528 pakietów z zestawami środków ochrony osobistej dla wszystkich jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych w województwie opolskim – to jeden z elementów projektu unijnego „Opolskie przeciw COVID-19”, realizowanego przez urząd marszałkowski.

Zawsze możemy liczyć na pomoc  strażaków ochotników, w każdej, nawet najtrudniejszej sytuacji. A dzisiaj to urząd marszałkowski pomaga wszystkim  jednostkom OSP w regionie.  Z funduszy unijnych mamy dla nich pakiety ze środkami ochrony osobistej dla każdego ochotnika, by niosąc pomoc, także byli bezpieczni – mówi marszałek województwa opolskiego Andrzej Buła.

W zestawach, kupionych w ramach projektu, znajdą się m.in. maseczki i półmaski filtrujące, rękawice, kombinezony ochronne wraz z butami, gogle ochronne, płyny do dezynfekcji, przyłbice, dekontaminator oraz ozonator.

Marszałek apeluje także do wszystkich zainteresowanych jednostek OSP o zgłaszanie chęci otrzymania takiego zestawu. Aby to zrobić, należy zgłosić się mailowo – na adres osp@opolskie.pl

W załączeniu pismo, które powinien wypełnić każdy prezes OSP,  a następnie przesłać je pod wskazany adres.

 

Czytaj całość: https://www.opolskie.pl/2020/05/pakiety-ochronne-dla-kazdej-jednostkip/

Ochotnicze Straże Pożarne mogą ubiegać się o dofinansowanie zakupu specjalistycznego sprzętu ratującego życie. Wszystko w ramach akcji prewencyjnej „Pomoc To Moc” realizowanej przez grupę PZU.

Zainteresowanie jednostki OSP pozyskaniem środków finansowych mogą składać wnioski  o dofinansowanie poprzez stronę: pomoctomoc.pzu.pl

List Sekretarza Stanu MSWiA cz. I
List Sekretarza Stanu MSWiA cz. I
List Sekretarza stanu MSWiA cz.II
List Sekretarza stanu MSWiA cz.II

24 czerwca 2018 roku na boisku sportowym w Lipowej odbyły się Gminne Zawody Sportowo – Pożarnicze Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu gminy Grodków. Po złożeniu meldunku przez Komendanta Gminnego M-G Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP w Grodkowie uroczystego otwarcia Gminnych Zawodów Sportowo – Pożarniczych dokonał – Burmistrz Grodkowa Marek Antoniewicz .

Zawody zostały rozegrane w dwóch konkurencjach:

 1. Biegi sztafetowe z przeszkodami
 2. Ćwiczenia bojowe

        W zawodach uczestniczyło 10 jednostek OSP z terenu gminy Grodków oraz 1 jednostka OSP gminy Przeworno (Karnków). W poszczególnych kategoriach brało udział 21 drużyn. Nad prawidłowym przebiegiem  poszczególnych konkurencji  czuwała komisja  sędziowska  wyznaczona  przez Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Brzegu.

Klasyfikacja końcowa zawodów:

Męska Drużyna Pożarnicza (seniorzy)

 1. OSP Lipowa - 104,00 pkt.
 2. OSP Bąków- 118,50 pkt.
 3. OSP Jędrzejów - 120,60 pkt.

Kobieca Drużyna Pożarnicza

 1. OSP Taranów Grodkowski - 133 pkt.

Męska Drużyna Pożarnicza Chłopców 12-15 lat

 1. OSP Bąków – 35,60 pkt.
 2. OSP Wierzbnik – 40,00 pkt.
 3. OSP Młodoszowice- 41,50 pkt.

Żeńska Drużyna Pożarnicza 12 -15 lat

 1. OSP Bąków- 55,00 pkt.
 2. OSP Gnojna- 64,00 pkt.

Męska Drużyna Pożarnicza 16-18 lat

       1. OSP Lipowa 127,80 pkt.

       2. OSP Gnojna 148,60 pkt.

Żeńska Drużyna Pożarnicza 16-18 lat

 1. OSP Tarnów Grodkowski- 142,80 pkt.
 2. OSP Gnojna -143,00 pkt.

        Zwycięzcom zawodów wręczono dyplomy i puchary przez przedstawicieli władz samorządowych, Państwowej Straży Pożarnej oraz Powiatowego i Gminnego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP. Marszałek Województwa Opolskiego ufundował nagrodę w wysokości 1000,00 zł. za I miejsce w kategorii Męskie Drużyny Pożarnicze (seniorzy). Przedstawiciel Zarządu Oddziału Wojewódzkiego i Powiatowego wręczył odznaczenia resortowe dla druhów OSP w Lipowej. Zawody zakończono poczęstunkiem tradycyjną strażacką grochówką.

 

 

 

 

 • Konkurs Floriany

  załączył: Piotr Tarapata, Redaktor BIP - Stanowisko ds. Bezpieczeństwa dnia 2017-01-05 08:16

 • FLORIANY_Partnerzy

  załączył: Piotr Tarapata, Redaktor BIP - Stanowisko ds. Bezpieczeństwa dnia 2016-11-17 12:04

26 czerwca 2016 r. o godz. 13.30 na boisku sportowym w Wierzbniku odbyły się Gminne Zawody Sportowo – Pożarnicze Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu gminy Grodków. Po złożeniu meldunku przez Komendanta Gminnego – dh Jarosława Bryłę uroczystego otwarcia Gminnych Zawodów Sportowo – Pożarniczych dokonał – Burmistrz Grodkowa Marek Antoniewicz .

