Pozostałe dokumenty

REJESTR ZMIAN

Lp. Tytuł artykułu Data zmiany Opublikował Czynność
1. "Książka łączy pokolenia" 2017-10-16 09:52 Dorota Zawadzka aktualizacja treści
2. Pożyczki na rozwój działalności - spotkanie 2017-10-16 09:43 Dorota Zawadzka aktualizacja treści
3. Pożyczki na rozwój działalności - spotkanie 2017-10-16 09:41 Dorota Zawadzka aktualizacja treści
4. Podziękowanie dla pracownika 2017-10-13 10:03 Dariusz Świerczyński aktualizacja treści
5. 2017 2017-10-12 15:23 Małgorzata Wawerska-Conio aktualizacja treści
6. Przetarg nieograniczony na Oświetlenie uliczne w niektórych miejscowościach Gminy Grodków - etap II 2017-10-12 13:13 Kamila Rademacher aktualizacja treści
7. Przetarg nieograniczony na Oświetlenie uliczne w niektórych miejscowościach Gminy Grodków - etap II 2017-10-12 12:59 Kamila Rademacher aktualizacja treści
8. Przetarg nieograniczony na Oświetlenie uliczne w niektórych miejscowościach Gminy Grodków - etap II 2017-10-12 12:58 Kamila Rademacher aktualizacja treści
9. Przetarg nieograniczony na Oświetlenie uliczne w niektórych miejscowościach Gminy Grodków - etap II 2017-10-12 12:45 Kamila Rademacher aktualizacja treści
10. Zapytanie ofertowe na usługę Pełnienia funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego dla zadania pn.: Przebudowa dworca PKP, PKS w Grodkowie 2017-10-12 11:47 Kamila Rademacher aktualizacja treści
11. Informacja dla mieszkańców o jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi 2017-10-11 16:23 Piotr Zając aktualizacja treści
12. Informacja dla mieszkańców o jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi 2017-10-11 16:21 Piotr Zając aktualizacja treści
13. Zaproszenie do złożenia oferty cenowej na utwardzenie części działki pod wiatą drewnianą i wykonanie stopy fundamentowej w Kopicach 2017-10-11 12:02 Kamila Rademacher aktualizacja treści
14. KONIEC SEZONU MX DLA CROSS RIDERÓW 2017-10-11 11:41 Dorota Zawadzka aktualizacja treści
15. KONIEC SEZONU MX DLA CROSS RIDERÓW 2017-10-11 11:39 Dorota Zawadzka aktualizacja treści
16. KONIEC SEZONU MX DLA CROSS RIDERÓW 2017-10-11 08:56 Dorota Zawadzka aktualizacja treści
17. KONIEC SEZONU MX DLA CROSS RIDERÓW 2017-10-11 08:56 Dorota Zawadzka aktualizacja treści
18. KONIEC SEZONU MX DLA CROSS RIDERÓW 2017-10-11 08:29 Dorota Zawadzka aktualizacja treści
19. KONIEC SEZONU MX DLA CROSS RIDERÓW 2017-10-11 08:28 Dorota Zawadzka aktualizacja treści
20. Dożynki w Grodkowie 2017 2017-10-10 11:50 Dariusz Świerczyński aktualizacja treści
21. Rocznica stanu wojennego 2017-10-10 11:48 Dariusz Świerczyński aktualizacja treści
22. Kontrolowane zwycięstwo Olimpu Grodków 2017-10-10 10:25 Dorota Zawadzka aktualizacja treści
23. A w Izbie Pamięci .... 2017-10-10 09:42 Dorota Zawadzka aktualizacja treści
24. A w Izbie Pamięci .... 2017-10-10 09:40 Dorota Zawadzka aktualizacja treści
25. A w Izbie Pamięci .... 2017-10-10 09:28 Dorota Zawadzka aktualizacja treści
26. A w Izbie Pamięci .... 2017-10-10 09:28 Dorota Zawadzka aktualizacja treści
27. Zapraszamy do Biblioteki w Ratuszu 2017-10-10 09:23 Dorota Zawadzka aktualizacja treści
28. Remonty w Kolnicy i Bąkowie 2017-10-10 09:15 Dorota Zawadzka aktualizacja treści
