Pozostałe dokumenty

REJESTR ZMIAN

Lp. Tytuł artykułu Data zmiany Opublikował Czynność
251. Przetarg nieograniczony na zadanie: Przebudowa budynku gimnazjum przy ul. Mickiewicza na przedszkole publiczne 2019-01-29 12:53 Iwona Kokowska-Paluch aktualizacja treści
252. Przetarg nieograniczony na zadanie: Przebudowa budynku gimnazjum przy ul. Mickiewicza na przedszkole publiczne 2019-01-29 12:51 Iwona Kokowska-Paluch aktualizacja treści
253. Przetarg nieograniczony na zadanie: Przebudowa budynku gimnazjum przy ul. Mickiewicza na przedszkole publiczne 2019-01-29 12:50 Iwona Kokowska-Paluch aktualizacja treści
254. Zapytanie o cenę na: "Wykonanie remontu chodnika znajdującego się w miejscowości Lubcz wraz z zakupem materiałów niezbędnych do jego wykonania". 2019-01-29 10:29 Piotr Zając aktualizacja treści
255. Zapytanie o cenę na: "Wykonanie remontu ulicy Makowej w miejscowości Grodków wraz z zakupem materiałów niezbędnych do jego wykonania". 2019-01-29 10:28 Piotr Zając aktualizacja treści
256. 2019 2019-01-29 09:13 Dariusz Świerczyński aktualizacja treści
257. Wykaz nieruchomości przeznaczonej do zbycia w trybie przetargowym ograniczonym do właścicieli nieruchomości sąsiednich obejmujący działkę Nr 154/4 i 154/5 w miejscowości Jędrzejów 2019-01-29 09:13 Dariusz Świerczyński aktualizacja treści
258. Wykaz nieruchomości przeznaczonej do zbycia w trybie przetargowym ograniczonym do właścicieli nieruchomości sąsiednich obejmujący działkę Nr 154/4 i 154/5 w miejscowości Jędrzejów 2019-01-28 16:00 Dariusz Świerczyński aktualizacja treści
259. Wykaz nieruchomości przeznaczonej do zbycia w trybie przetargowym ograniczonym do właścicieli nieruchomości sąsiednich obejmujący działkę Nr 154/4 i 154/5 w miejscowości Jędrzejów 2019-01-28 15:57 Dariusz Świerczyński aktualizacja treści
260. Wykaz nieruchomości przeznaczonej do zbycia w trybie przetargowym ograniczonym do właścicieli nieruchomości sąsiednich obejmujący działkę Nr 154/4 i 154/5 w miejscowości Jędrzejów 2019-01-28 15:56 Dariusz Świerczyński aktualizacja treści
261. Wykaz nieruchomości przeznaczonej do zbycia w trybie przetargowym nieograniczonym obejmujący działkę Nr 154/5 w miejscowości Jędrzejów 2019-01-28 15:55 Natalia Topa usunięcie artykułu
262. Wykaz nieruchomości przeznaczonej do zbycia w trybie przetargowym ograniczonym do właścicieli nieruchomości sąsiednich obejmujący działkę Nr 154/4 w miejscowości Jędrzejów 2019-01-28 15:55 Natalia Topa usunięcie artykułu
263. Wykaz nieruchomości przeznaczonej do zbycia w trybie przetargowym nieograniczonym obejmujący działkę Nr 154/5 w miejscowości Jędrzejów 2019-01-28 15:54 Natalia Topa aktualizacja treści
264. Wykaz nieruchomości przeznaczonej do zbycia w trybie przetargowym ograniczonym do właścicieli nieruchomości sąsiednich obejmujący działkę Nr 154/4 w miejscowości Jędrzejów 2019-01-28 15:52 Natalia Topa aktualizacja treści
265. Wykaz nieruchomości przeznaczonej do zbycia w trybie przetargowym nieograniczonym obejmujący działkę Nr 154/5 w miejscowości Jędrzejów 2019-01-28 15:51 Natalia Topa usunięcie artykułu
266. Wykaz nieruchomości przeznaczonej do zbycia w trybie przetargowym ograniczonym do właścicieli nieruchomości sąsiednich obejmujący działkę Nr 154/4 w miejscowości Jędrzejów 2019-01-28 15:50 Natalia Topa usunięcie artykułu
267. Wykaz nieruchomości przeznaczonej do zbycia w trybie przetargowym nieograniczonym obejmujący działkę Nr 154/5 w miejscowości Jędrzejów 2019-01-28 15:50 Natalia Topa aktualizacja treści
268. Wykaz nieruchomości przeznaczonej do zbycia w trybie przetargowym ograniczonym do właścicieli nieruchomości sąsiednich obejmujący działkę Nr 154/4 w miejscowości Jędrzejów 2019-01-28 15:48 Natalia Topa aktualizacja treści