Zawody zostały rozegrane w dwóch konkurencjach:

 1. Biegi sztafetowe z przeszkodami
 2. Ćwiczenia bojowe

     W zawodach uczestniczyło 10 jednostek OSP z terenu gminy Grodków oraz 1 jednostka OSP gminy Przeworno (Karnków).           W poszczególnych kategoriach brało udział 18 drużyn. Nad prawidłowym przebiegiem poszczególnych konkurencji czuwała komisja sędziowska wyznaczona przez Komendanta Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Brzegu st. bryg. Andrzeja Kwiatkowskiego.

Klasyfikacja końcowa zawodów w konkurencji - biegi sztafetowe z przeszkodami  i ćwiczenia bojowe:

Męska Drużyna Pożarnicza (seniorzy)

 1. OSP Wierzbnik   z wynikiem 109,65 pkt.
 2. OSP Lipowa z wynikiem 114,82 pkt.
 3. OSP Tarnów Grodkowski z wynikiem 116,64 pkt.
 4. OSP Bąków z wynikiem 119,25 pkt.
 5. OSP Karnków z wynikiem 124,35 pkt.
 6. OSP Gnojna z wynikiem 130,16 pkt.
 7. OSP Gałązczyce z wynikiem 132,65 pkt.
 8. OSP Kolnica z wynikiem 134,47 pkt.
 9. OSP Starowice Dolne z wynikiem 138,46 pkt.
 10. OSP Jędrzejów z wynikiem 145,50 pkt.
 11. OSP Młodoszowice z wynikiem 151,87 pkt.

Kobieca Drużyna Pożarnicza

 1. OSP Baków z wynikiem 131,50 pkt.
 2. OSP Tarnów Grodkowski z wynikiem 138,00 pkt.

Klasyfikacja końcowa zawodów Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych w konkurencji-biegi sztafetowe                                                       z przeszkodami :                      

Męska Drużyna Pożarnicza 12-15 lat

 1. OSP Baków z wynikiem 36,91 pkt.
 2. OSP Gnojna z wynikiem 46,00 pkt.

Męska Drużyna Pożarnicza 16-18 lat

 1. OSP Lipowa z wynikiem 51,00 pkt.

Żeńska Drużyna Pożarnicza 12 -15 lat

 1. OSP Gnojna z wynikiem 47,40 pkt.

Żeńska Drużyna Pożarnicza 16-18 lat

 1. OSP Tarnów Grodkowski z wynikiem 82,84 pkt.

Po zakończeniu zawodów nastąpiło uroczyste wręczenie dla zwycięzców zawodów dyplomów i pucharów przez przedstawicieli Władz Samorządowych, Powiatowego Związku Ochotniczych Pożarnych RP i Gminnego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP.

 

W dniu  16 kwietnia br. w Sali Bistro w Kolnicy odbył się Zjazd Oddziału Miejsko-Gminnego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej w Grodkowie. W obradach uczestniczyli delegaci oraz przedstawiciele do nowego Zarządu Oddziału Miejsko - Gminnego ZOSP RP wybrani na zebraniach sprawozdawczo-wyborczych ze wszystkich dziesięciu jednostek OSP działających na terenie gminy, a także członkowie ustępującego Zarządu Oddziału Miejsko- Gminnego.

Wśród zaproszonych na Zjazd gości obecni byli między innymi: Burmistrz Grodkowa Marek Antoniewicz , Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Brzegu starszy brygadier Andrzej Kwiatkowski, Dowódca Jednostki Ratowniczo–Gaśniczej   Państwowej Straży Pożarnej w Grodkowie młodszy brygadier Arkadiusz Margoszczyn, Członek Prezydium Zarządu Wojewódzkiego OSP RP w Opolu Andrzej Biedrzycki, Sekretarz Zarządu Powiatowego ZOSP RP Emilia Wolny oraz Inspektor ds. Ochotniczych Straży Pożarnych Bogusław Badacz.

W czasie obrad sprawozdanie z działalności ustępującego Zarządu Oddziału Gminnego ZOSP RP złożył Janusz Krzyśków Prezes Oddziału Miejsko– Gminnego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP w Grodkowie.
W podjętych uchwałach kolejno: udzielono absolutorium ustępującemu Zarządowi, zatwierdzono skład nowego Zarządu Oddziału Gminnego ZOSP RP, wybrano Komisję Rewizyjną Oddziału, wybrano Delegatów i przedstawicieli na Zjazd Oddziału Powiatowego ZOSP RP, podjęto zadania na najbliższą kadencję i uchwalono program działania Zarządu Oddziału Gminnego ZOSP na lata 2016 - 2020.

Obradom przewodniczył Komendant Gminny ZOSP RP – Jarosław Bryła.

