Oddział Opolski Krajowej Izby Doradców Podatkowych, udostępnia informacje na temat ogólnopolskiej akcji „Start Biznes”, skierowanej do przedsiębiorców Opolszczyzny rozpoczynających działalność gospodarczą.

Doradcy Podatkowi Opolszczyzny – w ramach prowadzonej akcji udzielają każdemu, kto zechce z niej skorzystać, nieodpłatnej porady z zakresu szeroko rozumianego prawa podatkowego, prawa ubezpieczeń, prawa pracy.

Więcej informacji na stronie  http://www.startbiznesdp.pl/

Szanowni Państwo!
Wprowadziliśmy nowe  usługi dla przedsiębiorców, w szczególności możliwość zakładania działalności gospodarczej przez telefon.
Prosimy o zapoznanie się z załączonym komunikatem i informowanie o tym osób odwiedzających wydziały obsługujące przedsiębiorców.

Środa z Funduszami dla podmiotów wspierających opiekę nad dziećmi | Regionalny Program Województwa Opolskiego

Sieć Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich w województwie opolskim zaprasza na kolejne spotkania z cyklu „Środa z Funduszami…”. Spotkania odbywają się w każdą pierwszą środę miesiąca w Opolu, Brzegu, Kędzierzynie-Koźlu, Kluczborku i Nysie. Każde spotkanie skierowane jest do wybranej grupy potencjalnych beneficjentów programów realizowanych w latach 2014-2020. Na kolejne spotkanie pt.

Środa z Funduszami dla podmiotów wspierających opiekę nad dziećmi

zapraszamy w dniu:

4 maja 2016 r. o godz. 10:00

Przedstawione zostaną informacje nt. możliwości uzyskania dofinansowania w latach 2014-2020, dostępne na obecnym etapie prac nad nową perspektywą finansową.

Po zakończeniu zapraszamy na indywidualne konsultacje ze specjalistami ds. funduszy europejskich.

Szczegółowe informacje nt. spotkań znajdują się w poniższej tabeli. W celu zgłoszenia chęci udziału prosimy o wypełnienie odpowiedniego formularza zgłoszeniowego (linki do formularzy znajdują się w tabeli).

Rekrutacja rozpocznie się 20 kwietnia 2016 r.

Udział w spotkaniach jest bezpłatny. Ze względu na ograniczoną liczbę miejsc, o udziale decyduje kolejność zgłoszeń.

Więcej na stronie: http://rpo.opolskie.pl/?p=16046

23 listopada br. w Sali konferencyjnej urzędu miejskiego odbyło się spotkanie radnych rady miejskiej i burmistrza z przedsiębiorcami.

W trakcie spotkania Przewodnicząca Rady Miejskiej Pani Jadwiga Demska m.in. podkreśliła znaczącą rolę jaką odgrywają przedsiębiorcy w rozwoju naszej gminy. Poprosiła o współpracę i zadeklarowała ją w każdym z przedstawionym przez przedsiębiorców zagadnieniu.

Burmistrz Marek Antoniewicz przedstawił n.in. informacje o działaniach mających na celu zmniejszenie bezrobocia i pozyskanie nowych inwestorów w gminie. Poinformował o planowanych inwestycjach w 2016 roku oraz o dalszym utrzymaniu na niezmiennym poziomie, podatków i opłat lokalnych.

Skarbnik Pani Filomena Zeman przedstawiła projekt budżetu na 2016 rok.

Kierownik Wydziału Podatków i Opłat Pani Agnieszka Solska omówiła główne założenia projektu uchwały o pomocy inwestycyjnej dla przedsiębiorców inwestujących na terenie gminy Grodków.

Spotkanie zakończyła dyskusja.

Szanowni Państwo,

Samorząd Województwa Opolskiego w ramach realizacji inicjatywy  „organizuje spotkania informacyjno-szkoleniowe.

Celem spotkań będzie popularyzacja wiedzy o obowiązujących przepisach prawa, prezentacja dobrych praktyk, a przede wszystkim zachęcenie  do podejmowania działalności na obszarach wiejskich na terenie danego powiatu.

Tematyka spotkań skierowana jest do rolników prowadzących sprzedaż bezpośrednią, dostawy bezpośrednie, działalność marginalną, lokalną i ograniczoną oraz producentów produktów rolno-spożywczych działających na rynku lokalnym. Na spotkaniu  zaprezentowane zostaną nowe możliwości wspierania obszarów wiejskich ze środków z Unii Europejskiej w ramach PROW na lata 2014-2020.

