muszą mieć ukończone 21 lat, obywatelstwo polskie, wykształcenie co najmniej średnie oraz być osobą niekaraną, sprawną pod względem fizycznym i psychicznym. Konkurs składa się z dwóch części, tj.: testu z wiedzy o ustawie o strażach gminnych, ustawy o samorządzie terytorialnym, kodeksie wykroczeń a następnie z rozmowy kwalifikacyjnej. Kandydat, który wygra konkurs zostanie zatrudniony na okres roku, w którym przejdzie badania lekarskie i psychologiczne a następnie odbędzie szkolenie podstawowe w Gdańsku. Po ukończeniu szkolenia aplikant odbywa praktykę w macierzystej jednostce a następnie podchodzi do egzaminu państwowego. Po okresie roku aplikanta Straży Miejskiej można zatrudnić na czas nieokreślony.

Praca w Straży Miejskiej w Grodkowie daje możliwość rozwoju poprzez szereg szkoleń awansów oraz zdobytych doświadczeń. Jest pracą dla osób, które chcą zapewnić ochronę porządku publicznego i bezpieczeństwa społeczności lokalnej. Daje dużo satysfakcji a każdy dzień różni się od siebie ze względu na różnorodność i zakres działań podejmowanych przez strażników.

Szczegóły na BIP Grodków.

Młody kierowca BMW poniósł konsekwencje agresywnej jazdy. W nocy 25 sierpnia wjeżdża na Rondo Solidarności w Grodkowie z dużą prędkością samochód osobowy marki BMW i w poślizgu okrąża rondo kilkakrotnie, po którym cały czas jeżdżą inne pojazdy. Na koniec wypada z ronda i wjeżdża na wysepkę uszkadzając znak drogowy a następnie oddala się w nieznanym kierunku. Na szczęście na wysepce nie było pieszych i nie doszło do tragedii. W ustaleniu sprawcy pomógł monitoring miejski, który zarejestrował całe zdarzenie. Finał sprawy odbędzie się przed Sądem, gdzie sprawca odpowie karnie za swoje czyny.

Dzień 29 sierpnia jest ustawowym świętem Straży Miejskich w Polsce, kiedy to awansowani są na wyższe stanowiska funkcjonariusze. W naszej gminie przeniesieni na wyższe stanowiska zostali następujący strażnicy: Starszy Specjalista Tadeusz Rybak, Starszy Strażnik Józef Bugajski oraz Strażnik Katarzyna Rogotowicz, którym Burmistrz Grodkowa pogratulował i wręczył awanse.

W ramach akcji „bezpieczne wakacje” strażnicy w podległych rejonach przeprowadzili kontrolę stanu urządzeń na placach zabaw w celu poprawy bezpieczeństwa dzieci podczas wakacji. Kolejnym etapem były spotkania z dziećmi w szkołach i przedszkolach, na których strażnicy poruszali tematy związane z zasadami bezpiecznego spędzania czasu podczas wakacji.

W dniu 09.06.2018 r. Straż miejska w Grodkowie uczestniczyła w IV Grodkowskiej Grze Miejskiej jako punkt zadaniowy dla biorących udział zawodników.

W miesiącu czerwcu b.r. strażnicy przeprowadzili kontrole numerów porządkowych posesji w następujących miejscowościach: Wojsław i Głębocko w trakcie jest Rogów. Powyższe kontrole mają na celu usprawnienie działań służbom ratunkowym w dotarciu do miejsca zdarzenia. Kontrole obejmą całą Gminę Grodków.

W dniu 17.05.2018 r. w godzinach popołudniowych podczas patrolu ul. Sienkiewicza w Grodkowie funkcjonariusze Straży Miejskiej dojeżdżając do ronda w rejonie supermarketu Polo-Market zauważyli samochód, który blokuje wjazd na rondo. Inne pojazdy omijały w/w. samochód w celu wjechania na rondo i używały sygnałów dźwiękowych. Jeden ze strażników podszedł do kierowcy blokującego ruch i zauważył za kierownicą kobietę w średnim wieku, która jest przytomna lecz nie można z nią nawiązać kontaktu. Ze względu na podejrzenie udaru mózgu wyłączono silnik i udzielono kobiecie pierwszej pomocy oraz wezwano pogotowie ratunkowe, które przybyło na miejsce bardzo szybko. Kobieta została przetransportowana do szpitala z podejrzeniem udaru mózgu. W powyższej sytuacji czas reakcji i pomocy medycznej jest najważniejszy w celu zminimalizowania skutków udaru.

Apelujemy do mieszkańców o reagowanie w sytuacjach gdy widzimy osoby wymagające pomocy. Znieczulica oraz tzw. rozproszona odpowiedzialność tłumu przyczynia się do odsetku śmiertelności w miejscach publicznych, gdzie znajduje się duża ilość osób, lecz nikt nie udziela pomocy osobie poszkodowanej.

W dniu 28.04.2018 r. w godzinach popołudniowych wspólny patrol policjanta ze strażnikiem otrzymał zgłoszenie o pożarze w mieszkaniu budynku jednorodzinnym w jednej z miejscowości Gminy Grodków. Na miejscu interwencji działania ratownicze podejmowała już Straż Pożarna, a przyczyną zadymienia było spalanie przewodów elektrycznych oraz innych odpadów w piecu przez 54 –latka. Mieszkańcy niniejszego budynku wyprowadzili sprawcę wypalania, który zasnął w swoim mieszkaniu i wezwali pomoc. W związku z zaistniałym zdarzeniem nikt nie ucierpiał a 54-latek za spalanie odpadów w piecu został ukarany przez strażnika miejskiego mandatem karnym.

Straż Miejska w Grodkowie otrzymała zgłoszenie o znęcaniu się nad psem w jednej z miejscowości Gminy Grodków. Na miejscu interwencji strażnicy wraz z lekarzem weterynarii potwierdzili zgłoszenie, gdzie ujawnili psa rasy przypominającej bernardyna zamkniętego w kojcu umiejscowionego w zaroślach nieopodal budynków mieszkalnych. Pies skrajnie wychudzony bez wody i jedzenia z oznakami chorobowymi we własnych odchodach był trzymany w niewłaściwych warunkach bytowania w stanie rażącego zaniedbania. Po ustaleniu właściciela psa podjęto działania zmierzające do odebrania psa właścicielowi.

W dniu 27.04.2018 r. strażnicy wraz z pracownikiem wydziału Ochrony Środowiska Urzędu Miejskiego w Grodkowie oraz podmiotem wyłapującym zwierzęta na terenie Gminy Grodków na podstawie decyzji administracyjnej odebrali w/w. psa, który został przetransportowany do schroniska dla zwierząt. Wobec właściciela psa wszczęte zostało postępowanie karne w sprawie znęcania się nad psem zagrożone karą pozbawienia wolności do lat 3.

W dniu 6 kwietnia 2018 r. strażnicy otrzymali zgłoszenie o zniszczonej latarni ulicznej usytuowanej na Grodkowskim deptaku. Na miejscu interwencji świadek opisał okoliczności zdarzenia co pomogło strażnikom ustalić sprawcę, którym okazał się młody kurier jadący samochodem dostawczym. Sprawca zniszczenia został ukarany mandatem karnym a zniszczenia pokryła polisa ubezpieczeniowa pojazdu sprawcy zdarzenia.

Apelujemy do kierowców o zwracanie uwagi na oznakowanie ul. Warszawskiej (deptak), które zabrania ruchu pojazdom w obu kierunkach oraz zabrania postoju i zatrzymania.

W dniu 23.03.2018 r. strażnicy zabezpieczali i kierowali ruchem drogowym podczas I Ekstremalnej Drogi Krzyżowej wokół Grodkowa. Droga Krzyżowa rozpoczęła się o godzinie 19.30 a zakończyła się po godzinie 22:00 na odcinku około 10 km.

W dniu 21 marca 2018 r. Straż Miejska w Grodkowie otrzymała nowy samochód służbowy Dacia Dokker. Nowy pojazd będzie wykorzystywany do patrolowania miasta i gminy Grodków w celu realizacji ustawowych zadań. Dotychczasowy pojazd straży będzie przekazany na cele realizacji świadczeń opieki zdrowotnej nocnej i świątecznej dla mieszkańców Gminy Grodków.

10 marca w grodkowskim kinie odbyło się walne zebranie działkowców, w którym także straż miejska brała udział. Poruszone zostały sprawy bezpieczeństwa osób bezdomnych przebywających na ogródkach działkowych porą zimową oraz spalanie odpadów organicznych. Poinformowano również działkowiczów o rozkładzie czasu pracy straży oraz o roli strażników rejonowych. Wszystkich przybyłych na zebranie działkowiczów zaproszono do współpracy w celu zapewnienia należytego ładu i porządku w rejonie Ogrodów Działkowych „Przyszłość” w Grodkowie.

W dniu 28.02.2018 r. do siedziby Straży Miejskiej w Grodkowie przyszła kobieta, która zgłosiła ucieczkę swojego syna z domu, ucznia szkoły podstawowej. Z uwagi na 10-cio stopniowy mróz rozpoczęto poszukiwania chłopca w miejscach wskazanych przez matkę. Patrol strażników udał się do oddalonej kilka kilometrów od Grodkowa miejscowości, gdzie mógł przebywać nieletni i po chwili zauważył idącego jezdnią poszukiwanego chłopca, który na widok strażników uciekł do lasu. Po kilku minutach chłopiec sam dobrowolnie podszedł do strażników i wraz z nimi pojechał do domu, gdzie czekała na niego matka. O zaistniałym zdarzeniu powiadomiono pedagoga szkolnego.

W dniu 26.02.2018 r. strażnicy otrzymali zgłoszenie o nietrzeźwej kobiecie leżącej na poboczu drogi w krzakach i w związku z kilkunastostopniowym mrozem, co stanowiło bezpośrednie zagrożenie dla życia, niezwłocznie patrol udał się na miejsce interwencji. 38-letnia nietrzeźwa kobieta została przetransportowana do miejsca zamieszkania, gdzie oddana została pod opiekę matki. Równocześnie z powyższym zgłoszeniem drugi patrol strażników otrzymał zgłoszenie o kobiecie, która zemdlała w Urzędzie Miejskim. Na miejscu strażnicy udzielili kobiecie pierwszej pomocy i oczekiwali na przyjazd pogotowia ratunkowego. Lekarz pogotowia zadecydował o przetransportowaniu kobiety do szpitala na obserwację.

Straż Miejska w Grodkowie kontynuuje kontrole numerów porządkowych posesji na terenie Gminy Grodków. Od marca b.r. kontrole mają objąć następujące miejscowości: Wójtowice, Gnojna i Żelazna. Kontrole mają na celu usprawnienie działań ratowniczych służbom ratunkowym, które w wielu przypadkach nie są w stanie dotrzeć na miejsce interwencji z powodu braku numeracji na budynkach. Powyższe działania obejmą całą gminę i miasto Grodków.

Art.  64. § 1. Kto, będąc właścicielem, administratorem, dozorcą lub użytkownikiem nieruchomości, nie dopełnia obowiązku umieszczenia w odpowiednim miejscu albo utrzymania w należytym stanie tabliczki z numerem porządkowym nieruchomości, nazwą ulicy lub placu albo miejscowości, podlega karze grzywny do 250 złotych albo karze nagany.

W dniu 31.01.2018 r. w ramach akcji „Zima” strażnicy kontrolowali miejsca w których przebywają osoby bezdomne. Podczas patrolu jednej z miejscowości Gminy Grodków ustalili, że mieszkańcy od kilku dni nie widzieli bezdomnego mężczyzny od kilku lat przebywającego w tej miejscowości. W związku z powyższym strażnicy rozpoczęli poszukiwania bezdomnego w miejscach, w których zdarzało mu się nocować. W jednym z budynków gospodarczych natknęli się na zwłoki 66 letniego bezdomnego mężczyzny. Na miejsce została wezwana Policja, która prowadziła dalsze czynności.

Apelujemy do mieszkańców o informowanie Straży Miejskiej lub Policji o każdym przypadku bezdomności. W okresie zimowym strażnicy transportują bezdomnych do schronisk jeżeli tylko wyrażą na to zgodę, co niejednokrotnie ratuje ich życie.  

W dniu 24.01.2018 r. strażnicy otrzymali zgłoszenie od lokatorów jednego z budynków wielorodzinnych w Grodkowie o samotnie zamieszkującej starszej kobiecie, która zaczęła wyrzucać różne rzeczy przez okna na chodnik i jezdnię. Strażnicy udali się na miejsce i zauważyli przed budynkiem na drodze pościel oraz ubrania. Mieszkańcy w/w. budynku oświadczyli że starsza pani od kilku dni zachowuje się inaczej. Po kilku próbach udało się przekonać kobietę do otwarcia drzwi i wraz z zarządcą oraz pracownikiem Ośrodka Pomocy Społecznej strażnicy weszli do mieszkania kobiety, gdzie zasatali nieład i fetor. Stan zdrowia kobiety wskazywał prawdopodobnie na zaburzenia psychiczne, ona sama nie wiedziała gdzie się znajduje i jaki jest aktualnie dzień tygodnia, w związku z powyższym wezwano pogotowie ratunkowe. Lekarz podjął decyzję o przetransportowaniu kobiety do szpitala na obserwację psychiatryczną.

Apelujemy do mieszkańców o zgłaszanie podobnych interwencji głównie w okresie zimy, gdzie osoby samotne i starsze mogą nie być w stanie samodzielnie funkcjonować.

W dniach 10 i 11 stycznia b.r. w ramach akcji pn. "bezpieczne ferie zimowe" strażnicy odwiedzili przedszkole w Gałązczycach oraz w Grodkowie w celu przeprowadzenia pogadanki z dziećmi na temat bezpiecznych zachowań i postępowań podczas zimowego odpoczynku. Na zakończenie tradycyjnie dzieci otrzymały odblaski poprawiające ich widoczność na drodze oraz kolorowanki.

Funkcjonariusze Straży Miejskiej w Grodkowie w dniu 22 grudnia 2017 r. przekazali zebrane worki z nakrętkami "pet" chorym siostrom. Za zebrane nakrętki zostanie udzielone wsparcie finansowe w leczeniu i rehabilitacji bliźniaczek Kingi i Darii z Gminy Grodków. Ponadto z okazji Świąt Bożego Narodzenia strażnicy wręczyli siostrom świąteczne paczki, w których znalazły się poza słodkościami elementy odblaskowe, dzięki którym będą bezpieczne i widoczne podczas zimowych spacerów z rodziną.

Akcja zbierania nakrętek trwa nadal. Po uzbieraniu kolejnej partii strażnicy ponownie odwiedzą rodzinę.

Straż Miejska w Grodkowie kontynuuje kontrole numerów porządkowych posesji na terenie Gminy Grodków. Obecnie kontrolowane są następujące miejscowości: Gola Grodkowska, Bogdanów, Jeszkotle oraz Zielonkowice. Kontrole mają na celu usprawnienie działań ratowniczych służbom ratunkowym, które w wielu przypadkach nie są w stanie dotrzeć na miejsce interwencji z powodu braku numeracji na budynkach. Powyższe działania obejmą całą gminę i miasto Grodków.

Art.  64. § 1. Kto, będąc właścicielem, administratorem, dozorcą lub użytkownikiem nieruchomości, nie dopełnia obowiązku umieszczenia w odpowiednim miejscu albo utrzymania w należytym stanie tabliczki z numerem porządkowym nieruchomości, nazwą ulicy lub placu albo miejscowości, podlega karze grzywny do 250 złotych albo karze nagany.

Akcja prowadzona przez Straż Miejską w Grodkowie służyć ma poprawie bezpieczeństwa pieszych poruszających się po drogach po zmroku, którzy znajdując się poza terenami zabudowanymi powinni nosić odblaski aby nadjeżdżający kierowca zareagował na czas. Pieszy idący w nocy poboczem drogi bez odblasków jest widoczny dla kierującego pojazdem w ostatnim momencie i tutaj kluczowym czynnikiem jest czas reakcji aby nie doszło do potrącenia. W sytuacji gdy dojdzie jeszcze do wymijania się dwóch pojazdów, które wzajemnie się oślepiają światłami, widoczność jest ograniczona do kilku metrów. Przypominamy o obowiązku noszenia odblasków poza terenami zabudowanymi po zmroku i przekazujemy te informacje na wszystkich spotkaniach z dziećmi.

W dniu 21.11.2017 r. strażnicy przeprowadzili prelekcje w szkole w Lipowej między innymi na temat zasad bezpieczeństwa pieszych oraz rozdali dzieciom odblaski i kolorowanki.

W dniu 15.11.2017 r. około godziny 18.30 podczas patrolu, strażnicy miejscy jadąc tzw. ul. Przemysłową zauważyli wyjeżdżającego ze stacji paliw kierowcę samochodu osobowego, który podczas manewru skrętu na skrzyżowaniu stracił panowanie nad pojazdem i wjechał do rowu. Przeczucie strażników okazało się uzasadnione, ponieważ cały czas jadąc za nim obserwowali podejrzanie zachowującego się kierowcę. Niezwłocznie po zdarzeniu strażnicy podjęli interwencję, uniemożliwiając dalszą jazdę kierującemu, od którego wyczuwalna była woń alkoholu. Nietrzeźwym kierowcą okazał się 65 letni mieszkaniec Grodkowa, który z wynikiem 2,5 promila alkoholu zamierzał kontynuować jazdę w stronę centrum Grodkowa. Mężczyzna został przekazany Policji celem prowadzenia dalszych czynności a konsekwencją jazdy w stanie nietrzeźwości jest grzywna, kara ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2.

Straż Miejska w Grodkowie zwraca się do mieszkańców miasta i gminy z apelem o pomoc przy zapewnieniu bezpieczeństwa w porze zimowej osobom bezdomnym, nietrzeźwym, starszym oraz zwierzętom. Pomoc mieszkańca polegać miałaby na poinformowaniu funkcjonariuszy o osobach narażonych na niskie temperatury oraz zagrożonych zwierzętach. W każdym zgłoszonym przypadku, także anonimowym strażnicy podejmą interwencję.

- przypominamy, że osoby bezdomne mogą uzyskać pomoc w schroniskach, gdzie zostaną przetransportowane i przetrwają zimę,

- przypominamy, że osoby nietrzeźwe śpiące pod chmurką narażone są na wychłodzenie,

- przypominamy, że osoby starsze samotnie zamieszkujące mogą mieć problemy z ogrzewaniem swoich mieszkań czy domów,

- przypominamy, że zwierzęta trzymane pod chmurką podczas mrozów są narażone na wychłodzenie.

Jeżeli jesteś świadkiem powyższych zdarzeń zadzwoń do Straży Miejskiej pod numer 784079153 lub 774157126.

We wrześniu b.r. w celu zapewnienia bezpieczeństwa dzieciom, strażnicy przeprowadzili na terenie miasta i gminy akcję pn. "Bezpieczna droga do szkoły". Działania strażników polegały na obecności i kierowaniu ruchem w obrębie przejść dla pieszych przy szkołach. Akcja prowadzona była przez okres miesiąca i dotyczyła wszystkich szkół.

Apelujemy do kierowców o zachowanie szczególnej ostrożności przy przejściach dla pieszych głównie w rejonach szkół i przedszkoli oraz nie wyprzedzanie i omijanie pojazdów na przejściach dla pieszych. Piesi a zwłaszcza dzieci są niechronionymi uczestnikami ruchu drogowego narażonymi na potrącenie przez pojazdy w skutek czego dochodzi do poważnych urazów a nawet do śmierci.

Kierowco przejeżdżając w rejonie szkół zdejmij nogę z gazu.

W dniach od 20 – 22 czerwca strażnicy przeprowadzili na terenie Grodkowa akcję ”rowerzysta”. Akcja miała na celu wyeliminowanie problemu zgłaszanego przez mieszkańców dotyczącego jazdy rowerami po chodnikach. Powyższy czyn stanowi wykroczenie zagrożone karą grzywny lecz podczas niniejszej akcji strażnicy ograniczyli się do zastosowania wobec rowerzystów pouczeń, których w sumie było kilkadziesiąt.  

