Pozostałe dokumenty

REJESTR ZMIAN

Lp. Tytuł artykułu Data zmiany Opublikował Czynność
401. Wyniki końcowe Miejsko -Gminnych Zawodów Sportowo -Pożarniczych w Gałazczycach - 23.06.2019 r. 2019-06-24 10:53 Bogusław Badacz aktualizacja treści
402. Wyniki końcowe Miejsko -Gminnych Zawodów Sportowo -Pożarniczych w Gałazczycach - 23.06.2019 r. 2019-06-24 10:53 Bogusław Badacz aktualizacja treści
403. GMINNE ZAWODY SPORTOWO - POŻARNICZE W MŁODOSZOWICACH W DNIU 25 CZERWCA 2017 R. 2019-06-24 10:42 Bogusław Badacz aktualizacja treści
404. Wyniki z Gminnych Zawodów Sportowo- Pożarniczych w Młodoszowicach 2019-06-24 10:42 Bogusław Badacz aktualizacja treści
405. Miejsko -Gminne Zawody Sportowo-Pożarnicze w Lipowej w dniu 24 czerwca 2018 r. 2019-06-24 10:42 Bogusław Badacz aktualizacja treści
406. Wyniki końcowe Miejsko - Gminnych Zawodów Sportowo- Pożarniczych w Lipowej 2019-06-24 10:41 Bogusław Badacz aktualizacja treści
407. GMINNE ZAWODY SPORTOWO - POŻARNICZE W MŁODOSZOWICACH W DNIU 25 CZERWCA 2017 R. 2019-06-24 10:40 Bogusław Badacz aktualizacja treści
408. Miejsko -Gminne Zawody Sportowo-Pożarnicze w Lipowej w dniu 24 czerwca 2018 r. 2019-06-24 10:40 Bogusław Badacz aktualizacja treści
409. Wyniki z Gminnych Zawodów Sportowo- Pożarniczych w Młodoszowicach 2019-06-24 10:39 Bogusław Badacz aktualizacja treści
410. Wyniki końcowe Miejsko - Gminnych Zawodów Sportowo- Pożarniczych w Lipowej 2019-06-24 10:39 Bogusław Badacz aktualizacja treści
411. UROCZYSTOŚĆ WRĘCZENIA NAGRÓD BURMISTRZA GRODKOWA 2019-06-24 10:10 Dorota Zawadzka aktualizacja treści
412. Wstępne ogłoszenie informacyjne - Zarządzanie nieruchomościami stanowiącymi własność Gminy Grodków i zarządzanie lokalami gminnymi we Wspólnotach Mieszkaniowych 2019-06-24 09:38 Iwona Kokowska-Paluch aktualizacja treści
413. Wstępne ogłoszenie informacyjne - Odbiór i zagospodarowanie odpadów od właścicieli nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych z terenu Gminy Grodków 2019-06-24 09:36 Iwona Kokowska-Paluch aktualizacja treści
414. System Informacji Przestrzennej 2019-06-24 08:44 Dariusz Świerczyński aktualizacja treści
415. System Informacji Przestrzennej 2019-06-24 08:43 Dariusz Świerczyński aktualizacja treści
416. Prognoza niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych z dnia 23.06.2019 r. /Upał/2 2019-06-24 07:33 Bogusław Badacz aktualizacja treści
417. Zaproszenie do złożenia oferty cenowej na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla zadania pn. Budowa basenu w Grodkowie. 2019-06-21 13:13 Dariusz Świerczyński aktualizacja treści
418. Zaproszenie do złożenia oferty cenowej na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla zadania pn. Budowa basenu w Grodkowie. 2019-06-21 13:12 Dariusz Świerczyński aktualizacja treści
419. Wotum zaufania oraz absolutorium za 2018r. 2019-06-21 12:05 Dorota Zawadzka aktualizacja treści
420. Wotum zaufania oraz absolutorium za 2018r. 2019-06-21 12:04 Dorota Zawadzka aktualizacja treści
421. Wotum zaufania oraz absolutorium za 2018r. 2019-06-21 10:28 Dorota Zawadzka aktualizacja treści
