Pozostałe dokumenty

REJESTR ZMIAN

Lp. Tytuł artykułu Data zmiany Opublikował Czynność
251. Przetarg nieograniczony na zadanie Budowa szatni sportowej z przyłączami w ramach zadania "Boisko Starowice" - postępowanie zostało unieważnione 2018-05-11 11:56 Kamila Rademacher aktualizacja treści
252. Bezpański pies 2018-05-11 11:31 Paweł Borkowski usunięcie artykułu
253. Prognoza niebezpiecznych zjawisk meteorlogicznych /Burze z gradem /1/ z dnia 10.05.2018 r. 2018-05-11 08:05 Bogusław Badacz aktualizacja treści
254. Prognoza niebezpiecznych zjawisk meteorlogicznych /Burze z gradem /1/ z dnia 10.05.2018 r. 2018-05-11 08:04 Bogusław Badacz aktualizacja treści
255. Przetarg nieograniczony na Utworzenie skateparku w Grodkowie 2018-05-10 14:25 Kamila Rademacher aktualizacja treści
256. Komunikat - planowana przerwa w dostawie energii elektrycznej 2018-05-10 09:44 Bogusław Badacz aktualizacja treści
257. Prognoza niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych z dnia 09.05.2018 r. 2018-05-09 15:22 Bogusław Badacz aktualizacja treści
258. Zaproszenie do złożenia oferty cenowej na: Wykonanie malowania oznakowania poziomego dróg gminnych na terenie miasta Grodkowa 2018-05-09 14:58 Piotr Zając aktualizacja treści
259. Ostrzeżenie meteorologiczne Nr 11 /burze z gradem /1/ z dnia 9.05.2018 r. 2018-05-09 13:07 Bogusław Badacz aktualizacja treści
260. VI MEMORIAŁ IM. PRZEMYSŁAWA GRABOWSKIEGO 2018-05-09 08:54 Dorota Zawadzka aktualizacja treści
261. Gminny Konkurs Ekologiczny 2018-05-09 08:33 Dorota Zawadzka aktualizacja treści
262. Podsumowanie sezonu 2017/2018 w wykonaniu Olimpu 2018-05-09 08:22 Dorota Zawadzka aktualizacja treści
263. Kiermasz talentów 2018-05-09 08:07 Dorota Zawadzka aktualizacja treści
264. e-usługi KRUS 2018-05-09 07:52 Dorota Zawadzka aktualizacja treści
265. Projekt "Grodkowiaków" - malowanie wstążek 2018-05-09 07:46 Dorota Zawadzka aktualizacja treści
266. Projekt "Grodkowiaków" - malowanie wstążek 2018-05-09 07:45 Dorota Zawadzka aktualizacja treści
267. Prognoza niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych z dnia 8.05.2018 r. 2018-05-08 14:52 Bogusław Badacz aktualizacja treści
268. Przetarg nieograniczony na zadanie Budowa szatni sportowej z przyłączami w ramach zadania "Boisko Starowice" - postępowanie zostało unieważnione 2018-05-08 14:20 Kamila Rademacher aktualizacja treści
269. Prognoza niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych z dnia 7.05.2018 r. 2018-05-08 08:22 Bogusław Badacz aktualizacja treści
270. BURMISTRZ GRODKOWA ZAWIADAMIA, że na wniosek Gminy Grodków, ul. Warszawska 29, 49-200 Grodków została wydana w dniu 7 maja 2018r. decyzja Nr IGP.II.6733.2.2018 Burmistrza Grodkowa o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającego na przebudowie i zmianie sposobu użytkowania lokali mieszkalnych na cele usług oświaty, tj. pomieszczenia samorządowego przed-szkola publicznego, przewidzianej do realizacji w Kopicach, na działce nr 207/2. 2018-05-07 14:35 Dorota Zawadzka aktualizacja treści
271. Przetarg nieograniczony na zadanie Budowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w obrębie Głębocko 2018-05-07 14:18 Kamila Rademacher aktualizacja treści
272. Protokoły sesji - kadencja 2014-2018 2018-05-07 11:48 Dariusz Świerczyński aktualizacja treści
273. Budżet - 2018 2018-05-07 11:15 Dariusz Świerczyński aktualizacja treści
274. Budżet - 2018 2018-05-07 11:14 Dariusz Świerczyński aktualizacja treści
275. Budżet - 2018 2018-05-07 11:13 Dariusz Świerczyński aktualizacja treści
276. Budżet - 2018 2018-05-07 11:10 Dariusz Świerczyński aktualizacja treści
