Pozostałe dokumenty

REJESTR ZMIAN

Lp. Tytuł artykułu Data zmiany Opublikował Czynność
201. Pożyczki na rozwój działalności - spotkanie 2017-10-16 09:41 Dorota Zawadzka aktualizacja treści
202. Podziękowanie dla pracownika 2017-10-13 10:03 Dariusz Świerczyński aktualizacja treści
203. 2017 2017-10-12 15:23 Małgorzata Wawerska-Conio aktualizacja treści
204. Przetarg nieograniczony na Oświetlenie uliczne w niektórych miejscowościach Gminy Grodków - etap II 2017-10-12 13:13 Kamila Rademacher aktualizacja treści
205. Przetarg nieograniczony na Oświetlenie uliczne w niektórych miejscowościach Gminy Grodków - etap II 2017-10-12 12:59 Kamila Rademacher aktualizacja treści
206. Przetarg nieograniczony na Oświetlenie uliczne w niektórych miejscowościach Gminy Grodków - etap II 2017-10-12 12:58 Kamila Rademacher aktualizacja treści
207. Przetarg nieograniczony na Oświetlenie uliczne w niektórych miejscowościach Gminy Grodków - etap II 2017-10-12 12:45 Kamila Rademacher aktualizacja treści
208. Zapytanie ofertowe na usługę Pełnienia funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego dla zadania pn.: Przebudowa dworca PKP, PKS w Grodkowie 2017-10-12 11:47 Kamila Rademacher aktualizacja treści
209. Informacja dla mieszkańców o jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi 2017-10-11 16:23 Piotr Zając aktualizacja treści
210. Informacja dla mieszkańców o jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi 2017-10-11 16:21 Piotr Zając aktualizacja treści
211. Zaproszenie do złożenia oferty cenowej na utwardzenie części działki pod wiatą drewnianą i wykonanie stopy fundamentowej w Kopicach 2017-10-11 12:02 Kamila Rademacher aktualizacja treści
212. KONIEC SEZONU MX DLA CROSS RIDERÓW 2017-10-11 11:41 Dorota Zawadzka aktualizacja treści
213. KONIEC SEZONU MX DLA CROSS RIDERÓW 2017-10-11 11:39 Dorota Zawadzka aktualizacja treści
214. KONIEC SEZONU MX DLA CROSS RIDERÓW 2017-10-11 08:56 Dorota Zawadzka aktualizacja treści
215. KONIEC SEZONU MX DLA CROSS RIDERÓW 2017-10-11 08:56 Dorota Zawadzka aktualizacja treści
216. KONIEC SEZONU MX DLA CROSS RIDERÓW 2017-10-11 08:29 Dorota Zawadzka aktualizacja treści
217. KONIEC SEZONU MX DLA CROSS RIDERÓW 2017-10-11 08:28 Dorota Zawadzka aktualizacja treści
218. Dożynki w Grodkowie 2017 2017-10-10 11:50 Dariusz Świerczyński aktualizacja treści
219. Rocznica stanu wojennego 2017-10-10 11:48 Dariusz Świerczyński aktualizacja treści
220. Kontrolowane zwycięstwo Olimpu Grodków 2017-10-10 10:25 Dorota Zawadzka aktualizacja treści
221. A w Izbie Pamięci .... 2017-10-10 09:42 Dorota Zawadzka aktualizacja treści
222. A w Izbie Pamięci .... 2017-10-10 09:40 Dorota Zawadzka aktualizacja treści
223. A w Izbie Pamięci .... 2017-10-10 09:28 Dorota Zawadzka aktualizacja treści
224. A w Izbie Pamięci .... 2017-10-10 09:28 Dorota Zawadzka aktualizacja treści
225. Zapraszamy do Biblioteki w Ratuszu 2017-10-10 09:23 Dariusz Świerczyński aktualizacja treści
226. Remonty w Kolnicy i Bąkowie 2017-10-10 09:15 Dorota Zawadzka aktualizacja treści
227. Rękodzieło w bibliotece 2017-10-10 09:14 Dorota Zawadzka aktualizacja treści
228. Informacja dla mieszkańców o jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi 2017-10-10 09:12 Piotr Zając aktualizacja treści
