Uchwała nr 66/2021 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu z dnia 1 kwietnia 2021 r. w sprawie opinii o sprawozdaniu z wykonania budżetu Gminy Grodków za 2020 rok

Informację wytworzył: Skład Orzekający RIO dnia 01.04.2021
Informację opublikował: Dariusz Świerczyński - Administrator BIP dnia 08.04.2021

Uchwała nr 642/2020 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu z dnia 8 stycznia 2021 r. w sprawie opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu Gminy Grodków

Informację wytworzył: Skład Orzekający RIO dnia 08.01.2021
Informację opublikował: Dariusz Świerczyński - Administrator BIP dnia 28.01.2021

Uchwała w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Grodków na 2021 rok

Informację wytworzył: Filomena Zeman - Skarbnik Gminy dnia 16.12.2020
Informację opublikował: Dariusz Świerczyński - Administrator BIP dnia 27.01.2021

Uchwała nr 387/2020 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu z dnia 23 listopada 2020 r. w sprawie opinii o przedłożonym projekcie uchwały budżetowej Gminy Grodków na 2021 rok

Informację wytworzył: Skład Orzekający RIO dnia 23.11.2020
Informację opublikował: Dariusz Świerczyński - Administrator BIP dnia 27.01.2021

Uchwała nr 388/2020 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu z dnia 23 listopada 2020 r. w sprawie opinii o przedłożonym projekcie uchwały o wieloletniej prognozie finansowej Gminy Grodków

Informację wytworzył: Skład Orzekający RIO dnia 23.11.2020
Informację opublikował: Dariusz Świerczyński - Administrator BIP dnia 27.01.2021


Projekt budżetu Gminy Grodków na 2021 r.

Prezentacja projektu budżetu na 2021 rok

Projekt Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Grodków na lata 2021-2024

Informację wytworzył: Filomena Zeman - Skarbnik Gminy Grodków dnia 04.11.2020
Informację opublikował: Dariusz Świerczyński - Administrator BIP dnia 01.12.2020

 do góry