W dniu 20 czerwca strażnicy przeprowadzili spotkanie z uczniami i przedszkolakami w Szkole Podstawowej w Gałązczycach. Tematem prelekcji były „bezpieczne wakacje” na których omówiono dzieciom zasady bezpiecznego zachowania i się na wakacjach tj.; korzystania z dróg, placów zabaw, kąpielisk oraz postępowania z osobami obcymi i zwierzętami. Na koniec dzieci miały okazję usiąść do radiowozu i włączyć sygnały świetlne i dźwiękowe.

W okresie od 18 – 21 marca 2017 r. do Straży Miejskiej w Grodkowie wpłynęło kilka zgłoszeń dotyczących pomalowania sprayami (tzw. graffiti) elewacji budynków, wystaw sklepowych, znaków drogowych, ławek, tablic informacyjnych, reklam itp. na terenie znacznej części miasta. Strażnicy po wykonaniu czynności wyjaśniających wytypowali osobę podejrzaną, którą okazał się 21-letni mężczyzna zamieszkały w Grodkowie. Sprawca kilku wykroczeń podczas przesłuchania przyznał się do wszystkich zarzucanych mu czynów. Nie był w stanie logicznie wyjaśnić co go skłoniło do dokonania tak wielu zniszczeń. Na mężczyznę nałożono mandaty karne i zobowiązano go do usunięcia graffiti. W ustaleniu wandala strażnikom pomógł monitoring.

Strażnicy miejscy przeprowadzili kontrole placów zabaw w podległych sobie rejonach na terenie miasta i gminy Grodków. Powyższe działania mają na celu sprawdzenie stanu urządzeń na placach zabaw pod kątem bezpieczeństwa dzieci korzstających z nich. Wszystkie nieprawidłowości zgłaszane są na bieżąco zarządcom w celu ich niezwłoczego usunięcia.

3 czerwca odbyła się kolejna Grodkowska Gra Miejska. Straż Miejska w Grodkowie brała w niej udział przygotowując dla uczestników punkt zadaniowy, polegający na odszukaniu przy użyciu monitoringu miejskiego kilkunastu znaków określających nazwy ulic. Znajomość topografi miasta oraz praca w zespole była najważniejsza dzięki czemu możliwe było uzyskanie najlepszego czasu.

 

W pierwszy weekend czerwcowy odbyły się Grodkowskie dni kultury podczas których strażnicy wraz z policjantami pełnili służby w rejonie domu kultury w celu zapewnienia ładu, porządku i bezpieczeństwa mieszkańcom.  

W dniu 1 czerwca 2017 r. na zaproszenie dyrekcji Szkoły Podstawowej nr 3 w Grodkowie, strażnicy uczestniczyli w zorganizowanym dla uczniów dniu dziecka na terenie szkoły przy ul. Morcinka. Wraz z pozostałymi służbami tj. Policją i Strażą Pożarną strażnicy pokazali swój sprzęt oraz radiowóz. Wszyscy uczniowie mieli okazję porozmawiać ze strażnikami, załączyć sygnały dźwiękowe i świetne w radiowozie oraz zapoznać się ze środkami przymusu bezpośredniego. Na koniec dzieci otrzymały słodki poczęstunek. W spotkaniu uczestniczyło około 400 uczniów.

W dniu 19.05.2017 r. na zaproszenie Dyrektora Przedszkola Publicznego w Grodkowie, strażnicy wraz z policjantem wzięli udział w XIII Gminnym konkursie o ruchu drogowym pt. Chcemy lepiej niż rodzice chodzić pieszo przez ulice. Strażnicy jako jury mieli ocenić każde wykonane zadanie przez przedszkolaków z całej Gminy Grodków. Jak co roku dzieci były bardzo dobrze przygotowane do konkursu a ich wiedza na powyższe tematy zasługuje na pochwałę.

Straż Miejska w Grodkowie rozpoczęła kontrolę numerów porządkowych posesji.

W pierwszej połowie kwietnia strażnicy wytypowali trzy miejscowości do kontroli o których powiadomili sołtysów w celu przekazania informacji mieszkańcom.Kontrole mają na celu usprawnienie działań ratowniczych służbom ratunkowym, które w wielu przypadkach nie są w stanie dotrzeć na miejsce interwencji z powodu braku numeracji na budynkach. Powyższe kontrole obejmą całą gminę i miasto Grodków.

Art.  64. § 1. Kto, będąc właścicielem, administratorem, dozorcą lub użytkownikiem nieruchomości, nie dopełnia obowiązku umieszczenia w odpowiednim miejscu albo utrzymania w należytym stanie tabliczki z numerem porządkowym nieruchomości, nazwą ulicy lub placu albo miejscowości, podlega karze grzywny do 250 złotych albo karze nagany.

Od miesiąca kwietnia wznowiono wspólne patrole piesze Policjanta ze Strażnikiem Miejskim na terenie Grodkowa. Mają one na celu poprawę poczucia bezpieczeństwa wśród mieszkańców oraz możliwość bezpośredniego kontaktu z funkcjonariuszami.

10.04.2017 r. Otrzymano zgłoszenie o psie pozostawionym na terenie posesji w jednej z miejscowości Gminy Grodków. Strażnicy ustalili, że właściciel psa wyprowadził się z domu pozostawiając psa na łańcuchu. Na miejsce wezwany został weterynarz a następnie pies został przetransportowany do schroniska. Właścicielowi psa został postawiony zarzut znęcania się nad psem zagrożony karą pozbawienia wolności do lat 2.

 

Straż Miejska w Grodkowie w dniu 6 kwietnia 2017 r. przy współpracy z wydziałem ochrony środowiska oraz Centralnym Laboratorium Pomiarowo – Badawczym przeprowadziła na terenie miasta i gminy Grodków kontrolę pieców w domach jednorodzinnych i zakładach pracy pod kątem spalania odpadów. Kontrolą objęto wcześniej wytypowane miejsca, które najczęściej zgłaszali mieszkańcy. Na miejscu kontroli pobrana została próbka popiołu z pieca a następnie w laboratorium przeprowadzane są badania w celu ustalenia co w nim było spalane. Kontrola ma na celu ograniczenie spalania odpadów w piecach na terenie Miasta i Gminy Grodków i tym samym zmniejszenia zanieczyszczenia powietrza.

30.03.2017 r. Podczas kontroli nielegalnych wysypisk odpadów na terenie Grodkowa, strażnicy zauważyli świeżo wysypane odpady komunalne. Po przeszukaniu ich ustalili dwóch różnych sprawców, którzy następnie zostali ukarani mandatami karnymi oraz zobowiązani zostali do uprzątnięcia zaśmieconego terenu.

29.03.2017 r. Otrzymano zgłoszenie z jednej z miejscowości Gminy Grodków o potrąconym psie przez przejeżdżający pojazd, który oddalił się z miejsca zdarzenia w skutek czego pies nie przeżył. Strażnicy udali się do sąsiednich miejscowości, gdzie ujęli kierowcę samochodu dostawczego, który przyznał się do potrącenia psa. Na mężczyznę nałożono mandat karny a właściciel psa także poniósł odpowiedzialność karną za nienależytą opiekę nad psem, który znajdował się na drodze poza terenem posesji.

27.02.2017 r. Otrzymano zgłoszenie o wysypanych odpadach w rejonie miejscowości Wierzbna. Na miejscu strażnicy przeszukali odpady na odnaleźli dane osobowe, które doprowadziły ich do sprawcy zaśmiecenia, którym okazał się mieszkaniec sąsiedniej gminy. Wobec mężczyzny skierowano wniosek o ukaranie do Sądu Rejonowego.

23.02.2017 r. Strażnicy miejscy kierowali ruchem drogowym podczas Wilczego Biegu na terenie Grodkowa.

21.02.2017 r. Podczas patrolu miejscowości wiejskich strażnicy zauważyli wystający na pole uprawne z posesji prywatnej wąż . Na miejscu okazało się, że właściciel wylewa ścieki ze swojego zbiornika (szamba) na sąsiednie pole. Sprawca zanieczyszczenia został ukarany na miejscu mandatem karnym.

09.02.2017 r. Otrzymano zgłoszenie o padłych łabędziach w jednej z miejscowości Gminy Grodków. Z uwagi na panujący na terenie Polski wirus ptasiej grypy niezwłocznie podjęto interwencję i wraz z Powiatowym Lekarzem Weterynarii zabezpieczono padłe ptaki. W dniu 13.02.2017 r. otrzymano informację od inspekcji weterynaryjnej o wyniku badań padłych ptaków, które okazały się zarażone wirusem grypy ptaków H5N8.

08.02.2017 r. Strażnicy brali udział w ogólnopolskiej akcji liczenia osób bezdomnych na terenie miasta i gminy. Odwiedzone zostały wszystkie miejsca przebywania osób bezdomnych w celu ich przeliczenia i zebrania informacji o przyczynach bezdomności.

08 i 09.02.2017 r. Strażnicy przeprowadzili spotkania z dziećmi w Przedszkolu Publicznym nr 2 w Grodkowie przy ul. Kościuszki oraz w Szkole Podstawowej w Jędrzejowie, gdzie omawiali zasady bezpieczeństwa podczas ferii zimowych.

02.02.2017 r. W miejscowości Jędrzejów strażnicy pod Szkołą Podstawową rozdawali odblaski przyjezdnym dzieciom z innych miejscowości Gminy Grodków w celu poprawy ich widoczności na drodze po zmroku.

02.02.2017 r. Przeprowadzono prelekcje w Gimnazjum nr 1 w Grodkowie. Strażnicy poruszali tematy odpowiedzialności karnej wobec osób nieletnich a na koniec rozdali pierwszoklasistom odblaski w celu poprawy widoczności pieszego na drodze po zmroku.

11.01.2017 r. Strażnicy otrzymali zgłoszenie o uszkodzonej latarni oświetleniowej w jednej z miejscowości Gminy Grodków. Na miejscu ustalili, że przejeżdżający pojazd wjechał w latarnię. Sprawcę wykroczenia ukarano mandatem karnym tego samego dnia.

13.01.2017 r. Strażnicy odwiedzili Przedszkole Publiczne nr 2 w Grodkowie przy ul. Elsnera, gdzie spotkali się z dziećmi, dla których czytali bajki i przypominali o zasadach bezpieczeństwa podczas ferii zimowych.

W styczniu podczas obwitych opadów śniegu i w ślad za nimi trudniejszych warunków na drogach strażnicy interweniowali na zgłoszenia kierowców dotyczących stanu jezdni w wielu miejscach naszej gminy, głównie na drogach powiatowych.

04.11.2016 r. Otrzymano zgłoszenie dotyczące pogryzienia przez psa mieszkańca jednej z miejscowości Gminy Grodków. Na miejscu ustalono, że właściciel psa nie zachował należytych środków ostrożności puszczając psa luzem na podwórze, gdzie doszło do pogryzienia sąsiada. Osoba pokrzywdzona udała się do lekarza, pies trafił na obserwację weterynaryjną a sprawca czyli właściciel psa został ukarany mandatem karnym.

08.11.2016 r. Otrzymano zgłoszenie od mieszkańca budynku wielorodzinnego w Grodkowie o nietrzeźwym sąsiedzie, który załatwia się na wspólnym korytarzu oraz jest bardzo uciążliwy dla pozostałych mieszkańców. Wobec sprawcy kilku wykroczeń skierowano wniosek o ukaranie do Sądu Rejonowego.

09.11.2016 r. Otrzymano zgłoszenie o osobie bezdomnej przebywającej w pustostanie w jednej z miejscowości Gminy Grodków. Po przybyciu na miejsce, strażnicy przekonali mężczyznę w średnim wieku do transportu do schroniska.

22.11.2016 r. Otrzymano zgłoszenie o niewybuchach znajdujących się w opuszczonym mieszkaniu budynku wielorodzinnym w jednej z miejscowości Gminy Grodków. Na miejsce wezwano zarządcę budynku oraz Policję celem wejścia i potwierdzenia zgłoszenia. Wewnątrz mieszkania znajdowało się kilka niewybuchów o czym niezwłocznie powiadomiony został patrol saperski z jednostki wojskowej w Brzegu a następnie przeprowadzono ewakuację pozostałych mieszkańców. Patrol saperski po przybyciu na miejsce zabezpieczył moździerze oraz jeden granat. Dalsze czynności przeprowadziła Policja w celu ustalenia okoliczności powyższego zdarzenia.

28.11.2016 r. Otrzymano zgłoszenie o rannym myszołowie, którego znalazł ze złamanym skrzydłem w lesie mieszkaniec. Strażnicy zabezpieczyli ptaka i przekazali do kliniki weterynaryjnej w celach leczniczych.

28.11.2016 r. Otrzymano zgłoszenie od zarządcy budynków wielorodzinnych w Grodkowie o nietoperzach znajdujących się w elewacji bloku mieszkalnego. Z uwagi na niskie temperatury, które mogą zagrozić wchodzących w hibernację nietoperzom, wezwano Straż Pożarną, która wydobyła kilkanaście nietoperzy w stanie hibernacji. Po ich zabezpieczeniu trafiły do kliniki weterynaryjnej w celach opiekuńczych.

06.12.2016 r. Przetransportowano do schroniska dla osób bezdomnych mężczyznę z jednej z miejscowości Gminy Grodków w celach opiekuńczych.

07.12.2016 r. Przetransportowano do schroniska dla osób bezdomnych kolejnego mężczyznę w celach opiekuńczych.

08.12.2016 r. Podczas patrolu terenów wiejskich w godzinach popołudniowo – wieczornych, strażnicy w ostatniej chwili zauważyli pieszego, który bez odblasków szedł po zmroku jezdnią. Z uwagi na zagrożenie potrącenia przez przejeżdżające pojazdy, mężczyznę wyposażono w odblaski oraz nałożono mandat karny za popełnione wykroczenie.

09.12.2016 r. Otrzymano zgłoszenie o psie trzymanym w niewłaściwych warunkach. Na miejscu interwencji strażnicy ujawnili znaczne zaniedbania tj.: pies chory, niewidomy bez jedzenia i picia oraz jakiejkolwiek opieki. Z uwagi na podejrzenie znęcania się nad psem przez właściciela, odebrano go w trybie natychmiastowym a właścicielowi postawione zostały zarzuty znęcania się nad psem, co jest przestępstwem zagrożonym karą pozbawienia wolności do lat 2.

11.12.2016 r. Otrzymano zgłoszenie o psie pozostawionym w domu bez opieki w jednej z miejscowości Gminy Grodków. Na terenie Grodkowa strażnicy ustalili miejsce przebywania właściciela psa i wraz z nim pojechali do domu, w którym miał znajdować się jego pies. Zgłoszenie się potwierdziło, pies był sam w domu bez jedzenia. Na właściciela nałożono mandat karny a następnie zobowiązano go do stałej opieki nad swoim psem, co uczynił od razu, zabierając go ze sobą do Grodkowa, gdzie czasowo przebywał.

15.12.2016 r. Przetransportowano do schroniska dla osób bezdomnych mężczyznę w celach opiekuńczych.

16.12.2016 r. Z życzeniami świątecznymi przyjechały przedszkolaki z Wierzbnika.

18.12.2016 r. Strażnicy zabezpieczyli obchody wprowadzenia stanu wojennego, które odbyły się w Rynku a następnie kierowali ruchem drogowym podczas przejścia pod Zakład Karny.

19.12.2016 r. Otrzymano zgłoszenie o pogryzieniu dziecka przez psa bezpańskiego w jednej z miejscowości Gminy Grodków. Matka ze swoim dzieckiem trafiła do lekarza w celu przyjęcia surowicy a strażnicy zabezpieczyli agresywnego psa i przekazali schronisku.

19.12.2016 r. Otrzymano zgłoszenie o znajdujących się odpadach na drodze gruntowej w jednej z miejscowości Gminy Grodków. Na miejscu strażnicy przeszukali zawartość odpadów i znaleźli dane osobowe, które doprowadziły ich do sprawcy zaśmiecania. Mężczyzna zamieszkujący kilka miejscowości dalej został ukarany mandatem karnym i zobowiązany został do uprzątnięcia zaśmieconego terenu.

20.12.2016 r. Podczas patrolu obwodnicy Grodkowa strażnicy zauważyli zaparkowany samochód z którego kierowca wyrzuca odpady na pobocze drogi. Sprawca wykroczenia został ujęty na gorącym uczynku a następnie ukarany mandatem karnym i zobowiązany do uprzątnięcia zaśmieconego terenu.

21.12.2016 r. Przetransportowano do schroniska dla osób bezdomnych mężczyznę w celach opiekuńczych.

W powyższym okresie głównie interweniowano w następujących przypadkach:

- palenia papierosów w miejscach zabronionych głównie na terenach szkół i na przystankach autobusowych w tym papierosów elektronicznych
- zaśmieconych miejsc prywatnych i publicznych
- bezpańskich psów i kotów
- składowania opału w miejscach do tego celu nieprzeznaczonych
- kontroli nielegalnych wysypisk odpadów
- padłych zwierząt
- nieprawidłowości w odprowadzaniu odpadów z terenów prywatnych
- postoju pojazdów w miejscach zabronionych
 
- kontroli pieców pod kątem spalania odpadów
- udzielania asyst pracownikom Urzędu Miejskiego podczas ich czynności w terenie
- powalonych drzewach zalegających na drogach

- trzymania zwierząt w niewłaściwych warunkach
- zanieczyszczania dróg publicznych

- uszkodzonych znaków drogowych
- wypalania odpadów w przydomowych paleniskach
- psów bez opieki puszczanych luzem poza tereny prywatne
- zakłócania porządku publicznego
- uszkodzonych chodników i jezdni
- uszkodzonych słupach telekomunikacyjnych

- nielegalnego handlu

Monitoring miejski zarejestrował następujące zdarzenia:

- nieprawidłowe parkowanie i inne wykroczenia drogowe
- nielegalny handel
- nietrzeźwi zakłócający porządek publiczny
- palenie papierosów przez nieletnich

                                                                                   


                                                                                   Komendant Straży Miejskiej w Grodkowie
                                                                                   Paweł Borkowski


 


05.09.2016 r. Strażnicy zauważyli mężczyznę załatwiającego sprawy fizjologiczne w pobliżu siedziby Straży Miejskiej w Grodkowie, który prawdopodobnie nie wiedząc że znajduje się wśród oczekujących na autobus dzieci i innych osób, załatwiał się publicznie. Strażnicy na zakończenie ukarali sprawcę wykroczenia mandatem karnym.

05.09.2016 r. Podczas patrolu w godzinach popołudniowych ul. Krakowskiej, strażnicy miejscy zauważyli motorowerzystę, który przewoził pasażerkę bez hełmu ochronnego. Patrol podjął próbę zatrzymania motorowerzysty lecz on zaczął uciekać, wjeżdżając w pole uprawne, gdzie po chwili został zatrzymany. Okazało się, że młody mężczyzna przewoził osobę nieletnią, której rodziców strażnicy o zaistniałym zdarzeniu powiadomili. Na uciekiniera nałożono trzy mandaty karne, skierowano sprawę do Sądu Rejonowego oraz za brak obowiązkowego ubezpieczenia pojazdu zawiadomiono Krajowy Fundusz Gwarancyjny, co wiąże się z wysokimi karami pieniężnymi.

07.09.2016 r. Do siedziby Straży Miejskiej przyszła kobieta z prośbą o pomoc dla jej ojca, który jest otyły i z urazem nogi nie jest w stanie wejść do swojego mieszkania na czwartym piętrze a nikt nie chce jej pomóc. Strażnicy udali się na miejsce, gdzie siedział pod blokiem na ławce ojciec zgłaszającej i od razu przystąpili krok po kroku do doprowadzenia mężczyzny do mieszkania.

