Pozostałe dokumenty

REJESTR ZMIAN

Lp. Tytuł artykułu Data zmiany Opublikował Czynność
351. IMPREZY KULTURALNO - SPORTOWE W OŚRODKU KULTURY I REKREACJI W GRODKOWIE 2017-01-25 11:43 Dariusz Świerczyński aktualizacja treści
352. Ważna informacja pasek 2017-01-25 08:05 Dariusz Świerczyński aktualizacja treści
353. Zarządzenie nr BR.0050.443.2017 Burmistrza Grodkowa z dnia 20 stycznia 2017 r. w sprawie ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w 2017 roku. 2017-01-23 13:20 Barbara Knap aktualizacja treści
354. Zarządzenie nr BR.0050.443.2017 Burmistrza Grodkowa z dnia 20 stycznia 2017 r. w sprawie ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w 2017 roku. 2017-01-23 13:20 Barbara Knap aktualizacja treści
355. Zarządzenie nr BR.0050.443.2017 Burmistrza Grodkowa z dnia 20 stycznia 2017 r. w sprawie ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w 2017 roku. 2017-01-23 13:18 Barbara Knap aktualizacja treści
356. Zarządzenie nr BR.0050.443.2017 Burmistrza Grodkowa z dnia 20 stycznia 2017 r. w sprawie ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w 2017 roku. 2017-01-23 13:18 Barbara Knap aktualizacja treści
357. Zarządzenie nr BR.0050.443.2017 Burmistrza Grodkowa z dnia 20 stycznia 2017 r. w sprawie ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w 2017 roku. 2017-01-23 13:17 Barbara Knap aktualizacja treści
358. Zarządzenie nr BR.0050.443.2017 Burmistrza Grodkowa z dnia 20 stycznia 2017 r. w sprawie ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w 2017 roku. 2017-01-23 13:16 Barbara Knap aktualizacja treści
359. Zarządzenie nr BR.0050.443.2017 Burmistrza Grodkowa z dnia 20 stycznia 2017 r. w sprawie ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w 2017 roku. 2017-01-23 13:16 Barbara Knap aktualizacja treści
360. Zarzadzenie Nr BR.0050.443.2017 Burmistrza Grodkowa z dnia 20 stycznia 2017 r. w sprawie ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w 2017 r. 2017-01-23 13:14 Barbara Knap usunięcie artykułu
361. Zarzadzenie Nr BR.0050.443.2017 Burmistrza Grodkowa z dnia 20 stycznia 2017 r. w sprawie ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w 2017 r. 2017-01-23 13:13 Barbara Knap aktualizacja treści
362. Zarzadzenie Nr BR.0050.443.2017 Burmistrza Grodkowa z dnia 20 stycznia 2017 r. w sprawie ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w 2017 r. 2017-01-23 13:12 Barbara Knap aktualizacja treści
363. Informacje o kontrolach przeprowadzonych przez organy zewnętrzne w 2016 r. 2017-01-23 11:25 Dariusz Świerczyński aktualizacja treści
364. Ogłoszenie o III rokowaniach na zbycie działki Nr 136/2 położonej w Grodkowie 2017-01-23 10:06 Monika Grocholska aktualizacja treści
365. Wystawa - Historie ślubne 2017-01-20 13:37 Dariusz Świerczyński aktualizacja treści
366. HEJ KOLĘDA - Gminny przegląd kolęd i pastorałek 2017-01-20 13:36 Dariusz Świerczyński aktualizacja treści
367. HEJ KOLĘDA - Gminny przegląd kolęd i pastorałek 2017-01-20 13:36 Dariusz Świerczyński aktualizacja treści
368. HEJ KOLĘDA - Gminny przegląd kolęd i pastorałek 2017-01-20 13:35 Dariusz Świerczyński aktualizacja treści
369. Wystawa - Historie ślubne 2017-01-20 13:30 Dariusz Świerczyński aktualizacja treści
370. Wystawa - Historie ślubne 2017-01-20 13:29 Dariusz Świerczyński aktualizacja treści
371. Zarządzenie nr BR.0050.442.2017 Burmistrza Grodkowa z dnia 20.01.2017 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych 2017-01-20 12:08 Barbara Knap aktualizacja treści
372. Zarządzenie nr BR.0050.442.2017 Burmistrza Grodkowa z dnia 20.01.2017 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych 2017-01-20 12:08 Barbara Knap aktualizacja treści
