Ogłoszenie o III przetargu na zbycie zabudowanej działki nr 100/3 o pow. 0,0452 ha w miejscowości Kopice

Załączniki:
 do góry