 

Spotkania odbędą się : 

- 27.05.2015 w godz. 10:00-13:00 Sala Powiatowa w Starostwie Prudnickim, adres: ul. Kościuszki 76

- 29.05.2015 w godz.11:00-14:00 Sala Powiatowa w Starostwie Brzeskim, adres: ul. Wyszyńskiego 23 (ODWOŁANE!!!)

 

Uczestnicy spotkania otrzymają wydany przez Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego poradnik „Poradnik dla producentów rolnych prowadzących dostawy bezpośrednie, sprzedaż bezpośrednią, działalność marginalną, lokalną i ograniczoną, gospodarstwa agroturystyczne oraz oferujących produkty tradycyjne”.

 

Zapraszamy  wszystkich zainteresowanych powyższą tematyką na spotkanie i prosimy o potwierdzenie udziału najpóźniej na dwa przed spotkaniem na nr tel. 77 44 82 109 lub mailowo na adres a.bodzioch@opolskie.pl W razie pytań proszę o kontakt z Panią Anną Bodzioch z Referatu rozwoju Wsi Urzędu Marszałkowskiego Województwa Opolskiego nr. tel. 77 44 82 109.

 

Projekt współfinansowany ze środków UE, w ramach Schematu III Pomocy Technicznej Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013: Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.            

 

 

 

Z poważaniem,

 

Anna Bodzioch

Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego

Departament Rolnictwa i Rozwoju Wsi

ul. Józefa Hallera 9

45-867 Opole

Tel. +48 77 44 82 109

Fax. +48 77 44 82 101

a.bodzioch@opolskie.pl

www.opolskie.pl

www.odnowawsi.eu

 

Informujemy, że dnia 31.05.2014r. weszło w życie rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 27 maja 2014 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wałbrzyskiej specjalnej strefy ekonomicznej; Dz.U z 30 maja 2014 r., poz. 729., w którym ujęte są tereny będące własnością Gminy Grodków - ustanawiające Podstrefę Grodków.

Rozporzączenie /pobierz>>/

Opolskie Centrum Rozwoju Gospodarki realizuje wraz z Krajem morawsko-śląskim z Republiki Czeskiej projekt „Transgraniczna sieć współpracy na rzecz rozwoju przedsiębiorczości i rynku pracy” w ramach Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Republika Czeska-Rzeczpospolita Polska 2007-2013.

Zapraszamy wszystkich przedsiębiorców orazprzedstawicieli IOB, przedstawicieli samorządów lokalnych na spotkania grup tematycznych (branżowych), które odbędą się w  Miejskiej Bibliotece Publicznej w Opolu. Celem spotkań jest zapoznanie się z rynkiem czeskim, warunkami prawnymi panującymi po obu stronach granicy, możliwościami współpracy na czesko-polskim pograniczu. Spotkania te będą również doskonałą okazją do nawiązania kontaktów z przedsiębiorcami i Instytucjami Otoczenia Biznesu z Republiki Czeskiej i okazją do dyskusji.

Udział w spotkaniach jest bezpłatny. Osoby zainteresowane proszone są o zapoznanie się ze szczegółowym programem spotkania, który znajduje się w załączniku oraz przesłanie formularza zgłoszeniowego.

Spotkania tematyczne odbywać się będą w podziale na poszczególne branże:

1) rolnictwo i przemysł spożywczy 23 lutego 2015, w godzinach 10:00-13:00.

2) ruch turystyczny, balneologia, lecznictwo 23 lutego 2015, w godzinach 10:00-13:00.

3) budownictwo z OZE 26 lutego 2015, w godzinach 10:00-13:00.

4) przemysł drzewny i meblarski 26 lutego 2015, w godzinach 10:00-13:00.

 

W razie dodatkowych pytań, proszę o kontakt z Biurem Projektu:

Anną Juszczyszyn: e-mail a.juszczyszyn@ocrg.opolskie.pl

Łukaszem Kucharskim: e-mail l.kucharski@ocrg.opolskie.pl

tel. 77 40 33 641 lub 77 40 33 609

 

Anna Juszczyszyn

 

Opolskie Centrum Rozwoju Gospodarki

Dział Przedsiębiorczości

ul. Spychalskiego 1a

45-716 Opole           

tel. 77 40 33 643

www.ocrg.opolskie.pl

Zbliżający się Nowy Rok jak zawsze przyniesie firmom niespodzianki i nowe wyzwania. I nie chodzi o realizację noworocznych postanowień czy ekspansję na nieznane dotąd rynki, lecz o przygotowanie firm do zmian podatkowych. Jedną
z nowinek jest konieczność składania deklaracji podatkowych w formie elektronicznej. Wiele firm, których ten obowiązek dotyczy, nie jest na to wyzwanie jeszcze gotowa.