29. Rękodzieło w bibliotece 2017-10-10 09:14 Dorota Zawadzka aktualizacja treści
30. Informacja dla mieszkańców o jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi 2017-10-10 09:12 Piotr Zając aktualizacja treści
31. Remonty w Kolnicy i Bąkowie 2017-10-10 09:07 Dorota Zawadzka aktualizacja treści
32. I Cross Run Sulisław 2017-10-10 08:59 Dorota Zawadzka aktualizacja treści
33. Grodkowskie kościelne organy po remoncie 2017-10-10 08:59 Dorota Zawadzka aktualizacja treści
34. Wykaz nieruchomości do zbycia obejmującej działkę Nr 775/29 w Grodkowie w trybie bezprzetargowym na poprawę warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej 2017-10-10 08:58 Monika Grocholska aktualizacja treści
35. 2017 2017-10-10 08:53 Monika Grocholska aktualizacja treści
36. I Cross Run Sulisław 2017-10-10 08:49 Dorota Zawadzka aktualizacja treści
37. Zasady udzielania, ze środków rezerwy celowej budżetu państwa na przeciwdziałanie i usuwanie skutków klęsk żywiołowych, pomocy finansowej w formie zasiłków celowych o któych mowa w ustawie o pomocy społecznej, dla rodzin lub osób samotnie gospodarujących, poszkodowanych w wyniku zdarzeń noszących znamiona klęski żywiołowej 2017-10-09 14:13 Bogusław Badacz aktualizacja treści
38. Zasady udzielania, ze środków rezerwy celowej budżetu państwa na przeciwdziałanie i usuwanie skutków klęsk żywiołowych, pomocy finansowej w formie zasiłków celowych o któych mowa w ustawie o pomocy społecznej, dla rodzin lub osób samotnie gospodarujących, poszkodowanych w wyniku zdarzeń noszących znamiona klęski żywiołowej 2017-10-09 14:13 Bogusław Badacz aktualizacja treści
39. Oświadczenia majątkowe za 2017 rok 2017-10-09 14:09 Dariusz Świerczyński aktualizacja treści
40. Oświadczenia majątkowe za 2017 rok 2017-10-09 14:05 Dariusz Świerczyński aktualizacja treści
41. Oświadczenia majątkowe za 2017 rok 2017-10-09 14:02 Dariusz Świerczyński aktualizacja treści
42. Oświadczenia majątkowe za 2017 rok 2017-10-09 13:58 Dariusz Świerczyński aktualizacja treści
43. Oświadczenia majątkowe za 2017 rok 2017-10-09 13:52 Dariusz Świerczyński aktualizacja treści
44. Zaproszenie do złożenia oferty cenowej na wykonanie prac remontowych polegających na przygotowaniu do zasiedlenia wolnostojącego mieszkania gminnego nr 3 w budynku przy ul. Mickiewicza 7 w Grodkowie 2017-10-09 13:38 Piotr Zając aktualizacja treści
45. Jednostki gminne 2017-10-09 13:37 Dariusz Świerczyński aktualizacja treści
46. Zaproszenie do złożenia oferty cenowej na wykonanie prac remontowych polegających na wymianie stolarki okiennej w mieszkaniach komunalnych 2017-10-09 13:37 Piotr Zając aktualizacja treści
47. Jednostki gminne 2017-10-09 13:37 Dariusz Świerczyński aktualizacja treści
48. Przetarg nieograniczony na Przebudowę dworca PKP, PKS w Grodkowie 2017-10-09 10:23 Kamila Rademacher aktualizacja treści
49. Zaproszenie do złożenia oferty cenowej na projekt i doposażenie placów zabaw we wsiach: Głębocko, Jędrzejów, Osiek Grodkowski, Więcmierzyce 2017-10-09 09:58 Kamila Rademacher aktualizacja treści
50. 2017 2017-10-09 08:10 Dariusz Świerczyński aktualizacja treści

Strona: 1 z 182

  • Data aktualizacji: 2017-10-16 09:52
  • |
  • Licznik odwiedzin: 3 798 104