Wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży, obejmujący działkę nr 154/6 o pow. 0,1239 ha w Jędrzejowie

Załączniki:
 do góry