Pozostałe dokumenty

REJESTR ZMIAN

Lp. Tytuł artykułu Data zmiany Opublikował Czynność
251. Przetarg niograniczony na zadanie: Remonty nawierzchni bitumicznych na drogach gminnych w 2019 r. 2019-03-12 14:46 Iwona Kokowska-Paluch aktualizacja treści
252. BURMISTRZ GRODKOWA ZAWIADAMIA, że na wniosek TAURON Dystrybucja S.A. z siedzibą w Krakowie 31-035, ul. Podgórska 25A - reprezentowanej na podstawie pełnomocnictwa przez Pana Pawła Osipiaka, reprezentującego firmę "Elprobud", z siedzibą w Opolu 45-129, ul. Kępska 7A, została wydana w dniu 12 marca 2019r. decyzja Nr IGP.II.6733.1.2019 Burmistrza Grodkowa o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na rozbudowie elektroenergetycznej linii kablowej 0,4 kV wraz z zabudową łącza kablowego do zasilania budynku mieszkalnego i działki rekreacyjnej, przewidzianej do realizacji w Głębocku 2019-03-12 14:34 Dorota Zawadzka aktualizacja treści
253. BURMISTRZ GRODKOWA ZAWIADAMIA, że na wniosek TAURON Dystrybucja S.A. z siedzibą w Krakowie 31-035, ul. Podgórska 25A - reprezentowanej na podstawie pełnomocnictwa przez Pana Pawła Osipiaka, reprezentującego firmę "Elprobud", z siedzibą w Opolu 45-129, ul. Kępska 7A, została wydana w dniu 12 marca 2019r. decyzja Nr IGP.II.6733.1.2019 Burmistrza Grodkowa o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na rozbudowie elektroenergetycznej linii kablowej 0,4 kV wraz z zabudową łącza kablowego do zasilania budynku mieszkalnego i działki rekreacyjnej, przewidzianej do realizacji w Głębocku 2019-03-12 14:32 Dorota Zawadzka aktualizacja treści
254. Informacja o przerwach nieplanowanych w dostarczaniu enrgii elektrycznej z dnia 12.03.2019 r. 2019-03-12 12:58 Bogusław Badacz aktualizacja treści
255. Zaproszenie do złożenia oferty cenowej na: Budowa zejścia do Parku Jubileuszowego od strony ul. Jagiełły w Grodkowie 2019-03-11 11:35 Kamila Rademacher aktualizacja treści
256. Zaproszenie do złożenia oferty ceowej na Wyposażenia budynku Urzędu w system sygnalizacji i gaśnice 2019-03-11 11:28 Iwona Kokowska-Paluch aktualizacja treści
257. Informacja dla mieszkańców o jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi 2019-03-11 07:58 Piotr Zając aktualizacja treści
258. Bonifikata - użytkowanie wieczyste 2019-03-08 12:45 Dorota Zawadzka aktualizacja treści
259. Zaproszenie do złożenia oferty cenowej na "System transmisji audio-video obrad Rady Miejskiej w Grodkowie wraz z systemem zarządzania obradami" 2019-03-08 12:14 Dariusz Świerczyński aktualizacja treści
260. Publikacja oferty organizacji pozarządowej na realizację zadania publicznego z pominięciem otwartego konkursu ofert 2019-03-07 15:07 Barbara Knap aktualizacja treści
261. Publikacja oferty organizacji pozarządowej na realizację zadania publicznego z pominięciem otwartego konkursu ofert 2019-03-07 15:05 Barbara Knap aktualizacja treści
262. Ostrzeżenie meteorologiczne Nr 18 z dnia 7.03.3019 r. /silny wiatr/1/ 2019-03-07 14:55 Bogusław Badacz aktualizacja treści
263. Wybory posłów do Parlamentu Europejskiego 2019 2019-03-07 14:24 Dariusz Świerczyński aktualizacja treści
264. Wybory posłów do Parlamentu Europejskiego 2019 2019-03-07 14:20 Dariusz Świerczyński aktualizacja treści
265. Wybory posłów do Parlamentu Europejskiego 2019 2019-03-07 14:19 Dariusz Świerczyński aktualizacja treści
266. Wybory posłów do Parlamentu Europejskiego 2019 2019-03-07 14:16 Dariusz Świerczyński aktualizacja treści
267. Wybory posłów do Parlamentu Europejskiego 2019 2019-03-07 14:07 Dariusz Świerczyński aktualizacja treści
268. Wybory posłów do Parlamentu Europejskiego 2019 2019-03-07 14:03 Dariusz Świerczyński aktualizacja treści
269. Wybory posłów do Parlamentu Europejskiego 2019 2019-03-07 13:57 Dariusz Świerczyński aktualizacja treści
270. Prognoza niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych z dnia 7.03.2019 r. /silny wiatr/1/ 2019-03-07 13:55 Bogusław Badacz aktualizacja treści
