Harmonogram szkoleń w październiku

Burmistrz Grodkowa zaprasza do udziału w szkoleniach odbywających się w ramach projektu „E-aktywni mieszkańcy województwa śląskiego i opolskiego”. Projekt realizowany jest przez Gminę Grodków wraz z Partnerem Fundacją Wspierania Zrównoważonego Rozwoju w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020, III Oś priorytetowa: Cyfrowe kompetencje społeczeństwa, Działanie 3.1: Działania szkoleniowe na rzecz rozwoju kompetencji cyfrowych.

Mieszkańcy Gminy Grodków, którzy ukończyli 25 rok życia mogą zapisywać się na szkolenia w październiku:

Nazwa szkolenia (moduł)

Termin szkolenia

Miejsce szkolenia

1.

Mój biznes w sieci

17.10 - 18.10

godz. 09.00-15.00

Urząd Miejski

w Grodkowie

2.

Rodzic w Internecie

23.10 - 25.10

godz. 7.30-11.30

Urząd Miejski

w Grodkowie

3.

Rodzic w Internecie

23.10 - 25.10

godz. 12.30-16.30

Publiczna Szkoła Podstawowa w Jędrzejowie

4.

Moje finanse i transakcje w sieci

28.10 - 30.10

godz. 09.00-13.00

Urząd Miejski

w Grodkowie

5.

Moje finanse i transakcje w sieci

28.10 - 30.10

godz. 14.00-18.00

Urząd Miejski

w Grodkowie

Każde szkolenie będzie trwało 12 godzin (3 dni po 4 godziny), w grupach 12-osobowych.

Szkolenia są bezpłatne, zapewniamy catering.

Wypełniony formularz rekrutacyjny należy dostarczyć do Urzędu Miejskiego pok. 39.

Można się również zgłosić elektronicznie poprzez stronę internetowa www.fwzr.pl/rezerwacje

Jeżeli mają Państwo pytania prosimy o kontakt pod nr tel.: 77 40 40 318, 77 40 40 311 (Urząd Miejski w Grodkowie) lub 733 885 505 (Fundacja Wspierania Zrównoważonego Rozwoju)

Regulamin rekrutacji dostępny – tutaj.

Burmistrz Grodkowa zaprasza do udziału w szkoleniach odbywających się w ramach projektu „E-aktywni mieszkańcy województwa śląskiego i opolskiego”. Projekt realizowany jest przez Gminę Grodków wraz z Partnerem Fundacją Wspierania Zrównoważonego Rozwoju w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020, III Oś priorytetowa: Cyfrowe kompetencje społeczeństwa, Działanie 3.1: Działania szkoleniowe na rzecz rozwoju kompetencji cyfrowych.

Mieszkańcy Gminy Grodków, którzy ukończyli 25 rok życia mogą zapisywać się na szkolenia we wrześniu:

Nazwa szkolenia (moduł)

Termin szkolenia

Miejsce szkolenia

Moje finanse i transakcje w sieci

10.09-12.09

godz. 09.00-13.00

Urząd Miejski w Grodkowie

Rolnik w sieci

10.09-12.09

godz. 14.00-18.00

Urząd Miejski w Grodkowie

3.

Rodzic w Internecie

16.09-18.09

godz. 09.00-13.00

Urząd Miejski w Grodkowie

4.

Mój biznes w sieci

16.09-18.09

godz. 14.00-18.00

Urząd Miejski w Grodkowie

Tworzę własną stronę internetową (blog)

25.09-27.09

godz. 09.00-13.00

Urząd Miejski w Grodkowie

Moje finanse i transakcje w sieci

25.09-27.09

godz. 14.00-18.00

Urząd Miejski w Grodkowie

 Każde szkolenie będzie trwało 12 godzin (3 dni po 4 godziny), w grupach 12-osobowych.

Szkolenia są bezpłatne, zapewniamy catering.

Wypełniony formularz rekrutacyjny należy dostarczyć do Urzędu Miejskiego pok. 39.