277. Budżet - 2018 2018-05-07 11:10 Dariusz Świerczyński aktualizacja treści
278. Budżet - 2018 2018-05-07 11:08 Dariusz Świerczyński aktualizacja treści
279. "Piknik na Florydzie" 2018-05-07 08:08 Barbara Knap aktualizacja treści
280. "Piknik na Florydzie" 2018-05-07 08:03 Barbara Knap aktualizacja treści
281. "Piknik na Florydzie" 2018-05-07 07:59 Barbara Knap aktualizacja treści
282. "Piknik na Florydzie" 2018-05-07 07:58 Barbara Knap aktualizacja treści
283. 2018 2018-05-04 13:23 Barbara Knap aktualizacja treści
284. 3 maja w Grodkowie - fotorelacja 2018-05-04 13:04 Dorota Zawadzka aktualizacja treści
285. Majówka 2018 - fotorelacja 2018-05-04 13:04 Dorota Zawadzka aktualizacja treści
286. 3 maja w Grodkowie - fotorelacja 2018-05-04 12:59 Dorota Zawadzka aktualizacja treści
287. Pierwsza pomoc 2018-05-04 12:58 Dorota Zawadzka aktualizacja treści
288. Obwieszczenie - BURMISTRZ GRODKOWA ZAWIADAMIA, na wniosek: Instytutu Pamięci Narodowej ? Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu, ul. Wołoska 7, 02-675 Warszawa ? reprezentowanego na podstawie upoważnienia przez Dyrektora Generalnego Instytutu Pamięci Narodowej Panią Magdalenę Głowa została wydana w dniu 4 maja 2018r. decyzja Nr IGP.II.6733.1.2018 Burmistrza Grodkowa o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającego na budowie szlaku turystycznego upamiętniającego żołnierzy Narodowych Sił Zbrojnych, w skład którego wchodzić będą: pomnik ? kompozycja, w tym: krzyż, symboliczne mogiły z tablicami upamiętniające miejsca znalezienia szczątków pomordowanych żołnierzy, instalacja artystyczna, tj. wykonany z profili stalowych przestrzenny szkielet baraku oraz tablica informacyjna, przewidzianej do realizacji w Kopicach, na części działki nr 91/7. 2018-05-04 12:49 Dorota Zawadzka aktualizacja treści
289. Obwieszczenie - BURMISTRZ GRODKOWA ZAWIADAMIA, że stronom przysługuje prawo wypowiedzenia się, co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań w postępowaniu administracyjnym wszczętym w dniu 20 marca 2018r. na wniosek: TAURON Dystrybucja S.A. z siedzibą w Krakowie 31-035, ul. Podgórska 25A ? reprezentowaną na podstawie pełnomocnictwa przez Pana Pawła Osipiaka, reprezentującego firmę ?Elprobud?, z siedzibą w Opolu 45-129, ul. Kępska 7A, w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającego na budowie linii kablowej wraz ze łączem kablowym ZK - 2a + 3P dla zasilania domków kempingowych, przewidzianej do realizacji w Głębocku, na działkach Nr: 235/1, 70/21, 70/20, 70/19. 2018-05-04 12:25 Dorota Zawadzka aktualizacja treści
290. Bezpański pies 2018-05-04 12:16 Paweł Borkowski aktualizacja treści
291. Festiwal Projektów Edukacyjnych 2018-05-04 11:57 Dorota Zawadzka aktualizacja treści
292. 3 maja w Grodkowie - fotorelacja 2018-05-04 11:11 Dorota Zawadzka aktualizacja treści
293. Festiwal Projektów Edukacyjnych 2018-05-04 10:52 Dorota Zawadzka aktualizacja treści
294. 2018 2018-05-04 10:18 Dariusz Świerczyński aktualizacja treści
295. 2018 2018-05-04 10:17 Dariusz Świerczyński aktualizacja treści
296. 2018 2018-05-04 10:13 Dariusz Świerczyński aktualizacja treści
297. 2018 2018-05-04 10:11 Dariusz Świerczyński aktualizacja treści
298. 2018 2018-05-04 10:10 Dariusz Świerczyński aktualizacja treści
299. 2018 2018-05-04 10:10 Dariusz Świerczyński aktualizacja treści
300. Zapytanie ofertowe na usługę Pełnienia funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego dla zadania pn.: Budowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w obrębie Głębocko 2018-05-04 09:19 Dorota Zawadzka aktualizacja treści

Strona: 6 z 213

  • Data aktualizacji: 2018-06-18 09:05
  • |
  • Licznik odwiedzin: 4 861 459