373. Zarządzenie nr BR.0050.442.2017 Burmistrza Grodkowa z dnia 20.01.2017 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych 2017-01-20 12:05 Barbara Knap aktualizacja treści
374. Zarządzenie nr BR 0050.441.2017 z dnia 20.01.2017 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych. 2017-01-20 11:59 Barbara Knap aktualizacja treści
375. Zarządzenie nr BR 0050.441.2017 z dnia 20.01.2017 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych. 2017-01-20 11:59 Barbara Knap aktualizacja treści
376. Zarządzenie nr BR 0050.441.2017 z dnia 20.01.2017 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych. 2017-01-20 11:58 Barbara Knap aktualizacja treści
377. Zarządzenie Nr BR.0050.440.2017 z dnia 20 stycznia 2017 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert 2017-01-20 11:48 Dariusz Świerczyński aktualizacja treści
378. Zarządzenie Nr BR.0050.440.2017 z dnia 20 stycznia 2017 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert 2017-01-20 11:47 Dariusz Świerczyński aktualizacja treści
379. Zarządzenie Nr BR.0050.440.2017 z dnia 20 stycznia 2017 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert 2017-01-20 11:46 Dariusz Świerczyński aktualizacja treści
380. Zarządzenie Nr BR.0050.440.2017 z dnia 20 stycznia 2017 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert 2017-01-20 11:43 Dariusz Świerczyński aktualizacja treści
381. Zarządzenie nr BR.0050.440.2017 Burmistrza Grodkowa z dnia 20 stycznia 2017 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego" "Organizowanie wypoczynku letniego z programem profilaktycznym dla dzieci i młodzieży z rodzin dysfunkcyjnych". 2017-01-20 11:06 Barbara Knap usunięcie artykułu
382. Zarządzenie nr BR.0050.440.2017 Burmistrza Grodkowa z dnia 20 stycznia 2017 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego" "Organizowanie wypoczynku letniego z programem profilaktycznym dla dzieci i młodzieży z rodzin dysfunkcyjnych". 2017-01-20 11:05 Barbara Knap aktualizacja treści
383. Zarządzenie nr BR.0050.440.2017 Burmistrza Grodkowa z dnia 20 stycznia 2017 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego" "Organizowanie wypoczynku letniego z programem profilaktycznym dla dzieci i młodzieży z rodzin dysfunkcyjnych". 2017-01-20 11:05 Barbara Knap usunięcie artykułu
384. Zarządzenie nr BR.0050.440.2017 Burmistrza Grodkowa z dnia 20 stycznia 2017 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego" "Organizowanie wypoczynku letniego z programem profilaktycznym dla dzieci i młodzieży z rodzin dysfunkcyjnych". 2017-01-20 11:04 Barbara Knap aktualizacja treści
385. Zarządzenie nr BR.0050.440.2017 Burmistrza Grodkowa z dnia 20 stycznia 2017 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego" "Organizowanie wypoczynku letniego z programem profilaktycznym dla dzieci i młodzieży z rodzin dysfunkcyjnych". 2017-01-20 11:04 Barbara Knap usunięcie artykułu
386. Zarządzenie nr BR.0050.440.2017 Burmistrza Grodkowa z dnia 20 stycznia 2017 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego" "Organizowanie wypoczynku letniego z programem profilaktycznym dla dzieci i młodzieży z rodzin dysfunkcyjnych". 2017-01-20 11:02 Barbara Knap aktualizacja treści
387. Zarządzenie nr BR.0050.440.2017 Burmistrza Grodkowa z dnia 20 stycznia 2017 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego" "Organizowanie wypoczynku letniego z programem profilaktycznym dla dzieci i młodzieży z rodzin dysfunkcyjnych". 2017-01-20 11:01 Barbara Knap aktualizacja treści
