Pozostałe dokumenty

REJESTR ZMIAN

Lp. Tytuł artykułu Data zmiany Opublikował Czynność
301. Zaproszenie do złożenia oferty cenowej na opracowanie Programu Ochrony Środowiska i Programu Gospodarki Odpadami dla Gminy Grodków na lata 2018 -2022 2018-06-18 09:05 Piotr Zając aktualizacja treści
302. 2018 2018-06-18 07:23 Aleksandra Kupiec aktualizacja treści
303. 2018 2018-06-18 07:19 Aleksandra Kupiec aktualizacja treści
304. Przetarg nieograniczony na zadanie: Budowa szatni sportowej z przyłączami w ramach zadania Boisko Starowice 2018-06-15 13:43 Iwona Kokowska-Paluch aktualizacja treści
305. Ogłoszenie konsultacji projektu uchwały w sprawie zasad usytuowania na terenie Gminy Grodków miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych 2018-06-15 13:31 Barbara Knap aktualizacja treści
306. Zapytanie ofertowe pn. "Doposażenie Ochotniczych Straży Pożarnych" zadania współfinasowanego ze środków Funduszu Sprawiedliwości, którego dysponetem jest Minister Sprawiedliwości 2018-06-15 13:12 Bogusław Badacz aktualizacja treści
307. Bezpieczne wakacje 2018-06-15 12:43 Paweł Borkowski aktualizacja treści
308. Bezpieczne wakacje 2018-06-15 12:40 Paweł Borkowski aktualizacja treści
309. Grodkowska Gra Miejska 2018-06-15 12:32 Paweł Borkowski aktualizacja treści
310. Kontrola numerów porządkowych 2018-06-15 12:30 Paweł Borkowski aktualizacja treści
311. Koncepcja budowy krytej pływalni 2018-06-15 12:19 Dorota Zawadzka aktualizacja treści
312. Dni Grodkowa - podsumowanie 2018-06-15 12:00 Dorota Zawadzka aktualizacja treści
313. Wstępne ogłoszenie informacyjne - Odbiór i zagospodarowanie odpadów od właścicieli nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych z terenuGminy Grodków 2018-06-15 11:53 Kamila Rademacher aktualizacja treści
314. 2018 2018-06-15 09:39 Natalia Topa aktualizacja treści
315. Ogłoszenie o I przetargu na zbycie lokalu mieszkalnego Nr 1 w Rynku Nr 16 w Grodkowie z udziałem w działce Nr 322/7 2018-06-15 09:35 Monika Grocholska aktualizacja treści
316. Ogłoszenie o naborze na stanowisko pracy-urzędnicze w Urzędzie Miejskim w Grodkowie - aplikant w Straży Miejskiej 2018-06-14 14:05 Dariusz Świerczyński aktualizacja treści
317. Ogłoszenie o naborze na stanowisko urządnicze w Urzędzie Miejskim w Grodkowie - podinspektor ds. obsługi kasy w Wydziale Finansowym 2018-06-14 13:37 Anna Jakubów aktualizacja treści
318. Ogłoszenie o naborze na stanowisko urzędnicze w Urzędzie Miejskim w Grodkowie - starszy specjalista ds. podatków i opłat w Wydziale Podatków i Opłat 2018-06-14 13:34 Dariusz Świerczyński aktualizacja treści
319. Ogłoszenie o naborze na stanowisko urzędnicze w Urzędzie Miejskim w Grodkowie - starszy specjalista ds. podatków i opłat w Wydziale Podatków i Opłat 2018-06-14 13:33 Dariusz Świerczyński aktualizacja treści
320. Miejsko -Gminne Zawody Sportowo-Pożarnicze w Lipowej w dniu 24 czerwca 2018 r. 2018-06-14 13:10 Bogusław Badacz aktualizacja treści
321. Ogłoszenia o naborze 2018-06-14 12:41 Dariusz Świerczyński aktualizacja treści
322. Marszałkowski Budżet Obywatelski 2018-06-14 11:57 Dorota Zawadzka aktualizacja treści
323. Marszałkowski Budżet Obywatelski 2018-06-14 11:56 Dorota Zawadzka aktualizacja treści