08.09.2016 r. Na zgłoszenie sprzedawcy jednego ze sklepów na terenie Gminy Grodków dotyczącego spożywania alkoholu w sklepie i jego obrębie przez klientów, strażnicy udali się na miejsce, gdzie zauważyli dwóch mężczyzn przed sklepem spożywających piwo. Na sprawców wykroczenia nałożono mandaty karne.

10.09.2016 r. Strażnicy miejscy kierowali ruchem drogowym w miejscowości Wojsław, podczas biegu ulicznego, którego organizatorem był GZ LZS. W biegu uczestniczyli dorośli i dzieci.

14.09.2016 r. Otrzymano zgłoszenie o libacjach alkoholowych w rejonie byłego szpitala w Grodkowie. Na miejscu zastano grupę osób, która się głośno zachowywała. Jedną z osób ukarano grzywną a pozostałym nakazano aby się rozeszły. Mężczyzna, który został ukarany posiadał przy sobie alkohol wcześniej skradziony w jednym z marketów. Wobec złodzieja dalsze czynności przeprowadziła Policja.

14.09.2016 r. Otrzymano zgłoszenie o leżącym na ławce w rynku mężczyźnie. Na miejscu wezwano pogotowie ratunkowe z uwagi na stan upojenia alkoholowego.

17.10.2017 r. Na zaproszenie Gimnazjum nr 2 w Grodkowie, strażnicy przeprowadzili spotkanie z uczniami, podczas którego poruszali kwestie odpowiedzialności karnej osób nieletnich. Na koniec strażnicy rozdali akcesoria odblaskowe wszystkim pierwszoklasistom.

22.09.2017 r. Otrzymano zgłoszenie o znajdujących się na terenie posesji prywatnej w jednej z miejscowości Gminy Grodków czterech bezpańskich owczarkach niemieckich. Na miejscu rozpytano mieszkańców i ustalono, że psy należą do mieszkańca innej miejscowości, który niezwłocznie przyjechał i zabrał swoje psy. Właściciel psów został ukarany grzywną za brak należytej opieki nad psami.

28.09.2016 r. Otrzymano zgłoszenie o zanieczyszczonej drodze Wojewódzkiej przez pojazdy ciężarowe wyjeżdżające z kopalni kruszyw w jednej z miejscowości Gminy Grodków. Sprawcę ukarano grzywną i zobowiązano uprzątnąć drogę.

30.09.2016 r. Na dworcu PKS nietrzeźwy mężczyzna zakłócał porządek publiczny oczekującym na autobus dzieciom oraz uniemożliwiał kierowcy autobusu odjazd z przystanku. Strażnicy ujęli mężczyznę znanego im osobiście i przewieźli go do izby zatrzymań. Po wytrzeźwieniu sprawca kilku wykroczeń odpowiedział przed Sądem.

03.10.2016 r. Otrzymano zgłoszenie o wypalaniu odpadów na terenie posesji w palenisku przydomowym w jednej z miejscowości Gminy Grodków. Na miejscu zauważono ciemny, duszący dym i spalane odpady. Na sprawcę nałożono grzywnę oraz nakazano zagaszenie paleniska.

05.10.2016 r. Otrzymano zgłoszenie o osobie bezdomnej, która znajduje się na terenie Grodkowa. Znany strażnikom mężczyzna zdecydował się na transport do schroniska, gdzie niezwłocznie został przewieziony.

07.10.2016 r. Otrzymano zgłoszenie, że przed wejściem głównym do Przedszkola Publicznego w Grodkowie siedzi pies i rodzice z dziećmi obawiają się, że zostaną pogryzieni. Strażnicy niezwłocznie zabezpieczyli bezpańskiego psa na terenie Urzędu Miejskiego. Niebawem pies został adoptowany przez nowego opiekuna.

13.10.2016 r. Strażnicy otrzymali zgłoszenie o osobie bezdomnej zamieszkującej ogródki działkowe w Grodkowie. Udali się na miejsce, gdzie zastali mężczyznę w wieku średnim, który poprosił o transport do schroniska, gdzie niezwłocznie został przewieziony.

18.10.2016 r. Otrzymano zgłoszenie o osobie bezdomnej, która przebywa w jednej z miejscowości Gminy Grodków. Następnego dnia mężczyznę przewieziono do schroniska.

24.10.2016 r. Otrzymano zgłoszenie o wysypanych odpadach w rejonie obwodnicy Grodkowa. Na miejscu po przeszukaniu odpadów, strażnicy natrafili na dane osobowe, które doprowadziły ich do sprawcy zaśmiecania, który został ukarany grzywną i zobowiązany został do uprzątnięcia terenu.

W miesiącu październiku strażnicy przeprowadzili akcję przeglądu potencjalnych miejsc przebywania osób bezdomnych tj.: ogródki działkowe, pustostany, strychy i piwnice budynków wielorodzinnych oraz reagowali na sygnały od mieszkańców.

W powyższym okresie głównie interweniowano w następujących przypadkach:

- niszczenia zieleni przez parkujące pojazdy

- uszkodzonym lub brakującym oznakowaniu dróg i urządzeń zapewniających bezpieczeństwo w ruchu

- handlu w miejscach zabronionych

- utrzymania w porządku terenów posesji

- wyrzucania odpadów pod kontenery zbiorowe na odpady

- spożywania alkoholu w miejscach zabronionych

- postoju pojazdów w miejscach zabronionych

- udzielania asyst pracownikom Urzędu Miejskiego oraz Policji podczas ich czynności w terenie

- uciążliwości dla mieszkańców ze strony psów trzymanych w budynkach wielorodzinnych

- psów bez opieki przemieszczających się po terenie miasta i gminy

- pozostawianych pojazdach (wrakach) od dłuższego czasu nieużytkowanych

- dokonywania wywiadów środowiskowych osób przeznaczonych do wymeldowania

- zaśmiecania miejsc prywatnych i publicznych

- bezpańskich psów

- palenia papierosów w pomieszczeniach do użytku publicznego

- nieprawidłowego gospodarowania odpadami z terenów prywatnych

- nie zbieraniu odpadów z terenów posesji

- przechodzenia pieszych przez jezdnię w miejscach niedozwolonych

- padłych zwierząt

- pożarów łąk, poboczy dróg i innych

- zanieczyszczonych dróg publicznych

- zagrożeń budowlanych

Monitoring miejski zarejestrował następujące zdarzenia:

- nieprawidłowe parkowanie pojazdów i inne wykroczenia drogowe

- nielegalny handel

- uszkodzone oznakowanie lub urządzenia użytku publicznego

- niszczenie zieleni.

                                                                                  

 

 

                                                                                   Komendant Straży Miejskiej w Grodkowie

                                                                                  Paweł Borkowski

 

 

 

 

 

 

 

 

 

08.07.2016 r. Otrzymano zgłoszenie o leżącym na poboczu drogi mężczyźnie. Na miejscu zauważono znanego strażnikom nietrzeźwego mężczyźnie, którego przetransportowano do miejsca zamieszkania.

11.07.2016 r. Otrzymano nietypowe zgłoszenie od jednego z mieszkańców Grodkowa o znajdującym się na jego terenie posesji żółwiu. Na miejscu strażnicy zabezpieczyli żółwia celem przewiezienia go do weterynarza, lecz po chwili natknęli się na jego właściciela, który stwierdził, że jakiś czas temu uciekł jego żółw. Uciekiniera przekazano właścicielowi, którego pouczono o zasadach opieki nad zwierzętami.

11.07.2016 r. Otrzymano zgłoszenie od osoby zaatakowanej przez psy podczas jazdy rowerem w jednej z miejscowości Gminy Grodków. Wobec właściciela psów skierowano wniosek o ukaranie do Sądu Rejonowego.

12.07.2016 r. Otrzymano zgłoszenie o przechylonym drzewie nad jezdnią. Na miejscu strażnicy w celu uniknięcia zagrożenia dla pieszych i pojazdów wezwali Straż Pożarną, która wycięła drzewo.

12.07.2016 r. Otrzymano zgłoszenie o mężczyźnie leżącym na ziemi na osiedlu Kościuszki w Grodkowie. Na miejscu potwierdzono nietrzeźwego mężczyznę do którego wezwano pogotowie ratunkowe a następnie przetransportowano go do miejsca zamieszkania.

13.07.2016 r. Przyjęto zawiadomienie od mieszkańca Grodkowa o zakłócającym spoczynek nocny poprzez libacje alkoholowe właścicielu mieszkania. Na sprawcę wykroczenia strażnicy nałożyli grzywnę.

14.07.2016 r. Otrzymano zgłoszenie o zawalonym drzewie w parku w Kopicach, które zawisło na przewodach telefonicznych. Na miejsce strażnicy wezwali Straż Pożarną, która wycięła drzewo.

14.07.2016 r. Otrzymano zgłoszenie o niezabezpieczonym wykopie w drodze na terenie Grodkowa. Na miejscu ustalono, że podczas silnych porywów wiatru oznakowanie wykopu było niekompletne i wezwano do zabezpieczenia pogotowie gazowe, które właściwie zabezpieczyło miejsce prowadzonych prac.

21.07.2016 r. Otrzymano zgłoszenie o zwisającym konarze oraz pozostałych suchych gałęziach nad chodnikiem w Grodkowie stanowiących zagrożenie. Na miejsce wezwano Straż Pożarną, która wycięła gałęzie i usunęła konar.

21.07.2016 r. Przetransportowano mężczyznę bezdomnego do schroniska dla osób bezdomnych.

22.07.2016 r. Podczas patrolu nielegalnych wysypisk strażnicy zauważyli wyrzucone odpady komunalne. Po ich przeszukaniu ujawnili dowody, które doprowadziły ich do sprawcy wykroczenia, mieszkańca jednej z miejscowości Gminy Grodków. Nakazano uprzątnięcie terenu i ukarano sprawcę zaśmiecenia.

22.07.2016 r. Otrzymano zgłoszenie o mężczyźnie leżącym na ziemi przy ul. Sienkiewicza w Grodkowie. Okazał się nim nietrzeźwy mieszkaniec Grodkowa, którego przetransportowano do izby wytrzeźwień.

27.07.2016 r. Na obwodnicy Grodkowa strażnicy zabezpieczyli miejsce zdarzenia do czasu zakończenia czynności wykonywanych przez Straż Pożarną tj. pojazd w rowie po dachowaniu.

27.07.2016 r. Otrzymano zgłoszenie o leżącym przy torach kolejowych w Grodkowie mężczyźnie. Na miejscu strażnicy ustalili, że mieszkaniec Wrocławia został pobity. Wezwano pogotowie ratunkowe, które przetransportowało mężczyznę do szpitala.

01.08.2016 r. Podczas patrolu w rejonie obwodnicy Grodkowa strażnicy zauważyli leżącego mężczyznę na poboczu drogi. Okazało się, że trzeźwy mężczyzna w drodze do domu zasnął pod drzewem. Z uwagi na panujące upały przetransportowano go do miejsca zamieszkania.

03.08.2016 r. Strażnicy zabezpieczali na obwodnicy Grodkowa przejście pielgrzymki ze Świdnicy

11.08.2016 r. Otrzymano zgłoszenie o wyrzuconych odpadach w znacznych ilościach na trasie Grodków – Wójtowice. Podobne odpady z rozbiórki pojazdów i inne zostały znalezione w okolicy Kolnicy. Straż Miejska zwraca się z prośbą do mieszkańców, którzy byli świadkami powyższego czynu o zgłoszenie się do siedziby straży lub telefonicznie. Usunięcie tak dużych ilości odpadów będzie kosztownym przedsięwzięciem dla Gminy Grodków, dlatego tak ważną sprawą jest ustalenie sprawcy.

30.08.2016 r. Kierowano ruchem na obwodnicy Grodkowa w związku z wypadkiem w miejscowości Lubcz.

W okresie wakacji wielokrotnie interweniowano wobec osób nietrzeźwych, które swoim zachowaniem uciążliwym społecznie w miejscach publicznych powodowały zgorszenie. Każdorazowo na powyższe osoby nakładane były grzywny oraz kierowane były wnioski do Sądu. Straż Miejska w Grodkowie prowadzi akcję „zero tolerancji na spożywanie alkoholu w miejscach zabronionych” najczęściej odbywających się pod chmurką w Rynku, w parkach, przy sklepach oraz w innych miejscach.

W okresie wakacji strażnicy realizowali akcję pn. „Bezpieczne wakacje”.Do ich zadań głównie należało:

- kontrola stanu urządzeń na placach zabaw, skate-parkach, siłowniach publicznych i miasteczku rowerowym

- patrole z uwagą na psy bez opieki i psy bezpańskie w rejonach osiedli mieszkalnych i miejscach gromadzenia się dzieci

- patrole placów zabaw, skate-parków, siłowni publicznych i miasteczka rowerowego pod kątem osób postronnych spożywających alkohol/środki odurzające, palące papierosy czy przebywające z psami

- kontrole sklepów pod kątem spożycia alkoholu oraz sprzedaży alkoholu osobom nieletnim  

- realizacja akcji „bezpieczna droga do szkoły” w rejonie przedszkoli ul Kościuszki i Elsnera

- kontrole zbiorników wodnych na terenie miasta i gminy pod kątem zakazu kąpieli

- kontrole kierujących motorowerami i kładami lekkimi nie posiadających hełmów ochronnych i uprawnień

- patrole z uwagą na zamknięte w pojazdach dzieci i zwierzęta podczas upałów, głównie przed supermarketami

- patrole z uwagą na osoby nietrzeźwe wywołujące swoim wyglądem zgorszenie

- przeciwdziałanie demoralizacji nieletnich

W powyższym okresie głównie interweniowano w następujących przypadkach:

 - trzymania zwierząt w niewłaściwych warunkach

- zanieczyszczonych dróg publicznych

- uciążliwości związanych z trzymaniem zwierząt dla innych mieszkańców

- postoju pojazdów w miejscach zabronionych

- psów bezpańskich przemieszczających się po terenie gminy

- psów puszczanych luzem bez opieki przez właścicieli

- uszkodzonej jezdni, uszkodzonych znaków drogowych oraz innych nieprawidłowościach i zagrożeniach w infrastrukturze drogowej

- dzikich zwierząt znajdujących się na terenach zamieszkałych

- padłych zwierząt znajdujących się na drogach

- wyrzucania pod pojemniki na odpady głównie Spółdzielni Mieszkaniowej odpadów ponadgabarytowych, budowlanych oraz innych które powinny trafić na PSZOK

- zakłócania porządku publicznego

- nielegalnego handlu

- braku obowiązkowych szczepień psów przeciw wściekliźnie

- nielegalnych wysypisk i zaśmieconych miejsc

 Monitoring miejski zarejestrował następujące zdarzenia:

- postój pojazdów w miejscach niedozwolonych

- spożywanie alkoholu w miejscach zabronionych

                                                                                  

 

 

                                                                                   Komendant Straży Miejskiej w Grodkowie

                                                                                   Paweł Borkowski

 

 

 

 

W miesiącu czerwcu b.r. interweniowano w sprawach czystości i porządku głównie na terenie Grodkowa w celu poprawy estetyki miasta jak również podejmowano działania wobec osób nietrzeźwych zakłócających porządek publiczny czy swoim wyglądem i zachowaniem powodowały zgorszenie.

02.06.2016 r. Otrzymano zgłoszenie od kierowców, że na trasie Wierzbnik – Kolnica znajdują się bezpańskie trzy psy, które wychodzą na jezdnię wprost pod nadjeżdżające pojazdy. Na miejscu strażnicy zabezpieczyli psy do czasu przybycia rakarza, które  zostały przetransportowane do schroniska.

03.06.2016 r. Otrzymano zgłoszenie o pustostanie stwarzającym zagrożenie budowlane, który jest otwarty a teren wokół zaniedbany i porośnięty trawą. Strażnicy potwierdzili zgłoszenie i powiadomili właściciela o obowiązku zabezpieczenia domu i dbania o obejście. Równocześnie powiadomiony został nadzór budowlany. Właściciel posesji niezwłocznie zabezpieczył dom i zadbał o teren.

03.06.2016 r. Otrzymano zgłoszenie o zaśmieconym terenie gminnym przy węźle autostrady. Na miejscu strażnicy potwierdzili wysypane hałdy odpadów po robotach drogowych w ilości kilkuset ton. Tego samego dnia został ustalony sprawca wykroczenia tj. jedna z przedsiębiorstw remontujących drogi. Wobec kierownika niniejszej firmy wszczęto postępowanie karne i zobowiązano go do usunięcia odpadów i przywrócenia terenu do stanu poprzedniego, co w terminie ustalonym uczynił.

04.06.2016 r. Strażnicy miejscy brali udział w II Grodkowskiej Grze Miejskiej. W siedzibie straży było przygotowane dla uczestników zadanie do wykonania polegające na odnalezieniu na terenie miasta określonych miejsc przy użyciu monitoringu.

08.06.2016 r. Otrzymano zgłoszenie o pożarze w rejonie dworca PKP na jednym ze skupów złomu w Grodkowie. Udano się na miejsce, gdzie przybyła także Straż Pożarna. Ustalono, że podczas prac przy cięciu elementów stalowych palnikami doszło do pożaru, który został ugaszony przez strażaków. Właściciel skupu za powyższy czyn został ukarany grzywną.

08.06.2016 r. Wraz z policjantami i strażakami, strażnicy zabezpieczali rejon Urzędu Miejskiego w Grodkowie w związku ze zgłoszeniem o podłożeniu materiałów wybuchowych. Po przeszukaniu urzędu nie potwierdzono zgłoszenia.

13.06.2016 r. Otrzymano zgłoszenie od mieszkańca osiedla Kościuszki o ptaku „Jerzyku” , który utknął w szczelinie bloku mieszkalnego. Na miejsce wezwano Straż Pożarną, która wydostała ptaka, który trafił na obserwację weterynaryjną a następnie został wypuszczony na wolność. Niniejszy ptak objęty jest w Polsce ochroną gatunkową ścisłą.

23.06.2016 r. Podczas patrolu rejonu rynku mieszkaniec wskazał strażnikom leżącego na ławce przy ratuszu mężczyznę. Okazał się nim nietrzeźwy mieszkaniec Grodkowa, którego przetransportowano do miejsca zamieszkania.

23.06.2016 r. Otrzymano zgłoszenie od mieszkańca o grupie nietrzeźwych mężczyzn siedzących na ławce przy ratuszu w rynku, którzy zaczepiają przechodniów i spożywają alkohol. Na miejscu strażnicy nakazali osobom  rozejść się a jednego z nich nietrzeźwego przetransportowali do miejsca zamieszkania. Przeciwko mężczyźnie skierowano wniosek o ukaranie do Sądu Rejonowego.

24.06.2016 r. Strażnicy dbali o ład i porządek w rejonie zawodów Ochotniczych Straży Pożarnych organizowanych w Wierzbniku.

