Pozostałe dokumenty

REJESTR ZMIAN

Lp. Tytuł artykułu Data zmiany Opublikował Czynność
201. Obowiązek odśnieżania 2021-02-08 08:19 Bogusław Badacz aktualizacja treści
202. Prognoza niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych z dnia 8.02.2021 r /intensywne opady sniegu/ 2021-02-08 07:34 Bogusław Badacz aktualizacja treści
203. Prognoza niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych z dnia 8.02.2021 r /intensywne opady sniegu/ 2021-02-08 07:33 Bogusław Badacz aktualizacja treści
204. Otwarcie Urzędu 2021-02-05 14:00 Dorota Zawadzka aktualizacja treści
205. OBWIESZCZENIA Burmistrza Grodkowa o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów rekreacyjnych dla części wsi Osiek Grodkowski 2021-02-05 13:39 Iwona Kokowska-Paluch usunięcie artykułu
206. Obwieszczenia Burmistrza Grodkowa nr IGP.I.6721.2.2017 z dnia 06.11.2020 r. w sprawie wyłożenia do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miejscowości Nowa Wieś Mała wraz z prognozą oddziaływania na środowisko 2021-02-05 13:38 Iwona Kokowska-Paluch usunięcie artykułu
207. 2021 2021-02-05 13:28 Aleksandra Kupiec aktualizacja treści
208. 2021 2021-02-05 13:27 Aleksandra Kupiec aktualizacja treści
209. 2021 2021-02-05 13:02 Aleksandra Kupiec aktualizacja treści
210. Kontrola numerów porządkowych nieruchomości 2021-02-05 12:09 Dorota Zawadzka aktualizacja treści
211. Kontrola numerów porządkowych nieruchomości 2021-02-05 12:08 Dorota Zawadzka aktualizacja treści
212. Kontrola numerów porządkowych nieruchomości 2021-02-05 12:08 Dorota Zawadzka aktualizacja treści
213. Zaproszenie do złożenia oferty cenowej na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla zadania pn.:"Przebudwoa drogi wewnętrznej na dz. nr 432 w m. Starowice Dolne". 2021-02-05 10:38 Aneta Nakielska aktualizacja treści
214. Zaproszenie do złożenia oferty cenowej na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla zadania pn.:"Przebudwoa drogi wewnętrznej na dz. nr 432 w m. Starowice Dolne". 2021-02-05 10:38 Aneta Nakielska aktualizacja treści
215. Zaproszenie do złożenia oferty cenowej na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla zadania pn.:"Przebudwoa drogi wewnętrznej na dz. nr 432 w m. Starowice Dolne". 2021-02-05 10:36 Aneta Nakielska aktualizacja treści
216. Zaproszenie do złożenia oferty cenowej na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla zadania pn.: Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych - obręb Osiek Grodkowski 2021-02-05 10:33 Aneta Nakielska aktualizacja treści
217. Zaproszenie do złożenia oferty cenowej na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla zadania pn.:"Przebudwoa drogi wewnętrznej na dz. nr 432 w m. Starowice Dolne". 2021-02-05 10:33 Aneta Nakielska aktualizacja treści
218. Zaproszenie do złożenia oferty cenowej na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla zadania pn.: "Bąków - Urządzenie drogi na dz. nr 124/4" 2021-02-05 10:27 Aneta Nakielska aktualizacja treści
219. Zaproszenie do złożenia oferty cenowej na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla zadania pn.: "Bąków - Urządzenie drogi na dz. nr 124/4" 2021-02-05 10:26 Aneta Nakielska aktualizacja treści
220. Zaproszenie do złożenia oferty cenowej na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla zadania pn.: "Bąków - Urządzenie drogi na dz. nr 124/4" 2021-02-05 10:21 Aneta Nakielska aktualizacja treści
221. Kontrola numerów porządkowych nieruchomości 2021-02-05 10:07 Paweł Borkowski aktualizacja treści
222. Kontrola numerów porządkowych nieruchomości 2021-02-05 10:07 Paweł Borkowski aktualizacja treści
223. Kontrola numerów porządkowych nieruchomości 2021-02-05 10:03 Paweł Borkowski aktualizacja treści
224. Obwieszczenie Wojewody Opolskiego o zmianie zakresu wniosku w sprawie wydania decyzji o realizację inwestycji pn. "Przebudowa mostu w ciągu drogi wojewódzkiej nr 385 w m. Kopice". 2021-02-05 09:38 Aneta Nakielska aktualizacja treści
225. Obwieszczenie Wojewody Opolskiego o zmianie zakresu wniosku w sprawie wydania decyzji o realizację inwestycji pn. "Przebudowa mostu w ciągu drogi wojewódzkiej nr 385 w m. Kopice". 2021-02-05 09:37 Aneta Nakielska aktualizacja treści
226. Prognoza niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych z dnia 4.02.2021 r 2021-02-05 07:34 Bogusław Badacz aktualizacja treści
