Gmina Grodków zakończyła realizację inwestycji o tytule operacji „Boisko sportowe wielofunkcyjne w miejscowości Jędrzejów”, która została zrealizowana w ramach działania 413 Wdrożenie lokalnych strategii rozwoju PROW 2007-2013 dla operacji, które odpowiadają warunkom przyznania pomocy z działania „Odnowa wsi”. Wartość całkowita zadania: 532 651,29 zł w tym wartość dofinansowania: 246 300,00 zł.

 do góry