Straż Miejska w Grodkowie apeluje o zachowanie szczególnej ostrożności w kontakcie z Barszczem Sosnowskiego, rośliną toksyczną, powodującą u człowieka poparzenie skóry a w skrajnych przypadkach zagrożenie dla życia. Roślina osiąga do 4 m wysokości przy łodydze o średnicy do 12 cm. Jeżeli doszło do kontaktu z rośliną należy dokładnie obmyć skórę wodą z mydłem i unikać kontaktu ze światłem słonecznym. W powyższej sprawie prosimy zgłaszać interwencje do Straży Miejskiej w Grodkowie nr. Tel.: 774157126, 784079153

Strażnicy miejscy jak corocznie realizują akcję „bezpieczne wakacje”. W celu zapewnienia bezpieczeństwa dzieciom i młodzieży podejmują następujące działania:

- kontrola stanu urządzeń na placach zabaw, skate-parkach, siłowniach publicznych i miasteczku rowerowym

- patrole z uwagą na psy bez opieki i psy bezpańskie w rejonach osiedli mieszkalnych i miejscach gromadzenia się dzieci

- patrole placów zabaw, skate-parków, siłowni publicznych i miasteczka rowerowego pod kątem osób postronnych spożywających alkohol/środki odurzające, palące papierosy czy przebywające z psami

- kontrole sklepów pod kątem spożycia alkoholu oraz sprzedaży alkoholu osobom nieletnim  

- realizacja akcji „bezpieczna droga do szkoły” w rejonie przedszkoli ul Kościuszki i Elsnera

- kontrole zbiorników wodnych na terenie miasta i gminy pod kątem zakazu kąpieli

- kontrole kierujących motorowerami i kładami lekkimi nie posiadających hełmów ochronnych i uprawnień

- patrole z uwagą na zamknięte w pojazdach dzieci i zwierzęta podczas upałów, głównie przed supermarketami

- patrole z uwagą na osoby nietrzeźwe wywołujące swoim wyglądem zgorszenie

- demoralizacja nieletnich

W powyższym okresie głównie interweniowano w następujących przypadkach:

- postoju pojazdów w miejscach zabronionych

- spożywanie alkoholu w miejscach zabronionych

- padłych zwierząt znajdujących na drogach

- trzymania zwierząt w niewłaściwych warunkach

- uszkodzonych znaków drogowych, jezdni, chodników i urządzeń użytku publicznego

- zabezpieczenia miejsc niebezpiecznych

- psów bez opieki przemieszczających się po gminie

- palenia papierosów w miejscach zabronionych głównie przystanki autobusowe

- dzikich zwierząt znajdujących się na zamieszkałych terenach

- zakłócania porządku publicznego przez osoby nietrzeźwe

- braku obowiązkowych szczepień przeciw wściekliźnie

- bezpańskich psów

- wypalania odpadów w piecach i przydomowych paleniskach

Monitoring miejski zarejestrował następujące zdarzenia:

 - zanieczyszczanie i zaśmiecanie miejsc publicznych

- nieprawidłowe parkowanie pojazdów oraz inne wykroczenia drogowe

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                  Komendant Straży Miejskiej w Grodkowie

                                                                                   Paweł Borkowski

 

 

 

 

 

 

 

 

 

01.04.2016 r. Otrzymano zgłoszenie od sprzedawcy jednego ze sklepów w Grodkowie o nietrzeźwym mężczyźnie, który zakłóca porządek publiczny w sklepie. Na miejscu strażnicy zastali nietrzeźwego mężczyznę, który zaczepiał klientów i nie chciał opuścić sklepu. Osoba została wyprowadzona na zewnątrz i w konsekwencji ukarana mandatem karnym.

11.04.2016 r. Kierowano ruchem drogowym podczas przejścia procesji w Grodkowie.

18.04.2016 r. Strażnicy miejscy otrzymali zgłoszenie o kradzieży świecy ołtarzowej z kościoła w Grodkowie, której dokonał mężczyzna. Patrol udał się w rejon kościoła i zauważył znanego im mężczyznę, który chował coś pod kurtką. Strażnicy ujęli sprawcę kradzieży, którym okazał się 41 letni mieszkaniec Grodkowa przy którym znaleźli powyższą świecę. Sprawcę przekazano Policji a świeca wróciła do kościoła. Ustalono, że złodziej miał zamiar jak najszybciej ją sprzedać.

18.04.2016 r. Podczas patrolu Grodkowa w godzinach popołudniowych strażnicy zauważyli mężczyznę siedzącego na przystanku autobusowym, który spożywał alkohol. Z uwagi na jego stan nietrzeźwości został przewieziony do miejsca zamieszkania. Mężczyzna po wytrzeźwieniu został ukarany mandatem karnym.

19.04.2016 r. Otrzymano zgłoszenie, że w rejonie Kościoła Ewangelickiego w Grodkowie został wysypany gruz. Strażnicy na miejscu ustalili sprawcę zaśmiecenia, który został ukarany mandatem karnym oraz zobowiązany został do uprzątnięcia terenu.

20.04.2016 r. Otrzymano zgłoszenie z jednej z miejscowości Gminy Grodków o pogryzieniu dziecka przez psa. Z uwagi na brak szczepień psa przeciw wściekliźnie ugryzione dziecko musiało przyjąć bolesną surowicę. Strażnicy ukarali mandatem karnym właściciela psa za niesprawowanie należytej opieki nad psem oraz brak szczepień przeciw wściekliźnie.

20.04.2016 r. Otrzymano zgłoszenie o pojeździe ciężarowym, który wysypał odpady tj.: gruz i ziemię na pole uprawne. Strażnicy udali się na miejsce, gdzie po wykonaniu czynności wyjaśniających ustalili sprawcę zaśmiecenia, którym okazał się kierowca jednego z Grodkowskich przedsiębiorstw. Na sprawcę wykroczenia nałożono mandat karny i zobowiązano go do uprzątnięcia terenu.

22.04.2016 r. Przyjęto zawiadomienie wobec jednego z mieszkańców budynku wielorodzinnego w Grodkowie, dotyczące zakłócania spoczynku nocnego i libacji alkoholowych. Strażnicy po wykonaniu czynności wyjaśniających skierowali wniosek o ukaranie do Sądu przeciwko sprawcy powyższych czynów.

26.04.2016 r. Strażnicy miejscy otrzymali zgłoszenie o mężczyźnie siedzącym w poczekalni na dworcu PKS w Grodkowie, który przy obecności oczekujących tam dzieci i podróżnych onanizował się. Strażnicy niezwłocznie udali się na miejsce interwencji, gdzie zastali siedzącego 58 letniego mężczyznę mieszkańca Grodkowa, który na widok strażników zaprzestał powyższych czynności. Mężczyzna został wyprowadzony z budynku i doprowadzony do siedziby straży miejskiej. Podczas czynności wyjaśniających mężczyzna zaczął się agresywnie i wulgarnie zachowywać przy czym znieważył strażników, którzy w związku z popełnionym przestępstwem zniewagi funkcjonariusza wezwali patrol policji. Okazało się, że mężczyzna był nietrzeźwy i z ustaleń świadków dzień wcześniej zakłócał porządek publiczny przy budynku dworca PKS. Łącznie mężczyzna odpowie karnie za cztery wykroczenia i przestępstwo.

09.05.2016 r. Strażników miejskich odwiedziły przedszkolaki z Wierzbnika. Podczas spotkania strażnicy przy okazji opowiedzieli dzieciom o zasadach bezpieczeństwa pieszych na drogach i wręczyli im akcesoria odblaskowe.

13.05.2016 r. Kierowano ruchem drogowym na terenie Grodkowa podczas VIII Rowerowego Rajdu do Głębinowa.

W dniu 19.05.2016 r. na zaproszenie Przedszkola Publicznego nr 2 w Grodkowie, strażnicy miejscy jak corocznie uczestniczyli w obradach jury XII Gminnego Konkursu O Ruchu Drogowym pt. Chcemy lepiej niż rodzice chodzić pieszo przez ulice. Uczestnicy konkursu z terenu całej Gminy Grodków wykazali się bardzo dobrą znajomością przepisów o ruchu drogowym tj. zasad bezpiecznego korzystania z dróg. Na koniec konkursu zostały rozdane dzieciom dyplomy, prezenty oraz akcesoria odblaskowe.

20.05.2016 r. Na zaproszenie Spółdzielni Mieszkaniowej w Grodkowie uczestniczono w zorganizowanym w kinie walnym zgromadzeniu. Poza sprawami bieżącymi i organizacyjnymi, także poruszane były tematy z zakresu porządku i bezpieczeństwa w zasobach spółdzielni.

26.05.2016 r. Kierowano ruchem drogowym na terenie miasta w związku z przejściem procesji Bożego Ciała.

27.05.2016 r. Do siedziby Straży Miejskiej przyszedł mężczyzna z prośbą o przewiezienie go do schroniska dla osób bezdomnych. Znany osobiście strażnikom mężczyzna został przetransportowany do pobliskiego schroniska.

30.05.2016 r. Otrzymano zgłoszenie od pracowników utrzymania autostrady o dwóch dorosłych i kilku młodych łabędziach, które wychodzą na drogę dojazdową do bramek autostradowych. Na miejscu strażnicy skierowali łabędzie w kierunku najbliższego zbiornika wodnego.

31.05.2016 r. Operator monitoringu miejskiego zarejestrował grupę osób siedzących na ławce w rynku urządzających sobie libację alkoholową. Na miejscu jeden ze spożywających alkohol mężczyzn na widok strażników zaczął uciekać, pozostałym osobom nakazano się rozejść. Znany osobiście strażnikom uciekinier odpowie karnie za swój czyn w Sądzie.

W powyższym okresie głównie interweniowano w następujących przypadkach:

- psy bezpańskie przemieszczające się po gminie i mieście

- zanieczyszczenia dróg

- kontroli nielegalnych wysypisk odpadów

- palenia papierosów przez uczniów na terenach szkolnych

- zalegających na drogach gałęziach i konarach po przejściach burz

- spożywania alkoholu w miejscach zabronionych

- zakłócania porządku publicznego przez osoby nietrzeźwe

- uszkodzonych znaków drogowych

- padłych zwierząt

- postoju pojazdów w miejscach zabronionych

 - nielegalnego handlu i ekspozycji towarów

- odprowadzania z terenów posesji ścieków do przydrożnych rowów

- podrzucania odpadów do pojemników Spółdzielni Mieszkaniowej

- wyrzucania do zbiorowych pojemników na odpady gruzu, ponad gabarytów i elektroniki

- zagubionych rzeczy

- zabezpieczenie miejsc niebezpiecznych

- psów puszczanych luzem bez opieki

- wykonywania na żądanie badań na zawartość alkoholu w organiźmie

- wykonywanie konwoju na rzecz Urzędu Miejskiego

 

Monitoring miejski zarejestrował następujące zdarzenia:

 - spożywanie alkoholu w miejscach zabronionych

 - osoby leżące w miejscach publicznych wymagające pomocy

 - zanieczyszczanie i zaśmiecanie miejsc publicznych

 - nieprawidłowe parkowanie pojazdów i inne wykroczenia drogowe

 - nielegalny handel

 

 

 

 

 

                                                                                  

 

 

 

 

                                                                                   Komendant Straży Miejskiej w Grodkowie

                                                                                   Paweł Borkowski

 

 

 

 

 

 

 

 

01.03.2016 r. Na prośbę osoby bezdomnej przetransportowano ją do schroniska.

02.03.2016 r. Otrzymano zgłoszenie o nietrzeźwym mężczyźnie leżącym na podłodze w jednym z barów w Grodkowie. Na miejsce wezwano pogotowie ratunkowe w związku z upojeniem alkoholowym. Godzinę później patrol straży otrzymał wezwanie do kolejnego nietrzeźwego mężczyzny, który leżał na przystanku autobusowym w Grodkowie. Udzielono mężczyźnie pierwszej pomocy i wezwano pogotowie ratunkowe.

15.03.2016 r. Otrzymano zgłoszenie o wyrzuconych odpadach budowlanych na teren spółdzielni mieszkaniowej w Grodkowie przez mężczyzn, którzy opróżnili samochód dostawczy zaśmiecając rejon w pobliżu bloków mieszkalnych. Strażnicy przesłuchali świadków zdarzenia i ustalili sprawcę wykroczenia, któremu grozi grzywna w wysokości do 5000 zł. oraz obowiązek uprzątnięcia odpadów.

15.03.2016 r. Otrzymano zgłoszenie o tzw. wraku, pojeździe nieużytkowanym od dłuższego czasu, który zajmuje miejsce parkingowe na osiedlu Kościuszki w Grodkowie. Strażnicy ustalili właściciela i zobowiązali go do usunięcia pojazdu, co niezwłocznie uczynił.

15 i 16.03.2016 r. Strażnicy wraz z innymi służbami zabezpieczali rejon dworca PKP i PKS w Grodkowie w związku z anonimowym zgłoszeniem o podłożeniu ładunków wybuchowych.

16.03.2016 r. Operator monitoringu zarejestrował grupę osób spożywających alkohol w Grodkowie. Na miejsce udał się patrol straży miejskiej, gdzie zastał kilku mężczyzn i kobietę spożywających wódkę oraz piwa. Wobec sprawców wykroczenia zastosowano postępowanie mandatowe.

18.03.2016 r. Dzięki czujności mieszkańców osiedla Kościuszki, którzy zawiadomili straż miejską, udało się ustalić kierującego pojazdem, który wyrzucił odpady budowlane do kontenerów zbiorowych na odpady spółdzielni mieszkaniowej. Sprawca wykroczenia niezamieszkujący w zasobach spółdzielni mieszkaniowej odpowie za podrzucanie odpadów i niezgodne z przepisami pozbywanie się odpadów.

21.03.2016 r. Podczas patrolu rejonu zrekultywowanego wysypiska odpadów w Grodkowie strażnicy ujawnili kilkanaście worków z odpadami. Po przeszukaniu ich zawartości zabezpieczyli dokumenty z danymi osobowymi osób podejrzanych o zaśmiecenie miejsc publicznych. Sprawcy wykroczenia grozi grzywna w wysokości do 5000 zł. i obowiązek uprzątnięcia odpadów.

22.03.2016 r. Monitoring miejski zarejestrował kolejne osoby spożywające alkohol w miejscach zabronionych w Grodkowie. Na miejscu strażnicy potwierdzili zgłoszenie i ukarali mandatami karnymi dwóch mężczyzn.

22.03.2016 r. Otrzymano zgłoszenie o leżącym na ziemi mężczyźnie w rejonie dworca PKP w Grodkowie. Na miejscu okazało się, że niepełnosprawna osoba nie jest w stanie iść dalej. Strażnicy udzielili mężczyźnie pomocy i przewieźli go do miejsca zamieszkania.

23.03.2016 r. Otrzymano zgłoszenie o porzuconych szczeniętach na trasie Osiek Grodkowski – Lipowa. Na miejscu w polach biegały trzy szczeniaki, wraz ze stowarzyszeniem „Misiek” udało się je wyłapać. Szczenięta zostały przewiezione na teren Urzędu Miejskiego, gdzie oczekiwały na adopcję.

25.03.2016 r. Podczas patrolu przy ul. Warszawskiej strażnicy zauważyli ciemny dym wydobywający się z paleniska na terenie prywatnej posesji. Na miejscu zastali mężczyznę, który spalał tam odpady komunalne i budowlane. Sprawca wykroczenia został ukarany grzywną a ognisko zostało zagaszone.

29.03.2016 r. Strażnicy pięciokrotnie interweniowali na terenie Grodkowa i miejscowości wiejskich wobec osób spożywających alkohol w miejscach zabronionych. W każdym przypadku nakładane były mandaty karne na sprawców wykroczenia.

30.03.2016 r. Otrzymano zgłoszenie o osobie bezdomnej wymagającej pomocy. Mężczyzna wyraził chęć przewiezienia do schroniska dla osób bezdomnych, gdzie niezwłocznie został przetransportowany.

Apelujemy do mieszkańców o nie wypalanie łąk i poboczy dróg ponieważ stanowi to realne zagrożenie pożarowe w wyniku czego mogą ucierpieć ludzie i zwierzęta. Ponadto ogień także może pochłonąć mienie i dobytek całego życia. Powyższy czyn podlega karze aresztu lub grzywny do 5000 zł.

W powyższym okresie głównie interweniowano w następujących przypadkach:

- dzikich zwierząt

- asyst udzielanych pracownikom Urzędu Miejskiego przy ich czynnościach w terenie

- postoju pojazdów w miejscach zabronionych

- zanieczyszczonych dróg przez pojazdy rolnicze wyjeżdżających z pól uprawnych

- niezgodnego z przepisami pozbywania się ścieków do rowów lub innych miejsc

- uszkodzonych czy przekręconych znaków drogowych i urządzeń zabezpieczających ruch drogowy

- psów bez opieki przemieszczających się po gminie

- zagubionych dokumentów tożsamości oraz innych rzeczy

- plakatach wyborczych nieusuniętych z terenów publicznych

- wypalania w piecach odpadów zanieczyszczając środowisko

- zaśmieconych terenach publicznych

- psów bezpańskich

- psów trzymanych w niewłaściwych warunkach

- zakłócania porządku publicznego przez osoby nietrzeźwe

- padłych zwierząt znajdujących się na drogach

- powalonych konarów i gałęzi utrudniających ruch

- niezabezpieczonych miejscach niebezpiecznych

Monitoring miejski zarejestrował następujące zdarzenia:

- spożywanie alkoholu w miejscach zabronionych

- zaśmiecanie miejsc publicznych

- nielegalny handel

 

 

                                                                                  

                                                                                   Komendant Straży Miejskiej w Grodkowie

                                                                                   Paweł Borkowski

 

 

 

 

 

 

 

 

01.02.2016 r. Otrzymano zgłoszenie o pojeździe zaparkowanym na parkingu dworca PKS w Grodkowie, który jest prawdopodobnie porzucony. Stan pojazdu wskazywał, że od dłuższego czasu nie był użytkowany, co potwierdził jego właściciel. Niesprawny pojazd został odholowany przez właściciela na wniosek Straży Miejskiej.

01.02.2016 r. Podczas patrolu miejscowości wiejskich w godzinach popołudniowych po zmroku, strażnicy wracając do Grodkowa w ostatniej chwili zauważyli idącego jezdnią mężczyznę. Okazał się nim mieszkaniec jednej z miejscowości gminy Grodków, który bez odblasków, nietrzeźwy wracał pieszo do domu. Strażnicy zaopatrzyli mężczyznę w odblaski i przetransportowali go do miejsca zamieszkania oraz pouczyli o obowiązku używania odblasków po zmroku.

08.02.2016 r. Otrzymano zgłoszenie o dwóch dużych psach bezpańskich znajdujących się w jednej z miejscowości gminy Grodków. Na miejscu interwencji psy zaczęły się przemieszczać i dotarły do sąsiedniej miejscowości, gdzie zostały zabezpieczone do czasu przybycia podmiotu zajmującego odłowem i transportem psów do schroniska. Kolejnego dnia wstawił się właściciel psów, na którego nałożono grzywnę za niesprawowanie należytej opieki nad psami, a następnie niezwłocznie udał się do schroniska aby zabrać swoje psy.

08.02.2016 r. podczas interwencji strażników, nietrzeźwy mężczyzna utrudniał im działania, niestosował się do ich poleceń oraz zachowywał się agresywnie i wulgarnie oraz znieważył strażnika. W związku ze znieważeniem funkcjonariusza Straży Miejskiej wezwano Policję, która zatrzymała sprawcę przestępstwa. Straż Miejska wobec mężczyzny skierowała do Sądu Rejonowego wniosek o ukaranie za popełnione wykroczenia a za znieważenie grozi mu kara pozbawienia wolności do roku.

10.02.2016 r. Podczas patrolu terenu miasta, strażnicy podjęli interwencję dotyczącą dwóch pojazdów tzw. wraków, od dłuższego czasu nieużytkowanych. Właściciel dwóch pojazdów został zobowiązany w ustalonym terminie do usunięcia powyższych wraków.

11.02.2016 r. Kolejny pojazd tzw. wrak nieużytkowany od dłuższego czasu zajmował miejsce parkingowe na osiedlu Kościuszki w Grodkowie. Strażnicy zobowiązali właściciela pojazdu do jego usunięcia, co zostało zrealizowane w ustalonym terminie.

11.02.2016 r. Otrzymano zgłoszenie o odprowadzaniu ścieków z domu do ogrodu w jednej z miejscowości gminy Grodków. Strażnicy na miejscu wraz z właścicielem domu potwierdzili niezgodne z przepisami pozbywanie się odpadów ciekłych z posesji, ponadto ujawniono brak zbiornika na powyższe ścieki tzw. szamba. Mężczyźnie wyznaczono termin budowy zbiornika na ścieki oraz zobowiązano do zaprzestania odprowadzania ścieków do gruntu. Za powyższe wykroczenie przewidziana jest grzywna w wysokości do 5000 zł.

