GMINA GRODKÓW


WĘZEŁ AUTOSTRADOWY "PRZYLESIE"
POWIAT BRZESKI
WOJEWÓDZTWO OPOLSKIE

 

Powierzchnia terenu - 74,0 ha

 

CHARAKTERYSTYKA TERENU:
Teren niezabudowany, obecnie użytkowany rolniczo, należący do Agencji Nieruchomości Rolnych, osób prywatnych oraz gminy Grodków. W miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego przeznaczony pod zabudowę przemysłowo-składowo-usługową (zabudowa usług handlu, gastronomii, mieszkalnictwa zbiorowego, turystyki, parking, stacja paliw płynnych i gazu). 

 

 

 

DOSTĘPNOŚĆ KOMUNIKACYJNA
 
Droga dojazdowa do terenu - Droga wojewódzka nr 401
   
Autostrada / droga krajowa [km] - Autostrada A4 - 0 - 0,5 km
   
Kolej [km] - Grodków - 8 km
   
Bocznica kolejowa [km] - Grodków 
   
Najbliższe lotnisko międzynarodowe [km]  - Wrocław - 50 km
   
Najbliższe miasto wojewódzkie [km] - Opole - 40 km
   
INFRASTRUKTURA TECHNICZNA:  
   
Elektryczność Odległość od przyłącza 1000 m, napięcie i moc wg potrzeb inwestora
   
Gaz Odległość od przyłacza 8000 m, średnica rury 500 mm, ciśnienie 2MPa
   
Woda Przyłącz na terenie
   
Kanalizacja Odległość od przyłącza 8000 m

 

Kontakt:
Kierownik Wydziału Inwestycji i Gospodarki Przestrzennej
tel. 77 4040311

 do góry