Pozostałe dokumenty

REJESTR ZMIAN

Lp. Tytuł artykułu Data zmiany Opublikował Czynność
1. Obwieszczenie Burmistrza Grodkowa nr IGP.II.6733.3.2020 z dnia 22 maja 2020r. w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego: sieć wodociągowa rozdzielcza PE 110 mm, na terenie nieruchomości położonych w Więcmierzycach działki Nr: 96/2, 307, 312, 313/1 2020-05-22 13:41 Kamila Rademacher aktualizacja treści
2. Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie - Zawiadomienie nr WR.ZUZ.4.4210.113.2020.AW z dnia 19.05.2020r. 2020-05-22 13:37 Kamila Rademacher aktualizacja treści
3. Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie - Zawiadomienie nr WR.ZUZ.4.4210.113.2020.AW z dnia 19.05.2020r. 2020-05-22 13:29 Kamila Rademacher aktualizacja treści
4. Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie - Zawiadomienie nr WR.ZUZ.4.421.42.2020.AG z dnia 24.02.2020r. 2020-05-22 13:25 Kamila Rademacher aktualizacja treści
5. 2020 2020-05-22 09:59 Monika Grocholska aktualizacja treści
6. 2020 2020-05-21 10:20 Monika Grocholska aktualizacja treści
7. 2020 2020-05-21 10:19 Monika Grocholska aktualizacja treści
8. Zaproszenie do złożenia oferty cenowej na: "Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwertorskiego dla zadania pn.: "Przebudowa ulicy Kochanowskiego i Dąbrowskiej w Grodkowie". 2020-05-21 08:41 Aneta Nakielska aktualizacja treści
9. Zaproszenie do złożenia oferty cenowej na: "Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwertorskiego dla zadania pn.: "Przebudowa ulicy Kochanowskiego i Dąbrowskiej w Grodkowie". 2020-05-21 08:40 Aneta Nakielska aktualizacja treści
10. Zaproszenie do złożenia oferty cenowej na: "Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwertorskiego dla zadania pn.: "Przebudowa ulicy Kochanowskiego i Dąbrowskiej w Grodkowie". 2020-05-21 08:36 Aneta Nakielska aktualizacja treści
11. Zaproszenie do złożenia oferty cenowej na: "Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwertorskiego dla zadania pn.: "Przebudowa ulicy Kochanowskiego i Dąbrowskiej w Grodkowie". 2020-05-21 08:36 Aneta Nakielska aktualizacja treści
12. Zaproszenie do złożenia oferty cenowej na: "Wykonanie ogrodzenia przy świetlicy wiejskiej w miejscowości Więcmierzyce" 2020-05-20 15:11 Aneta Nakielska aktualizacja treści
13. Zaproszenie do złożenia oferty cenowej na: "Wykonanie ogrodzenia przy świetlicy wiejskiej w miejscowości Więcmierzyce" 2020-05-20 15:11 Aneta Nakielska aktualizacja treści
14. Zaproszenie do złożenia oferty cenowej na: "Wykonanie ogrodzenia przy świetlicy wiejskiej w miejscowości Więcmierzyce" 2020-05-20 15:10 Aneta Nakielska aktualizacja treści
15. Zaproszenie do złożenia oferty cenowej na: "Wykonanie ogrodzenia przy świetlicy wiejskiej w miejscowości Więcmierzyce" 2020-05-20 15:10 Aneta Nakielska aktualizacja treści
16. Przetarg nieograniczony na zadanie: Przebudowa ulic Kochanowskiego i Dąbrowskiej w Grodkowie 2020-05-20 14:38 Iwona Kokowska-Paluch aktualizacja treści
17. Przetarg nieograniczony na zadanie: Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznych na terenie Subregionu Południowego - Etap II: Ocieplenie ścian i dachu budynku PSP w Kolnicy 2020-05-20 14:32 Iwona Kokowska-Paluch aktualizacja treści
18. II Przetarg nieograniczony na zadanie: Budowa Sali gimnastycznej przy szkole w Lipowej 2020-05-20 14:12 Iwona Kokowska-Paluch aktualizacja treści
19. Zgłaszanie Jubileuszu 50-lecia pożycia małżeńskiego 2020-05-20 10:53 Dariusz Świerczyński aktualizacja treści
20. Zgłaszanie Jubileuszu 50-lecia pożycia małżeńskiego 2020-05-20 10:52 Dariusz Świerczyński aktualizacja treści
21. Zgłaszanie Jubileuszu 50-lecia pożycia małżeńskiego 2020-05-20 10:51 Dariusz Świerczyński aktualizacja treści
22. 2020 2020-05-20 10:37 Dariusz Świerczyński aktualizacja treści
23. 2020 2020-05-20 10:36 Dariusz Świerczyński aktualizacja treści
24. 2020 2020-05-20 10:35 Dariusz Świerczyński aktualizacja treści
25. 2020 2020-05-20 10:33 Dariusz Świerczyński aktualizacja treści
26. 2020 2020-05-20 10:32 Dariusz Świerczyński aktualizacja treści
27. 2020 2020-05-20 10:31 Dariusz Świerczyński aktualizacja treści
28. 2020 2020-05-20 10:29 Dariusz Świerczyński aktualizacja treści
29. 2020 2020-05-20 10:27 Dariusz Świerczyński aktualizacja treści
30. 2020 2020-05-20 07:59 Monika Grocholska aktualizacja treści
31. 2020 2020-05-20 07:58 Monika Grocholska aktualizacja treści
