Oświadczenia złożone na koniec 2019 r.

Władz Urzędu Miejskiego

1. Burmistrz Grodkowa - Marek ANTONIEWICZ
1. Zastępca Burmistrza - Waldemar WÓJCICKI
2. Sekretarz Gminy - Andrzej ROMIAN
3. Skarbnik Gminy - Filomena ZEMAN

Pracowników Urzędu Miejskiego

1. KNAP Barbara
2. PILICHIEWICZ Katarzyna
3. SOLSKA Agnieszka

Kierowników i Pracowników Jednostek Organizacyjnych

1. BASIURA Teresa
2. BIENIEK Elżbieta
3. BIESAGA Alicja
4. GARNCARZ Paweł
5. JAMIŃSKI Jan
6. KROK Miłosz
7. MARTUSZEWSKA Monika
8. PAŁKA Zdzisław
9. PELC Agnieszka
10. PIECZONKA Monika
11. ROTER Brygida
12. RZEPKOWSKI Janusz
13. SIUBIŚ Elżbieta
14. TELĘGA-ROMIAN Katarzyna
15. TROJAN-HARHALA Halina
16. WINIARSKA Ewa
17. ZARYCZAŃSKI Witold

Zarządu Spółki "GRODWIK"

1. BIEGAJ Elwira
2. DZIUBA Marek


Oświadczenie złożone w związku ze zmianą stanowiska pracy na 30 września 2019 r.

1. BRODA Arkadiusz

Oświadczenia majątkowe złożone w związku z powołaniem Skarbnika Gminy na dzień 3 stycznia 2019 r.

1. Skarbnik Gminy - Filomena Zeman

Oświadczenia złożone na koniec 2018 r.

Władz Urzędu Miejskiego

1. Burmistrz Grodkowa - Marek ANTONIEWICZ
2. Zastępca Burmistrza - Waldemar WÓJCICKI
3. Sekretarz Gminy - Andrzej ROMIAN

Pracowników Urzędu Miejskiego

1. BRODA Arkadiusz
2. KNAP Barbara
3. PILICHIEWICZ Katarzyna
4. SOLSKA Agnieszka

Kierowników i Pracowników Jednostek Organizacyjnych

1. BASIURA Teresa
2. BIENIEK Elżbieta
3. BIESAGA Alicja
4. GARNCARZ Paweł
5. JAMIŃSKI Jan
6. MARTUSZEWSKA Monika
7. KROK Miłosz
8. PAŁKA Zdzisław
9. PELC Agnieszka
10. PIECZONKA Monika
11. ROTER Brygida
12. RZEPKOWSKI Janusz
13. SIUBIŚ Elżbieta
14. TELĘGA-ROMIAN Katarzyna
15. TROJAN-HARHALA Halina
16. WINIARSKA Ewa
17. ZARYCZAŃSKI Witold

Zarządu Spółki "GRODWIK"

1. BIEGAJ Elwira
2. DZIUBA Marek


Oświadczenia złożone w związku z objęciem nowego stanowiska i przejściem na emeryturę.

Kierowników i Pracowników Jednostek Organizacyjnych

1. PIECZONKA Monika - (złożone w związku z objęciem nowego stanowiska)
2. PĘDZIWIATR Janina - (złożone na dzień 31.08.2017 r. w związku z przejściem na emeryturę)

Oświadczenia złożone w związku z zakończeniem powierzenia stanowiska dyrektora na dzień 31 sierpnia 2017 r.

1. JAMIŃSKI Jan
2. ROTER Brygida
3. RUTKOWSKA-LITWINIUK Violetta
4. RZEPKOWSKI Janusz
5. SARABON-PAŁKA Elżbieta
6. TROJAN-HARHALA Halina

Oświadczenia złożone w związku z nowym powierzeniem stanowiska dyrektora na dzień 1 września 2017 r.

1. JAMIŃSKI Jan
2. ROTER Brygida
3. RUTKOWSKA-LITWINIUK Violetta
4. RZEPKOWSKI Janusz
5. SARABON-PAŁKA Elżbieta
6. TROJAN-HARHALA Halina

Zarządu Spółki "GRODWIK"

1. Biegaj Elwira - (w związku z rozwiązaniem umowy o pracę z dn. 30.06.2017)
2. Dziuba Marek - (w związku z rozwiązaniem umowy o pracę z dn. 30.06.2017)

