Pozostałe dokumenty

REJESTR ZMIAN

Lp. Tytuł artykułu Data zmiany Opublikował Czynność
301. Przetarg nieograniczony na Utrzymanie i konserwację terenów zieleni miejskiej 2017-02-02 11:41 Kamila Rademacher aktualizacja treści
302. Prognoza niebezpiecznych zjawisk metorologicznych /mgła/ z dnia 2.02.2017 r. 2017-02-02 09:30 Bogusław Badacz aktualizacja treści
303. Prognoza niebezpiecznych zjawisk metorologicznych /mgła/ z dnia 2.02.2017 r. 2017-02-02 09:29 Bogusław Badacz aktualizacja treści
304. Audyt 2017-02-01 16:38 Dariusz Świerczyński aktualizacja treści
305. Informacja z otwarcia ofert na wykonanie i montaż 3 szaf biurowych 2017-02-01 14:39 Dariusz Świerczyński aktualizacja treści
306. Prognoza niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych z dnia 1.02.2017 r. 2017-02-01 09:33 Bogusław Badacz aktualizacja treści
307. Prognoza niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych z dnia 31.01.2017 r. 2017-01-31 08:44 Bogusław Badacz aktualizacja treści
308. Historie ślubne 2017-01-30 13:42 Dorota Zawadzka aktualizacja treści
309. Bioróżnorodność Opolszczyzny 2017-01-30 11:25 Dorota Zawadzka aktualizacja treści
310. Rozgrywki seniorów 2017-01-30 11:19 Dorota Zawadzka aktualizacja treści
311. Oświadczenie majątkowe złożone w terminie 30 dni od dnia złożenia ślubowania przez radną Rady Miejskiej w Grodkowie Panią Agatę Wasilenko-Mikuta 2017-01-30 08:51 Dariusz Świerczyński aktualizacja treści
312. Oświadczenie majątkowe złożone w terminie 30 dni od dnia złożenia ślubowania przez radną Rady Miejskiej w Grodkowie Panią Agatę Wasilenko-Mikuta 2017-01-30 08:49 Dariusz Świerczyński aktualizacja treści
313. 2017 2017-01-30 08:17 Dariusz Świerczyński aktualizacja treści
314. 2017 2017-01-30 08:17 Dariusz Świerczyński aktualizacja treści
315. 2017 2017-01-30 08:16 Dariusz Świerczyński aktualizacja treści
316. O B W I E S Z C Z E N I E o przyjęciu: miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części terenu przy ul. Wrocławskiej w Grodkowie, miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części terenu wsi Wojsław, miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części terenu wsi Młodoszowice, miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części terenu wsi Starowice Dolne. 2017-01-30 08:12 Dorota Zawadzka aktualizacja treści
317. Przetarg nieograniczony na Utrzymanie i konserwację terenów zieleni miejskiej 2017-01-27 13:53 Kamila Rademacher aktualizacja treści
318. Informacja Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi o dopłatach ze środków budżetu państwa do składek umów ubezpieczenia upraw rolnych i zwierząt gospodarskich w 2017 r. 2017-01-27 13:37 Natalia Topa aktualizacja treści
319. Informacja Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi o dopłatach ze środków budżetu państwa do składek umów ubezpieczenia upraw rolnych i zwierząt gospodarskich w 2017 r. 2017-01-27 13:21 Natalia Topa aktualizacja treści
320. Zaproszenie do złożenia oferty cenowej na wykonanie prac remontowych polegających na przygotowaniu do zasiedlenia wolnostojącego mieszkania gminnego w budynku przy ul. Wrocławskiej 5/1 w Grodkowie 2017-01-27 12:59 Piotr Zając aktualizacja treści
321. Zaproszenie do złożenia oferty cenowej na wykonanie prac remontowych polegających na przygotowaniu do zasiedlenia wolnostojącego mieszkania gminnego w budynku przy ul. Wrocławskiej 5/1 w Grodkowie 2017-01-27 12:58 Piotr Zając aktualizacja treści
322. Zaproszenie do złożenia oferty cenowej na wykonanie prac remontowych polegających na przygotowaniu do zasiedlenia wolnostojącego mieszkania gminnego w budynku przy ul. Wrocławskiej 5/1 w Grodkowie 2017-01-27 12:57 Piotr Zając aktualizacja treści
323. Regulamin Organizacyjny Urzędu 2017-01-26 14:36 Dariusz Świerczyński aktualizacja treści
324. Regulamin Organizacyjny Urzędu 2017-01-26 14:34 Dariusz Świerczyński aktualizacja treści
325. Harmonogram zebrań sprawozdawczych OSP w 2017 r. 2017-01-26 11:53 Bogusław Badacz aktualizacja treści
326. Zaproszenie do złożenia oferty cenowej na wykonanie i montaż 3 zestawów szaf biurowych 2017-01-26 09:35 Dariusz Świerczyński aktualizacja treści
327. Zaproszenie do złożenia oferty cenowej na wykonanie i montaż 3 zestawów szaf biurowych 2017-01-26 09:35 Dariusz Świerczyński aktualizacja treści
328. Zarządzenie Nr BR.0050.449.2017 Burmistrza Grodkowa z dnia 26 stycznia 2017 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych: Wspieranie i popularyzowanie lokalnego dorobku artystycznego. 2017-01-26 08:52 Barbara Knap aktualizacja treści