Na swoim pierwszym posiedzeniu Zarząd Oddziału Gminnego ZOSP w Grodkowie ukonstytuował się następująco:

- Prezes – Janusz Krzyśków

- Wiceprezes – Czesław Psiurski

- Komendant Gminny – Jarosław Bryła

- Sekretarz – Jadwiga Wolak

- Skarbnik - Piotr Pachacz

- Członek Prezydium – Arkadiusz Sekieta

- Członek Prezydium – Łukasz Faron

- Członek Prezydium – Marcin Werner

- Członek Zarządu – Jerzy Pająk

- Członek Zarządu – Mieczysław Sarzewicz

- Członek Zarządu – Dariusz Szczudło

- Członek Zarządu - Jan Piechota

- Członek Zarządu – Jacek Zięciowski

- Członek Zarządu – Szymon Bednarz

- Członek Zarządu – Tadeusz Pluta

- Członek Zarządu – Jarosław Ryłko

- Członek Zarządu- Jan Torończak

- Członek Zarządu – Patryk Kin

- Członek Zarządu – Marcin Zawada

- Członek Zarządu- Błażej Paulo

- Członek Zarządu – Józef Sabok

Po ukonstytuowaniu się Zarządu nowo wybrany Prezes Janusz Krzysków podziękował za zaufanie i wybór na prezesa zarządu oraz podziękował ustępującemu zarządowi . Po tej krótkiej ceremonii głos zabrali zaproszeni goście którzy w wielu ciepłych słowach podkreślili ogrom pracy i poświęcenia w codziennej pracy strażaków z gminy Grodków życząc jednocześnie wytrwania i powodzenia w dalszej działalności na rzecz bezpieczeństwa mieszkańców Gminy Grodków

 • 2015-07-10-13-50-09-01

  załączył: Piotr Tarapata, Redaktor BIP - Stanowisko ds. Bezpieczeństwa dnia 2015-07-10 13:52

28 czerwca 2015 r. o godz. 13 – tej na boisku sportowym w Bąkowie odbyły się zawody sportowo – pożarnicze Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu gminy Grodków. Po złożeniu meldunku przez Komendanta Gminnego – dh Jarosława Bryłę uroczystego otwarcia Gminnych Zawodów Sportowo – Pożarniczych dokonał – Burmistrz Grodkowa Marek Antoniewicz .

Zawody zostały rozegrane w dwóch konkurencjach:

 1. Biegi sztafetowe z przeszkodami
 2. Ćwiczenia bojowe

     W zawodach uczestniczyło 10 jednostek OSP z terenu gminy Grodków oraz 1 jednostka OSP gminy Przeworno (Karnków). W poszczególnych kategoriach brało udział 21 drużyn. Nad prawidłowym przebiegiem poszczególnych konkurencji czuwała komisja sędziowska wyznaczona przez Komendanta Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Brzegu st. bryg. Andrzeja Kwiatkowskiego.

Klasyfikacja końcowa zawodów:

Męska Drużyna Pożarnicza (seniorzy)

 1. OSP Bąków
 2. OSP Wierzbnik
 3. OSP Tarnów Grodkowski

Kobieca Drużyna Pożarnicza

 1. OSP Taranów Grodkowski
 2. OSP Bąków
 3. OSP Gałazczyce

Młodzieżowa Drużyna Pożarnicza Chłopców 12-15 lat

 1. OSP Baków
 2. OSP Gnojna

Młodzieżowa Drużyna Pożarnicza Chłopców 15 -17 lat

 1. OSP Lipowa
 2. OSP Jędrzejów

Młodzieżowa Drużyna Pożarnicza Dziewcząt 12 -15 lat

 1. OSP Gnojna

Młodzieżowa Drużyna Pożarnicza Dziewcząt 12 -17 lat

 1. OSP Tarnów Grodkowski
 2. OSP Starowice Dolne

Po zakończeniu zawodów nastąpiło uroczyste wręczenie dla zwycięzców zawodów dyplomów i pucharów przez przedstawicieli władz samorządowych, Państwowej Straży Pożarnej oraz Powiatowego i Gminnego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP.

 • regul. zaw.sport.

  załączył: Piotr Tarapata, Redaktor BIP - Stanowisko ds. Bezpieczeństwa dnia 2015-06-10 09:39

Szanowni druhowie!

Proszę o pobranie linku zawartym w pismie firmy "KREATUS" sp. z o. o. Bielsko Biała ankiety dla jednostek OSP.

Ankietę wypełnioną proszę wysłać na adres e:mail info@kreatus.eu w terminie do 8 czerwca br.

 • 2015-06-05-10-17-21-01

  załączył: Piotr Tarapata, Redaktor BIP - Stanowisko ds. Bezpieczeństwa dnia 2015-06-05 10:45

 • info_01

  załączył: Piotr Tarapata, Redaktor BIP - Stanowisko ds. Bezpieczeństwa dnia 2015-05-04 13:37

 • 2015-04-07-10-51-47-01

  załączył: Piotr Tarapata, Redaktor BIP - Stanowisko ds. Bezpieczeństwa dnia 2015-04-07 11:04

 do góry