19.02.2016 r. Otrzymano zgłoszenie o nietrzeźwym mężczyźnie awanturującym się w mieszkaniu oraz zakłócającym porządek publiczny w jednym ze sklepów grodkowskich. Na miejscu interwencji strażnicy zastali znanego im nietrzeźwego mężczyznę siedzącego przed sklepem. Mężczyznę przewieziono do komisariatu Policji w Grodkowie skąd trafił do izby wytrzeźwień. Strażnicy skierowali przeciwko sprawcy wykroczeń wniosek o ukaranie do Sądu Rejonowego.

Straż Miejska w Grodkowie w związku ze zgłoszeniami wykorzystała kamerę bezprzewodową do zarejestrowania rejonu zbiorowych pojemników na odpady komunalne na terenie Spółdzielni Mieszkaniowej w Grodkowie na osiedlu Kościuszki. Powodem zainstalowania kamery było podrzucanie odpadów przez mieszkańców z innych rejonów miasta oraz wyrzucanie pod pojemniki odpadów innych niż komunalne. Na chwilę bieżącą strażnicy rozpoczynają czynności wyjaśniające wobec osób zarejestrowanych przez kamerę na podstawie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz uchwały Rady Miejskiej Grodkowa.

22.02.2016 r. Podczas patrolu miasta, strażnicy zauważyli leżącego przed restauracją mężczyznę. Na miejscu okazało się, że jest to upojony alkoholowo mężczyzna. Strażnicy wezwali pogotowie ratunkowe, które przetransportowało go do szpitala.

23.02.2016 r. strażnicy otrzymali zgłoszenie o nietrzeźwym mężczyźnie śpiącym w klatce schodowej jednego z budynków wielorodzinnych w Grodkowie, który przy okazji tam się załatwił. Na miejscu strażnicy rozpoznali mężczyznę, mieszkańca jednej z miejscowości Gminy Grodków. Z uwagi na upojenie alkoholowe i znaleziony przy mężczyźnie alkohol niewiadomego pochodzenia wezwano pogotowie ratunkowe, które przetransportowało go do szpitala w Brzegu.

23.02.2016 r. Otrzymano zgłoszenie o zakłócaniu spoczynku nocnego poprzez libacje alkoholowe w jednym z mieszkań budynku wielorodzinnego w Grodkowie. Strażnicy przesłuchali świadków i skierowali przeciwko najemny powyższego mieszkania wniosek o ukaranie do Sądu Rejonowego.

24.02.2016 r. Podczas kontroli sklepów pod kątem spożywania alkoholu, strażnicy w jednej z miejscowości gminy Grodków ujawnili w sklepie dwóch mężczyzn spożywających alkohol. Sprawcy wykroczenia zostali ukarani mandatami karnymi. Z uwagi na brak reakcji sprzedawczyni na spożywanie alkoholu przez klientów w sklepie skierowano do Urzędu Miejskiego powiadomienie, które może skutkować cofnięciem koncesji na sprzedaż alkoholu.

W dniu 29.02.2016 r. na zaproszenie Gimnazjum nr 2 w Grodkowie funkcjonariusze straży miejskiej przeprowadzili spotkanie z uczniami klas pierwszych. Jak corocznie tak i w bieżącym okresie strażnicy przeprowadzili pogadankę w szkole na temat demoralizacji nieletnich, konsekwencjach czynów zabronionych oraz zasad bezpieczeństwa na drodze. W spotkaniu uczestniczyło około 50 uczniów, którym na koniec rozdano akcesoria odblaskowe przydatne dla pieszych poruszających się drogami po zmroku.

Apelujemy do właścicieli psów o sprzątanie odchodów po swoich pupilkach podczas spacerów w miejscach publicznych, ponieważ jest to obowiązek nakazany ustawą – Kodeks Wykroczeń oraz świadectwem kultury osobistej. Przypominamy, że powyższy czyn zagrożony jest karą grzywną w wysokości do 500 zł.

W powyższym okresie głównie interweniowano w następujących przypadkach:

- niezgodnego z przepisami odprowadzania odpadów

- kontroli sklepów pod kątem spożywania alkoholu

- uszkodzonych znaków drogowych

- postoju pojazdów w miejscach zabronionych

- psów bez opieki przemieszczających się po gminie Grodków

- udzielania asyst urzędnikom podczas wykonywania przez nich czynności służbowych w terenie

- padłych zwierząt znajdujących się na drogach

- dokonywania wywiadów środowiskowych osób przeznaczonych do wymeldowania

- osób spożywających alkohol w miejscach zabronionych

- zaśmiecania miejsc publicznych

- palenia papierosów w miejscach zabronionych

- uciążliwości ze strony zwierząt dla mieszkańców budynków wielorodzinnych

- zanieczyszczonych dróg przez pojazdy wyjeżdzające z terenu budowy

- zaśmieconych poboczy dróg

- doręczeń korespondencji w sprawie kwalifikacji wojskowej

- wypalania odpadów

- niszczenia dróg przez pojazdy ciężarowe

                                                                                  Komendant Straży Miejskiej w Grodkowie

                                                                                   Paweł Borkowski

 

 

 

 

 

 

 

 

04.12.2015 r. Strażnicy otrzymali zgłoszenie od mieszkańca o grupie młodych osób niszczących urządzenia na placu zabaw w parku miejskim. Operator monitoringu odtworzył nagranie na którym kilka osób wyłamuje drewniane elementy z pociągu. Na podstawie zabezpieczonego nagrania, strażnicy rozpoczęli czynności wyjaśniające we wszystkich Grodkowskich Szkołach celem zidentyfikowania sprawców. Okazali się nimi uczniowie jednej ze szkół w Grodkowie i z uwagi na wyrządzone szkody i zniszczenia powiadomiony został Sąd ds. nieletnich.

05.12.2015 r. Siedziba Straży Miejskiej była jednym z punktów odwiedzin podczas XIX rajdu w poszukiwaniu Mikołaja zorganizowanego przez ZHP Brzeg. Uczestnicy za zadanie mieli przy użyciu monitoringu miejskiego odnaleźć w różnych rejonach miasta czapki Mikołaja.

06.12.2015 r. Podczas spotkania mikołajkowego na Grodkowskim Rynku strażnicy dołączyli się do Mikołaja i rozdawali dzieciom akcesoria odblaskowe w ilości około 400 szt. W całym roku 2015 zaopatrzono około 1000 dzieci z terenu miasta i gminy podczas spotkań w szkołach i przedszkolach oraz innych miejscach.

14.12.2015 r. Otrzymano zgłoszenie o leżącym na trawniku w rejonie Ronda Solidarności mężczyźnie. Na miejscu strażnicy zastali nietrzeźwego mężczyznę, który nie był w stanie samodzielnie się poruszać. Mężczyzna został przetransportowany do miejsca zamieszkania i przekazany rodzinie pod opiekę.

16.12.2015 r. Operator monitoringu miejskiego powiadomił patrol strażników o grupie osób, która niszczy urządzenia siłowni na cegielni pisząc po nich tzw. markerami. Sprawcy zostali ujęci na gorącym uczynku a okazały się nimi osoby nieletnie. O zaistniałym zdarzeniu powiadomiono rodziców i dyrekcję szkoły oraz zobowiązano sprawców do usunięcia napisów z urządzeń.

16.12.2015 r. W godzinach popołudniowych otrzymano zgłoszenie o kolizji pojazdów na Rondzie Solidarności. Strażnicy na miejscu ustalili, że nie było wśród uczestników zdarzenia osób poszkodowanych, zalecili usunięcie pojazdów z jezdni i do czasu przybycia Policji kierowali ruchem drogowym.

16.12.2015 r. W godzinach popołudniowych sprzedawczyni jednego ze sklepów w Grodkowie zawiadomiła strażników miejskich o nietrzeźwym mężczyźnie zakłócającym porządek publiczny w sklepie, który uniemożliwiał im pracę i odstraszał klientów. Na miejscu strażnicy ujęli mężczyznę, ukarali go mandatem karnym i wyprowadzili ze sklepu.

21.12.2015 r. Do siedziby straży miejskiej przyszła kobieta i zawiadomiła strażników o leżącym na dworcu PKS mężczyźnie. Na miejscu okazało się, że mężczyzna jest nietrzeźwy i nie można nawiązać z nim kontaktu, wezwano pogotowie ratunkowe, które przetransportowało mężczyznę do szpitala.

28.12.2015 r. Otrzymano zgłoszenie o nietrzeźwym mężczyźnie który, kopie i uderza w drzwi wejściowe do budynku wielorodzinnego. Na miejscu strażnicy zauważyli, że szyba w drzwiach wejściowych jest wybita a mężczyzna się oddalił. Po przesłuchaniu świadków zdarzenia ustalono sprawcę wobec którego skierowano wniosek o ukaranie do Sądu Rejonowego.

04.01.2016 r. Otrzymano zgłoszenie o osobie bezdomnej, która zamieszkuje w opuszczonej stodole w jednej z miejscowości Gminy Grodków. Strażnicy na miejscu zastali mężczyznę, który wyraził chęć transportu do schroniska dla osób bezdomnych, gdzie został niezwłocznie przewieziony. Tej nocy temperatura powietrza spadła do kilkunastu stopni poniżej 0.

15.01.2016 r. Otrzymano zgłoszenie od mieszkańca jednej z miejscowości Gminy Grodków o kilku psach notorycznie przebywających w pobliżu Szkoły Podstawowej i tym samym zagrożeniu dla uczęszczających tam dzieci. Na miejscu strażnicy potwierdzili zgłoszenie i rozpoczęli ustalanie właścicieli psów. Łącznie za niezachowanie środków ostrożności przy trzymaniu psów ukarano grzywnami czterech właścicieli niniejszych psów.

W miesiącu styczniu strażnicy przeprowadzili kontrolę sklepów i ich obrębu na terenie miasta i gminy pod kątem spożywania i sprzedaży alkoholu nieletnim. Informujemy, że obowiązkiem sprzedawcy czy właściciela jest zawiadomienie Straży Miejskiej lub Policji o spożywaniu alkoholu przez klientów w sklepie i jego obrębie.

W powyższym okresie interweniowano wobec zarządców dróg, którzy niewywiązywani się z obowiązku odśnieżania i utrzymywania ich w należytym stanie.

W dniu 28.01.2016 r. o godzinie 18.00 mieszkaniec jednego z budynków wielorodzinnych w Grodkowie zawiadomił strażników miejskich o mężczyźnie śpiącym na ławce przed budynkiem od dwóch dni. Strażnicy udali się na miejsce i zastali śpiącego na ławce mężczyznę, przykrytego kilkoma kocami. Mężczyzna oświadczył, że na chwilę obecną jest bezdomny i nie ma gdzie przenocować a wcześniej mieszkał w powiecie nyskim. Strażnicy zabezpieczyli miejsce w schronisku dla osób bezdomnych w Bielicach i tam przetransportowali bezdomnego. Można powiedzieć, że osoba zgłaszająca interwencję uratowała bezdomnemu życie, gdyż tej nocy temperatura powietrza spadła poniżej 0 stopni. Apelujemy do mieszkańców o reagowanie w podobnych przypadkach i powiadamianie Straży Miejskiej lub Policji a z pewnością może się to przyczynić do uniknięcia tragedii.

29.01.2016 r. Strażnicy przeprowadzili prelekcje w przedszkolu w Gałązczycach. Dzieciom przedstawiono zasady bezpiecznego zachowania się podczas ferii zimowych oraz przybliżono im charakterystykę pracy strażnika miejskiego. Na koniec rozdano dzieciom akcesoria odblaskowe.

W powyższym okresie głównie interweniowano w następujących przypadkach:

- bezpańskich psów

- zniszczonych i nieczytelnych znaków drogowych

- udzielania asyst w terenie pracownikom Urzędu Miejskiego

- uciążliwości ze strony zwierząt trzymanych w budynkach wielorodzinnych

- osób spożywających alkohol w miejscach zabronionych

- zwierząt trzymanych w niewłaściwych warunkach

- wypalania odpadów w przydomowych paleniskach

- zalegających na drogach gałęzi i konarów po przejściach burz

- pieszych przechodzących przez jezdnię w miejscach zabronionych

- psów bez opieki przemieszczających się po terenie miasta i gminy

- libacji alkoholowych w budynkach wielorodzinnych

- doręczeń korespondencji na wniosek Urzędu Miejskiego

- handlu w miejscach zabronionych poza targowiskiem

- wyrzucania ponad gabarytów i elektrośmieci oraz gruzu przed zbiorowe pojemniki na odpady

- dzikich zwierząt przebywających na terenach zamieszkałych

- dzikich wysypisk odpadów

- zagubionych dokumentach i innych rzezaczach

- zanieczyszczonych dróg publicznych

- przepełnionych zbiorowych pojemnikach na odpady

- pojazdów zaparkowanych w celach ich sprzedaży

- nieletnich palących papierosy oraz wagarujących

- postoju pojazdów w miejscach zabronionych

- awarii latarni oświetleniowych ulic

- nielegalnego plakatowania bez zgody właścicieli nieruchomości

- uszkodzeń jezdni i chodników

- kontroli pustostanów pod kątem osób bezdomnych

- zaśmieconych terenach prywatnych

Monitoring miejski zarejestrował następujące zdarzenia:

- postój pojazdów w miejscach zabronionych

- spożywanie alkoholu w miejscach zabronionych

- nielegalny handel poza targowiskiem

- dewastacja urządzeń użytku publicznego

- załatwianie spraw fizjologicznych publicznie

- ekspozycja pojazdów w celu ich sprzedaży

 

 

 

 

                                                                                                       Komendant Straży Miejskiej w Grodkowie

                                                                                                       Paweł Borkowski

 

 

 

 

 

 

 

 

 

03.10.2015 r. Strażnicy na prośbę organizatorów kierowali ruchem drogowym podczas rodzinnego rajdu rowerowego, który wyruszył spod kościoła w Grodkowie. W rajdzie uczestniczyło około 120 osób.

05.10.2015 r. Strażnicy przeprowadzili zajęcia z dziećmi klasy 0 w Szkole Podstawowej nr 3 w Grodkowie. Pogadanka dotyczyła zachowania zasad bezpieczeństwa w ruchu drogowym oraz przybliżono dzieciom pracę strażników miejskich. Na koniec zaprezentowano pojazd służbowy i rozdano dzieciom akcesoria odblaskowe.

06.10.2015 r. Otrzymano zgłoszenie od mieszkańca osiedla Kościuszki o leżącym na trawniku mężczyźnie. Strażnicy zastali nietrzeźwego mężczyznę, przetransportowali go do miejsca zamieszkania i przekazali pod opiekę rodzinie.

08.10.2015 r. Otrzymano zgłoszenie o wyrzuconych odpadach ponadgabarytowych typu meble w pobliżu zbiorowych pojemników na odpady komunalne. Na miejscu strażnicy ustalili właścicieli mebli, którzy zostali ukarani grzywnami oraz zobowiązani zostali do usunięcia odpadów.

08.10.2015 r. Otrzymano zgłoszenie o zaśmieceniu dróg publicznych przez pojazdy ciężarowe transportujące niewłaściwie zabezpieczone bale słomy. Strażnicy podejmując interwencję zauważyli jadący pojazd ciężarowy z którego spadała na jezdnię znaczna ilość słomy i podjęli decyzję o zatrzymaniu pojazdu. Kierujący pojazdem ciężarowym został ukarany grzywną i zobowiązany został do zabezpieczenia ładunku.

16.10.2015 r. Otrzymano zgłoszenie o drzewie, które stwarza zagrożenie dla pieszych i pojazdów w jednej z miejscowości Gminy Grodków. Na miejscu strażnicy potwierdzili zgłoszenie o suchej wysokiej topoli z której odpadały gałęzie i konary na jezdnię i wezwali Straż Pożarną celem jej przycięcia.

19.10.2015 r. Otrzymano zgłoszenie o wypompowywaniu ścieków z terenu posesji i wylewaniu ich na sąsiednie działki w jednej z miejscowości Gminy Grodków. Strażnicy na gorącym uczynku ujawnili wykroczenie, po czym ukarali sprawcę zanieczyszczania środowiska oraz zobowiązali go do zgodnego z przepisami odprowadzania ścieków, co w późniejszym okresie skontrolowali.

19.10.2015 r. Podczas patrolu rejonu miasta strażnicy zauważyli śpiącego na ławce mężczyznę. Okazało się, że mężczyzna jest nietrzeźwy i nie jest w stanie dotrzeć do domu. Z uwagi na zagrożenie wychłodzenia organizmu, mężczyznę przewieziono do miejsca zamieszkania i przekazano pod opiekę rodzinie.

20.10.2015 r. Otrzymano zgłoszenie od mieszkańca Grodkowa o śpiącej na ławce kobiecie. Strażnicy potwierdzili zgłoszenie i w związku z podejrzeniem upojenia alkoholowego wezwano pogotowie ratunkowe, które przetransportowało ją do szpitala. Okazało się, że kobieta w średnim wieku była pod wpływem środków odurzających.

21.10.2015 r. Na wniosek Ośrodka Pomocy Społecznej w Grodkowie przetransportowano mężczyznę zamieszkującego w Grodkowie do Zakładu Opieki Leczniczej w Branicach, gdzie miał pozostać na odwyku.

23.10.2015 r. Strażnicy spotkali się z dziećmi w Przedszkolu Publicznym nr 2 w Grodkowie, gdzie czytali im bajki oraz opowiadali o pracy strażnika miejskiego. Na koniec rozdali dzieciom akcesoria odblaskowe.

23.10.2015 r. Otrzymano zgłoszenie o kradzieży prądu w budynku komunalnym wielorodzinnym. Na miejscu strażnicy ujawnili nielegalne przyłączenie się do instalacji oświetlenia klatki schodowej jednego z mieszkań zamieszkującego przez mężczyznę. Z uwagi na podejrzenia popełnienia przestępstwa wezwano policję i przekazano jej mężczyznę.

26.10.2015 r. Otrzymano zgłoszenie od mieszkańca o mężczyźnie leżącym na dworcu PKS w Grodkowie. Na miejscu strażnicy udzielili mężczyźnie pomocy i wezwali pogotowie ratunkowe, które przetransportowało go do szpitala.

29.10.2015 r. W godzinach popołudniowych operator monitoringu miejskiego zarejestrował podejrzanie zachowującego się młodego mężczyznę w rejonie siłowni publicznej w Grodkowie. Po dłuższej obserwacji okazało się, że powyższa osoba zażywa zabronione środki odurzające. Na miejsce wezwano patrol policji, który zatrzymał mężczyznę.

W miesiącu listopadzie jak corocznie w związku z akcją „Zima” strażnicy skontrolowali wszystkie ogrody działkowe na terenie Grodkowa z uwagą na zamieszkujące w altanach osoby bezdomne, które mogłyby być narażone na wychłodzenie. Kontrolą także objęte zostały inne miejsca tj.: przystanki autobusowe, pustostany, klatki schodowe, piwnice, strychy itp.

W listopadzie na wniosek mieszkańców przeprowadzono akcję „bezpieczne przejście przez jezdnię” w rejonie Liceum Ogólnokształcącego w Grodkowie. Strażnicy reagowali na pieszych, którzy przechodząc przez jezdnię nie korzystali z przejścia dla pieszych. Największą grupą osób niestosujących się do przepisów byli uczniowie. W konsekwencji strażnicy stosowali pouczenia a także nakładali mandaty karne.

06.11.2015 r. Podczas patrolu miejscowości wiejskich strażnicy ujawnili na terenie posesji nielegalne odprowadzanie ścieków. Sprawca wypompowywał z szamba ścieki, które następnie opróżniane były poza terenem posesji. Na sprawcę wykroczenia strażnicy nałożyli grzywnę i zobowiązali go do zgodnego z przepisami odprowadzania odpadów ciekłych, co w późniejszym okresie skontrolowali.

