Informacja o wyniku II przetargu na zbycie nieruchomości gminnej obejmującej działkę Nr 50/15 w Grodkowie, obręb Półwiosek

Załączniki:
 do góry