Uruchomiony nowy program rządowo-samorządowy „Moje boisko - Orlik 2012" zakłada wybudowanie nowoczesnych, ogólnodostępnych i nieodpłatnych kompleksów sportowo-rekreacyjnych. Program, poprzez wybudowanie infrastruktury sportowej, ma na celu umożliwienie wszystkim chętnym uprawiania sportu i aktywnego wypoczynku.

Kwota dofinansowania wynosi 666 tys. zł. Połowę tej sumy przekazuje samorząd województwa, a drugą pokrywa Ministerstwo Sportu i Turystyki.

Celem przedsięwzięcia w Grodkowie była budowa kompleksu dwóch boisk: boiska do piłki nożnej (30x62m) o nawierzchni z trawy syntetycznej i pełnowymiarowego boiska do piłki ręcznej (22x44m) z liniami do siatkówki i tenisa oraz poprzecznie dwa boiska do koszykówki o zmniejszonych parametrach, ale wystarczające do gry treningowej dzieci. Przy boiskach stanął kontener sanitarno – szatniowy (powierzchnia ok. 60m2).

 

Ponadto zamontowano elementy małej architektury (ławki, stojaki na rowery, kosze na śmieci, zieleń).

Boiska są obiektem samodzielnym, ogólnodostępnym.

Projekt zakończony

Wartość projektu: 1324,1 tys. zł

Wartość dofinansowania:66 tys zł

 do góry