RZĄDOWY FUNDUSZ POLSKI ŁAD - Budowa sali gimnastycznej przy szkole we wsi Kopice

Projekt pn. „Budowa sali gimnastycznej przy szkole we wsi Kopice” dofinansowany jest ze środków budżetu państwa w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych.

Inwestycja obejmuje budowę parterowego budynku sali gimnastycznej wraz z zapleczem socjalnym, szatniowym oraz łącznikiem z budynkiem Publicznej Szkoły Podstawowej w Kopicach. Pomieszczeniem głównym będzie sala gimnastyczna, a jako pomieszczenia towarzyszące przewidziano część budynku, w którym znajdować się będą szatnie, sanitariaty (w tym WC dla osób niepełnosprawnych), pokój nauczyciela, pomieszczania gospodarcze oraz skład sprzętu sportowego. Powstaną ciągi komunikacyjne od strony istniejącego chodnika oraz w strefie budynku. Na pozostałej części działki zaprojektowano układ niskiej zieleni i nasadzenia z drzew ozdobnych oraz izolacyjnych.

Celem zadania jest zapewnienie odpowiedniej, bezpiecznej i ogólnodostępnej infrastruktury sportowej, która będzie wykorzystywana do realizacji zadań sportowych, wychowawczych i opiekuńczych w szkole. Użytkowana będzie przede wszystkim przez dzieci i młodzież w ramach lekcji wychowania fizycznego(ok. 130 dzieci). W godzinach pozalekcyjnych będzie udostępniona dla młodzieży, osób dorosłych czy organizacji sportowych (np. LZS).

Realizacja zadania pozwoli wyrównać szanse dzieci pochodzących z mniejszych miejscowości, podniesie jakość ich życia i ograniczy dysproporcje w warunkach życia na terenach po byłych PGR. Obiekt zapewni wzrost aktywności fizycznej wśród lokalnej społeczności. Inwestycja pozwoli na podniesienie standardu życia mieszkańców wsi oraz będzie sprzyjała ich integracji.

Całkowita wartość zadania: 2.290.642,20 zł

Dofinansowanie: 1.960.000,00 zł

 do góry