Informacja o wyniku II rokowań na sprzedaż nieruchomości gminnej obejmującej działkę Nr 205/5 i działkę Nr 205/3 wraz z zabudowaniami w Grodkowie, obręb Półwiosek

Załączniki:
 do góry