06.11.2015 r. Otrzymano zgłoszenie o zaśmieconym strychu budynku wielorodzinnego w jednej z miejscowości Gminy Grodków. Na miejscu strażnicy potwierdzili zaśmiecony strych w znacznych rozmiarach i ustalili sprawcę. Wobec mężczyzny został skierowany wniosek o ukaranie do Sądu Rejonowego.

10.11.2015 r. Strażnicy przeprowadzili prelekcje z dziećmi w Przedszkolu Puchatek w Grodkowie. Tematem spotkania było bezpieczne przewożenie dzieci w pojazdach, bezpieczne poruszanie się po drogach i przejściach dla pieszych ponadto strażnicy zaprezentowali dzieciom sprzęt służbowy a na koniec rozdali akcesoria odblaskowe.

W powyższym okresie strażnicy wielokrotnie interweniowali wobec osób spożywających alkohol w miejscach zabronionych tj.: przystanki autobusowe, rynek, rejony szkół i sklepów, parki itp. Każdorazowo na sprawców wykroczeń nakładane były grzywny a wszystkie powyższe miejsca regularnie patrolowane w celu ograniczenia, poza spożywaniem alkoholu, wielu innych czynów zabronionych występujących przy okazji.

24.11.2015 r. Podczas patrolu nielegalnych wysypisk odpadów na terenie Grodkowa ujawniono wśród odpadów dane osobowe, które doprowadziły strażników do sprawcy zaśmiecenia. Mężczyznę ukarano grzywną i zobowiązano do uprzątnięcia terenu.

30.11.2015 r. Otrzymano zgłoszenie, że samotnie zamieszkujący mężczyzna jest niedożywiony i wycieńczony. Po przybyciu na miejsce okazało się, że mężczyzna od kilku dni nie jadł i nie ma siły wstać z łóżka. Mężczyznę przetransportowano do schroniska dla osób bezdomnych, gdzie otrzymał posiłek a następnie wezwano pogotowie ratunkowe, które zabrało mężczyznę do szpitala na obserwację.

W powyższym okresie głównie interweniowano w następujących przypadkach:

- osób nieletnich narażonych na demoralizację poprzez niszczenie mienia, palenie papierosów i uchylanie się od obowiązku szkolnego,

- postoju pojazdów w miejscach zabronionych tj.: tamując wjazdy do posesji, na skrzyżowaniach, przejściach dla pieszych, chodnikach, w strefie zakazu ruchu, na strefie wyłączonej z ruchu, na zakazach zatrzymania i postoju,

- komitetów wyborczych podczas kampanii wyborczej,

- psów i kotów bezpańskich przemieszczających się po Gminie Grodków,

- dokonywania badań na zawartość alkoholu w organizmie pracowników wykonujących prace w miejscach publicznych,

- uszkodzeń i nieprawidłowości w oznakowaniu dróg,

- osób spożywających alkohol w miejscach zabronionych,

- zlecania utylizacji padłych zwierząt,

- udzielania asyst pracownikom urzędu podczas wykonywania przez nich czynności służbowych w terenie,

- wypalania odpadów w przydomowych paleniskach,

- zakłócania porządku publicznego przez osoby nietrzeźwe,

- odprowadzania odpadów z posesji niezgodnie z obowiązującymi przepisami pod kontenery na odpady oraz zaśmiecanie,

- handlu na targowisku bez uiszczonej opłaty targowej,

- psów bez opieki, które uciekły lub nienależycie były zabezpieczone na terenach posesji,

- psów trzymanych w niewłaściwych warunkach, bez budy, jedzenia, picia czy na krótkim łańcuchu,

- dokonywania wywiadów środowiskowych na wniosek Urzędu Miejskiego,

- niedrożnych studzienek burzowych w jezdni i parkingach,

- uszkodzonej jezdni,

- kontroli pustostanów pod kątem przebywania osób bezdomnych,

- zabezpieczenia miejsc niebezpiecznych,

- doręczeń korespondencji na wniosek Urzędu Miejskiego,

- nielegalnego handlu na targowisku,

- palenia papierosów w miejscach zabronionych,

- konarów i gałęzi zalegających na drogach po przejściach burz,

- pieszych poruszających się drogami bez odblasków poza terenami zabudowanymi po zmroku,

- zanieczyszczenia dróg przez pojazdy ciężarowe wyjeżdżające z przydrożnych obiektów,

Monitoring miejski zarejestrował następujące zdarzenia:

- spożywanie alkoholu w miejscach zabronionych,

- zanieczyszczanie dróg publicznych,

- postój pojazdów w miejscach zabronionych,

- nielegalny handel poza targowiskiem,

- zaśmiecanie miejsc publicznych,

- uszkodzone znaki drogowe,

- zażywanie zabronionych środków odurzających,

- niszczenie urządzeń na placu zabaw, siłowni publicznej,

- palenie papierosów w miejscach zabronionych.

Apelujemy do mieszkańców o zwracanie uwagi na osoby bezdomne przebywające w miejscach nie nadających się do zamieszkania i stwarzających dla nich realne zagrożenie wychłodzenia organizmu podczas okresu zimowego. Zwracamy się również z prośbą do mieszkańców o reagowanie wobec śpiących osób np. na ławkach, przystankach autobusowych itp. i powiadamianie o powyższych sprawach Straż Miejską w Grodkowie. 

 

 

 

 

 

Komendant Straży Miejskiej w Grodkowie

                                                                                                                                Paweł Borkowski

 

 

 

 

 

 

 

 

 

W dniu 21.07.2015 r. otrzymano zgłoszenie o roju szerszeni w rejonie dworca PKS w Grodkowie. Na miejscu strażnicy potwierdzili zgłoszenie, zabezpieczyli miejsce przed dostępem innych osób i powiadomili zarządcę, który niezwłocznie zlecił deratyzację.

DSC00766

23.09.2015 r. Otrzymano zgłoszenie, że w jednym ze sklepów w Grodkowie przebywa nietrzeźwy mężczyzna, który zakłóca porządek zaczepiając klientów sklepu. Strażnicy na miejscu interwencji podjęli decyzję o przewiezieniu nietrzeźwego mężczyzny do miejsca zamieszkania. Po wytrzeźwieniu sprawcę wykroczenia ukarano.

22.09.2015 r. Podczas patrolu miejscowości wiejskich strażnicy zauważyli ciemny dym unoszący się z pobliskiego pola uprawnego. Na miejscu zastali właściciela pola, który przyznał, że sam podpalił skoszoną trawę i nie był w stanie zapanować nad rozprzestrzeniającym się pożarem. Strażnicy wezwali Straż Pożarną, która ugasiła pożar a sprawcę podpalenia ukarali grzywną.

CAM01755CAM01760

15.09.2015 r. Podczas patrolu osiedla Kościuszki w Grodkowie pod kątem spożywania alkoholu, w rejonie sklepu strażnicy zauważyli grupę mężczyzn wśród której jeden z nich spożywał wódkę. Z uwagi na stan nietrzeźwości mężczyzny, przewieziony został do miejsca zamieszkania. Po wytrzeźwieniu sprawcę wykroczenia ukarano.

03.09.2015 r. Otrzymano zgłoszenie dotyczące niewybuchu w obrębie miejscowości Więcmierzyce. Na miejscu strażnik zabezpieczył moździerz przed dostępem osób postronnych i oczekiwał na patrol saperski z Jednostki Wojskowej w Brzegu.

DSC00839

14.08.2015 r. Podczas patrolu ul. Wrocławskiej w Grodkowie strażnicy zauważyli leżący konar drzewa na drodze rowerowej i chodniku przy przejściu dla pieszych. Z uwagą na zatamowany chodnik i drogę wezwano Straż Pożarną, celem jej udrożnienia, która niezwłocznie usunęła drzewo.

DSC00830

10.08.2015 r. Otrzymano zgłoszenie o śpiącej na ławce nietrzeźwej kobiecie na dworcu PKS w Grodkowie. Z uwagi na panujące upały  doprowadzono kobietę do siedziby Straży Miejskiej skąd przetransportowano ją do miejsca zamieszkania i przekazano pod opiekę rodzinie.

01.09.2015 r. Udzielono pomocy w transporcie osoby niepełnosprawnej do Zakładu Opieki Leczniczej w Branicach.

13.09.2015 r. Straż Miejska w Grodkowie pełniła służbę w związku z Dożynkami Powiatowymi. Strażnicy kierowali ruchem drogowym podczas przejścia korowodów dożynkowych oraz dbali o ład i porządek w rejonie Ośrodka Kultury i Rekreacji.

16.09.2015 r. Strażnicy przeprowadzili pogadankę w terenie z dziećmi klas I ze Szkoły Podstawowej nr 3 w Grodkowie. Uczestniczyło 40 dzieci i rozmawiano na temat zasad bezpiecznego przejścia dla pieszych oraz bezpiecznego przewożenia dzieci w pojazdach.

DSC_1626

24.09.2015 r. Strażnicy przeprowadzili prelekcje na terenie przedszkola przy ul. Elsnera w Grodkowie z przedszkolakami. Uczestniczyło 30 dzieci i poruszano tematy bezpiecznego poruszania się po drodze, bezpiecznego przewożenia dzieci w pojazdach oraz dbania o środowisko naturalne. Po zakończeniu rozdano dzieciom akcesoria odblaskowe.

DSC_1377

Straż Miejska informuje o zmianie organizacji ruchu na dworcu PKS przy ul. Warszawskiej w Grodkowie. Od dnia 25.09.2015 r. zmieniono oznakowanie poziome i pionowe, dlatego apelujemy do kierowców o zwracanie uwagi na obowiązujące oznakowanie i nie jeżdżenie na tzw. pamięć.

Przypominamy rodzicom i opiekunom przywożących dzieci do szkoły i przedszkola przy ul. Morcinka/Kościuszki w Grodkowie o przewożenie dzieci w fotelikach lub innych przystosowanych urządzeniach oraz zapinanie im pasów bezpieczeństwa. Zwracamy także uwagę kierującym o zgodnym z przepisami postoju pojazdów w rejonie powyższych placówek.

Strażnicy jak corocznie realizowali akcję „bezpieczne wakacje”, podczas której dbali o bezpieczeństwo dzieci i młodzieży, głównie w miejscach ich gromadzenia się tj.: basen kąpielowy, kąpielisko Leśna Przystań, parki, place zabaw, skate-parki, miasteczko rowerowe i osiedla mieszkalne. Interweniowano wobec nieletnich poruszających się motorowerami i kładami bez uprawnień i hełmów ochronnych, spożywających alkohol czy palących papierosy. Za pomocą monitoringu miejskiego zwracano uwagę na dzieci przebywające bez opieki drogach. Patrole strażników kontrolowały parkingi przy marketach pod kątem pozostawionych w pojazdach dzieci i zwierzęt podczas upałów.

DSC00762

06.09.2015 r. Zorganizowano wspólny patrol policjanta ze strażnikiem miejskim w godzinach popołudniowych w związku z Ogólnopolskim Referendum, który patrolował teren miasta i gminy z uwagą na bezpieczeństwo i porządek w rejonie obwodowych komisji ds. Referendum.

01.07.2015 r. W godzinach popołudniowych operator monitoringu miejskiego zarejestrował grupę mężczyzn spożywających alkohol w centrum Grodkowa. Na miejsce został skierowany patrol Straży Miejskiej, który nałożył na sprawców wykroczenia grzywny.

03.07.2015 r. Otrzymano zgłoszenie, że w jednej z miejscowości Gminy Grodków występuje roślina toksyczna – barszcz Sosnowskiego. Z uwagi, że roślina znajdowała się w miejscu publicznym i stanowiła zagrożenie dla życia i zdrowia, użyto środka chemicznego celem jej likwidacji a następnie oznakowano miejsce niebezpieczne.

DSC00682

10.07.2015 r. Otrzymano zgłoszenie o trzymanym w piwnicy budynku wielorodzinnym psie, który nie jest wyprowadzany od kilku miesięcy. Na miejscu strażnicy potwierdzili, że pies nie ma dostępu do światła dziennego i przebywa wśród swoich odchodów. Na właściciela nałożono grzywnę i nakazano właściwą opiekę, co w późniejszym okresie kontrolowano.

27.07.2015 r. Otrzymano zgłoszenie o wyrzuconych odpadach na terenie zrekultywowanego wysypiska odpadów. Na miejscu strażnicy potwierdzili znaczną ilość odpadów a wśród nich dane osobowe. Sprawcy zaśmiecenia ponieśli odpowiedzialność karną za swój czyn i zobowiązani zostali do uprzątnięcia terenu.

DSC00773

05.08.2015 r. Otrzymano zgłoszenie, że w jednej z miejscowości Gminy Grodków podczas robót drogowych znaleziono niewybuch. Na miejsce udał się patrol Straży Miejskiej, który zabezpieczył niewybuch do czasu przybycia patrolu saperskiego z Jednostki Wojskowej w Brzegu.

20150805_134717

29.08.2015 r. Kierowano ruchem na ul. Warszawskiej w związku z prowadzonymi robotami drogowymi na rondzie Solidarności w Grodkowie. Strażnicy informowali kierowców o utrudnieniach i objazdach.

21.09.2015 r. Otrzymano zgłoszenie o zagryzionych królikach przez psy. Na miejscu strażnicy ustalili właścicieli psów, które przedostały się na teren poszkodowanej osoby i zagryzły siedem królików. Właściciele psów za niezachowanie środków ostrożności przy trzymaniu psów zostali ukarani grzywnami.  

W powyższym okresie głównie interweniowano w następujących przypadkach:

- zanieczyszczania dróg publicznych   

- ochrony dzikich zwierząt

- asyst urzędnikom w ich czynnościach służbowych w terenie

- zaśmieconych terenach prywatnych

20150903_170230

- przerastających krzewów na chodniki, powodując ich zawężanie

- deratyzacji terenów na których występują gryzonie

- stanu oznakowania drogowego: uszkodzenia, brak widoczności, przekręcenia

- utylizacji padłych zwierząt

- trzymania zwierząt gospodarskich w budynkach wielorodzinnych

- odprowadzania ścieków do rowów przydrożnych

- trzymania zwierząt w niewłaściwych warunkach

- psów przemieszczających się bez opieki po terenie gminy

- postoju pojazdów na skrzyżowaniach, chodnikach, przystankach autobusowych, zakazach zatrzymania, zakazach ruchu w obu kierunkach

20150909_16384920150923_081739DSC_1628DSC00743

- handlu w zabronionych miejscach

- przekazywania psów bezpańskich nowym opiekunom

- dokonywania wywiadów środowiskowych wobec osób przeznaczonych do wymeldowania

- niszczenia urządzeń użytku publicznego

20150928_12214120150928_122130

- udzielania pomocy prawnej innym jednostkom Straży Miejskich

- palenia papierosów przez nieletnich

- bezpańskich psów

DSC00801DSC00826DSC00843

- zabezpieczenia miejsc niebezpiecznych

20150827_12511620150922_152419DSC00676

- bójek w centrum Grodkowa

- udzielania pierwszej pomocy osobom poszkodowanym

- handlu na targowisku bez uiszczenia opłaty

- zagrożenia przeciwpożarowego w budynkach wielorodzinnych

- spożywania alkoholu w miejscach zabronionych

- palenia w piecach odpadami

- udzielania pomocy rannym zwierzętom

- agresywnych psów atakujących mieszkańców

- dokonywania badań na zawartość alkoholu w organizmie na żądanie

- wiatrołomów po przejściu burz

DSC_1493

- zagryzionych zwierząt gospodarskich przez psy

- dzikich zwierząt znajdujących się na terenach zamieszkałych

- wypalania odpadów w przydomowych paleniskach

- odprowadzania odpadów ponadgabarytowych i gruzu pod kontenery na odpady

20150803_16594020150803_171815

- śpiących osób na ławkach

- doręczeń korespondencji

- osób palących papierosy w miejscach zabronionych

- libacji alkoholowych i załatwiania spraw fizjologicznych w miejscach publicznych

- zakłócania porządku publicznego przez osoby nietrzeźwe

- tworzenia nielegalnych wysypisk odpadów

DSC00869DSC00870CAM01485

Monitoring miejski zarejestrował następujące zdarzenia:

- spożywania alkoholu w miejscach zabronionych

- postoju pojazdów w miejscach zabronionych

- niezabezpieczonych miejsc niebezpiecznych

- uszkodzonym oznakowaniu dróg

- kolizja drogowa

 

 

 

 

                                                                                Komendant Straży Miejskiej w Grodkowie

                                                                                Paweł Borkowski

 

 

 

 

 

 

 

 

 

03.06.2015 r. Otrzymano zgłoszenie o zaśmieconym gruzem terenie prywatnym w jednej z miejscowości Gminy Grodków. Na miejscu strażnicy ujawnili wśród odpadów dane osobowe, które doprowadziły ich do sprawcy wykroczenia, którym okazał się mężczyzna mieszkający w powyższej miejscowości. Strażnicy ustalili, że odpady pochodziły z remontu. Za zaśmiecenie mężczyznę ukarano grzywną i zobowiązano go do uprzątnięcia odpadów.

04.06.2015 r. Kierowano ruchem w rejonie Grodkowskiego Rynku podczas przejścia procesji w związku z Bożym Ciałem.

W dniach 5 i 6 czerwca 2015 r. strażnicy wraz z policjantami pełnili służbę w rejonie Ośrodka Kultury i Rekreacji w Grodkowie z uwagą na bezpieczeństwo i porządek podczas Dni Grodkowa. Jak corocznie impreza przebiegła spokojnie bez poważniejszych incydentów.

W dniu 6 czerwca 2015 r. strażnicy uczestniczyli w Pierwszej Grodkowskiej Grze Miejskiej. Straż Miejska była jednym z punktów do odwiedzenia dla zawodników, gdzie przygotowane było zadanie do wykonania przy użyciu monitoringu miejskiego. Wszystkie drużyny bardzo dobrze poradziły sobie z zadaniem i miały okazję odwiedzić siedzibę Straży Miejskiej oraz przekonać się co rejestrują kamery monitoringu w Grodkowie.  

09.06.2015 r. Otrzymano zgłoszenie, że pies należący do mieszkańca Grodkowa biega luzem po mieście i atakuje ludzi. Na miejscu okazało się, że poza brakiem nadzoru nad zwierzęciem nie ma aktualnych szczepień przeciw wściekliźnie. Zobowiązano niezwłocznie właściciela psa do jego zaszczepienia a następnie zakończono czynności nałożeniem grzywny.

23.06.2015 r. Monitoring miejski zarejestrował przejazd przez deptak ul. Warszawskiej ze znaczną prędkością kierującego motorowerem, gdzie obowiązuje zakaz ruchu w obu kierunkach. Ustalono, że kierującym była osoba nieletnia, która nie posiadała uprawnień. W związku z powyższym zdarzeniem zawiadomiono rodziców nieletniego.

24.06.2015 r. Monitoring miejski zarejestrował śpiącego mężczyznę na ławce w centrum Grodkowa, który swoim wyglądem wywoływał zgorszenie. Na miejscu strażnicy stwierdzili, że mężczyzna jest nietrzeźwy i przewieźli go do miejsca zamieszkania, gdzie zaopiekowała się nim rodzina.

28.06.2015 r. Straż Miejska pełniła służbę w związku z organizowanymi zawodami Ochotniczych Straży Pożarnych z uwagą na bezpieczeństwo i porządek.

Apelujemy do mieszkańców, głównie do rodziców o nadzór nad swoimi dziećmi w okresie wakacji, ponieważ jest to okres, w którym może dojść do sytuacji zagrażających zdrowiu i życiu osób przebywających na dzikich kąpieliskach. Przypominamy, że dozwolone są tylko kąpiele na terenach zbiorników wodnych, gdzie są wyznaczone miejsca do pływania i jest ratownik wodny. Pozostałe miejsca są nielegalne oraz niebezpieczne.

