Przebudowa, rozbudowa i termomodernizacja Ośrodka Kultury i Rekreacji w Grodkowie

W d

„Przebudowa, rozbudowa i termomodernizacja Ośrodka Kultury i Rekreacji w Grodkowie”

Projekt pn. „„Przebudowa, rozbudowa i termomodernizacja Ośrodka Kultury i Rekreacji w Grodkowie” dofinansowany jest ze środków budżetu państwa w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych.

Prace w budynku OKiR będą miały na celu powiększenie istniejącej sceny, przebudowę sanitariatów oraz wprowadzenie dodatkowych pomieszczeń. Prace termomodernizacyjne obejmą głównie ocieplenia ścian i dachu oraz wymianę pokrycia dachowego, stolarki drzwiowej i okiennej.

Z oferty kulturalno – rekreacyjno -oświatowej OKiR-u będą korzystać wszyscy mieszkańcy gminy w ramach różnych wydarzeń i zajęć kulturalnych, zwiększona integracja i aktywizacja społeczeństwa.

Zapewniona zostanie dostępność osobom ze szczególnymi potrzebami.

 

Całkowita wartość zadania: 5.753.099,30 zł

Dofinasowanie: 4.500.000,00 zł

 

 do góry