RZĄDOWY FUNDUSZ POLSKI ŁAD - Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Więcmierzycach z tranzytem do Kopic

Projekt pn. „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Więcmierzycach z tranzytem do Kopic” dofinansowany jest ze środków budżetu państwa w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych.

Inwestycja obejmuje budowę sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i tłocznej w miejscowości Więcmierzyce wraz z tranzytem do Kopic oraz wykonanie przepompowni sieciowych i przepompowni przydomowych.

Dzięki realizacji inwestycji do zbiorczego systemu kanalizacyjnego przyłączonych zostanie ok. 425 osób, a na oczyszczalnię ścieków w Tarnowie Grodkowskim dotrze dodatkowo ok. 20 tys. m3 ścieków rocznie.

Realizacja wpłynie na ochronę środowiska i pozwoli zapewnić podstawową infrastrukturę i poprawę jakości warunków życia mieszkańców wsi, a także zwiększy atrakcyjność turystyczno-rekreacyjną sołectwa i całej gminy.

Planowana całkowita wartość zadania: 12.000.000,00 zł, z tego dofinansowanie: 8.000.000,00 zł

 do góry