269. 2019 2019-01-28 15:45 Monika Grocholska aktualizacja treści
270. 2019 2019-01-28 15:43 Monika Grocholska aktualizacja treści
271. 2019 2019-01-28 15:43 Monika Grocholska aktualizacja treści
272. 2019 2019-01-28 15:39 Monika Grocholska aktualizacja treści
273. Wykaz nieruchomości przeznaczonej do zbycia w trybie przetargowym ograniczonym do właścicieli nieruchomości sąsiednich 2019-01-28 15:38 Natalia Topa usunięcie artykułu
274. Wykaz nieruchomości przeznaczonej do zbycia w trybie przetargowym ograniczonym do właścicieli nieruchomości sąsiednich 2019-01-28 15:37 Natalia Topa aktualizacja treści
275. Ostrzeżenie meteorologiczne nr 12 z dnia 28.01.2019 r./ oblodzenie/1/ 2019-01-28 14:33 Bogusław Badacz aktualizacja treści
276. Zaproszenie do złożenia oferty cenowej na opracowanie dokumentacji projektowej na zadanie : Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych - obręb Kobiela 2019-01-28 13:08 Kamila Rademacher aktualizacja treści
277. Prognoza niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych z dnia 27.01.2019 r. /oblodzenie /1/ 2019-01-28 07:35 Bogusław Badacz aktualizacja treści
278. 2019 2019-01-25 13:40 Barbara Knap aktualizacja treści
279. V Przetarg nieograniczony na zadanie: Budowa kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i tłocznej w Gminie Grodków - etap II - Kopice i Kopce-Leśnica - część I 2019-01-25 12:47 Iwona Kokowska-Paluch aktualizacja treści
280. V Przetarg nieograniczony na zadanie: Budowa kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i tłocznej w Gminie Grodków - etap II - Kopice i Kopce-Leśnica - część I 2019-01-25 12:45 Iwona Kokowska-Paluch aktualizacja treści
281. 2019 2019-01-25 11:57 Barbara Knap aktualizacja treści
282. Ogłoszenie w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w 2019 roku w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej oraz ochrony i promocji zdrowia 2019-01-25 11:56 Barbara Knap aktualizacja treści
283. Wyniki otwartego konkursu ofert 2019-01-25 11:55 Barbara Knap aktualizacja treści
284. Dyżury Radnych 2019-01-25 11:25 Dariusz Świerczyński aktualizacja treści
285. 2019 2019-01-25 11:24 Dariusz Świerczyński aktualizacja treści
286. 2019 2019-01-25 11:14 Dariusz Świerczyński aktualizacja treści
287. 2019 2019-01-25 10:57 Dariusz Świerczyński aktualizacja treści
288. 2019 2019-01-25 10:30 Dariusz Świerczyński aktualizacja treści
289. 2019 2019-01-25 10:23 Dariusz Świerczyński aktualizacja treści
290. Dyżury Radnych 2019-01-25 10:21 Dariusz Świerczyński aktualizacja treści
291. 2019 2019-01-25 08:35 Barbara Knap aktualizacja treści
292. Wyniki otwartego konkursu ofert 2019-01-25 08:33 Barbara Knap aktualizacja treści
293. Ogłoszenie w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w 2019 roku w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej oraz ochrony i promocji zdrowia 2019-01-25 08:32 Barbara Knap aktualizacja treści
294. 10 najlepszych sportowców 2019-01-24 14:47 Dorota Zawadzka aktualizacja treści
295. Żaki z Grodkowskiej Akademii Sportu 2019-01-24 14:47 Dorota Zawadzka aktualizacja treści
296. 10 najlepszych sportowców 2019-01-24 14:47 Dorota Zawadzka aktualizacja treści
297. Wydział Podatków i Opłat 2019-01-24 14:26 Dariusz Świerczyński aktualizacja treści
298. Ogłoszenie w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadań w zakresie tworzenia warunków sprzyjających rozwojowi sportu w pierwszej połowie 2019 roku w Gminie Grodków. 2019-01-24 13:08 Dorota Zawadzka aktualizacja treści
299. Żaki z Grodkowskiej Akademii Sportu 2019-01-24 13:06 Dorota Zawadzka aktualizacja treści
300. Żaki z Grodkowskiej Akademii Sportu 2019-01-24 13:06 Dorota Zawadzka aktualizacja treści

Strona: 6 z 270

  • Data aktualizacji: 2019-02-21 14:03
  • |
  • Licznik odwiedzin: 6 044 579