Oświadczenia złożone w związku z rozpoczęciem kadencji 2018-2023

Władz Urzędu Miejskiego

1. Burmistrz Grodkowa - Marek ANTONIEWICZ

Informację opublikował: Dariusz Świerczyński - Administrator BIP dnia 2019-02-18

Oświadczenia złożone w związku z zakończeniem kadencji 2014-2018

Władz Urzędu Miejskiego

1. Burmistrz Grodkowa - Marek ANTONIEWICZ

Informację opublikował: Dariusz Świerczyński - Administrator BIP dnia 2018-10-04

Oświadczenia złożone w związku z przejściem na emeryturę od 28 sierpnia 2018 r. - osoba wydająca decyzje administracyjne

Pracownicy Urzędu Miejskiego

1. JAKUBÓW Krystyna

Informację opublikował: Dariusz Świerczyński - Administrator BIP dnia 2018-10-09

Kierownicy Jednostek Organizacyjnych

Oświadczenia złożone w związku z nowym powierzeniem stanowiska dyrektora od 1 września 2018 r.

1. SIUBIŚ Elżbieta - złożone na dzień 31 sierpnia 2018 r.

2. TELĘGA-ROMIAN Katarzyna - złożone na dzień 31 sierpnia 2018 r.

Informację opublikował: Dariusz Świerczyński - Administrator BIP dnia 2018-10-09

1. SIUBIŚ Elżbieta - złożone na dzień 1 września 2018 r.

2. TELĘGA-ROMIAN Katarzyna - złożone na dzień 1 września 2018 r.

Informację opublikował: Dariusz Świerczyński - Administrator BIP dnia 2018-10-09

Oświadczenia złożone w związku z nowym powierzeniem stanowiska dyrektora od 1 września 2018 r.

1. WINIARSKA Ewa

2. BASIURA Teresa

Informację opublikował: Dariusz Świerczyński - Administrator BIP dnia 2018-10-09

Oświadczenia złożone w związku z przejściem na emeryturę od 1 września 2018 r.

1. RUTKOWSKA_LITWINIUK Violetta

2. SARABON-PAŁKA Elżbieta

Informację opublikował: Dariusz Świerczyński - Administrator BIP dnia 2018-10-09

Oświadczenia majątkowe w związku z odwołaniem Skarbnika Gminy złożone na dzień 31 grudnia 2018 r.

1. Skarbnik Gminy - Filomena Zeman

Władz Urzędu Miejskiego

1. Burmistrz Grodkowa - Marek ANTONIEWICZ
- Burmistrz Grodkowa - Marek ANTONIEWICZ - korekta
2. Zastępca Burmistrza - Waldemar WÓJCICKI
3. Sekretarz Gminy - Andrzej ROMIAN
4. Skarbnik Gminy - Filomena ZEMAN

Pracowników Urzędu Miejskiego

1. BRODA Arkadiusz
2. JAKUBÓW Krystyna
3. KNAP Barbara
4. PILICHIEWICZ Katarzyna
5. SOLSKA Agnieszka
6. WIDZ-WANIEK Barbara

Kierowników i Pracowników Jednostek Organizacyjnych

1. BIENIEK Elżbieta
2. BIESAGA Alicja
3. GARNCARZ Paweł
4. JAMIŃSKI Jan
5. MARTUSZEWSKA Monika
6. KROK Miłosz
7. PAŁKA Zdzisław
8. PELC Agnieszka
9. PIECZONKA Monika
10. ROTER Brygida
11. RUTKOWSKA-LITWINIUK Violetta
12. RZEPKOWSKI Janusz
13. SARABON-PAŁKA Elżbieta
14. SIUBIŚ Elżbieta
15. TELĘGA-ROMIAN Katarzyna
16. TROJAN-HARHALA Halina
17. ZARYCZAŃSKI Witold

Zarządu Spółki "GRODWIK"

1. BIEGAJ Elwira
2. DZIUBA Marek


Kierowników i Pracowników Jednostek Organizacyjnych

1. PIECZONKA Monika - (złożone w związku z objęciem nowego stanowiska)
2. PĘDZIWIATR Janina - (złożone na dzień 31.08.2017 r. w związku z przejściem na emeryturę)

Oświadczenia złożone w związku z zakończeniem powierzenia stanowiska dyrektora na dzień 31 sierpnia 2017 r.

1. JAMIŃSKI Jan
2. ROTER Brygida
3. RUTKOWSKA-LITWINIUK Violetta
4. RZEPKOWSKI Janusz
5. SARABON-PAŁKA Elżbieta
6. TROJAN-HARHALA Halina

Oświadczenia złożone w związku z nowym powierzeniem stanowiska dyrektora na dzień 1 września 2017 r.