229. Remonty w Kolnicy i Bąkowie 2017-10-10 09:07 Dorota Zawadzka aktualizacja treści
230. I Cross Run Sulisław 2017-10-10 08:59 Dorota Zawadzka aktualizacja treści
231. Grodkowskie kościelne organy po remoncie 2017-10-10 08:59 Dorota Zawadzka aktualizacja treści
232. Wykaz nieruchomości do zbycia obejmującej działkę Nr 775/29 w Grodkowie w trybie bezprzetargowym na poprawę warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej 2017-10-10 08:58 Monika Grocholska aktualizacja treści
233. 2017 2017-10-10 08:53 Monika Grocholska aktualizacja treści
234. I Cross Run Sulisław 2017-10-10 08:49 Dorota Zawadzka aktualizacja treści
235. Zasady udzielania, ze środków rezerwy celowej budżetu państwa na przeciwdziałanie i usuwanie skutków klęsk żywiołowych, pomocy finansowej w formie zasiłków celowych o któych mowa w ustawie o pomocy społecznej, dla rodzin lub osób samotnie gospodarujących, poszkodowanych w wyniku zdarzeń noszących znamiona klęski żywiołowej 2017-10-09 14:13 Bogusław Badacz aktualizacja treści
236. Zasady udzielania, ze środków rezerwy celowej budżetu państwa na przeciwdziałanie i usuwanie skutków klęsk żywiołowych, pomocy finansowej w formie zasiłków celowych o któych mowa w ustawie o pomocy społecznej, dla rodzin lub osób samotnie gospodarujących, poszkodowanych w wyniku zdarzeń noszących znamiona klęski żywiołowej 2017-10-09 14:13 Bogusław Badacz aktualizacja treści
237. Oświadczenia majątkowe za 2017 rok 2017-10-09 14:09 Dariusz Świerczyński aktualizacja treści
238. Oświadczenia majątkowe za 2017 rok 2017-10-09 14:05 Dariusz Świerczyński aktualizacja treści
239. Oświadczenia majątkowe za 2017 rok 2017-10-09 14:02 Dariusz Świerczyński aktualizacja treści
240. Oświadczenia majątkowe za 2017 rok 2017-10-09 13:58 Dariusz Świerczyński aktualizacja treści
241. Oświadczenia majątkowe za 2017 rok 2017-10-09 13:52 Dariusz Świerczyński aktualizacja treści
242. Zaproszenie do złożenia oferty cenowej na wykonanie prac remontowych polegających na przygotowaniu do zasiedlenia wolnostojącego mieszkania gminnego nr 3 w budynku przy ul. Mickiewicza 7 w Grodkowie 2017-10-09 13:38 Piotr Zając aktualizacja treści
243. Jednostki gminne 2017-10-09 13:37 Dariusz Świerczyński aktualizacja treści
244. Zaproszenie do złożenia oferty cenowej na wykonanie prac remontowych polegających na wymianie stolarki okiennej w mieszkaniach komunalnych 2017-10-09 13:37 Piotr Zając aktualizacja treści
245. Jednostki gminne 2017-10-09 13:37 Dariusz Świerczyński aktualizacja treści
246. Przetarg nieograniczony na Przebudowę dworca PKP, PKS w Grodkowie 2017-10-09 10:23 Kamila Rademacher aktualizacja treści
247. Zaproszenie do złożenia oferty cenowej na projekt i doposażenie placów zabaw we wsiach: Głębocko, Jędrzejów, Osiek Grodkowski, Więcmierzyce 2017-10-09 09:58 Kamila Rademacher aktualizacja treści
248. 2017 2017-10-09 08:10 Dariusz Świerczyński aktualizacja treści
249. 2017 2017-10-09 07:53 Małgorzata Wawerska-Conio aktualizacja treści
250. Ogłoszenie konsultacji Programu współpracy Gminy Grodków z organizacjami pozarządowymi oraz z podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2018 rok. 2017-10-06 12:54 Barbara Knap aktualizacja treści

Strona: 5 z 186

  • Data aktualizacji: 2017-11-22 12:15
  • |
  • Licznik odwiedzin: 3 910 514