Grudzień to miesiąc podsumowań i porządkowania zaległych spraw, by w nowy rok wejść z czystym kontem i sumieniem. Dla każdego przedsiębiorcy grudzień to również okres, w którym trzeba poznać zmiany w przepisach podatkowych i zacząć dostosowywać organizację do nowych sposobów działania. W 2015 roku firma może zdziwić się, jeśli starym zwyczajem będzie chciała złożyć deklaracje podatkowe w urzędzie skarbowym w formie papierowej.

- Przypominamy o tej z pozoru drobnej zmianie, która mogła umknąć wśród innych zmian wchodzących wkrótce w życie - mówi Aneta Grzyb-Hejduk, ekspert ds. szkoleń Akademii PARP. - Od 1 stycznia 2015 firmy zatrudniające powyżej 5 pracowników mają obowiązek składać wybrane deklaracje i zeznania podatkowe w formie elektronicznej, za pośrednictwem systemu eDeklaracje. Próba złożenia tych dokumentów do urzędu skarbowego w formie papierowej, np. za pośrednictwem poczty, będzie równoznaczna z ich ... niezłożeniem.

W nowych deklaracjach wymagany będzie podpis elektroniczny, weryfikowany
za pomocą aktywnego kwalifikowanego certyfikatu. Tymczasem wg danych Ministerstwa Gospodarki we wrześniu 2014 roku liczba aktywnych certyfikatów kwalifikowanych wynosiła niespełna 300 tysięcy, a wśród ich użytkowników są przecież nie tylko firmy. Wg PwC około 25% firm objętych nowymi regulacjami nie posiada jeszcze tzw. bezpiecznego podpisu.

Dla nieprzygotowanych do składania elektronicznych deklaracji Akademia PARP udostępniła pigułkę wiedzy, w której wyjaśniamy, kogo obejmuje nowy obowiązek i które dokumenty muszą być składane w takiej formie. Warto wiedzieć,
że konieczność zachowania formy elektronicznej dotyczy wyłącznie formularzy przesyłanych do urzędu skarbowego. Pracownikom możemy więc wręczyć
lub przesłać tradycyjne, papierowe PITy.

W Akademii PARP trwają już prace nad aktualizacją szkoleń podatkowych i prawnych. Tymczasem zachęcamy do zapoznania się z pigułką wiedzy dotyczącą elektronicznych deklaracji. Pigułki są dostępne na portalu www.akademiaprp.gov.pl dla wszystkich, również niezalogowanych użytkowników. Każdy może więc w kilka minut przyjąć nową porcję wiedzy. Na portalu mamy już ponad 400 pigułek, prezentujących różne aspekty wiedzy biznesowej. Stanowią one zachętę i wstęp do przejścia poważniejszych szkoleń e-learningowych.

Zalogowani uczestnicy Akademii PARP mogą korzystać łącznie z 46 szkoleń e-learning oraz 45 szkoleń mobilnych. W bezpłatnych szkoleniach mogą brać udział wszyscy przedsiębiorcy i pracownicy sektora MŚP oraz osoby planujące rozpoczęcie własnej działalności gospodarczej. Projekt jest realizowany na zlecenie Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości i współfinansowany ze środków UE w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

 

kontakt:

msp@akademiaparp.gov.pl
Infolinia 801 444 MSP (czyli 801 444 677)

Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego oraz Centrum Obsługi Inwestorów i Eksporterów w Opolu mają zaszczyt zaprosić przedsiębiorców  na NIEODPŁATNE SPOTKANIE INFORMACYJNE pod nazwą „Przedsiębiorca polski na rynku niemieckim - aspekty prawno-organizacyjno-podatkowe”

Spotkanie  odbędzie się w dniu 16 kwietnia 2014 r., w godz. 9.00 – 13.30

w  Centrum Konferencyjno – Szkoleniowym  Urzędu Marszałkowskiego Województwa Opolskiego w Opolu przy ul. Piastowskiej 14 „Ostrówek“, sala ORŁA BIAŁEGO

Ze względu na  ograniczoną liczbę  miejsc uprzejmie prosimy o e-mailowe potwierdzenie uczestnictwa w spotkaniu do dnia  14.04.2014

Kontakt do organizatora : Centrum Obsługi Inwestorów i Eksporterów w Opolu  eksport@ocrg.opolskie.pl, tel. 77 40 33 616

 

Program spotkania: /pobierz>>/

 