32. Przetarg nieograniczony na zadanie: Remonty nawierzchni bitumicznych na drogach gminnych w 2020 r. 2020-05-19 13:41 Iwona Kokowska-Paluch aktualizacja treści
33. 2020 2020-05-19 13:26 Natalia Topa aktualizacja treści
34. Wykaz nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy, obejmujący część działki nr 108, położonej w miejscowości Kopice 2020-05-19 13:25 Natalia Topa aktualizacja treści
35. Budżet - 2020 2020-05-19 12:06 Dariusz Świerczyński aktualizacja treści
36. Budżet - 2020 2020-05-19 12:04 Dariusz Świerczyński aktualizacja treści
37. 2020 2020-05-19 11:11 Monika Grocholska aktualizacja treści
38. Postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn. "budowa farmy fotowoltaicznej o mocy 12 MW i powierzchnią zabudowy do 6,1838 ha wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na terenie działek nr 237 i 238 w miejscowości Kobiela, gm. Grodków" na wniosek GREEN CAPITAL S.A. z Aleksandrowa Kujawskiego. 2020-05-19 08:45 Piotr Zając aktualizacja treści
39. Postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn. "budowa farmy fotowoltaicznej o mocy 12 MW i powierzchnią zabudowy do 6,1838 ha wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na terenie działek nr 237 i 238 w miejscowości Kobiela, gm. Grodków" na wniosek GREEN CAPITAL S.A. z Aleksandrowa Kujawskiego. 2020-05-19 08:44 Piotr Zając aktualizacja treści
40. Informacja o wyniku przetargu na zbycie lokalu mieszkalnego Nr 3 wraz z pomieszczeniem przynależnym w budynku przy ul. Sienkiewicza Nr 9 w Grodkowie oraz udziałem w działce Nr 340 2020-05-18 14:49 Monika Grocholska aktualizacja treści
41. Przetarg nieogrtaniczony na zadanie: Oświetlenie uliczne w niektórych miejscowościach Gminy Grodków - etap II - Kopice 2020-05-18 14:31 Iwona Kokowska-Paluch aktualizacja treści
42. Przetarg nieogrtaniczony na zadanie: Oświetlenie uliczne w niektórych miejscowościach Gminy Grodków - etap II - Kopice 2020-05-18 14:30 Iwona Kokowska-Paluch aktualizacja treści
43. Przetarg nieogrtaniczony na zadanie: Oświetlenie uliczne w niektórych miejscowościach Gminy Grodków - etap II - Kopice 2020-05-18 14:27 Iwona Kokowska-Paluch aktualizacja treści
44. Obwieszczenie Burmistrza Grodkowa Nr IGP.II.6733.1.2020 z dnia 15 maja 2020r. w sprawie w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego: sieć kanalizacji sanitarnej w ramach przedsięwzięcia pn.: Budowa kanalizacji sanitarnej w Kopicach - część II, na terenie nieruchomości położonych w Kopicach działki Nr: 77/4, 93/7, 104, 205/9, 207/2, 207/5, 270/1, 271, 272/1, 273, 274, 275/1, 275/2, 281, 396, 492, 513, 93, 265, 287, 399/4, 406, 411, 75/4, 76/6, 79/6, 87/8, 96/2, 124. 2020-05-15 14:01 Kamila Rademacher aktualizacja treści
45. Obwieszczenie Burmistrza Grodkowa Nr IGP.II.6733.1.2020 z dnia 15 maja 2020r. w sprawie w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego: sieć kanalizacji sanitarnej w ramach przedsięwzięcia pn.: Budowa kanalizacji sanitarnej w Kopicach - część II, na terenie nieruchomości położonych w Kopicach działki Nr: 77/4, 93/7, 104, 205/9, 207/2, 207/5, 270/1, 271, 272/1, 273, 274, 275/1, 275/2, 281, 396, 492, 513, 93, 265, 287, 399/4, 406, 411, 75/4, 76/6, 79/6, 87/8, 96/2, 124. 2020-05-15 14:00 Kamila Rademacher aktualizacja treści
46. Obwieszczenie Burmistrza Grodkowa Nr IGP.II.6733.2.2020 z dnia 15 maja 2020r. w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego pn.: budowa elektro-energetycznego węzła sieciowego SN/nN w ramach zadania przebudowy linii SN i nN dla zasilania odbiorców w m. Głębocko, na terenie nieruchomości położonych w Głębocku działki Nr: 235/1, 234/1, 228/3, 72/1, 70/29, 70/31, 70/32. 2020-05-15 13:58 Kamila Rademacher aktualizacja treści
47. Ogłoszenie o naborze na stanowisko pracy-urzędnicze w Urzędzie Miejskim w Grodkowie - Kierownik Wydziału Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska 2020-05-15 12:54 Dariusz Świerczyński aktualizacja treści
48. Ogłoszenie o naborze na stanowisko pracy-urzędnicze w Urzędzie Miejskim w Grodkowie - Kierownik Wydziału Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska 2020-05-15 12:53 Dariusz Świerczyński aktualizacja treści
49. Obwieszczenie Burmistrza Grodkowa z dnia 14.05.2020 r. w sprawie wykazania do sprzedaży prawa użytkowania wieczystego nieruchomości w trybie przetargowym 2020-05-15 12:43 Monika Grocholska aktualizacja treści
50. 2020 2020-05-15 12:38 Natalia Topa aktualizacja treści

Strona: 1 z 343

  • Data aktualizacji: 2020-05-22 13:41
  • |
  • Licznik odwiedzin: 8 421 666