Pozostałe dokumenty

REJESTR ZMIAN

Lp. Tytuł artykułu Data zmiany Opublikował Czynność
251. 2017 2017-02-22 14:01 Dariusz Świerczyński aktualizacja treści
252. 2017 2017-02-22 13:49 Dariusz Świerczyński aktualizacja treści
253. 2017 2017-02-22 13:31 Dariusz Świerczyński aktualizacja treści
254. 2017 2017-02-22 13:20 Dariusz Świerczyński aktualizacja treści
255. 2017 2017-02-22 13:17 Dariusz Świerczyński aktualizacja treści
256. 2017 2017-02-22 13:15 Dariusz Świerczyński aktualizacja treści
257. 2017 2017-02-22 13:12 Dariusz Świerczyński aktualizacja treści
258. 2017 2017-02-22 13:11 Dariusz Świerczyński aktualizacja treści
259. 2017 2017-02-22 13:07 Dariusz Świerczyński aktualizacja treści
260. 2017 2017-02-22 13:05 Dariusz Świerczyński aktualizacja treści
261. Pogoda 2 2017-02-22 09:44 Dariusz Świerczyński aktualizacja treści
262. Ważna informacja pasek 2017-02-22 09:44 Dariusz Świerczyński aktualizacja treści
263. Zbiorczy rejestr wystapień w zakresie działalności lobbingowej za 2016 rok 2017-02-22 09:42 Dariusz Świerczyński aktualizacja treści
264. Zbiorczy rejestr wystapień w zakresie działalności lobbingowej za 2016 rok 2017-02-22 09:41 Dariusz Świerczyński aktualizacja treści
265. Lobbing 2017-02-22 09:39 Dariusz Świerczyński aktualizacja treści
266. Zbiorczy rejestr wystapień w zakresie działalności lobbingowej za 2016 rok 2017-02-22 09:38 Dariusz Świerczyński aktualizacja treści
267. Lobbing 2017-02-22 09:37 Dariusz Świerczyński aktualizacja treści
268. Zbiorczy rejestr wystapień w zakresie działalności lobbingowej za 2016 rok 2017-02-22 09:36 Dariusz Świerczyński aktualizacja treści
269. Jednostki pomocnicze 2017-02-22 09:29 Dariusz Świerczyński aktualizacja treści
270. Ogłoszenie o wynikach rozstrzygnięcia konkursu w zakresie tworzenia warunków sprzyjających rozwojowi sportu 2017-02-21 14:23 Barbara Knap aktualizacja treści
271. Ogłoszenie o wynikach rozstrzygnięcia konkursu w zakresie tworzenia warunków sprzyjających rozwojowi sportu 2017-02-21 14:23 Barbara Knap aktualizacja treści
272. Ogłoszenie o wynikach rozstrzygnięcia konkursu w zakresie tworzenia warunków sprzyjających rozwojowi sportu 2017-02-21 14:22 Barbara Knap aktualizacja treści
273. Ogłoszenie w sprawie rozstrzygnięcia konkursu w zakresie tworzenia warunków sprzyjających rozwojowi sportu 2017-02-17 13:11 Barbara Knap aktualizacja treści
274. Ogłoszenie w sprawie rozstrzygnięcia konkursu w zakresie tworzenia warunków sprzyjających rozwojowi sportu 2017-02-17 13:10 Barbara Knap aktualizacja treści
275. Ogłoszenie w sprawie rozstrzygnięcia konkursu w zakresie tworzenia warunków sprzyjających rozwojowi sportu 2017-02-17 13:10 Barbara Knap aktualizacja treści
276. Prognoza niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych z dnia 16.02.2017 r. 2017-02-16 15:00 Bogusław Badacz aktualizacja treści
277. WYBORY SOŁTYSA W BĄKOWIE 2017-02-14 11:48 Iwona Pochopień aktualizacja treści
278. WYBORY SOŁTYSA W BĄKOWIE 2017-02-14 11:45 Iwona Pochopień aktualizacja treści
279. 2017 2017-02-14 11:20 Dariusz Świerczyński aktualizacja treści
280. Jednostki pomocnicze 2017-02-13 12:40 Dariusz Świerczyński aktualizacja treści
281. Budżet 2017 2017-02-13 12:38 Dariusz Świerczyński aktualizacja treści
282. Dokumentacja 2017-02-13 11:23 Dariusz Świerczyński aktualizacja treści
283. Zarządzenie BR.0050.432.2017 z dnia 9 stycznia 2017 r. w sprawie przekazania kierownikom jednostek budżetowych uprawnień do dokonywania przeniesień w planie wydatków bieżących oraz zaciągania zobowiązań 2017-02-10 14:40 Dariusz Świerczyński aktualizacja treści
284. Bieg Tropem Wilczym 2017-02-10 12:10 Dariusz Świerczyński aktualizacja treści
285. Komunikat 1/PD/2017 zdnia 09.02.2017 o przekroczeniu poziomu dopuszczalnego dla pyłu zawieszonego PM10 2017-02-09 14:55 Bogusław Badacz aktualizacja treści
286. Obwieszcze Starosty Powiatu Brzeskiego w sparwie zawiadomienia o realizacji inwestycji drogowej pn. "Budowa drogi w ulicy sportowej..." 2017-02-09 13:48 Dorota Zawadzka aktualizacja treści
287. Przetarg nieograniczony na Utrzymanie i konserwację terenów zieleni miejskiej 2017-02-08 12:48 Kamila Rademacher aktualizacja treści
288. Zarządzenie Nr BR.0050.457.2017 Burmistrza Grodkowa w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań w zakresie tworzenia warunków sprzyjających rozwojowi sportu w pierwszym półroczu 2017 roku. 2017-02-07 14:50 Dorota Zawadzka aktualizacja treści
289. Otwarty konkurs ofert 2017-02-07 14:42 Dorota Zawadzka aktualizacja treści
290. Wydziały Urzędu Miejskiego 2017-02-07 09:22 Dariusz Świerczyński aktualizacja treści
291. Ośrodek Pomocy Społecznej 2017-02-06 14:48 Dorota Zawadzka aktualizacja treści
292. Ośrodek Pomocy Społecznej 2017-02-06 14:45 Dorota Zawadzka aktualizacja treści
293. Otwarty konkurs ofert 2017-02-03 14:11 Dorota Zawadzka aktualizacja treści
294. Kadencja 2014-2018 2017-02-03 12:56 Dariusz Świerczyński aktualizacja treści
295. 2017 2017-02-03 09:58 Dariusz Świerczyński aktualizacja treści
296. 2017 2017-02-03 09:56 Dariusz Świerczyński aktualizacja treści
297. 2017 2017-02-03 09:34 Dariusz Świerczyński aktualizacja treści
298. WYBORY SOŁTYSA W MŁODOSZOWICACH 2017-02-03 09:32 Dorota Zawadzka aktualizacja treści
299. Akcyza 2017-02-03 08:19 Dorota Zawadzka aktualizacja treści
300. Ostrzeżenie meteorologiczne Nr 12 / Opady marznące /1 / z dnia 02.02.2017 r. 2017-02-02 14:44 Bogusław Badacz aktualizacja treści

Strona: 6 z 159

  • Data aktualizacji: 2017-03-24 11:37
  • |
  • Licznik odwiedzin: 3 213 240