Ogłoszenie o I przetargu na zbycie prawa użytkowania wieczystego działki nr 131/2 o pow. 0,1450 ha w miejscowości Grodków

Załączniki:
 do góry