Kadencja 2018-2023

Zarządzenie Nr BR.0050.473.2014 Burmistrza Grodkowa z dnia 8 kwietnia 2014 r. w sprawie ogłoszenia konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 3 im. Józefa Lompy w Grodkowie

 1. Zarządzenie Nr BR.0050.156.2012 z dnia 13 stycznia 2012 r. w sprawie ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w 2012 roku  2012-01-17 11:30:08
 2. Zarządzenie Nr BR.0050.157.2012 z dnia 17 stycznia 2012 r. w spraie unieważnienia otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych w 2012 roku   2012-01-19 08:54:10
 3. Zarządzenie Nr BR.0050.158.2012 z dnia 19 stycznia 2012 r. w sprawie ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w 2012 roku   2012-01-20 12:59:16
 4. Zarządzenie Nr BR.0050.161.2012 z dnia 23 stycznia 2012 r. w sprawie ogłoszenia naboru na wykonanie usługi pn. "prowadzenie zajęć sportowych - Animator sportu na boisku sportowym "ORLIK 2012" przy Publicznej Szkole Podstawowej nr 3 w Grodkowie"załącznik  2012-01-25  13:45:15
 5. Zarządzenie Nr BR.0050.170.2012 z dnia 10 lutego 2012 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w 2012 roku załącznik 2012-02-13 15:05:39
 6. Zarządzenie Nr BR.0050.174.2012 z dnia 29 lutego 2012 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w 2012 roku  + załącznik  2012-02-29  14:55:34
 7. Zarządzenie Nr BR.0050.175.2012 z dnia 29 lutego 2012 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w 2012 roku załącznik 2012-02-29  14:57:09
 8. Zarządzenie Nr BR.0050.177.2012 z dnia 9 marca 2012 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w 2012 roku - załącznik  2012-03-12  12:00:11
 9. Zarządzenie Nr BR.0050.179.2012 z dnia 14 marca 2012 r. w sprawie ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w 2012 roku  2012-03-15  14:10:43
 10. Zarządzenie Nr BR.0050.181.2012 z dnia 20 marca 2012 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w 2012 roku załącznik  2012-03-21  14:00:13
 11. Zarządzenie Nr BR.0050.183.2012 z dnia 29 marca 2012 r. w sprawie ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w 2012 roku  2012-03-30  12:35:05
 12. Zarządzenie Nr BR.0050.200.2012 z dnia 9 maja 2012 r. w sprawie ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w 2012 roku  2012-05-09  14:05:54
 13. Zarządzenie nr BR.0050.205.2012 z dnia 18 maja 2012 r. w sprawie ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w 2012 roku  2012-05-21
 14. Zarządzenie Nr BR.0050.235.2012 z dnia 9 sierpnia 2012 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w 2012 roku + załącznik 1 + załącznik 2 + załącznik 3   2012-08-10  12:45:34
 15. Zarządzenie Nr BR.0050.248.2012 z dnia 17 września 2012 r. w sprawie udostępnienia terenu w celu prowadzenia handlu okazjonalnego na terenie miasta Grodkowa + załącznik 1 (mapka) + załącznik 2 (wniosek o uzyskanie zezwolenia na zajęcie pasa drogowego pod lokalizację punktu handlu okolicznościowego) + załącznik 3 (wniosek o udostępnienie miejsca w celu prowadzenia handlu okazjonalnego na terenie miasta Grodkowa)  2012-09-25  09:57:42
 1. Zarządzenie Nr BR-0151/8/11 z dnia 10 stycznia 2011r. w sprawie ogłoszenia naboru na wykonanie usługi pn. "prowadzenie zajęć sportowo-rekreacyjnych - animator aportu na boisku sportowym "ORLIK 2012" przy Publicznej Szkole Podstawowej nr 3 w Grodkowie + załącznik
 2. Zarządzenie Nr BR-0151/9/11 z dnia 24 stycznia 2011r. w sprawie wyborów do organów sołectw i osiedla
 3. Zarządzenie Nr BR-0151/20/11 z dnia 11 lutego 2011r. w sprawie ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w 2011 roku
 4. Zarządzenie Nr BR-0151/27/11 z dnia 1 marca 2011 r. w sprawie ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w 2011 roku
 5. Zarządzenie Nr BR.0050.33.2011 z dnia 17 marca 2011 r. w sprawie ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w 2011 roku
 6. Zarządzenie Nr BR.0050.43.2011 z dnia 11 kwietnia 2011 r. w sprawie ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w 2011 roku
 7. Zarządzenie Nr BR.0050.50.2011 z dnia 11 maja 2011 r. w sprawie ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w 2011 roku
 8. Zarządzenie Nr BR.0050.77.2011 z dnia 25 lipca 2011 r. w sprawie ogłoszenia naboru na wykonanie usługi pn. "prowadzenie zajęć sportowo-rekreacyjnych - animator sportu na boisku sportowym "ORLIK 2012" przy Publicznej Szkole Podstawowej nr 3 w Grodkowie" + załącznik
 9. Zarządzenie Nr BR.0050.80.2011 z dnia 10 sierpnia 2011 r. w sprawie wyznaczenia miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów komitetów wyborczych w wyborach do Sejmu i Senatu RP zarządzonych na dzień 9 października 2011 r.
 10. Zarządzenie Nr BR.0050.133.2011 z dnia 5 grudnia 2011 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w 2012 roku + wzór oferty  2011-12-09 13:24:20
 11. Zarządzenie Nr BR.0050.120.2011 z dnia 10 listopada 2011 r. w sprawie projektu budżetu na 2012 rok
 do góry