Pozostałe dokumenty

REJESTR ZMIAN

Lp. Tytuł artykułu Data zmiany Opublikował Czynność
351. Zaproszenie do złożenia oferty cenowej na "System transmisji audio-video obrad Rady Miejskiej w Grodkowie wraz z systemem zarządzania obradami" 2019-02-25 11:54 Dariusz Świerczyński aktualizacja treści
352. Informacja o niebezpiecznym zjawisku I:9 z dnia 22.02.2019 r. 2019-02-22 13:55 Bogusław Badacz aktualizacja treści
353. Zaproszenie do złożenia oferty cenowej na wykonanie prac projektowo-remontowych polegających na budowie ogrzewania w gminnym mieszkaniu wolnostojącym nr 2 w budynku przy ul. Chopina 9 w Grodkowie 2019-02-22 13:21 Piotr Zając aktualizacja treści
354. V Przetarg nieograniczony na zadanie: Budowa kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i tłocznej w Gminie Grodków - etap II - Kopice i Kopce-Leśnica - część I 2019-02-22 13:20 Iwona Kokowska-Paluch aktualizacja treści
355. Zaproszenie do złożenia oferty na usługi rzeczoznawców majątkowych 2019-02-22 11:52 Natalia Topa aktualizacja treści
356. Przetarg nieograniczony na zadanie: Zmiana sposobu użytkowania byłej szkoły podstawowej na budynek świetlicy wiejskiej we wsi Wierzbnik 2019-02-21 14:03 Iwona Kokowska-Paluch aktualizacja treści
357. Otwarty konkurs ofert w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym 2019-02-21 13:00 Barbara Knap aktualizacja treści
358. 2019 2019-02-21 12:39 Aleksandra Kupiec aktualizacja treści
359. Zarządzenie Burmistrza Grodkowa w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w 2019 roku w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym 2019-02-21 12:37 Barbara Knap aktualizacja treści
360. Protokoły z komisji - kadencja 2018-2023 2019-02-21 11:49 Dariusz Świerczyński aktualizacja treści
361. Protokoły z komisji - kadencja 2018-2023 2019-02-21 11:48 Dariusz Świerczyński aktualizacja treści
362. Protokoły z sesji - kadencja 2018-2023 2019-02-21 11:44 Dariusz Świerczyński aktualizacja treści
363. Dowody osobiste - utrudnienia w złożeniu wniosku! 2019-02-21 11:01 Dariusz Świerczyński aktualizacja treści
364. Dowody osobiste - utrudnienia w złożeniu wniosku! 2019-02-21 11:00 Dariusz Świerczyński aktualizacja treści
365. Zaproszenie na szkolenie - "Twój e-PIT" 2019-02-21 10:56 Dariusz Świerczyński aktualizacja treści
366. Zaproszenie na szkolenie - "Twój e-PIT" 2019-02-21 10:55 Dariusz Świerczyński aktualizacja treści
367. Zapytanie ofertowe na usługę pełnienia funcji inspektora nadzoru inwestorskiego dla zadania pn.: Zmiana sposobu użytkowania byłej szkoły podstawowej na budynek świetlicy wiejskiej we wsi Wierzbnik 2019-02-21 08:27 Kamila Rademacher aktualizacja treści
368. Skrzaty z GAS w Brzegu 2019-02-21 07:48 Dorota Zawadzka aktualizacja treści
369. Dom Kultury zaprasza na koncert z okazji Dnia Kobiet 2019-02-21 07:43 Dorota Zawadzka aktualizacja treści
370. Audycje umuzykalniające 2019-02-21 07:39 Dorota Zawadzka aktualizacja treści
371. Upoważnienie do odbioru ekwiwalentu 2019-02-20 14:55 Bogusław Badacz aktualizacja treści
372. Upoważnienie do odbioru ekwiwalentu 2019-02-20 14:54 Bogusław Badacz aktualizacja treści
373. Zaproszenie do złożenia oferty na usługi geodezyjne 2019-02-20 08:38 Kamila Rademacher aktualizacja treści
374. 2019 2019-02-20 08:24 Aleksandra Kupiec aktualizacja treści
375. 2019 2019-02-20 08:20 Aleksandra Kupiec aktualizacja treści
376. Rękodzieło w OKiR 2019-02-19 14:08 Dorota Zawadzka aktualizacja treści
377. BURMISTRZ GRODKOWA ZAWIADAMIA, że stronom przysługuje prawo wypowiedzenia się, co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań w postępowaniu administracyjnym wszczętym w dniu 3 stycznia 2019r. na wniosek: TAURON Dystrybucja S.A. z siedzibą w Krakowie 31-035, ul. Podgórska 25A - reprezentowaną na podstawie pełnomocnictwa przez Pana Pawła Osipiaka, reprezentującego firmę "Elprobud", z siedzibą w Opolu 45-129, ul. Kępska 7A, w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającego na rozbudowie elektroenergetycznej linii kablowej 0,4 kV wraz z zabudową łącza kablowego do zasilania działki rekreacyjnej, przewidzianej do realizacji w Głębocku 2019-02-19 14:02 Dorota Zawadzka aktualizacja treści