Straż Miejska w Grodkowie apeluje o zachowanie szczególnej ostrożności w kontakcie z Barszczem Sosnowskiego, rośliną toksyczną, powodującą u człowieka poparzenie skóry a w skrajnych przypadkach zagrożenie dla życia. Roślina osiąga do 4 m wysokości przy łodydze o średnicy do 12 cm. Jeżeli doszło do kontaktu z rośliną należy dokładnie obmyć skórę wodą z mydłem i unikać kontaktu ze światłem słonecznym. Na terenie Gminy Grodków ujawniono Barszcz Sosnowskiego, wszystkie te miejsca zostały oznakowane.

W powyższym okresie głównie interweniowano w następujących przypadkach:

- zaśmiecania miejsc publicznych

- zakłócania porządku publicznego

- wylewania ścieków do rowów przydrożnych oraz do studni głębinowych

- tworzenia nielegalnych wysypisk odpadów

- postóju pojazdów w miejscach zabronionych: na skrzyżowaniach, na przejściach dla pieszych, na zakazach postoju i zatrzymania,  na zakazach ruchu w obu kierunkach, na miejscach dla osób niepełnosprawnych, na chodnikach

- zabezpieczenia miejsc niebezpiecznych

- udzielania asyst pracownikom Urzędu Miejskiego podczas wykonywania czynności służbowych w terenie

- spożywania alkoholu, załatwiania spraw fizjologicznych oraz wywoływania zgorszenia w miejscach publicznych

- kontroli stanu sanitarno-porządkowego terenów posesji

- wypalania odpadów w piecach i przydomowych paleniskach

- kontroli nielegalnych wysypisk odpadów

- pogryzień przez psy

- uszkodzeń i nieprawidłowości oznakowania dróg

- psów bez opieki, które atakują przechodniów

- niezabezpieczonych robót drogowych w pasach drogowych przez firmy budowlane

- uciążliwości ze strony psów trzymanych w budynkach wielorodzinnych

- odłowu bezpańskich psów

- zanieczyszczania dróg publicznych przez pojazdy ciężarowe wyjeżdżające z budowy

- dzikich zwierząt znajdujących się na terenach zamieszkałych

- składowania odpadów budowlanych przy pojemnikach na odpady

- nielegalnego handlu w centrum Grodkowa

Monitoring miejski zarejestrował następujące zdarzenia:

- postój pojazdów w miejscach zabronionych

- zaśmiecanie miejsc publicznych

- ruch pojazdów w strefie zakazu ruchu

- osoby nietrzeźwe śpiące na ławkach

- nielegalny handel

- awarie wodno-kanalizacyjne

- spożywanie alkoholu w miejscach zabronionych

 

 

 

 

 

 

                                                                                Komendant Straży Miejskiej w Grodkowie

                                                                                Paweł Borkowski

 

 

 

 

 

 

 

 

 

07.04.2015 r. Do siedziby Straży Miejskiej przyszedł starszy mężczyzna z prośbą o pomoc, ponieważ jest osobą bezdomną. Strażnicy po upewnieniu się czy są wolne miejsca w schronisku dla osób bezdomnych, przetransportowali tam mężczyznę.

10.04.2014 r. Podczas patrolu rejonu osiedla Kościuszki w godzinach popołudniowych zauważono mężczyznę śpiącego na ławce. Z uwagi na stan nietrzeźwości i wywołanie zgorszenia swoim wyglądem, przetransportowano osobę do miejsca zamieszkania, gdzie oddano pod opiekę sąsiada. Po wytrzeźwieniu mężczyzna został ukarany.

11.04.2015 r. Uczestniczono w walnym zebraniu działkowców z ogrodów działkowych „Przyszłość” zorganizowanym w kinie. W zebraniu brali udział między innymi Zastępca Burmistrza, Komendant Policji i Komendant Straży Miejskiej. Poruszano także tematy związane z bezpieczeństwem i porządkiem w rejonach ogrodów działkowych w Grodkowie.

14.04.2015 r. Otrzymano zgłoszenie od osoby poszkodowanej, która idąc do pracy została zaatakowana przez psa. Na miejscu strażnicy ustalili właściciela psa, sprawdzili obowiązkowe szczepienia przeciw wściekliźnie i zakończyli postępowania nałożeniem mandatu karnego.

16.04.2015 r. Otrzymano zgłoszenie o dwóch koniach, które biegną przez rynek grodkowski kierując się w stronę Ronda Solidarności. W rejonie zakładu energetycznego strażnicy jadąc ul. Krakowską zauważyli dwa konie biegnące środkiem jezdni w kierunku obwodnicy. Trasa przebiegu koni została zabezpieczona przez strażników a następnie powiadomiono Policję oraz weterynarza. Na szczęście udało się skierować konie na osiedle domów jednorodzinnych unikając wjazdu na obwodnicę, gdzie z weterynarzem zatrzymano powyższe konie a następnie przekazano je właścicielowi, który stwierdził, że konie uciekły z zagrody w Tarnowie Grodkowskim. Właściciel koni został ukarany grzywną.

20.04.2015 r. Otrzymano zgłoszenie o wyrzuconych kilku workach z odpadami w pasie drogowym na trasie Gnojna-Gałązczyce. Strażnicy przeszukali zawartość worków i ujawnili dane osobowe osoby podejrzanej o zaśmiecenie. Tego samego dnia sprawca został ukarany grzywną i zobowiązany został do uprzątnięcia zaśmieconego terenu. Ustalono, że mężczyzna po remoncie mieszkania po prostu wyrzucił je na pobocze drogi.

30.04.2015 r. Strażnicy miejscy objęli patrolem Zespół Szkół Rolniczych w Grodkowie w związku z organizowanymi dniami otwartymi szkoły oraz turnieju w udzielaniu pierwszej pomocy. Ich działania ukierunkowane były głównie na zapewnieniu bezpieczeństwa uczestnikom zgromadzonym na terenie szkoły.

04.05.2015 r. Otrzymano zgłoszenie, że w jednej z miejscowości Gminy Grodków głodzony jest pies oraz jest trzymany w niewłaściwych warunkach. Strażnicy na miejscu stwierdzili, że pies trzymany jest na bardzo krótkim łańcuchu i nie jest zaszczepiony przeciw wściekliźnie. Zalecono zgodne z przepisami trzymanie psa oraz niezwłoczne zaszczepienie, ponadto wezwano weterynarza celem oceny stanu zdrowia psa. Po kilku dniach kontrola wykazała, że właściciel psa zastosował się do wszystkich zaleceń.  

06.05.2015 r. Otrzymano zgłoszenie, że na obrzeżach Grodkowa powstaje nielegalne wysypisko odpadów. Na wskazanym miejscu strażnicy dokonali przeszukania odpadów i ujawnili dane osobowe osoby podejrzanej o zaśmiecenie. Sprawca wykroczenia został ukarany oraz zobowiązany do uprzątnięcia terenu, co niezwłocznie uczynił.

12.05.2015 r. Strażnicy uczestniczyli w obradach jury w XI Gminnym Konkursie o Ruchu Drogowym „ Chcemy lepiej niż rodzice chodzić pieszo przez ulicę”, zorganizowanym w Przedszkolu Publicznym nr 2 w Grodkowie. W konkursie udział wzięły dzieci z całej Gminy Grodków w wieku 5 i 6 lat, które jak corocznie wykazały się bardzo dobrą znajomością przepisów o ruchu drogowym. Na zakończenie konkursu rozdano dzieciom dyplomy oraz akcesoria odblaskowe.

12.05.2015 r. Otrzymano zgłoszenie, że w jednym z domów na terenie Gminy Grodków dochodzi do libacji alkoholowych oraz gromadzenia znacznych ilości odpadów i fekaliów. Z uwagi na zagrożenie epidemiologiczne, nakazano uprzątnięcie wszystkich odpadów wraz z fekaliami znajdującymi się w całej łazience. W dniu 15.05.2015 r. dokonano kontroli stanu czystości w/w. posesji i stwierdzono, że zalecane prace porządkowe zostały wykonane.

13.05.2015 r. Podczas patrolu w godzinach popołudniowych strażnicy zauważyli dwóch mężczyzn palących papierosy na przystanku autobusowym. Na widok strażników mężczyźni zaczęli uciekać, lecz jednego z nich strażnicy po chwili ujęli. Wobec mężczyzny dokonano kontroli osobistej, następnie nałożono na niego mandat karny oraz ustalono drugiego sprawcę wykroczenia, wobec którego zostanie skierowany wniosek o ukaranie do Sądu Rejonowego.

21.05.2015 r. Podczas patrolu na trasie Wierzbnik – Kolnica strażnicy zauważyli zwisający nad drogą konar przy drzewie, który utrudniał przejazd pojazdom. Celem udrożnienia drogi wezwano Straż Pożarną, która niezwłocznie usunęła wiatrołom.

W dniach 10 i 24 maja w związku z wyborami Prezydenckimi, funkcjonariusze Straży Miejskiej pełnili służbę patrolową na terenie całej Gminy Grodków, gdzie odwiedzali wszystkie komisje wyborcze z uwagą na agitację wyborczą i bezpieczeństwo członków komisji. Wybory na terenie gminy przebiegły spokojnie bez żadnych incydentów.

 W powyższym okresie głównie interweniowano w następujących przypadkach:

- nieletnich zaśmiecających tereny publiczne

- kontroli sklepów pod kątem spożywania alkoholu oraz sprzedaży alkoholu osobom nieletnim

- postoju pojazdów na skrzyżowaniach, przystankach autobusowych, przy przejściach dla pieszych, w strefie zakazu ruchu, na drodze rowerowej, niestosujących się do znaków zakazu postoju i zatrzymania, na wjazdach do posesji

- trzymania psów w niewłaściwych warunkach

- kontroli terenów posesji pod kątem wykoszenia i uprzątnięcia odpadów

- uszkodzeń i nieprawidłowości oznakowania dróg

- udzielania pomocy prawnej innym jednostkom straży miejskich

- kontroli nielegalnych przejść przez torowiska

- zakłócania porządku i spokoju publicznego przez mieszkańców budynków wielorodzinnych

- zagrożenia budowlanego

- zaśmiecania miejsc publicznych i prywatnych

- dokonywania na żądanie badań na zawartość alkoholu w organizmie

- kradzieży urządzeń użytku publicznego

- zanieczyszczonych dróg przez pojazdy ciężarowe wyjeżdżające z terenu budowy

- niewłaściwego sposobu odprowadzania odpadów z posesji takich jak: meble, sprzęt elektroniczny czy gruz

- spożywania alkoholu w miejscach zabronionych i przy tym załatwiania spraw fizjologicznych oraz zakłócania porządku publicznego

- udzielania asyst urzędnikom podczas wykonywania czynności służbowych w terenie

- niezachowania środków ostrożności przy trzymaniu psów znajdujących się poza terenami posesji

- zaśmiecania rejonu rynku poprzez dokarmianie gołębi

- porzuconych pojazdów

- padłych zwierząt znajdujących się na drogach

- dzikich zwierząt podchodzących do terenów zabudowanych

- pogryzień przez psy

- nielegalnego handlu i ekspozycji towarów na terenie targowiska

- uszkodzonych studzienkach i studniach lub niezabezpieczonych należycie

- zabezpieczenia miejsc niebezpiecznych

- odłowu bezpańskich psów

W dniach 16 i 19 maja strażnicy kierowali ruchem w rejonie ul. Warszawskiej w związku z zamkniętą ul. Kasztanową, gdzie prowadzone były roboty drogowe. W celu usprawnienia ruchu pojazdów, strażnicy informowali kierujących o objazdach.

Straż Miejska w Grodkowie wykonuje prewencyjne patrole miejscowości wiejskich głównie w godzinach popołudniowych z uwagą na spożywanie alkoholu w rejonach sklepów, wypalanie odpadów i traw, psy bez opieki przemieszczające się, jazdę na kładach i motorowerach bez hełmów ochronnych i nieposiadających uprawnień oraz stan urządzeń użytku publicznego i znaków drogowych. W powyższym okresie wielokrotnie strażnicy ujawniali powyższe wykroczenia i sukcesywnie będą kontynuować patrole w celu ich ograniczenia.

Monitoring miejski zarejestrował następujące zdarzenia:

- postój pojazdów w miejscach zabronionych

- wyrzucanie odpadów – tworzenie nielegalnych wysypisk

- osoby nietrzeźwe śpiące na ławkach w centrum Grodkowa

- nielegalny handel i ekspozycja towarów

- przekręcone znaki drogowe

Straż Miejska apeluje do mieszkańców o niepozostawianie w samochodach dzieci oraz zwierząt podczas upałów co może doprowadzić do zagrożenia dla zdrowia i życia, ponadto zwracamy się o informowanie o powyższych zdarzeniach Straży Miejskiej lub Policji.

 

 

 

 

 

                                                                                Komendant Straży Miejskiej w Grodkowie

                                                                                Paweł Borkowski

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11.02.2015 r. Otrzymano zgłoszenie o zniszczonych słupach telekomunikacyjnych w związku z transportem sprzętu budowlanego w jednej z miejscowości Gminy Grodków, gdzie kierowca pojazdu ciężarowego niewłaściwie ocenił wysokość przewodów telekomunikacyjnych i zaczepiając o nie, połamał słupy, które upadając zniszczyły ogrodzenie zbiornika przeciwpożarowego. Przeciwko kierowcy skierowano wniosek o ukaranie do Sądu Rejonowego w Nysie.

 

19.02.2015 r. Otrzymano zgłoszenie o podrzuconych szczeniakach do klatki schodowej budynku wielorodzinnego przy ul. Morcinka. Cztery szczeniaki zostały przewiezione na teren Urzędu Miejskiego, gdzie objęto je opieką doraźną. Wszystkie szczeniaki zostały adoptowane przez nowych opiekunów. Straż Miejska w Grodkowie zwraca się z prośbą do mieszkańców o wszelkie informacje mogące pomóc w ujawnieniu sprawcy porzucenia zwierząt.

 

20.02.2015 r. Otrzymano zgłoszenie od mieszkańców Grodkowa, o idącym chodnikiem starszym mężczyźnie, który zasłabł. Na miejscu strażnicy udzielili mężczyźnie pomocy i z uwagi na częściową niepełnosprawność i podeszły wiek, przewieźli do miejsca zamieszkania i przekazali pod opiekę rodzinie.

23.02.2015 r. W godzinach popołudniowych otrzymano zgłoszenie od mieszkańców jednej z miejscowości Gminy Grodków o wypalaniu w piecu odpadów w budynku wielorodzinnym przez innego mieszkańca. Na miejscu strażnicy skontrolowali pomieszczenie, w którym znajdował się piec i ujawnili wokół niego znaczną ilość różnych odpadów. Mężczyzna przyznał się do wypalania odpadów w piecu za co został ukarany grzywną.

25.02.2015 r. Podczas patrolu rejonu ul. Krakowskiej i ogrodów działkowych strażnicy zauważyli wydobywający się dym z pustostanu na tzw. strzelnicy. W budynku paliły się odpady, które rozprzestrzeniały się w szybkim tempie, w związku z powyższym wezwano Straż Pożarną, która ugasiła pożar.

Straż Miejska w powyższym okresie podejmowała interwencje wobec uczniów szkół gimnazjalnych i średnich w związku z realizowaną akcją „Nieletni”. Patrole straży miejskiej zwracały szczególną uwagę podczas codziennej służby na osoby nieletnie, które wagarowały, piły alkohol, paliły papierosy, zaśmiecały miejsca publiczne a także inne sytuacje świadczące o demoralizacji nieletnich. Każdorazowo po ujawnieniu przez straż powyższych czynów, powiadamiani byli rodzice nieletnich i dyrektorzy szkół a w skrajnych przypadkach Sąd Rodzinny.

27.02.2015 r. Otrzymano zgłoszenie, że w jednej z miejscowości Gminy Grodków właściciel nieruchomości odprowadza ścieki poza swoją posesję na sąsiednie pole uprawne. Na miejscu strażnicy skontrolowali częstotliwość odprowadzania odpadów ciekłych za okres jednego roku i okazało się, że w powyższym okresie ścieki wylewane były na sąsiednie działki. Za odprowadzanie ścieków w sposób niezgodny z obowiązującymi przepisami skierowano sprawę do Sądu Rejonowego przeciwko właścicielowi posesji.

02.03.2015 r. Otrzymano zgłoszenie o zaśmieconym terenie publicznym w Grodkowie poprzez wyrzucone znaczne ilości odpadów w dużych workach. Na miejscu strażnicy przeszukali zawartość worków i ujawnili dane osobowe sprawcy, na którego nałożono grzywnę i zobowiązano go do uprzątnięcie terenu.

02.03.2015 r. Otrzymano zgłoszenie, że w jednej z miejscowości Gminy Grodków biega pies po wiosce bez opieki i jest agresywny. Strażnicy na miejscu interwencji ustalili właściciela, którego zobowiązali do zabezpieczenia psa. Za powyższy czyn właściciel psa został ukarany grzywną w związku z niezachowaniem należytych środków ostrożności przy trzymaniu psa oraz skontrolowali obowiązkowe szczepienia.

03.03.2015 r. Zgłosił się do straży miejskiej bezdomny mężczyzna z prośbą o pomoc. Strażnicy skontaktowali się ze schroniskiem dla osób bezdomnych, gdzie jeszcze były wolne miejsca i tego samego dnia ww. mężczyznę przewieźli.

16.03.2015 r. Monitoring miejski zarejestrował grupę osób podejrzanie zachowującą się w pobliżu zaparkowanych samochodów na jednej z grodkowskich ulic. Podejrzenia okazały się słuszne, gdyż po chwili jedna z osób podeszła do samochodu i ukradła element plastykowy karoserii, po czym wraz z innymi osobami oddaliła się z miejsca zdarzenia. O zaistniałej sprawie poinformowano właściciela pojazdu i Policję wraz z danymi osobowymi sprawcy kradzieży.

27.03.2015 r. W godzinach wieczornych strażnicy wraz z policjantami zabezpieczali przejście procesji w rejonie rynku, poprzez kierowanie ruchem pojazdów.

31.03.2015 r. Przewieziono kolejną osobę tj. starszego mężczyznę wymagającego pomocy do schroniska dla osób bezdomnych.

31.03.2015 r. Otrzymano zgłoszenie o osobie agresywnie zachowującej się w pobliżu szkoły podstawowej w Grodkowie, która zaczepiała przechodniów i utrudniała ruch pojazdom. Na miejscu ujęto mężczyznę, który wykazywał objawy użycia środków odurzających lub zaburzenia psychicznego. O zaistniałym zdarzeniu powiadomiono Policję, która przewiozła osobę na komisariat. Prawdopodobnie mężczyzna był pod wpływem działania środków odurzających oraz w opinii lekarza zaburzony psychicznie i w konsekwencji został przetransportowany na oddział psychiatryczny celem obserwacji.

W powyższym okresie głównie interweniowano w następujących przypadkach:

- postoju pojazdów w miejscach zabronionych: blokując dojazd dla służb komunalnych do kontenerów na odpady, naruszając zakaz ruchu w obu kierunkach, utrudniając ruch pojazdom, parkowaniu na przystankach autobusowych, przejściach dla pieszych, drogach rowerowych, zakazach zatrzymywania oraz na trawie .

