Zaproszenie do złożenia oferty cenowej na wykonanie prac remontowych polegających na budowie ogrzewania w wolnostojącym mieszkaniu gminnym nr 3 w budynku nr 60 w Kopicach

Załączniki:
 do góry