378. BURMISTRZ GRODKOWA ZAWIADAMIA, że stronom przysługuje prawo wypowiedzenia się, co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań w postępowaniu administracyjnym wszczętym w dniu 3 stycznia 2019r. na wniosek: TAURON Dystrybucja S.A. z siedzibą w Krakowie 31-035, ul. Podgórska 25A - reprezentowaną na podstawie pełnomocnictwa przez Pana Pawła Osipiaka, reprezentującego firmę "Elprobud", z siedzibą w Opolu 45-129, ul. Kępska 7A, w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającego na rozbudowie elektroenergetycznej linii kablowej 0,4 kV wraz z zabudową łącza kablowego do zasilania działki rekreacyjnej, przewidzianej do realizacji w Głębocku 2019-02-19 14:02 Dorota Zawadzka aktualizacja treści
379. Ogłoszenie wyników otwartego konkursu ofert 2019-02-19 11:01 Barbara Knap aktualizacja treści
380. 2019 2019-02-19 10:57 Aleksandra Kupiec aktualizacja treści
381. Zarządzenie Burmistrza Grodkowa w sprawie ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w 2019 roku 2019-02-19 10:56 Barbara Knap aktualizacja treści
382. Komunikat 1/PD/2019 - ryzyko wystąpienia przekroczenia poziomu dopuszczalnego dla pyłu zawieszonego PM 10 2019-02-18 14:15 Bogusław Badacz aktualizacja treści
383. Komunikat 1/PD/2019 - ryzyko wystąpienia przekroczenia poziomu dopuszczalnego dla pyłu zawieszonego PM 10 2019-02-18 14:14 Bogusław Badacz aktualizacja treści
384. Projekty uchwał - kadencja 2018-2023 2019-02-18 14:12 Dariusz Świerczyński aktualizacja treści
385. Oświadczenia majątkowe za 2018 rok 2019-02-18 14:02 Dariusz Świerczyński aktualizacja treści
386. BURMISTRZ GRODKOWA ZAWIADAMIA, że stronom przysługuje prawo wypowiedzenia się, co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań w postępowaniu administracyjnym wszczętym w dniu 3 stycznia 2019r. na wniosek: TAURON Dystrybucja S.A. z siedzibą w Krakowie 31-035, ul. Podgórska 25A - reprezentowaną na podstawie pełnomocnictwa przez Pana Pawła Osipiaka, reprezentującego firmę "Elprobud", z siedzibą w Opolu 45-129, ul. Kępska 7A, w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającego na rozbudowie elektroenergetycznej linii kablowej 0,4 kV wraz z zabudową łącza kablowego do zasilania budynku mieszkalnego i działki rekreacyjnej, przewidzianej do realizacji w Głębocku 2019-02-18 13:06 Dorota Zawadzka aktualizacja treści
387. BURMISTRZ GRODKOWA ZAWIADAMIA, że stronom przysługuje prawo wypowiedzenia się, co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań w postępowaniu administracyjnym wszczętym w dniu 3 stycznia 2019r. na wniosek: TAURON Dystrybucja S.A. z siedzibą w Krakowie 31-035, ul. Podgórska 25A - reprezentowaną na podstawie pełnomocnictwa przez Pana Pawła Osipiaka, reprezentującego firmę "Elprobud", z siedzibą w Opolu 45-129, ul. Kępska 7A, w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającego na rozbudowie elektroenergetycznej linii kablowej 0,4 kV wraz z zabudową łącza kablowego do zasilania budynku mieszkalnego i działki rekreacyjnej, przewidzianej do realizacji w Głębocku 2019-02-18 13:04 Dorota Zawadzka aktualizacja treści
388. PUCHAR GRODKOWA 2019 2019-02-18 13:02 Dorota Zawadzka aktualizacja treści
389. Żaki GAS-u w Skarbimierzu 2019-02-18 12:05 Dorota Zawadzka aktualizacja treści
390. Turniej Grodków CUP 2019 - Orliki 2008 2019-02-18 12:01 Dorota Zawadzka aktualizacja treści
391. Regulamin Organizacyjny Urzędu 2019-02-15 13:34 Dariusz Świerczyński aktualizacja treści
392. Setki nowych książek w grodkowskiej "Jedynce" 2019-02-15 10:44 Dorota Zawadzka aktualizacja treści
393. Setki nowych książek w grodkowskiej "Jedynce" 2019-02-15 10:44 Dorota Zawadzka aktualizacja treści
394. Regulamin Organizacyjny Urzędu 2019-02-15 10:33 Dariusz Świerczyński aktualizacja treści
395. Regulamin Organizacyjny Urzędu 2019-02-15 10:33 Dariusz Świerczyński aktualizacja treści
396. Regulamin Organizacyjny Urzędu 2019-02-15 10:30 Dariusz Świerczyński aktualizacja treści
397. WYDAWANIE ŻYWNOŚCI W RAMACH PROGRAMU OPERACYJNEGO POMOC ŻYWNOŚCIOWA 2014-2020 2019-02-15 09:40 Dariusz Świerczyński aktualizacja treści
398. II Przetarg nieograniczony na: Przebudowa budynku gimnazjum przy ul. Mickiewicza na przedszkole publiczne 2019-02-14 14:05 Iwona Kokowska-Paluch aktualizacja treści
399. V Przetarg nieograniczony na zadanie: Budowa kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i tłocznej w Gminie Grodków - etap II - Kopice i Kopce-Leśnica - część I 2019-02-14 14:00 Iwona Kokowska-Paluch aktualizacja treści
400. V Przetarg nieograniczony na zadanie: Budowa kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i tłocznej w Gminie Grodków - etap II - Kopice i Kopce-Leśnica - część I 2019-02-14 13:59 Iwona Kokowska-Paluch aktualizacja treści

Strona: 8 z 280

  • Data aktualizacji: 2019-04-19 12:58
  • |
  • Licznik odwiedzin: 6 309 398