Pozostałe dokumenty

REJESTR ZMIAN

Lp. Tytuł artykułu Data zmiany Opublikował Czynność
601. Zaproszenie do złożenia oferty cenowej na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla zadania pn. Budowa basenu w Grodkowie. 2019-06-21 13:12 Dariusz Świerczyński aktualizacja treści
602. Wotum zaufania oraz absolutorium za 2018r. 2019-06-21 12:05 Dorota Zawadzka aktualizacja treści
603. Wotum zaufania oraz absolutorium za 2018r. 2019-06-21 12:04 Dorota Zawadzka aktualizacja treści
604. Wotum zaufania oraz absolutorium za 2018r. 2019-06-21 10:28 Dorota Zawadzka aktualizacja treści
605. I Turniej Plażowej Piłki Ręcznej 2019-06-21 10:21 Dorota Zawadzka aktualizacja treści
606. MOTOCROSS W CZERWIONCE Z AMK GRODKÓW 2019-06-21 10:12 Dorota Zawadzka aktualizacja treści
607. 2019 2019-06-19 16:10 Dariusz Świerczyński aktualizacja treści
608. 2019 2019-06-19 16:05 Dariusz Świerczyński aktualizacja treści
609. 2019 2019-06-19 16:05 Dariusz Świerczyński aktualizacja treści
610. 2019 2019-06-19 16:03 Dariusz Świerczyński aktualizacja treści
611. 2019 2019-06-19 16:02 Dariusz Świerczyński aktualizacja treści
612. 2019 2019-06-19 15:59 Dariusz Świerczyński aktualizacja treści
613. 2019 2019-06-19 15:57 Dariusz Świerczyński aktualizacja treści
614. 2019 2019-06-19 15:57 Dariusz Świerczyński aktualizacja treści
615. 2019 2019-06-19 15:55 Dariusz Świerczyński aktualizacja treści
616. Ostrzeżenie meteorologiczne nr 34 z dnia 19.06.2019 r./upał/1/ 2019-06-19 15:28 Bogusław Badacz aktualizacja treści
617. Sesja Rady Miejskiej w Grodkowie 2019-06-19 14:50 Dariusz Świerczyński aktualizacja treści
618. Przetarg nieograniczony na zadanie pn.: Budowa Sali spotkań we wsi Więcmierzyce 2019-06-19 14:33 Iwona Kokowska-Paluch aktualizacja treści
619. Przetarg nieograniczony na zadanie pn. Dostawa mebli oraz innego wyposażenia w ramach projektu ''Rewitalizacja Ratusza w Grodkowie'' 2019-06-19 14:13 Kamila Rademacher aktualizacja treści
620. Rocznica stanu wojennego 2019-06-19 12:26 Dariusz Świerczyński aktualizacja treści
621. Transmisje obrad sesji RM - kadencja 2018-2023 2019-06-19 12:21 Dariusz Świerczyński aktualizacja treści
622. Transmisje obrad sesji RM - kadencja 2018-2023 2019-06-19 11:19 Dariusz Świerczyński aktualizacja treści
623. 2019 2019-06-19 07:39 Monika Grocholska aktualizacja treści
624. Ogłoszenie o I przetargu na zbycie lokalu mieszkalnego Nr 1 przy ul. Elsnera Nr 6 w Grodkowie wraz z udziałem w gruncie 2019-06-19 07:37 Monika Grocholska aktualizacja treści
625. Obwieszczenie 2019-06-18 15:01 Kamila Rademacher aktualizacja treści
626. O B W I E S Z C Z E N I E w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającego na rozbudowie sieci elektroenergetycznej 0,4 kV wraz z zabudową złącza kablowego w związku z przyłączeniem budynku mieszkalnego, na terenie nieruchomości położonych w Gałązczycach, działki Nr: 315/1, 36/4 2019-06-18 15:00 Kamila Rademacher aktualizacja treści
627. Punkt Konsultacyjno-Informacyjny 2019-06-18 13:46 Barbara Knap aktualizacja treści
628. Punkt Konsultacyjno-Informacyjny 2019-06-18 13:45 Barbara Knap aktualizacja treści
629. Punkt Konsultacyjno-Informacyjny 2019-06-18 13:44 Barbara Knap aktualizacja treści
630. Akty prawne 2019-06-18 12:02 Dariusz Świerczyński aktualizacja treści
631. Akty prawne 2019-06-18 12:00 Dariusz Świerczyński aktualizacja treści
632. Akty prawne 2019-06-18 11:58 Dariusz Świerczyński aktualizacja treści
633. Ochrona Danych Osobowych 2019-06-18 11:54 Dariusz Świerczyński aktualizacja treści
634. Ochrona Danych Osobowych 2019-06-18 11:53 Dariusz Świerczyński aktualizacja treści
635. Ochrona Danych Osobowych 2019-06-18 11:52 Dariusz Świerczyński aktualizacja treści
636. Ochrona Danych Osobowych 2019-06-18 11:50 Dariusz Świerczyński aktualizacja treści
637. RODO 2019-06-18 11:42 Dariusz Świerczyński aktualizacja treści
638. Kluby sportowe 2019-06-18 11:37 Dariusz Świerczyński aktualizacja treści
639. Kluby sportowe 2019-06-18 11:32 Dariusz Świerczyński aktualizacja treści
640. Kluby sportowe 2019-06-18 11:26 Dariusz Świerczyński aktualizacja treści
641. Kluby sportowe 2019-06-18 11:23 Dariusz Świerczyński aktualizacja treści
642. Kluby sportowe 2019-06-18 11:23 Dariusz Świerczyński aktualizacja treści
643. Kluby sportowe 2019-06-18 11:17 Dariusz Świerczyński aktualizacja treści
644. Kluby sportowe 2019-06-18 11:17 Dariusz Świerczyński aktualizacja treści
645. Kluby sportowe 2019-06-18 11:15 Dariusz Świerczyński aktualizacja treści
646. Baza sportowa 2019-06-18 11:12 Dariusz Świerczyński aktualizacja treści
647. Baza sportowa 2019-06-18 11:05 Dariusz Świerczyński aktualizacja treści
648. Baza sportowa 2019-06-18 10:58 Dariusz Świerczyński aktualizacja treści
649. Jednostki gminne 2019-06-18 10:56 Dariusz Świerczyński aktualizacja treści
650. Jednostki gminne 2019-06-18 10:55 Dariusz Świerczyński aktualizacja treści

Strona: 13 z 303

  • Data aktualizacji: 2019-09-20 09:36
  • |
  • Licznik odwiedzin: 7 080 699