1. JAMIŃSKI Jan
2. ROTER Brygida
3. RUTKOWSKA-LITWINIUK Violetta
4. RZEPKOWSKI Janusz
5. SARABON-PAŁKA Elżbieta
6. TROJAN-HARHALA Halina

Zarządu Spółki "GRODWIK"

1. Biegaj Elwira - (w związku z rozwiązaniem umowy o pracę z dn. 30.06.2017)
2. Dziuba Marek - (w związku z rozwiązaniem umowy o pracę z dn. 30.06.2017)

1. Biegaj Elwira - (kontynuacja kadencji na podstawie kontraktu menadżerskiego od dn. 01.07.2017)
2. Dziuba Marek - (kontynuacja kadencji na podstawie kontraktu menadżerskiego od dn. 01.07.2017)

Władz Urzędu Miejskiego

1. Burmistrz Grodkowa - Marek Antoniewicz
2. Zastępca Burmistrza - Waldemar Wójcicki
3. Sekretarz Gminy - Andrzej Romian
4. Skarbnik Gminy - Filomena Zeman

Pracowników Urzędu Miejskiego

1. Broda Arkadiusz
2. Jakubów Krystyna
3. Knap Barbara
4. Katarzyna Pilichiewicz (złożone w związku z możliwością wydawania decyzji administracyjnych)
5. Pilichiewicz Katarzyna
6. Solska Agnieszka
7. Widz-Waniek Barbara

Kierowników i Pracowników Jednostek Organizacyjnych

1. Bieniek Elżbieta
2. Biesaga Alicja
3. Paweł Garncarz (złożone w związku z objęciem nowego stanowiska)
4. Garncarz Paweł
5. Jamiński Jan
6. Martuszewska Monika
7. Mieszczańczuk Piotr - (złożone w związku z zakończeniem zatrudnienia)
8. Krok Miłosz (złożone w związku z objęciem nowego stanowiska)
9. Krok Miłosz
10. Pałka Zdzisław
11. Pelc Agnieszka
12. Pędziwiatr Janina
13. Roter Brygida
14. Rutkowska-Litwiniuk Violetta
15. Rzepkowski Janusz
16. Sarabon-Pałka Elżbieta
17. Siubiś Elżbieta
18. Telęga-Romian Katarzyna
19. Trojan-Harhala Halina
20. Wieczorek Stanisław (złożone w związku z zakończeniem zatrudnienia)

Zarządu Spółki "GRODWIK"

1. Biegaj Elwira
2. Dziuba Marek

Władz Urzędu Miejskiego

  1. Burmistrz Grodkowa - Marek Antoniewicz /czytaj >>>/
  2. Zastępca Burmistrza -Waldemar Wójcicki /czytaj >>>/
  3. Sekretarz Gminy - Andrzej Romian /czytaj >>>/
  4. Skarbnik Gminy - Filomena Zeman /czytaj >>>/

Pracowników Urzędu Miejskiego

1. Jakubów Krystyna /czytaj całość >>>/
2. Knap Barbara /czytaj całość >>>/
3. Solska Agnieszka /czytaj całość >>>/
4. Pilichiewicz Katarzyna /czytaj >>>/
5. Rademacher Kamila /czytaj >>>/
6. Śliwa Zuzanna /czytaj >>>/
7. Widz-Waniek Barbara /czytaj całość >>>/
8. Wójtowicz Stefania /czytaj >>>/

Kierowników i Pracowników Jednostek Organizacyjnych

1. Bieniek Elżbieta /czytaj całość >>>/
2. Biesaga Alicja /czytaj całość >>>/
3. Jamiński Jan /czytaj całość >>>/
4. Martuszewska Monika /czytaj całość >>>/
5. Mieszczańczuk Piotr /czytaj całość >>>/
6. Pałka Zdzisław /czytaj całość >>>/
7. Pędziwiatr Janina /czytaj całość >>>/
8. Pelc Agnieszka /czytaj całość >>>/
9. Roter Brygida /czytaj całość >>>/
10. Rutkowska-Litwiniuk Violetta /czytaj całość >>>/
11. Rzepkowski Janusz /czytaj całość >>>/
12. Sarabon-Pałka Elżbieta /czytaj całość >>>/
13. Siubiś Elżbieta /czytaj całość >>>/
14. Telęga-Romian Katarzyna /czytaj całość >>>/
15. Trojan-Harhala Halina /czytaj całość >>>/
16. Wieczorek Stanisław /czytaj całość >>>/
17. Zaryczański Witold /czytaj całość >>>/

Zarządu Spółki "GRODWIK"

1. Biegaj Elwira /czytaj całość >>>/
2. Dziuba Marek /czytaj całość >>>/

 do góry