Można się również zgłosić elektronicznie poprzez stronę internetowa www.fwzr.pl/rezerwacje

Jeżeli mają Państwo pytania prosimy o kontakt pod nr tel.: 77 40 40 318, 77 40 40 311 (Urząd Miejski w Grodkowie) lub 733 885 505 (Fundacja Wspierania Zrównoważonego Rozwoju)

Regulamin rekrutacji dostępny – tutaj.

Trwają zapisy na szkolenia w ramach projektu „E-aktywni mieszkańcy Gminy Grodków”

Burmistrz Grodkowa zaprasza do udziału w szkoleniach odbywających się w ramach projektu „E-aktywni mieszkańcy województwa śląskiego i opolskiego”. Projekt realizowany jest przez Gminę Grodków wraz z Partnerem Fundacją Wspierania Zrównoważonego Rozwoju w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020, III Oś priorytetowa: Cyfrowe kompetencje społeczeństwa, Działanie 3.1: Działania szkoleniowe na rzecz rozwoju kompetencji cyfrowych.

Mieszkańcy Gminy Grodków, którzy ukończyli 25 rok życia mogą zapisywać się na najbliższe szkolenia:

Nazwa szkolenia (moduł)

Termin szkolenia

Miejsce szkolenia

Rodzic w Internecie - opis modułu

21.08-23.08
09.00-13.00

Urząd Miejski w Grodkowie

Moje finanse i transakcje w sieci - opis modułu

21.08-23.08
14.00-18.00

Urząd Miejski w Grodkowie

Kultura w sieci - opis modułu

27.08-29.08
08.00-12.00

Urząd Miejski w Grodkowie

Tworzę własną stronę internetową (blog) - opis modułu

27.08-29.08
14.00-18.00

Urząd Miejski w Grodkowie

Każde szkolenie będzie trwało 12 godzin (3 dni po 4 godziny), w grupach 12-osobowych.

Szkolenia są bezpłatne, zapewniamy catering.

Wypełniony formularz rekrutacyjny należy dostarczyć do Urzędu Miejskiego pok. 39.

Można się również zgłosić elektronicznie poprzez stronę internetowa www.fwzr.pl/rezerwacje

Jeżeli mają Państwo pytania prosimy o kontakt pod nr tel.: 77 40 40 318, 77 40 40 311 (Urząd Miejski w Grodkowie) lub 733 885 505 (Fundacja Wspierania Zrównoważonego Rozwoju)

 

Burmistrz Grodkowa zaprasza do udziału w szkoleniach odbywających się w ramach projektu „E-aktywni mieszkańcy województwa śląskiego i opolskiego”. Projekt realizowany jest przez Gminę Grodków wraz z Partnerem Fundacją Wspierania Zrównoważonego Rozwoju w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020, III Oś priorytetowa: Cyfrowe kompetencje społeczeństwa, Działanie 3.1: Działania szkoleniowe na rzecz rozwoju kompetencji cyfrowych.

Osoby powyżej 25 roku życia mogą skorzystać ze szkoleń w ramach 7 modułów tematycznych:

Każde szkolenie będzie trwało 12 godzin (2 dni po 6 godzin, lub 3 dni po 4 godziny), w grupach 12-osobowych. Szkolenia będą odbywały się w Grodkowie. W przypadku zebrania 12-osobowych grup z poszczególnych sołectw, będzie możliwość przeprowadzenia szkoleń na miejscu w świetlicy wiejskiej.

UWAGA!!! Obecnie rekrutujemy uczestników chętnych do wzięcia udziału w szkoleniach. Terminy i miejsca szkoleń będą ustalane w zależności od liczby chętnych i dostosowywane do pasujących wszystkim terminów.

Szkolenia będą odbywać się od lipca do września 2019r.

Aby zapisać się na szkolenie należy wypełnić poniższy formularz rekrutacyjny wraz z oświadczeniami i dostarczyć do Urzędu Miejskiego pok. 39.

Jeżeli mają Państwo pytania lub wątpliwości prosimy o kontakt: osoba koordynująca Anna Zając, tel.: 77 40 40 318, e-mail: fundusze@grodkow.pl .

Uwaga!!! Jedna osoba może wziąć udział wyłącznie w jednym szkoleniu. Prosimy o przemyślany wybór.

Regulamin rekrutacji dostępny – tutaj.

 do góry