Pozostałe dokumenty

REJESTR ZMIAN

Lp. Tytuł artykułu Data zmiany Opublikował Czynność
1. Nabór na wolne stanowisko urzędnicze - podinspektor ds. księgowania i ewidencjonowania wydatków i dochodów w Wydziale Finansowym w Urzędzie Miejskim w Grodkowie 2018-01-19 11:26 Iwona Pochopień aktualizacja treści
2. Nabór na wolne stanowisko urzędnicze - podinspektor ds. księgowania i ewidencjonowania wydatków i dochodów w Wydziale Finansowym w Urzędzie Miejskim w Grodkowie 2018-01-19 11:23 Iwona Pochopień aktualizacja treści
3. 2017 2018-01-19 11:20 Małgorzata Wawerska-Conio aktualizacja treści
4. Ostrzeżenie metorologiczne Nr 2 /silny wiatr /1/ 2018-01-18 08:13 Bogusław Badacz aktualizacja treści
5. Otwarty konkurs ofert - działalność wspomagająca rozwój wspólnot.... 2018-01-17 15:19 Barbara Knap aktualizacja treści
6. Zarządzenie Burmistrza Grodkowa w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizacje zadań publicznych w zakresie ochrony i promocji zdrowia w 2018 roku. 2018-01-17 15:17 Barbara Knap aktualizacja treści
7. Zarządzenie Burmistrza Grodkowa w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizacje zadań publicznych w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w 2018 roku. 2018-01-17 15:17 Barbara Knap aktualizacja treści
8. Zarządzenie Burmistrza Grodkowa w sprawie ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w 2018 roku. 2018-01-17 15:16 Barbara Knap aktualizacja treści
9. Zarządzenie Burmistrza Grodkowa w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym w 2018 roku. 2018-01-17 15:16 Barbara Knap aktualizacja treści
10. Zarządzenie Burmistrza Grodkowa w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w zakresie podtrzymywania i upowszechniania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej w 2018 roku. 2018-01-17 15:16 Barbara Knap aktualizacja treści
11. Otwarty konkurs ofert - działalność wspomagająca rozwój wspólnot.... 2018-01-17 15:14 Barbara Knap aktualizacja treści
12. Otwarty konkurs ofert - działalność na rzecz integracji europejskiej... 2018-01-17 15:14 Barbara Knap aktualizacja treści
13. Otwarty konkurs ofert - działalność wspomagająca rozwój wspólnot.... 2018-01-17 15:13 Barbara Knap aktualizacja treści
14. Otwarty konkurs ofert - działalność wspomagająca rozwój wspólnot.... 2018-01-17 15:13 Barbara Knap aktualizacja treści
15. Otwarty konkurs ofert - działalność na rzecz integracji europejskiej... 2018-01-17 15:10 Barbara Knap aktualizacja treści
16. Otwarty konkurs ofert - działalność na rzecz integracji europejskiej... 2018-01-17 15:07 Barbara Knap aktualizacja treści
17. Zarządzenie Burmistrza Grodkowa w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w zakresie działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych w 2018 roku 2018-01-17 15:04 Barbara Knap aktualizacja treści
18. Zarządzenie Burmistrza Grodkowa w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w zakresie działalności na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między społeczeństwami w 2018 roku 2018-01-17 15:00 Barbara Knap aktualizacja treści
19. Nabór na stanowisko urzędnicze podinspektor ds. obsługi klienta i Rady Miejskiej 2018-01-17 14:50 Iwona Pochopień aktualizacja treści
20. 2017 2018-01-17 14:47 Małgorzata Wawerska-Conio aktualizacja treści
21. Podsumowanie WOŚP w naszej gminie 2018-01-16 14:55 Dorota Zawadzka aktualizacja treści
22. Konkurs w zakresie tworzenia warunków sprzyjających rozwojowi sportu 2018-01-16 14:45 Dorota Zawadzka aktualizacja treści
