Projekt pn. „Remont nawierzchni boiska do piłki nożnej ORLIK przy PSP nr 3 w Grodkowie” realizowany w ramach Programu Modernizacji Kompleksów Sportowych „Moje Boisko ORLIK 2012” – edycja 2023 dofinansowany  ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej Ministerstwa Sportu i Turystyki w Warszawie.

Przedmiotem zadania inwestycyjnego jest remont boiska do piłki nożnej polegający na wymianie nawierzchni z trawy syntetycznej i naprawie fragmentu chodnika z kostki betonowej okalającego płytę boiska.

Całkowita planowana wartość zadania: 571 166,58 zł

Minister udziela dofinansowania w kwocie: 231 800,00 zł

Planowany termin zakończenia zadania inwestycyjnego – 30 listopada 2024r.

 do góry