227. Ostrzeżenie meteorologiczne nr 15 z dnia 4.02.2021 r. /oblodzenie /1/ 2021-02-04 14:12 Bogusław Badacz aktualizacja treści
228. Postępowanie na wniosek spółki PV Magnuszowiczki Sp. z o. o. z siedzibą przy ul. Piotrowej 7, 49-100 Niemodlin w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacje przedsięwzięcia pn. budowa kompleksu odrębnych farm fotowoltaicznych Żelazna 2 o mocy do 1,0 MW każda, o łącznej mocy do 5 MW, zlokalizowanych w miejscowości Żelazna, gmina Grodków, wraz z zagospodarowaniem terenu i niezbędną dla każdej z farm infrastrukturą. 2021-02-04 09:11 Piotr Zając aktualizacja treści
229. Postępowanie na wniosek spółki PV Magnuszowiczki Sp. z o. o. z siedzibą przy ul. Piotrowej 7, 49-100 Niemodlin w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacje przedsięwzięcia pn. budowa kompleksu odrębnych farm fotowoltaicznych Żelazna 2 o mocy do 1,0 MW każda, o łącznej mocy do 5 MW, zlokalizowanych w miejscowości Żelazna, gmina Grodków, wraz z zagospodarowaniem terenu i niezbędną dla każdej z farm infrastrukturą. 2021-02-04 09:10 Piotr Zając aktualizacja treści
230. Ważna informacja pasek 2021-02-04 08:26 Dariusz Świerczyński aktualizacja treści
231. Ważna informacja pasek 2021-02-04 07:17 Dariusz Świerczyński aktualizacja treści
232. Ważna informacja pasek 2021-02-04 07:16 Dariusz Świerczyński aktualizacja treści
233. Obwieszczenie Burmistrza Grodkowa z dnia 2 lutego 2021 r. nr GGR.II.6840.21.2020.NT w sprawie zbycia nieruchomości gminnej, obejmującej działkę nr 24/2 w miejscowości Jędrzejów w trybie przetargowym nieograniczonym 2021-02-03 16:24 Natalia Topa aktualizacja treści
234. Obwieszczenie Burmistrza Grodkowa z dnia 2 lutego 2021 r. nr GGR.II.6840.21.2020.NT w sprawie zbycia nieruchomości gminnej, obejmującej działkę nr 24/1 w miejscowości Jędrzejów w trybie przetargowym nieograniczonym 2021-02-03 16:23 Natalia Topa aktualizacja treści
235. Obwieszczenie Burmistrza Grodkowa z dnia 2 lutego 2021 r. nr GGR.II.6840.21.2020.NT w sprawie zbycia nieruchomości gminnej, obejmującej działkę nr 24/1 w miejscowości Jędrzejów w trybie przetargowym nieograniczonym 2021-02-03 16:21 Natalia Topa aktualizacja treści
236. 2021 2021-02-03 16:15 Monika Grocholska aktualizacja treści
237. 2021 2021-02-03 16:15 Monika Grocholska aktualizacja treści
238. 2021 2021-02-03 16:14 Monika Grocholska aktualizacja treści
239. Wykaz nieruchomości przeznaczonej do zbycia obejmujący działkę nr 24/1 w miejscowości Jędrzejów 2021-02-03 16:14 Natalia Topa aktualizacja treści
240. Wykaz nieruchomości przeznaczonej do zbycia obejmujący działkę nr 24/2 w miejscowości Jędrzejów 2021-02-03 16:14 Natalia Topa aktualizacja treści
241. Wykaz nieruchomości przeznaczonej do zbycia obejmujący działkę nr 24/2 w miejscowości Jędrzejów 2021-02-03 16:13 Natalia Topa aktualizacja treści
242. Wykaz nieruchomości przeznaczonej do zbycia obejmujący działkę nr 24/2 w miejscowości Jędrzejów 2021-02-03 16:12 Natalia Topa aktualizacja treści
243. Wykaz nieruchomości przeznaczonej do zbycia obejmujący działkę nr 24/1 w miejscowości Jędrzejów 2021-02-03 16:11 Natalia Topa aktualizacja treści
244. 2021 2021-02-03 15:34 Aleksandra Kupiec aktualizacja treści
245. Zarządzenie Nr 0050.441.2021 Burmistrza Grodkowa z dnia 3 lutego 2021 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu wniosków na realizację zadań w zakresie tworzenia warunków sprzyjających rozwojowi sportu w pierwszym półroczu 2021 roku 2021-02-03 15:26 Dorota Zawadzka aktualizacja treści
246. Konkurs z ustawy o sporcie - ogłoszenie wyników 2021-02-03 15:25 Dorota Zawadzka aktualizacja treści
247. 2021 2021-02-03 14:41 Aleksandra Kupiec aktualizacja treści
248. Zarządzenie Nr 0050.441.2021 Burmistrza Grodkowa z dnia 3 lutego 2021 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu wniosków na realizację zadań w zakresie tworzenia warunków sprzyjających rozwojowi sportu w pierwszym półroczu 2021 roku 2021-02-03 14:37 Dorota Zawadzka aktualizacja treści
249. Konkurs z ustawy o sporcie - ogłoszenie wyników 2021-02-03 14:27 Dorota Zawadzka aktualizacja treści
250. Ostrzeżenie meteorologiczne nr 14 z dnia 3.02.2021 r. / silny wiatr / 1/ 2021-02-03 14:14 Bogusław Badacz aktualizacja treści

Strona: 5 z 403

  • Data aktualizacji: 2021-02-26 13:43
  • |
  • Licznik odwiedzin: 10 205 321