Spotkanie informacyjne   finansowane w ramach projektu systemowego pt. „Wsparcie dla Sieci Centrów Obsługi Inwestorów i Eksporterów (COIE)” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego,

Poddziałanie 6.2.1 Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, lata 2007-2013

Opolskie Centrum Obsługi Inwestorów i Eksporterów w ramach swojej działalności regularnie przekazuje firmom polskim zapytania firm zagranicznych zainteresowanych podjęciem współpracy z partnerami polskimi. W tym celu została stworzona "Baza zagranicznych ofert współpracy", która jest skierowana do polskich firm eksportowych poszukujących nowych rynków zbytu. Baza posiada funkcję sortowania, co przyspieszy wybór interesującego Państwa kraju czy branży. /czytaj całość>>/

Zapraszamy do składania wniosków w ramach Norweskiego Mechanizmu Finansowanego do Programu PL04 (2014),„Oszczędzanie energii i promowanie odnawialnych źródeł energii”. Konkurs jest skierowany głównie do przedsiębiorstw produkujących i sprzedających ciepło.

Wnioski w konkursie mogą składać małe, średnie i duże przedsiębiorstwa o różnej formie prawnej: spółki prawa handlowego, spółki prawa cywilnego; - osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą.

Nabór wniosków trwa do 07 kwietnia 2014 roku.

Celem Programu jest redukcja emisji gazów cieplarnianych i zanieczyszczeń powietrza oraz zwiększenie udziału energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych w ogólnym bilansie zużycia energii.

Finansowane będą inwestycje w zakresie modernizacji/wymiany źródeł ciepła. Wspierana jest także modernizacja procesu spalania lub zamiana nośnika energii na rzecz gazu, oleju, odnawialnych źródeł energii. Premiowane jest odejście od węgla na rzecz biomasy.

W ramach programu do rozdysponowania w formie dotacji jest ponad 53 mln PLN.

Rodzaj projektów kwalifikujących się do dofinansowania

- projekty polegające na modernizacji lub wymianie istniejących źródeł ciepła wraz z modernizacją procesu spalania;

- zastosowanie innego nośnika energii (np. spalanie gazu, oleju lub biomasy poprzez eliminację spalania węgla).

Kompletny wniosek aplikacyjny wraz z wymaganymi załącznikami, wypełniony na obowiązującym formularzu i podpisany przez osobę upoważnioną do jego złożenia, Wnioskodawca składa w języku polskim w 1 egzemplarzu w formie pisemnej (papierowej) i w 3 egzemplarzach w formie elektronicznej (płyta CD-R lub pamięć USB)3 na adres:

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

Departament Funduszy Norweskich

ul. Konstruktorska 3A

02-673 Warszawa

Wnioski aplikacyjne można składać osobiście w Kancelarii NFOŚiGW w godzinach pracy Kancelarii, tj. 8.00-15.00 lub w formie przesyłki za pośrednictwem operatora pocztowego lub firmy kurierskiej, za potwierdzeniem odbioru. W przypadku wniosków nadanych za pośrednictwem operatora pocztowego lub przesyłką kurierską liczy się data nadania wniosku. Dokumenty muszą być dostarczone do siedziby NFOŚiGW w ciągu 10 dni od ostatniego dnia terminu składania wniosków.

 

Szczegółowe informacje  oraz dokumenty aplikacyjne na stronie Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska oraz Gospodarki Wodnej, bezpośrednio, tutaj.

Serdecznie zapraszamy przedsiębiorców oraz pracowników mikro, małych i średnich przedsiębiorstw z województwa opolskiego, na cykl bezpłatnych szkoleń (pomoc de minimis) organizowanych w Opolu.

Celem szkoleń jest przygotowanie uczestników do nawiązania relacji biznesowych z niemieckimi przedsiębiorstwami lub prowadzenia działalności gospodarczej w Niemczech. Wiedza i kompetencje wyniesione ze szkoleń ułatwią zarówno prowadzenie bieżącej działalności gospodarczej jak i nawiązywanie lub pogłębianie opłacalnych relacji biznesowych z niemieckimi przedsiębiorstwami.

Proponujemy dwa moduły:

  • prawno-podatkowy
  • finansowo-księgowy

W ramach każdego modułu, uczestnikom przekazana zostanie rzetelna i aktualna wiedza poparta ćwiczeniami i przykładami. Dodatkowo każdy moduł będzie zawierał zajęcia z etyki biznesu oraz języka niemieckiego. Po zakończeniu szkoleń uczestnicy otrzymają certyfikaty.

