Wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży obejmującej lokal mieszkalny nr 2 przy ul. Reymonta nr 2 w Grodkowie z udziałem w częściach wspólnych budynku, urządzeń i działce nr 323/2

Załączniki:
 do góry