Burmistrz

Burmistrz

Kadencja

Kontakt

 

Marek Antoniewicz

2014- 2018

tel. 77 40 40 321

fax. 77 415 55 16

email: sekretariat@grodkow.pl

       
Burmistrz jest organem wykonawczym Gminy, który wybierany jest w wyborach bezpośrednich na czteroletnią kadencję.
Obecnie - od 2002 r. (IV kadencja) - funkcję tę sprawuje Marek Antoniewicz.
Do głównych zadań Burmistrza należy kierowanie pracą Urzędu, bieżącymi sprawami Gminy, oraz reprezentowanie Gminy na zewnątrz.
Burmistrz odpowiada za prawidłową gospodarkę finansową Gminy.

Zastepca Burmistrza - Waldemar Wójcicki

Kontakt  

tel. 77 40 40 321
fax. 77 415 55 16
e-mail: z-ca.burmistrza@grodkow.pl

Zastępca Burmistrza jest pracownikiem samorządowym zatrudnionym w Urzędzie Miejskim w Grodkowie, w ramach stosunku pracy na podstawie powołania.

 Sekretarz Gminy - Andrzej Romian


Kontakt
 

tel. 77 40 40 324
fax. 77 415 55 16
e-mail: sekretarz@grodkow.pl

Sekretarz Gminy jest pracownikiem samorządowym zatrudnionym w Urzędzie Miejskim w Grodkowie, w ramach stosunku pracy na podstawie umowy o pracę.

 Skarbnik Gminy - Filomena Zeman

Kontakt   tel. 77 40 40 327
fax. 77 415 55 16
e-mail: skarbnik@grodkow.pl

Skarbnik Gminy jest pracownikiem samorządowym zatrudnionym w Urzedzie Miesjkiem w Grodkowie, w ramach stosunku pracy na podstawie powołania.

Przyjmowanie stron

Jak umówić się na spotkanie z Burmistrzem, w tym w sprawach skarg i wniosków

 • Prośbę o spotkanie z Burmistrzem można przekazać/złożyć:
  • telefonicznie: 77 40 40 321
  • drogą elektroniczną na adres e-mail: sekretariat@grodkow.pl
  • faksem: 77 415 55 16
  • osobiście w sekretariacie urzędu, pok. 21, I piętro
  • drogą pocztową na adres:

Burmistrz Grodkowa
ul. Warszawska 29
49-200 Grodków

 • Prośba o spotkanie powinna zawierać przedmiot spotkania oraz dane kontaktowe (imię i nazwisko, adres, telefon).
 • W zależności od przedmiotu spotkania Burmistrz może przekazać wniosek do swojego zastępcy.
 • Sekretariat Burmistrza ustali najbliższy termin spotkania zgodnie z terminarzem spotkań (w poniedziałki od 14.00 do 15.15).

 

Jak umówić się na spotkanie z Zastępcą Burmistrza

Przyjmowanie klientów: w czwartki od 13.00 do 15.00 - po uprzednim skontaktowaniu się z pracownikiem sekretariatu urzędu:

 • telefonicznie: 77 40 40 321
 • drogą elektroniczną na adres e-mail: sekretariat@grodkow.pl
 • osobiście, pok. 21, I piętro
 • Data aktualizacji: 2017-05-26 12:45
 • |
 • Licznik odwiedzin: 3 403 205