RZĄDOWY FUNDUSZ POLSKI ŁAD - Budowa kanalizacji sanitarnej w Gałązczycach z tranzytem do Wójtowic

Projekt pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej w Gałązczycach z tranzytem do Wójtowic” dofinansowany jest ze środków budżetu państwa w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych.

Inwestycja obejmuje budowę sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i tłocznej w miejscowości Gałązczyce wraz z tranzytem przez Sulisław do Wójtowic o łącznej długości ok. 11,4 km. W ramach zadania wykonane zostaną również 2 szt. przepompowni sieciowych oraz 1 szt. przepompowni przydomowej.

Dzięki realizacji inwestycji do zbiorczego systemu kanalizacyjnego przyłączonych zostanie 438 osób, a na oczyszczalnię ścieków w Tarnowie Grodkowskim dotrze dodatkowo ok. 13 tys. m3 ścieków rocznie.

Realizacja wpłynie na ochronę środowiska i pozwoli zapewnić podstawową infrastrukturę i poprawę jakości warunków życia mieszkańców wsi, a także zwiększy atrakcyjność turystyczno-rekreacyjną sołectwa i całej gminy.

Planowana całkowita wartość zadania: 13.000.000,00 zł, z tego dofinansowanie: 12.350.000,00 zł

Wartości po rozstrzygnięciu postępowania zakupowego i podpisaniu umowy z Wykonawcą: Robert Wąs "WASBUD", ul. Wrocławska 51, 49-200 Grodków:

Całkowita wartość zadania: 10.110.115,48 zł

Dofinansowanie: 9.604.609,70 zł

 do góry