324. Marszałkowski Budżet Obywatelski 2018-06-14 11:56 Dorota Zawadzka aktualizacja treści
325. Koncepcja budowy krytej pływalni 2018-06-14 11:31 Dorota Zawadzka aktualizacja treści
326. Koncepcja budowy krytej pływalni 2018-06-14 11:30 Dorota Zawadzka aktualizacja treści
327. Koncepcja budowy krytej pływalni 2018-06-14 10:58 Dorota Zawadzka aktualizacja treści
328. Dni Grodkowa - fotorelacja cz.2 2018-06-14 09:52 Dorota Zawadzka aktualizacja treści
329. 25-lecie firmy Agro-As 2018-06-14 09:17 Dorota Zawadzka aktualizacja treści
330. XXIV Bieg Olimpijski w Jędrzejowie 2018-06-14 09:05 Dorota Zawadzka aktualizacja treści
331. XXIV Bieg Olimpijski w Jędrzejowie 2018-06-14 09:05 Dorota Zawadzka aktualizacja treści
332. Zebrania wiejskie na terenie gminy Grodków 2018-06-13 13:23 Dariusz Świerczyński aktualizacja treści
333. Zebrania wiejskie na terenie gminy Grodków 2018-06-13 13:21 Dariusz Świerczyński aktualizacja treści
334. 2018 2018-06-13 13:17 Aleksandra Kupiec aktualizacja treści
335. Szkolna Kasa Oszczędności w PSP nr 3 2018-06-13 11:34 Dorota Zawadzka aktualizacja treści
336. Szkolna Kasa Oszczędności w PSP nr 3 2018-06-13 11:33 Dorota Zawadzka aktualizacja treści
337. Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Grodków za 2017 rok 2018-06-13 07:28 Dariusz Świerczyński aktualizacja treści
338. Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Grodków za 2017 rok 2018-06-13 07:27 Dariusz Świerczyński aktualizacja treści
339. Ważna informacja pasek 2018-06-12 14:41 Dariusz Świerczyński aktualizacja treści
340. Druki do pobrania 2018-06-12 13:53 Dariusz Świerczyński aktualizacja treści
341. Ogłoszenie w sprawie propozycji współpracy z organizacjami pozarządowymi na 2019 r. 2018-06-12 13:51 Barbara Knap aktualizacja treści
342. Ogłoszenie w sprawie propozycji współpracy z organizacjami pozarządowymi na 2019 r. 2018-06-12 13:49 Barbara Knap aktualizacja treści
343. Regulamin Organizacyjny Urzędu 2018-06-12 13:49 Dariusz Świerczyński aktualizacja treści
344. Ogłoszenie w sprawie propozycji współpracy z organizacjami pozarządowymi na 2019 r. 2018-06-12 13:49 Barbara Knap aktualizacja treści
345. Regulamin Organizacyjny Urzędu 2018-06-12 13:48 Dariusz Świerczyński aktualizacja treści
346. Protokół z przeprowadzonych konsultacji projektu uchwały w sprawie maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na terenie Gminy Grodków 2018-06-12 13:38 Barbara Knap aktualizacja treści
347. Protokół z przeprowadzonych konsultacji projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie odstępstwa od zakazu spożywania napojów alkoholowych w miejscach publicznych na terenie Gminy Grodków 2018-06-12 13:35 Barbara Knap aktualizacja treści
348. 2018 2018-06-12 13:03 Natalia Topa aktualizacja treści
349. Wykaz nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy obejmującej część działki Nr 1037 o pow. 0,0100 ha położonej w Grodkowie 2018-06-12 13:02 Monika Grocholska aktualizacja treści
350. 2018 2018-06-12 12:57 Natalia Topa aktualizacja treści

Strona: 7 z 226

  • Data aktualizacji: 2018-08-16 11:31
  • |
  • Licznik odwiedzin: 5 120 858