 

- właścicieli psów trzymanych w niewłaściwych warunkach

- kontroli sklepów pod kątem sprzedaży alkoholu osobom nieletnim i spożywaniu alkoholu w sklepie i  w jego obrębie

- kontroli nielegalnych wysypisk na terenie gminy

 

- spożywania alkoholu w miejscach zabronionych

- uszkodzeń i stanu oznakowania dróg

- uszkodzeń i stanu oświetlenia ulic

- zaśmiecania dróg publicznych

- sprzedaży wyrobów mięsnych w niewłaściwych warunkach na targowisku

- psów bez opieki przemieszczających się luzem oraz bez obowiązkowych szczepień przeciw wściekliźnie

- udzielania asyst urzędnikom podczas wykonywania przez nich czynności służbowych w terenie

- uszkodzonych nawierzchni dróg, stwarzających niebezpieczeństwo dla użytkowników dróg

- palenia papierosów w miejscach zabronionych

- porzucenia psów

- wypalania odpadów i traw

 

- bezpańskich psów

- nielegalnego handlu na terenie targowiska

- nielegalnych wykopów na terenach rolnych

- nielegalnej wycinki drzew

- padłych zwierząt znajdujących się na drogach

- dzikich zwierząt znajdujących się na terenach zabudowanych

- nielegalnej ekspozycji towaru w miejscach publicznych

- kierowania ruchem drogowym podczas utrudnień w ruchu

- potrąceń psów przez pojazdy

- dokonywania wywiadów środowiskowych wobec osób przeznaczonych do wymeldowania

- doręczania wezwań do kwalifikacji wojskowej

- niewłaściwego sposobu odprowadzania odpadów z posesji

Monitoring miejski zarejestrował następujące zdarzenia:

- postój pojazdów w miejscach zabronionych

- zaśmiecanie miejsc publicznych

- nielegalny handel

- palenie papierosów przez osoby nieletnie

- kradzież

- nietrzeźwi śpiący na ławkach

 

 

                                                                                 Komendant Straży Miejskiej w Grodkowie

                                                                                Paweł Borkowski

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Straż Miejska w Grodkowie w okresie od 02.03 – 08.03.2015 r. na ul. Sienkiewicza w Grodkowie testowała urządzenie typu tablica informacyjna informująca o prędkości przejeżdżających pojazdów w celu poprawienia bezpieczeństwa na drogach, a przede wszystkim ograniczenia prędkości przejeżdżających pojazdów w miejscach szczególnie niebezpiecznych tj. np.: szkoły, przedszkola, przystanki autobusowe, duży ruch pieszych, dzięki czemu zwiększy się bezpieczeństwo na drogach.

Z analizy danych zapisanych w urządzeniu wynika, że w powyższym okresie siedmiu dni ulicą Sienkiewicza przejechało 54537 pojazdów. Średnio w ciągu doby przejeżdżało około 8000 pojazdów. Maksymalne prędkości jakie zarejestrowano to 118 km/h. Zaobserwowano bardzo duże oddziaływanie prewencyjne tablicy informacyjnej, ponieważ większość kierowców zwalniała do prędkości 50 km/h. W przyszłości jeżeli zostanie zakupione powyższe urządzenie to będzie wykorzystywane na terenie całej gminy.

 

                                                                                                          Komendant Straży Miejskiej w Grodkowie

                                                                                                          Paweł Borkowski

03.12.2014 r. Strażnicy patrolujący rejon osiedla Kościuszki w Grodkowie co jakiś czas napotykają na osoby spożywające alkohol czy załatwiające sprawy fizjologiczne w obrębie jednego ze sklepów. Tak też stało się tym razem. Kolejnego mężczyznę ukarano grzywną.

05.12.2014 r. W godzinach popołudniowych strażnicy otrzymali zgłoszenie o wypalaniu odpadów na terenie jednego ze skupów złomu w Grodkowie. Na miejscu okazało się, że właściciel skupu porządkował swój teren i w powyższy sposób chciał to wykonać. Mężczyzna został ukarany grzywną a palenisko zostało zagaszone i uprzątnięte.

12.12.2014 r. W związku z Ustawą o ochronie zdrowia strażnicy patrolujący zwracają uwagę na osoby palące papierosy w miejscach zabronionych, do takich także należą przystanki autobusowe, gdzie za powyższy czyn ukarano grzywną mężczyznę.

Strażnicy jak corocznie przed świętami Bożego Narodzenia objęli kontrolą handel okolicznościowy karpiami i choinkami w Rynku i deptaku ul. Warszawskiej. Pomimo pojedynczych nieprawidłowości typu utrudnianie zaparkowanymi pojazdami ruchu pieszym czy niestosowania się do okresu handlu na jaki zawierane były umowy, powyższa akcja przebiegła sprawnie.

W powyższym okresie strażnicy przeprowadzili kontrole ogrodów działkowych na terenie Grodkowa pod kątem przebywania tam osób bezdomnych, które narażone są na wychłodzenie, rozpoczynając tym samym coroczną akcję „ bezpieczna zima”.

Do zadań realizowanych zimą w szczególności należą: zapewnienie bezpieczeństwa osobom bezdomnym, które transportowano do schronisk, reagowanie na osoby nietrzeźwe śpiące na mrozie, pomoc osobom starszym i niepełnosprawnym, patrolowanie zamarzniętych zbiorników wodnych, kontrolę ciągów komunikacyjnych ze względu na zalegający śnieg i lód.

Także realizowano akcję „bezpieczne ferie” dedykowaną bezpieczeństwu dzieci, polegającą na patrolowaniu wszystkich miejsc gromadzenia się dzieci i młodzieży.

12.01.2015 r. Strażnicy przeprowadzili prelekcje w Gimnazjum nr 2 w Grodkowie dla uczniów na temat zasad zachowania bezpieczeństwa podczas ferii zimowych oraz poruszyli kwestię używania elementów odblaskowych przez pieszych znajdujących się na drogach po zmroku. W spotkaniu łącznie uczestniczyło 180 uczniów, z których każdy otrzymał na zakończenie akcesoria odblaskowe.

16.01.2015 r. Podczas patrolu terenów wiejskich strażnicy ujawnili w dwóch miejscowościach wypalanie odpadów w przydomowych paleniskach. Z uwagi na uciążliwość dla innych mieszkańców jak i zanieczyszczenie środowiska, sprawców ukarano mandatami karnymi.

16.01.2015 r. Otrzymano zgłoszenie o zakłócaniu spoczynku nocnego przez mieszkańca i jego kolegów w budynku wielorodzinnym poprzez głośne libacje alkoholowe. Na miejscu interwencji strażnicy przyjęli zawiadomienie a następnie nałożyli grzywnę na uciążliwego mieszkańca.

16.01.2015 r. Monitoring miejski zarejestrował w Rynku Grodkowskim dużego myśliwskiego psa, który luzem bez jakiejkolwiek opieki biegał stwarzając zagrożenie dla osób znajdujących się w centrum Grodkowa. Strażnicy niezwłocznie ustalili właściciela, któremu nakazali zabezpieczenie psa, sprawdzili szczepienia a następnie za powyższy czyn nałożyli na niego mandat karny.

16.01.2015 r. Podczas patrolu terenów wiejskich w godzinach wieczornych strażnicy jadąc drogą poza terenem zabudowanym zauważyli grupę osób idących bez jakichkolwiek odblasków. Okazało się, że są to osoby nieletnie, które otrzymały od strażników ostrzeżenie oraz odblaski. O powyższym czynie zawiadomiono rodziców.

21.01.2015 r. W związku z ogólnokrajowym dniem liczenia osób bezdomnych strażnicy pod tym kątem patrolowali teren Gminy. Ujawniono dwie osoby bezdomne, którymi okazali się znani strażnikom mężczyźni. O powyższym poinformowano właściwe instytucje.

22.01.2015 r. Ujawniono martwego psa w worku foliowym znajdującego się na terenie Grodkowa. Pies rasy mieszanej, maści biało-czarnej, średniej wielkości. Świadków zdarzenia lub inne osoby posiadające informacje w powyższej sprawie prosimy o kontakt ze Strażą Miejską lub Policją

23.01.2015 r. Ujawniono zniszczoną ławkę na deptaku ul. Warszawskiej. Strażnicy rozpytali wśród okolicznych sklepikarzy lecz nie uzyskali żadnych konkretnych informacji. Następnie poinformowali operatora monitoringu miejskiego o zdarzeniu i już po chwili odtworzono nagranie z udziałem pojazdu typu bus, dostarczającego przesyłki, który wykonując manewr zawracania najechał na ławkę niszcząc ją. Sprawcę wykroczenia ukarano grzywną i powiadomiono towarzystwo ubezpieczeniowe.

23.01.2015 r. W Urzędzie Miejskim w Grodkowie odbyło się spotkanie z udziałem przedsiębiorców z terenu Gminy Grodków, Burmistrza oraz Straży Miejskiej, na którym jednym z punktów programu było przedstawienie sprawozdania z działalności Straży Miejskiej w Grodkowie za okres ostatniego roku.

29.01.2015 r. W Urzędzie Miejskim w Grodkowie doszło do spotkania przedstawicieli Urzędu Miejskiego i Straży Miejskiej ze Stowarzyszeniem Pomocy dla Zwierząt „Misiek”. Spotkanie poświęcone było szeroko pojętej współpracy na rzecz ochrony zwierząt.

30.01.2015 r. W godzinach wieczornych otrzymano zgłoszenie o awanturze w jednym z mieszkań na terenie Grodkowa. Na miejscu okazało się, że podczas libacji alkoholowej doszło do awantury pomiędzy biesiadnikami. Sprawcę zakłócenia spokoju ukarano grzywną i wyprowadzono z mieszkania.

W powyższym okresie głównie interweniowano w następujących przypadkach:

- postoju pojazdów w miejscach zabronionych tj.: tamowanie wjazdów do posesji, postój na przystankach, skrzyżowaniach, przejściach dla pieszych, jazda pojazdami w strefie zakazu ruchu

- zagubionych rzeczy typu: dowody osobiste, prawa jazdy, portfele, kluczyki od pojazdów

- niewywiązywania się z obowiązku utrzymania w czystości terenów posesji wraz z ich wykoszeniem

- pogryzień dzieci przez psy bez opieki

- zwierząt gospodarskich przebywających na drogach stwarzając zagrożenie dla kierujących pojazdami

- wyrzucania odpadów w miejscach publicznych

- kierowania ruchem w związku z utrudnieniami i awariami

- zniszczonych nawierzchni dróg przez pojazdy rolnicze

- psów bezpańskich, które odławiano i przekazywano nowym opiekunom lub schronisku

- badania na zawartość alkoholu w organizmie na żądanie kierowców

- udzielania asyst urzędnikom w terenie podczas wykonywania przez nich czynności służbowych

- kradzieży prądu w budynkach komunalnych

- uszkodzeń, nieprawidłowości i brakach w oznakowaniu dróg

- zaśmiecania miejsc publicznych

- uciążliwości ze strony zwierząt trzymanych w budynkach wielorodzinnych

- padłych zwierząt znajdujących się na drogach

- zabezpieczania miejsc niebezpiecznych (otwarte studzienki, połamane drzewa na drogach, zerwane przewody telefoniczne)

- spożywania alkoholu i palenie papierosów przez osoby nieletnie

- zanieczyszczania dróg publicznych przez pojazdy rolnicze

- trzymania zwierząt w niewłaściwych warunkach

- osób spożywających alkohol w miejscach zabronionych

- wypalania odpadów w piecach i przydomowych paleniskach

- psów bez opieki przemieszczających się luzem po Gminie Grodków

- kontroli sklepów pod kątem spożywania alkoholu i sprzedaży alkoholu nieletnim

- nielegalnego handlu

- kontroli złożonych deklaracji na odbiór odpadów z posesji

- wycinki drzew

- kontroli zamkniętych wysypisk odpadów

- publicznych zbiórek pieniędzy

- transportu do schronisk osób bezdomnych

- dokonywania wywiadów środowiskowych wobec osób przeznaczonych do wymeldowania

- udzielania pomocy prawnej innym jednostkom Straży Miejskich w Polsce

Monitoring miejski zarejestrował następujące zdarzenia:

- postój w miejscach zabronionych (na przystankach, jazda w strefie zakazu ruchu, jazda pod prąd, jazda chodnikami, tamowanie ruchu, postój na chodnikach)

- nielegalny handel

- zaśmiecanie miejsc publicznych

- psy bez opieki przemieszczające się po Grodkowie

- nielegalna zbiórka publiczna pieniędzy

W maju Straż Miejska zmieniła siedzibę, która mieści się przy ul. Warszawskiej 44/9 w Grodkowie (teren PKP). Strażnicy pracują od poniedziałku do piątku w godzinach 7.00 – 19.00 oraz zgodnie  z harmonogramem pracy w weekendy.

                                                                              Komendant Straży Miejskiej
w Grodkowie

                                                                                Paweł Borkowski 

 

08.10.2014 r. Otrzymano zgłoszenie o kradzieży prądu przez mieszkańca budynku wielorodzinnego w Grodkowie. Na miejscu potwierdzono zgłoszenie i ustalono świadków zdarzenie a następnie powiadomiono Policję.

10.10.2014 r. W godzinach popołudniowych patrol Straży Miejskiej przejeżdżając ul. Warszawską w Grodkowie zauważył leżącą na chodniku kobietę. Strażnicy udzielili jej pomocy i przewieźli do miejsca zamieszkania pod opiekę rodzinie.

14.10.2014 r. Otrzymano zgłoszenie o pogryzieniu dziecka przez psa, którego właścicielem była mieszkanka Grodkowa. Na miejscu interwencji strażnicy potwierdzili aktualne szczepienia psa, na właściciela nałożyli grzywnę a psa poddano kwarantannie. Poszkodowana osoba wraz z rodzicem udała się do lekarza, gdzie została opatrzona.

01.11.2014 r. Realizowano akcję „Znicz”, polegającą na kierowaniu ruchem i udrożnieniu ruchu pojazdów w rejonie cmentarza w Grodkowie. Podczas Wszystkich Świętych strażnicy pomagali kierowcom bezpiecznie i sprawnie dotrzeć do cmentarza. Niniejszego dnia nie odnotowano żadnych zdarzeń z udziałem pojazdów i pieszych.

12.11.2014 r. Otrzymano zgłoszenie o składowaniu na terenie prywatnym znacznej ilości odpadów. Strażnicy ustalili właściciela terenu i w związku z tworzeniem nielegalnego wysypiska nałożyli na niego mandat karny oraz nakazali uprzątnięcie terenu.

14.11.2014 r. W godzinach wieczornych otrzymano zgłoszenie o grupie osób spożywających alkohol i zakłócających porządek publiczny przy sklepie w jednej z miejscowości Gminy Grodków. Na miejscu strażnicy zastali kilku mężczyzn wśród, których jeden był nietrzeźwy. Z uwagi na możliwość stworzenia przez mężczyznę zagrożenia dla siebie lub innych osób, przewieziony został do miejsca zamieszkania a pozostałe osoby rozeszły się do domów.

20.11.2014 r. Otrzymano zgłoszenie o zniszczonej elewacji przystanku autobusowego w jednej z miejscowości Gminy Grodków. Na miejscu strażnicy ustalili świadków zdarzenia co doprowadziło ich do sprawcy, którym okazał się młody mieszkaniec niniejszej miejscowości. Mężczyznę ukarano grzywną i zobowiązano do odnowienia elewacji całego przystanku.

W powyższym okresie kontynuowano akcję „Nieletni”, której celem jest interweniowanie wobec nieletnich, kiedy wagarują, palą papierosy, zaśmiecają miejsca publiczne, przemieszczają się bez odblasków po zmroku oraz każde inne zachowanie przejawiające demoralizację. Każdorazowo funkcjonariusze powiadamiają o zdarzeniach z udziałem nieletnich rodziców i pedagogów lub Sąd Rodzinny.

W związku ze zmianami w przepisach Prawo o ruchu drogowym strażnicy podczas patroli terenu gminy zwracali uwagę na pieszych poruszających się drogami po zmroku bez odblasków. Początkowo powyższe wykroczenia ujawnione przez strażników kończyły się na pouczeniach i przekazaniu osobom odblasków, lecz powyższe sytuacje rzeczywiście stanowią zagrożenie na drodze i trzeba będzie się liczyć z karami w postaci grzywien.

W okresie przed świątecznym strażnicy kontrolowali handel okolicznościowy zniczy i kwiatów w Rynku oraz przy cmentarzu w Grodkowie pod kątem legalności. Podczas kontroli nie stwierdzono jakichkolwiek nieprawidłowości.

Przypominamy o zasadach odprowadzania odpadów z terenów posesji i nie wyrzucanie  pod pojemniki wspólne na odpady rzeczy typu: zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady niebezpieczne, odpady budowlane, meble i ponad gabaryty. Powyższe odpady można osobiście dostarczyć bezpłatnie na PSZOK przy ul. Elsnera (Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych).

Ponadto informujemy właścicieli  nieruchomości położonych bezpośrednio wzdłuż chodników o obowiązku uprzątnięcia błota, śniegu i lodu oraz innych zanieczyszczeń z powyższych chodników.

Straż Miejska w 2014 roku kontynuowała akcję kontroli dopuszczalnej prędkości pojazdów przy użyciu fotoradaru. W ciągu 8 sesji zdjęciowych ujawniono 287 wykroczeń. Najczęściej przekraczali prędkość kierujący pojazdami osobowymi 84%, pojazdami ciężarowymi 16%. 40% sprawców jest mieszkańcami województwa opolskiego. Rekordziści prędkości przy ograniczeniu do 50 km/h w terenach zabudowanych osiągali: ul. Krakowska 80 km/h, Kolnica 114 km/h, Wojsław 130 km/h, Nowa Wieś Mała 98 km/h.

W powyższym okresie głównie interweniowano w następujących przypadkach:

- zabezpieczenia miejsc niebezpiecznych (studzienki, wyrwy w jezdni, zerwane przewody elektryczne i telekomunikacyjne itp.)

- zaśmiecania miejsc publicznych

- spożywania alkoholu w miejscach zabronionych (sklepy, przystanki autobusowe, parki)

- bezpańskich psów, które odłowiono i przekazano nowym opiekunom oraz schronisku dla zwierząt

- padłych zwierząt znajdujących się na drogach

- niezgodnego z przepisami pozbywania się odpadów

- wylewania ścieków do rowów i dróg

- podrzucania pod pojemniki na odpady mebli, opon, gruzu itp.

- zanieczyszczania pojazdami rolniczymi dróg publicznych

- pogryzień przez psy

- tworzenia nielegalnych wysypisk odpadów

- postoju pojazdów w miejscach zabronionych (skrzyżowania, przejścia dla pieszych, przystanki autobusowe, chodniki)

- zabezpieczenia zgromadzeń publicznych

- uciążliwości ze strony zwierząt trzymanych w budynkach wielorodzinnych

- kontroli właścicieli zwierząt trzymanych w niewłaściwych warunkach

- psów bez opieki przemieszczających się po gminie

- nielegalnego plakatowania

- udzielania pomocy osobom niepełnosprawnym

- porzuconych pojazdach lub od dłuższego czasu nieużywanych pozostawionych na drogach

- nielegalnego handlu w miejscach zabronionych

- uszkodzeń, nieprawidłowości oraz braków w oznakowaniu dróg i oświetlenia

- niewywiązywania się z obowiązku utrzymania w czystości terenów posesji wraz z ich wykoszeniem

- zakłócania porządku publicznego

- kierowania ruchem w związku z kolizjami lub utrudnieniami w ruchu pojazdów

Monitoring miejski zarejestrował następujące zdarzenia:

- zaśmiecanie miejsc publicznych

- jazda pojazdami po chodnikach oraz w strefie zakazu ruchu

- wypalanie odpadów w paleniskach

- zakłócanie porządku publicznego przez osoby nietrzeźwe

- nielegalny handel

- postój pojazdów w miejscach zabronionych

W maju Straż Miejska zmieniła siedzibę, która mieści się przy ul. Warszawskiej 44/9 w Grodkowie (teren PKP). Strażnicy pracują od poniedziałku do piątku w godzinach 7.00 – 19.00 oraz zgodnie  z harmonogramem pracy w weekendy.

Dane kontaktowe:

 tel. 77 415 71 26, 784079153

e-mail – strazmiejska@grodkow.pl

strona internetowa – www.grodkow.pl

 

                                                                                 Komendant Straży Miejskiej w Grodkowie

                                                                                Paweł Borkowski

 

 

 

 

 

 

 

 

 do góry