Rada Miejska

Radni

1. DEMSKA Jadwiga - Przewodnicząca Rady

2. SZUCHTA Jolanta - Zastępca Przewodniczącego

3. GAJEWSKI Dariusz - Zastępca Przewodniczącego

4. BEDNARZ Dariusz

5. BIRECKI Paweł

6. BUDZIK Alicja

7. BYJOS Paweł (wygaśniecie mandatu od 20 marca 2018 r.)

8. DUDA Beata

9. GUL Agnieszka

10. WASILENKO-MIKUTA Agata - od 21 grudnia 2016 r.

11. KWIATKOWSKI Piotr

12. OWSIŃSKI Krzysztof

13. PAWLAK Bogumiła

14. RACZYŃSKA Ewa

15. SOBSTEL SławomirRadni Kadencji 2014-2018 i okręgi wyborcze z jakich zostali wybrani

Komisje
Komisja Przestrzegania Prawa, Ochrony Środowiska i Rolnictwa
 
1. GUL Agnieszka Przewodnicząca Komisji
2. BEDNARZ Dariusz Członek Komisji
3. BUDZIK Alicja Czlonek Komisji
4. GAJEWSKI Dariusz Członek Komisji
5. KWIATKOWSKI Piotr Członek Komisji
6. OWSIŃSKI Krzysztof Członek Komisji
7. PAWLAK Bogumiła Członek Komisji
Komisja Oświaty, Kultury i Opieki Społecznej
 
1. BIRECKI Paweł Przewodniczący Komisji
2. BUDZIK Alicja Członek Komisji
3. DUDA Beata Członek Komisji
4. RACZYŃSKA Ewa Członek Komisji
5. SOBSTEL Sławomir Członek Komisji
6. SZUCHTA Jolanta Członek Komisji
7.WASILENKO-MIKUTA Agata Członek Komisji
Komisja Rewizyjna
 
1. OWSIŃSKI Krzysztof Przewodniczący Komisji
2. BIRECKI Paweł Członek Komisji
3. BYJOS Paweł Członek Komisji
4. KWIATKOWSKI Piotr Członek Komisji - przedstawiciel klubu radnych "Niezależny Grodków "
5. PAWLAK Bogumiła Członek Komisji
6. RACZYŃSKA Ewa Członek Komisji
7. SOBSTEL Sławomir Członek Komisji
   
Komisja Rozwoju Gospodarczego i Finansów 
1. DUDA Beata Przewodnicząca Komisji
2. BEDNARZ Dariusz Członek Komisji
3. BYJOS Paweł Członek Komisji
4. GAJEWSKI Dariusz Członek Komisji
5. GUL Agnieszka Członek Komisji
6. KWIATKOWSKI Piotr Członek Komisji
7. SZUCHTA Jolanta Członek Komisji

Dyżury Radnych

Radni Rady Miejskiej pełnią dyżury w gabinecie Przewodniczącej Rady Miejskiej w Grodkowie pokój nr 25, I piętro w następujących dniach:

Przewodnicząca Rady - Jadwiga Demska w każdą środę w godzinach od 12.00 do 14.00

Radna Jolanta Szuchta w każdy pierwszy poniedziałek miesiąca w godzinach 13.00 do 14.00

Radny Piotr Kwiatkowski w każdą pierwszą środę miesiąca w godzinach od 15.00 do 16.00

Radny Sławomir Sobstel w każdą pierwszą środę miesiąca w godzinach od 14.00 do 15.00


Pozostali radni spotykają się z mieszkańcami po wcześniejszym uzgodnieniu telefonicznym za pośrednictwem Biura Rady Miejskiej w Grodkowie - numer telefonu 77 4040339.

  • Data aktualizacji: 2018-04-20 13:43
  • |
  • Licznik odwiedzin: 4 599 345