Gmina przystępuje do realizacji projektu:

Projekt pn. „Budowa basenu zewnętrznego w Grodkowie” dofinansowany jest ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.

Zakres projektu obejmuje budowę zespołu basenów letnich zewnętrznych wraz z niezbędnymi urządzeniami techniczno-budowlanymi zapewniającymi prawidłowe funkcjonowanie obiektu (tj. zaplecze sanitarne, socjalne i technologiczne) i zagospodarowaniem terenu (w tym dojścia w postaci chodników i ramp dla niepełnosprawnych, podestów ciąg pieszo jezdny, instalacje wod.-kan., deszczowa, energetyczna i oświetlenie terenu).

Po realizacji dla mieszkańców gminy Grodków i okolicznych przyjezdnych udostępnione zostaną dwie niecki:

  • basen pływacki o wym. min. 25,21 x 12,76, głębokości 1,2 m i
  • basen rekreacyjny o wym. min. 15,25x7,78m, głębokości 0,55 m.

Całkowita wartość projektu: 2.300.00,00 zł

Dofinansowanie ze środków Funduszu Inwestycji Lokalnych: 1.213.314,00 zł

 do góry