Został zakończony i rozliczony projekt „Wirtualna gmina” dofinansowany w ramach działania 4.1/413 Wdrożenie lokalnych strategii rozwoju PROW 2007-2013 dla małych projektów.

Projekt polegał na wykonaniu multimedialnej prezentacji, która została umieszczona na stronie Gminy Grodków www.grodkow.pl. Prezentacja zawiera mapę inteaktywną ze zdjęciami sferycznymi i zdjęciami lotniczymi. Można znaleźć na niej wszystkie obiekty zabytkowe, atrakcje przyrodnicze i kulturowe naszej gminy. Powyższa prezentacja została wykonana w 4 wersjach językowych: polskiej, czeskiej, angielskiej i niemieckiej. Dodatkowo zmodernizowana strona internetowa promowana jest na bezpłatnych kubkach promocyjnych dystrybuowanych przez Gminę Grodków.

Zakończenie realizacji: sierpień 2011r.

Wartość całkowita: 24 124,11 zł

Wartość dofinansowania: 13.729,17 zł

 do góry