Gmina Grodków zrealizowała projekt pn.: „Utworzenie izby pamięci w Grodkowie” złożony w ramach działania 4.1/413 Wdrożenie lokalnych strategii rozwoju PROW 2007-2013 dla małych projektów.

Projekt polegał na utworzeniu izby pamięci w Grodkowie w Ratuszu, w której gromadzimy eksponaty dotyczące historii Grodkowa i okolic oraz prezentujemy pamiątki związane z Józefem Elsnerem i Silviusem Leopoldem Weissem. Realizacja operacji przyczynia się do poznania, rozwoju i poprawy stanu dziedzictwa kulturowego w Gminie Grodków. Miejsce to służy również do zaprezentowania dorobku osób związanych z naszym terenem, stało się ono ośrodkiem spotkań, prelekcji i wykładów. W ramach adaptacji wykonano wymianę instalacji elektrycznej, odnowiono posadzki, sufity i ściany oraz odrestaurowano stolarkę drzwiową. Zostały zakupione gabloty i antyramy wystawiennicze.

Zakończenie realizacji: lipiec 2012r.

Wartość całkowita: 94.745,17 zł

Wartość dofinansowania: 25.000,00 zł

 do góry