Ogłoszenie o I przetargu ustnym, ograniczonym do właścicieli nieruchomości sąsiednich na zbycie działki nr 154/4, położonej w miejscowości Jędrzejów

Załączniki:
 do góry