388. Zarządzenie nr BR.0050.440.2017 Burmistrza Grodkowa z dnia 20 stycznia 2017 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego" "Organizowanie wypoczynku letniego z programem profilaktycznym dla dzieci i młodzieży z rodzin dysfunkcyjnych". 2017-01-20 11:01 Barbara Knap usunięcie artykułu
389. Zarządzenie nr BR.0050.440.2017 Burmistrza Grodkowa z dnia 20 stycznia 2017 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego" "Organizowanie wypoczynku letniego z programem profilaktycznym dla dzieci i młodzieży z rodzin dysfunkcyjnych". 2017-01-20 11:01 Barbara Knap usunięcie artykułu
390. Zarządzenie nr BR.0050.440.2017 Burmistrza Grodkowa z dnia 20 stycznia 2017 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego" "Organizowanie wypoczynku letniego z programem profilaktycznym dla dzieci i młodzieży z rodzin dysfunkcyjnych". 2017-01-20 10:52 Barbara Knap aktualizacja treści
391. Zarządzenie nr BR.0050.440.2017 Burmistrza Grodkowa z dnia 20 stycznia 2017 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego" "Organizowanie wypoczynku letniego z programem profilaktycznym dla dzieci i młodzieży z rodzin dysfunkcyjnych". 2017-01-20 10:26 Barbara Knap aktualizacja treści
392. Zarządzenie Nr BR.0050.442.2017 Burmistrza Grodkowa z dnia 20 stycznia 2017 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego: " Wspieranie działań służących kultywowaniu tradycji oraz zwyczajów i sztuki ludowej". 2017-01-20 09:53 Barbara Knap aktualizacja treści
393. Zarządzenie Nr BR.0050.442.2017 Burmistrza Grodkowa z dnia 20 stycznia 2017 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego: " Wspieranie działań służących kultywowaniu tradycji oraz zwyczajów i sztuki ludowej". 2017-01-20 09:53 Barbara Knap aktualizacja treści
394. Zarządzenie Nr BR.0050.442.2017 Burmistrza Grodkowa z dnia 20 stycznia 2017 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego: " Wspieranie działań służących kultywowaniu tradycji oraz zwyczajów i sztuki ludowej". 2017-01-20 09:52 Barbara Knap aktualizacja treści
395. Zarządzenie Nr BR.0050.442.2017 Burmistrza Grodkowa z dnia 20 stycznia 2017 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego: " Wspieranie działań służących kultywowaniu tradycji oraz zwyczajów i sztuki ludowej". 2017-01-20 09:52 Barbara Knap aktualizacja treści
396. Zarządzenie Nr BR.0050.442.2017 Burmistrza Grodkowa z dnia 20 stycznia 2017 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego: " Wspieranie działań służących kultywowaniu tradycji oraz zwyczajów i sztuki ludowej". 2017-01-20 09:51 Barbara Knap aktualizacja treści
397. Zarządzenie Nr BR.0050.441.2017 Burmistrza Grodkowa z dnia 20 stycznia 2017 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego: "Wspieranie inicjatyw służących zwiększeniu skuteczności edukacji zdrowotnej". 2017-01-20 09:49 Barbara Knap aktualizacja treści
398. Zarządzenie Nr BR.0050.441.2017 Burmistrza Grodkowa z dnia 20 stycznia 2017 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego: "Wspieranie inicjatyw służących zwiększeniu skuteczności edukacji zdrowotnej". 2017-01-20 09:49 Barbara Knap aktualizacja treści
399. Zarządzenie Nr BR.0050.441.2017 Burmistrza Grodkowa z dnia 20 stycznia 2017 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego: "Wspieranie inicjatyw służących zwiększeniu skuteczności edukacji zdrowotnej". 2017-01-20 09:48 Barbara Knap aktualizacja treści
400. Zarządzenie Nr BR.0050.441.2017 Burmistrza Grodkowa z dnia 20 stycznia 2017 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego: "Wspieranie inicjatyw służących zwiększeniu skuteczności edukacji zdrowotnej". 2017-01-20 09:48 Barbara Knap aktualizacja treści

Strona: 8 z 159

  • Data aktualizacji: 2017-03-24 11:37
  • |
  • Licznik odwiedzin: 3 213 229