271. Wybory posłów do Parlamentu Europejskiego 2019 2019-03-07 13:55 Dariusz Świerczyński aktualizacja treści
272. Wybory posłów do Parlamentu Europejskiego 2019 2019-03-07 13:52 Dariusz Świerczyński aktualizacja treści
273. Wybory posłów do Parlamentu Europejskiego 2019 2019-03-07 13:47 Dariusz Świerczyński aktualizacja treści
274. Wybory posłów do Parlamentu Europejskiego 2019 2019-03-07 13:40 Dariusz Świerczyński aktualizacja treści
275. Wybory posłów do Parlamentu Europejskiego 2019 2019-03-07 13:39 Dariusz Świerczyński aktualizacja treści
276. GAS Grodków na zawodach w Łosiowie 2019-03-07 12:38 Dorota Zawadzka aktualizacja treści
277. UWAGA NA GRYZONIE ! 2019-03-07 12:30 Dorota Zawadzka aktualizacja treści
278. UWAGA NA GRYZONIE ! 2019-03-07 12:30 Dorota Zawadzka aktualizacja treści
279. II Przetarg nieograniczony na: Przebudowa budynku gimnazjum przy ul. Mickiewicza na przedszkole publiczne 2019-03-07 12:05 Iwona Kokowska-Paluch aktualizacja treści
280. Ogłoszenie o I przetargu ustnym, nieograniczonym na zbycie niezabudowanej działki nr 29, położonej w miejscowości Grodków 2019-03-07 11:38 Natalia Topa aktualizacja treści
281. 2019 2019-03-07 11:37 Natalia Topa aktualizacja treści
282. 2019 2019-03-07 11:36 Natalia Topa aktualizacja treści
283. 2019 2019-03-07 11:33 Natalia Topa aktualizacja treści
284. Ogłoszenie o I przetargu ustnym, nieograniczonym na zbycie niezabudowanej działki nr 29, położonej w miejscowości Grodków 2019-03-07 11:31 Natalia Topa aktualizacja treści
285. Ogłoszenie o I przetargu ustnym, nieograniczonym na zbycie niezabudowanej działki nr 29, położonej w miejscowości Grodków 2019-03-07 11:30 Natalia Topa aktualizacja treści
286. Prognoza niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych z dnia 6.03.2019 r./silny wiatr/1/ 2019-03-06 16:44 Bogusław Badacz aktualizacja treści
287. POLICJA OSTRZEGA ! PRÓBA OSZUSTWA na "Pracownika CBA", "na wnuczka" i "na policjanta" 2019-03-05 14:55 Bogusław Badacz aktualizacja treści
288. Prognoza niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych z dnia 5.03.2019 r/silny wiatr/1/ 2019-03-05 14:29 Bogusław Badacz aktualizacja treści
289. Informacja dla mieszkańców o jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi 2019-03-05 14:22 Piotr Zając aktualizacja treści
290. V Przetarg nieograniczony na zadanie: Budowa kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i tłocznej w Gminie Grodków - etap II - Kopice i Kopce-Leśnica - część I 2019-03-05 13:30 Iwona Kokowska-Paluch aktualizacja treści
291. Bez[ański pies 2019-03-05 10:35 Paweł Borkowski usunięcie artykułu
292. Prognoza niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych z dnia 4.03.2019 r. / silny wiatr/1/ 2019-03-04 14:53 Bogusław Badacz aktualizacja treści
293. Prognoza niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych z dnia 4.03.2019 r. / silny wiatr/1/ 2019-03-04 14:52 Bogusław Badacz aktualizacja treści
294. II Przetarg nieograniczony na: Przebudowa budynku gimnazjum przy ul. Mickiewicza na przedszkole publiczne 2019-03-04 14:50 Iwona Kokowska-Paluch aktualizacja treści
295. Zaproszenie do złożenia oferty ceowej na Wyposażenia budynku Urzędu w system sygnalizacji i gaśnice 2019-03-04 14:36 Iwona Kokowska-Paluch aktualizacja treści
296. Bonifikata - użytkowanie wieczyste 2019-03-04 14:11 Dorota Zawadzka aktualizacja treści
297. Bonifikata - użytkowanie wieczyste 2019-03-04 14:09 Dorota Zawadzka aktualizacja treści
298. Bonifikata - użytkowanie wieczyste 2019-03-04 14:07 Dorota Zawadzka aktualizacja treści
299. Bez[ański pies 2019-03-04 13:29 Paweł Borkowski aktualizacja treści
300. Porzucone psy 2019-03-04 08:44 Dorota Zawadzka aktualizacja treści

Strona: 6 z 280

  • Data aktualizacji: 2019-04-19 12:58
  • |
  • Licznik odwiedzin: 6 309 402