Wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży, obejmujący działkę nr 2/6 o pow. 0,0700 ha położoną w miejscowości Gałązczyce

Załączniki:
 do góry