329. Zarządzenie Nr BR.0050.449.2017 Burmistrza Grodkowa z dnia 26 stycznia 2017 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych: Wspieranie i popularyzowanie lokalnego dorobku artystycznego. 2017-01-26 08:52 Barbara Knap aktualizacja treści
330. Zarządzenie Nr BR.0050.448.2017 Burmistrza Grodkowa z dnia 26 stycznia 2017 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych: Działalność na rzecz integracji i aktywizacji seniorów. 2017-01-26 08:48 Barbara Knap aktualizacja treści
331. Zarządzenie Nr BR.0050.448.2017 Burmistrza Grodkowa z dnia 26 stycznia 2017 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych: Działalność na rzecz integracji i aktywizacji seniorów. 2017-01-26 08:48 Barbara Knap aktualizacja treści
332. Zarządzenie Nr BR.0050.447.2017 Burmistrza Grodkowa z dnia 26 stycznia 2017 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych: Wspieranie działań dotyczących rozwoju wspólnot i społeczności lokalnych. 2017-01-26 08:43 Barbara Knap aktualizacja treści
333. Zarządzenie Nr BR.0050.447.2017 Burmistrza Grodkowa z dnia 26 stycznia 2017 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych: Wspieranie działań dotyczących rozwoju wspólnot i społeczności lokalnych. 2017-01-26 08:43 Barbara Knap aktualizacja treści
334. Zarządzenie Nr BR.0050.447.2017 Burmistrza Grodkowa z dnia 26 stycznia 2017 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych: Wspieranie działań dotyczących rozwoju wspólnot i społeczności lokalnych. 2017-01-26 08:43 Barbara Knap aktualizacja treści
335. Zarządzenie Nr BR.0050.447.2017 Burmistrza Grodkowa z dnia 26 stycznia 2017 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych: Wspieranie działań dotyczących rozwoju wspólnot i społeczności lokalnych. 2017-01-26 08:40 Barbara Knap aktualizacja treści
336. Zarządzenie Nr BR.0050.449.2017 Burmistrza Grodkowa z dnia 26 stycznia 2017 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych: "Wspieranie i popularyzowanie lokalnego dorobku artystycznego". 2017-01-26 08:33 Barbara Knap aktualizacja treści
337. Zarządzenie Nr BR.0050.449.2017 Burmistrza Grodkowa z dnia 26 stycznia 2017 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych: "Wspieranie i popularyzowanie lokalnego dorobku artystycznego". 2017-01-26 08:33 Barbara Knap aktualizacja treści
338. Zarządzenie Nr BR.0050.448.2017 Burmistrza Grodkowa z dnia 26 stycznia 2017 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego: "Działalność na rzecz integracji i aktywizacji seniorów". 2017-01-26 08:29 Barbara Knap aktualizacja treści
339. Zarządzenie Nr BR.0050.448.2017 Burmistrza Grodkowa z dnia 26 stycznia 2017 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego: "Działalność na rzecz integracji i aktywizacji seniorów". 2017-01-26 08:29 Barbara Knap aktualizacja treści
340. Zarządzenie Nr BR.0050.447. 2017 Burmistrza Grodkowa z dnia 26 stycznia 2017 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznego:"Wspieranie działań dotyczących wspólnot i społeczności lokalnych". 2017-01-26 08:24 Barbara Knap aktualizacja treści
341. Zarządzenie Nr BR.0050.447. 2017 Burmistrza Grodkowa z dnia 26 stycznia 2017 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznego:"Wspieranie działań dotyczących wspólnot i społeczności lokalnych". 2017-01-26 08:24 Barbara Knap aktualizacja treści
342. Zarządzenie Nr BR.0050.447. 2017 Burmistrza Grodkowa z dnia 26 stycznia 2017 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznego:"Wspieranie działań dotyczących wspólnot i społeczności lokalnych". 2017-01-26 08:22 Barbara Knap aktualizacja treści
343. Zarządzenie Nr BR.0050.447. 2017 Burmistrza Grodkowa z dnia 26 stycznia 2017 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznego:"Wspieranie działań dotyczących wspólnot i społeczności lokalnych". 2017-01-26 08:20 Barbara Knap aktualizacja treści
344. Jednostki pomocnicze 2017-01-26 07:59 Dariusz Świerczyński aktualizacja treści
345. PLEBISCYT NA 10 NAJLEPSZYCH UCZNIÓW - SPORTOWCÓW 2017-01-25 11:58 Dariusz Świerczyński aktualizacja treści
346. PLEBISCYT NA 10 NAJLEPSZYCH UCZNIÓW - SPORTOWCÓW 2017-01-25 11:56 Dariusz Świerczyński aktualizacja treści
347. PLEBISCYT NA 10 NAJLEPSZYCH UCZNIÓW - SPORTOWCÓW 2017-01-25 11:55 Dariusz Świerczyński aktualizacja treści
348. IMPREZY KULTURALNO - SPORTOWE W OŚRODKU KULTURY I REKREACJI W GRODKOWIE 2017-01-25 11:46 Dariusz Świerczyński aktualizacja treści
349. IMPREZY KULTURALNO - SPORTOWE W OŚRODKU KULTURY I REKREACJI W GRODKOWIE 2017-01-25 11:45 Dariusz Świerczyński aktualizacja treści
350. IMPREZY KULTURALNO - SPORTOWE W OŚRODKU KULTURY I REKREACJI W GRODKOWIE 2017-01-25 11:44 Dariusz Świerczyński aktualizacja treści

Strona: 7 z 159

  • Data aktualizacji: 2017-03-24 11:37
  • |
  • Licznik odwiedzin: 3 213 227