Gmina Grodków zrealizowała projekt pn. „Remont zabezpieczający Ratusza w Grodkowie”, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2007-2013, działanie 5.3 Rozwój kultury oraz ochrona dziedzictwa kulturowego.

Całkowita wartość projektu wyniosła 2.142.796,17zł, z czego dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego – 1.239.264,22zł (85% wydatków kwalifikowanych).

Zakres projektu obejmował:

- skotwienie murów ratusza i wieży,

- remont stropów II piętra,

- remont więźby dachowej,

- wymianę pokrycia dachowego i obróbek blacharskich,

- remont wieży ratuszowej,

- przemurowanie kominów,

- wymianę instalacji odgromowej,

- wykonanie lukarn dachowych,

- roboty rozbiórkowe, ziemne i izolację pionową murów fundamentowych,

- renowację i wymianę stolarki okiennej wraz z parapetami wewnętrznymi i zewnętrznymi,

- ocieplenie i odbudowę poddasza,

- wykonanie podłogi na poddaszu,

- roboty tynkarskie, malarskie ścian Ratusza – elewacje.

Realizacja projektu zakończyła się w grudniu 2010r. Wykonawcą była firma: „KURNATOWSKI”, Stanisław Kurnatowski, Joanna Kurnatowska Sp. cywilna.

Celem projektu było zachowanie regionalnego dziedzictwa kulturowego służącego rozwojowi działalności kulturalnej przyczyniające się do wzrostu atrakcyjności regionu.

 do góry