Zajęcia będą odbywały się co drugi weekend (sobota, niedziela). Szkolenia poprowadzą doświadczeni eksperci, posiadający wieloletnią praktykę w kontaktach z niemieckimi przedsiębiorcami. Uczestnikom zapewniamy: materiały dydaktyczne i szkoleniowe, wyżywienie w trakcie szkolenia, a także oferujemy zwrot części kosztów podróży oraz nocleg dla uczestników spoza Opola.

Zgłoszenia prosimy przesyłać w wybrany sposób:

–      za pośrednictwem formularza zgłoszeniowego dostępnego na stronie internetowej: http://www.akademia-roedl.com/formularz.asp

–      mailem na adres: katarzyna.witkowska@roedl.pro

–      faksem na numer: +48 77 555 97 97

–      pocztą na adres: Roedl Outsourcing Sp. z o.o., Pl. Kopernika 1, 45-040 Opole

Warunkiem uczestnictwa w szkoleniach jest otrzymanie potwierdzenia o zakwalifikowaniu uczestnika.

Szczegółowych informacji udziela:

Katarzyna Witkowska

Specjalistka ds. rekrutacji
i komunikacji z uczestnikami

Tel.: + 48 77 54 66 205

E-mail: katarzyna.witkowska@roedl.pro

Informujemy  zainteresowanych  możliwoścą skorzystania z usług informacyjnych oraz doradczych w  ramach prowadzonych przez Izbę Rzemieślniczą w Opolu oraz AT GROUP S.A Kędzierzyn – Koźle -  Punktów Konsultacyjnych Krajowego Systemu Usług.

Z  konsultacji można skorzystać zarówno w siedzibie firmy jak również podczas dyżurów konsultantów w wielu miastach woj. opolskiego – Grodków, dnia 5 i 21 marca 2013r.

W załącznikach standardy usług informujące o tym, w jakim zakresie potencjalni klienci mogą skorzystać z usług.

załącznik nr 1 /pobierz>>>/
załącznik nr 2a /pobierz>>>/
załącznik nr 2b /pobierz>>>/
załącznik nr 2c /pobierz>>>/
załącznik nr 2d /pobierz>>>/

Wojewódzki Zakład Doskonalenia Zawodowego serdecznie zaprasza pracowników opolskich przedsiębiorstw sektora MMŚP (mikro, małych i średnich) posiadających wykształcenie techniczne (średnie lub wyższe) w wieku +45 do udziału w bezpłatnym szkoleniu z zakresu:

„ ZASADY BEZPIECZNEJ ORGANIZACJI I ERGONOMII PRACY W BRANŻY TELEKOMINUKACYJNEJ I TECHNICZNEJ „ 

1 dniowe szkolenie (8 h)  uczestnik po zakończeniu szkolenia otrzyma certyfikat wraz z zaświadczeniem

o ukończeniu przedmiotowego szkolenia wydane zgodnie z rozporządzeniem Ministra gospodarki i Pracy z dnia 27 lipca 2004r. w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 180, poz. 1860; zm: Dz. U. Nr 196, poz. 1420 z 2007r.)

Planowany termin rozpoczęcia szkolenia kwiecień 2013r.

Ramowy program szkolenia:

1. Regulacje prawne z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy, z uwzględnieniem przepisów związanych z wykonywaną pracą
2. Zagrożenia czynnikami występującymi w procesach pracy, oraz zasady i metody Likwidacji, lub ograniczenia oddziaływania tych czynników na pracowników –Z uwzględnieniem zmian w technologii, organizacji pracy i stanowisk pracy, stosowania środków ochrony zbiorowej i indywidualnej, wprowadzenia nowych  urządzeń, sprzętu i narzędzi pracy
3. Zasady postępowania w razie wypadku w czasie pracy i w sytuacjach zagrożeń (np. pożaru, awarii), w tym zasady udzielania pierwszej pomocy w razie wypadku
4. Okoliczności i przyczyny charakterystycznych dla wykonywanej pracy wypadków przy pracy, oraz związana z nimi profilaktyka

Dokumenty należy wypełnić i złożyć w siedzibie WZDZ, 45-401 Opole, ul. Małopolska 18, budynek H, pok. 8-9 lub zeskanowane wysłać na adres e-mail:kursy@wzdz.opole.pl lub a.wojtal@wzdz.opole.pl.

Dokumenty do pobrania:
dokumenty rekrutacyjne /pobierz>>/
formularz zgłoszeniowy /pobierz>>/
Umowa /pobierz>>/
Załączniki 1-4 /pobierz>>/
Załącznik 9 /pobierz>>/
Załaczniki 5-10 /pobierz>>/

 do góry