422. I Turniej Plażowej Piłki Ręcznej 2019-06-21 10:21 Dorota Zawadzka aktualizacja treści
423. MOTOCROSS W CZERWIONCE Z AMK GRODKÓW 2019-06-21 10:12 Dorota Zawadzka aktualizacja treści
424. 2019 2019-06-19 16:10 Dariusz Świerczyński aktualizacja treści
425. 2019 2019-06-19 16:05 Dariusz Świerczyński aktualizacja treści
426. 2019 2019-06-19 16:05 Dariusz Świerczyński aktualizacja treści
427. 2019 2019-06-19 16:03 Dariusz Świerczyński aktualizacja treści
428. 2019 2019-06-19 16:02 Dariusz Świerczyński aktualizacja treści
429. 2019 2019-06-19 15:59 Dariusz Świerczyński aktualizacja treści
430. 2019 2019-06-19 15:57 Dariusz Świerczyński aktualizacja treści
431. 2019 2019-06-19 15:57 Dariusz Świerczyński aktualizacja treści
432. 2019 2019-06-19 15:55 Dariusz Świerczyński aktualizacja treści
433. Ostrzeżenie meteorologiczne nr 34 z dnia 19.06.2019 r./upał/1/ 2019-06-19 15:28 Bogusław Badacz aktualizacja treści
434. Przetarg nieograniczony na zadanie pn.: Budowa Sali spotkań we wsi Więcmierzyce 2019-06-19 14:33 Iwona Kokowska-Paluch aktualizacja treści
435. Przetarg nieograniczony na zadanie pn. Dostawa mebli oraz innego wyposażenia w ramach projektu ''Rewitalizacja Ratusza w Grodkowie'' 2019-06-19 14:13 Kamila Rademacher aktualizacja treści
436. Rocznica stanu wojennego 2019-06-19 12:26 Dariusz Świerczyński aktualizacja treści
437. Transmisje obrad sesji RM - kadencja 2018-2023 2019-06-19 12:21 Dariusz Świerczyński aktualizacja treści
438. Transmisje obrad sesji RM - kadencja 2018-2023 2019-06-19 11:19 Dariusz Świerczyński aktualizacja treści
439. 2019 2019-06-19 07:39 Monika Grocholska aktualizacja treści
440. Ogłoszenie o I przetargu na zbycie lokalu mieszkalnego Nr 1 przy ul. Elsnera Nr 6 w Grodkowie wraz z udziałem w gruncie 2019-06-19 07:37 Monika Grocholska aktualizacja treści
441. Obwieszczenie 2019-06-18 15:01 Kamila Rademacher aktualizacja treści
442. O B W I E S Z C Z E N I E w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającego na rozbudowie sieci elektroenergetycznej 0,4 kV wraz z zabudową złącza kablowego w związku z przyłączeniem budynku mieszkalnego, na terenie nieruchomości położonych w Gałązczycach, działki Nr: 315/1, 36/4 2019-06-18 15:00 Kamila Rademacher aktualizacja treści
443. Punkt Konsultacyjno-Informacyjny 2019-06-18 13:46 Dorota Zawadzka aktualizacja treści
444. Punkt Konsultacyjno-Informacyjny 2019-06-18 13:45 Dorota Zawadzka aktualizacja treści
445. Punkt Konsultacyjno-Informacyjny 2019-06-18 13:44 Dorota Zawadzka aktualizacja treści
446. Akty prawne 2019-06-18 12:02 Dariusz Świerczyński aktualizacja treści
447. Akty prawne 2019-06-18 12:00 Dariusz Świerczyński aktualizacja treści
448. Akty prawne 2019-06-18 11:58 Dariusz Świerczyński aktualizacja treści
449. Ochrona Danych Osobowych 2019-06-18 11:54 Dariusz Świerczyński aktualizacja treści
450. Ochrona Danych Osobowych 2019-06-18 11:53 Dariusz Świerczyński aktualizacja treści

Strona: 9 z 297

  • Data aktualizacji: 2019-08-23 13:19
  • |
  • Licznik odwiedzin: 6 986 695