23. Zarządzenie Nr 0050.635.2018 Burmistrza Grodkowa z dnia 16 stycznia 2018 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań w zakresie tworzenia warunków sprzyjających rozwojowi sportu w pierwszym półroczu 2018 roku. 2018-01-16 14:40 Dorota Zawadzka aktualizacja treści
24. Nabór na stanowisko urzędnicze inspektor ds. inwestycji w Wydziale Inwestycji i Gospodarki Przestrzennej 2018-01-16 08:00 Dariusz Świerczyński aktualizacja treści
25. Prognoza niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych /silny wiatr /1/ 2018-01-16 07:21 Bogusław Badacz aktualizacja treści
26. Dożynki w Grodkowie 2017 2018-01-15 14:49 Dariusz Świerczyński aktualizacja treści
27. Plebiscyt na 10 najlepszych sportowców 2018-01-15 13:37 Dorota Zawadzka aktualizacja treści
28. Plebiscyt na 10 najlepszych sportowców 2018-01-15 13:32 Dorota Zawadzka aktualizacja treści
29. Podsumowanie WOŚP w naszej gminie 2018-01-15 13:12 Dorota Zawadzka aktualizacja treści
30. Podsumowanie WOŚP w naszej gminie 2018-01-15 13:11 Dorota Zawadzka aktualizacja treści
31. Podsumowanie WOŚP w naszej gminie 2018-01-15 13:07 Dorota Zawadzka aktualizacja treści
32. Podsumowanie WOŚP w naszej gminie 2018-01-15 12:59 Dorota Zawadzka aktualizacja treści
33. Podsumowanie WOŚP w naszej gminie 2018-01-15 12:58 Dorota Zawadzka aktualizacja treści
34. Podsumowanie WOŚP w naszej gminie 2018-01-15 12:54 Dorota Zawadzka aktualizacja treści
35. Otwarty konkurs ofert - podtrzymywanie i upowszechnianie tradycji narodowej... 2018-01-15 12:46 Dorota Zawadzka aktualizacja treści
36. 2017 2018-01-15 12:41 Małgorzata Wawerska-Conio aktualizacja treści
37. Otwarty konkurs ofert - podtrzymywanie i upowszechnianie tradycji narodowej... 2018-01-15 12:36 Dorota Zawadzka aktualizacja treści
38. Otwarty konkurs ofert - przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym. 2018-01-15 12:29 Barbara Knap aktualizacja treści
39. Zarządzenie Burmistrza Grodkowa w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym w 2018 roku. 2018-01-15 12:23 Barbara Knap aktualizacja treści
40. Zarządzenie Burmistrza Grodkowa w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w zakresie podtrzymywania i upowszechniania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej w 2018 roku. 2018-01-15 12:22 Barbara Knap aktualizacja treści
41. Zarządzenie Burmistrza Grodkowa w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w zakresie podtrzymywania i upowszechniania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej w 2018 roku. 2018-01-15 12:21 Barbara Knap aktualizacja treści
42. Zarządzenie Burmistrza Grodkowa w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym w 2018 roku. 2018-01-15 12:17 Barbara Knap aktualizacja treści
43. Informacja dla mieszkańców o jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi 2018-01-12 11:15 Piotr Zając aktualizacja treści
44. Informacja dla mieszkańców o jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi 2018-01-12 11:14 Piotr Zając aktualizacja treści
45. Informacja dla mieszkańców o jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi 2018-01-12 11:12 Piotr Zając aktualizacja treści
46. Zapraszamy 2018-01-12 10:13 Dorota Zawadzka aktualizacja treści
47. Zapraszamy 2018-01-12 10:12 Dorota Zawadzka aktualizacja treści
48. Bezpieczne ferie zimowe 2018-01-12 10:04 Dorota Zawadzka aktualizacja treści
49. Bezpieczne ferie zimowe 2018-01-12 10:03 Dorota Zawadzka aktualizacja treści
50. Bezpieczne ferie zimowe 2018-01-12 10:01 Dorota Zawadzka aktualizacja treści

Strona: 1 z 192

  • Data aktualizacji: 2018-01-19 11:26
  • |
  • Licznik odwiedzin: 4 144 163