Ogłoszenie o I przetargu na zbycie działki nr 69, 70/6, 70/7 o łącznej powierzchni 0,4446 ha w miejscowości Jędrzejów

Załączniki:
 do góry